Overslag på tømmerarbejde på Biblioteket, 1729

Landsarkivet, sjællands stiftsøvrigheds kommunesager 1729-1755

Overslag 4 juli på tømmerarbejde,

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Et side af overslag  tømmerarbejdet på bibliotekssalen findes i Bygningskommissionens arkiv.

1729  Overslag 4 juli på alt tømmerarbejde i kirke og bibliotek.

Allerundernadigst Ofverslag.

Paa Timmer Materialier, som behøfwis til Bibliothequet paa Trinitatis Kirke, som efter Hans Excellence Hr. Geheime Raad Lerche og hans høiærværdighed Hr. Bisskop Worms ordres er anordnet, dertil behøfves som følger:

 Til Muurleder rundt omkring, som kommer i Muuren vil 166 allen Eege immer 7 a. 8 tome sterk a 24 sk al.                              41-1-12

Til Underslagerne, som bielkerne skal hvile paa, og paa Pillerne, blifver lagt 12 stk Pommerske Bielker al: 3 rdr 4 mk      44-0-0

Til Stifver, som blifver sadt paa hver Pille op imod de mittelste underslag med smaae tjænne Bielker, vil 8 8 Pommerske Bielker a 3 Rd 4mk         29-2-0

Til de øverste Underslag er langs igiennem under Bielkerne, som Skærringen blifver tilstødt behofves 8 stk Pommerske Bielker a 3 Rd 4 mk         29-2-0

Til Stolper og Baand som kommer paa Pillerne at staae behøfves 12 stk Pommersks Bielsker  a. 3 Rd. 4 mk.                    44-0-0

Til Bielker som kommer ofven bevelbten vil 62 Pommerske Bielker, hver 23 Al. Lang a 4 rdr                                                   248-0-0

Og om der skal leggis Gulf paa samme Bielker hvor Bibliothequet kommer, da vil der medgaa 96 tyldter Gul:Bredder a. 13 mk                 206-0-0

                                                                 Lateris                                 643-5-12

                                                                 Transport                             643-5-12

Skulle Loftet ofver Bibliothequet gibses, da vil i stæden for Plankerne heele bielker igiennem tagverket, og dertil behøfvis foruden stiebbielkerne og Vexselerneneml. 36 stk. Pommerske Bielker 10 a 12 tome sterk 24 al. Lang a 3 rd 4 mk       132-0-0

Arbeids Løn for samme bielker at hugge og sammenskarre kand fortiennes      100-0-0

Vognleie og Plidts Folk vil koste                                           36-0-0

Til gibsing under Bielkerne, som blifve beklædde, vil 180 tyldter Vægbredder a 1 rdl                                                                 138-0-0

Dertil vil 12500 – 4 tomer Søm a 4 rdl 4 mk                                          52-0-0

41 Bolter udi de mittelste underslag, hver 4½ Qte [1 kvarte = 6 tommer=15,69 cm dvs 70,69 cm) lang med sin spilt og ring a 2½ mk                           17-1-0

Til foranførte 96 tyldter Bredder til Gulvet behøfves 9300 Søn 4 tomer a 4 rd 1 mk pr 1000                                         38-4-8

Timmer Arbeidsløn for Meerleder og underslagene, samt Bielker og de øverste underslauger med stolper og baand at forfærdige, samt for Gulfvet at legge og beklædningen under de øfverste Bielker til Gibsingen kand fortienes             530-0-0

Stillage i Timmer til Bucken at staae paa for Gips Arbeiderne vil koste            18-0-0

Vognleie og Plidtsfolk til Materialernis paa- og af-læsning, samt Materialerne at opfidse med 4 heste vil Koste                                    130-0-0

                                                                  Summa                          1877 Rd 5 mk 4 sk.

Kiøbenhafn d. 4 Juli 1729

 Poul Olsøn, Timmer Mester

Niels Nielsen, Timmer Mester

-----------------------------

 [på bagsiden:]

330 Rd. gehen an obigen Summa, vegen solche bey der Stuccador arbeit angeführet vorden, ab, so dass ich vor den rest feste stehe, welches die Summa träget 1547 Rd.

Copenhagen d. 14. Juli 1729

Poul Olsen, Timmer Mester

Niels Nielsen, Timmer Mester

 

Nachdem  anjetze keine tüchtige balken zu der Bibliotheque vorfinden, so verschreibe mir hiemit mit dem ersten guten Wiind, so von Pommeren vehet leverance zu præstieren, so lengsten, binere 14 Tage zu erhalten.

Copenhagen d. 16 Juli 1729

H. Krieger

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>