Studenter fra Regensen overfalder vægter, 1715

Rigsarkivet, Københavns universitet

Acta consistorii, 1715 - 14. december

transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Henvendelse fra Københavns politimester fra 1710-22 Johan Bertram Ernst behandles i konsistorium

Pkt 15

Blef læst Politimester & Justits Raad Ernostes Bref af d. 12. Decbr. 1715, hvorudi hand besværger sig over én deel Studentere, som fra Regentzen af hafver overfaldet Vægteren, og taget hans Morgenstjerne fra Hannem. Rector paatog sig, at vilde erkyndige sig om sagens beskaffenhed, og der til lade eftersom det forhør som ved Politikammeret i sagen holdes.

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>