Kort

 

Rosenborg Kvarter, 1689

Kort udarbejdet af H.U.Ramsing

Joachim Hassings plan over Kjøbenhavn i 1728 efter tegning i Raadskuearkivet

Gengivet fra "Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter branden 1728, Kjøbenhavn 1906.

Plan paa de Afbrente Platzer udi Kiøbenhfn med Gadernes Skickelse saaledis som de Her efter skal were. 1730

Gengivet fra "Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter branden 1728, Kjøbenhavn 1906

 

Geddes kort over Rosenborg Kvarter, 1757

Gengivet fra Stadskonduktøren i Københavns udgivelse 1940

 

Rosenborg Kvarter, 1841

Kvarterkort udarbejdet af Severinn Sterm, Rundetaarns samling

Trinitatis sogn 1930

Distriktsdelingen mellem sognepræsten og kapellanen. Trinitatis Kirkes samling

   
   
   
  Klik til hovedsiden   ――――――>