Andre emner
 

1715 Regensens studenter frastjæler vægters morgenstjerne Rigsarkivet
1718 Regensens portner overfaldes af student under lovsangen Rigsarkivet
1727 Trinitatis Kirkes Fattigskoles fundats Danske Kancelli
1729 Vincent Lerckes tilsyn med kirkernes genopbyggelse Landsarkivet
1817 J.L.Heiberg disputerer i Trinitatis Kirke Kgl.Bibliotek

1838

Betænkning ang.Ligbærerlauget. af prof. Hohlenberg Stadsarkivet
1854 Helligkors Kildevand ved Rundetaarn Rundetaarn
1876 Instrux for Oppasseren ved Mandfolkebadene i Springgade Stadsarkivet
1877 Glarmester Kollings Legat for håndværksmesterenker Trinitatis Arkiv
1877 Bestemmelse for afbenyttelse af bade Hambroes badeanstalt Stadsarkivet
1880 Instrux for Inspektøren ved Hambroes Badeanstalt Stadsarkivet
     
     
     
  Klik til hovedsiden   ――――――>