Tømmerarbejde på platformen under kobberdækket, 1731

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.7

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

-----------

Sagen består af to dokumenter: 1 Regning for arbejdets udførelse og 2. for forbruget af træ/tømmer

-----------------

Reigning

Paa hvis TømmerMands arbeide vi Underskrefne haver forfærdiget ved Trinitatis Kirches Runde Torns Beklædning over Kaabberet – som følger

 

Ao 1731

Runden om Taarnet Imellem hver Kaabberfue, tilrette hugget og indpasset nye underlaug af Gul 20/4 tommer Skaarne i 56 stk hvorpaa beklæd med Snørhuggen og Strøgene Bræder som blev fastnaglet, Derfor til Arbeids Løn fortient rdr 16-0-0

Til samme arbeide forbrugt 4re tommer Søm 350 á 100 2½ mk er         14-3-8

Saugskærer Lønn for 19 stk Gul 20/4 tommer at skære á stk 14 sk. Er  2-4-10

Vognleje og Plixfolk for at føre temmer og Bræder til staden, saa og aparto for at bære samme Materialier øverst op paa Tornet i alt      12-5-12

Summa rdr 46-1-14

 

Noch er forfærdiget over den store Kirche Port og den liden Alter Dør nye underlager, hvorpaa bræder beklæd som blytecherne siden haver bedechet med Kaabber. Dertil er medgaaen

1 tylt Guch:landske Bræder pr 2 RDR        2-0-0

6 STK Culter á 8 sk.            0-3-0

Muurstifter for                      0-4-0

Tømmer Arbeidsløn og vognleie                 2-5-0

[summa] 6 -0-0

Summa Summarum              rdr 52-1-14

 

Kiøbenf. D. 31te Dec Ao 1731

 

Niels Nielsen, tømmermester

O. Paulsen, Tømmermester

O.Nicolaisen, Tøm Mest.


Dette arbeyde er af diss mestere forfrdiget. Testerer

P.Horreboov

 

Emelte arbeide haver jeg været ved da det er forfærdiget

Erland Christophersen

 
-------------------------------------------------------------

Til det Runde Taarn er udtaget

Ao 1731

Juni 18

1 td 7 stk hull 20 al. Á 12 rd.                     19-0-0

25 td gull bræder á 2 rd        50-0-0

Aug. 20

3 td fh 5½ al bræder á 2 rd  6-0-0

1 stk Gul 12 al                     0-0-40

Novbr. 14

3 stk Gul 20 Al á 6 mk        3-0-0

3 stk do 16 al. Á 3½ mk      1-0-72

1 td fh 5½ al bræder            2-0-0

Summa           82 rd 16 sk.

 

Kiøbenhafn d. 31. Decbr. 1731

Hans Jørgen Colberg

 

Foreskrefne Materialier er efter voris Indgifne Reignings Indhold forbrugt til det Runde Torns Kaabber Tagges beklædning runden omkring til underlagne Gulf derpaa, at dette saaledis rigtig befindes Testr.

Datum ut supra

Niels Nielsen, Tømermester

O. Nocolaisen, Tømermester

O. Paulsen, Tømermester

-------------------------------------------

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>