Københavns Stadsarkiv

Bestemmelser for Afbenyttelsen af Bade for Mandfolk     

Hambroes badeanstalter. Begge anstalter. Funktionærer, publikum, billetopgørelser, skorsten, inventarielister, diverse. U. år. Pakkenr. 10

Scannet af Nete Balslev Wingender, 2006

Note: Ordlyden er stort set den samme i Bestemmelser for Afbenyttelse af Bade for Fruentimmere. Dog er der her tilføjet følgende i pkt.1: "Mødre kunne medtage eet Barn indtil 8 Aars Alder i samme Bad". I pkt. 7 er der i bestemmelser for kvindelige badegæster udeladt følgende: "Tobaksrøgning er ikke tilladt". Kvinder røg på den tid ikke i det offentlige rum, så derfor var det en ganske overflødig sætning at have med.