Kontrakt på Bibliotekssalens vinduer og karme, 1729

Landsarkivet, Sjællands stiftsøvrigheds kommunesager 1729-1756

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

På samme papir er afskrivet Jochum Kocks overslag, samt en endelige bekræftelse på arbejdets gennemførelse.

-----------------------------

 

 

Alleruntertjänigster Uberschlag

 Der Tischler arbeit so am fenster Karmen soll verfertiget machen an der Trinitatis Kirche auf der Bibliotheque.

18 Dobbelte fenster Karmen von 3 Dofin Planken 3½ Ellem hoch, 2½ elle breit wor arbeit Lohn ad. Stuck 6 Rd tuht                                            108 Rb

Enne grossen diti karmen von Eichen 3 Dohni Planken 4½ Elle hoch, 4 Elle breit mit 6 flügel               8 Rd

                                                                                       Summa                                                      116 Rd

Copenhagen

d. 10 Juni 1729

 Jochum Kock

--------------------------------------------- 

 

Jeg  Jochum Kock Snidker forbinder mig at anskaffe følgende Snidker arbeide ved Bibliothequet ofver Trinitatis Kirke, nemlig

18 Dobbelte Windues Karme af 3 tom Eege Planker 3½ al. Høy og 2½ alen bred. Én stor diti Karm af 3 tom Eege Planker 4½ alen høi og 4 alen bred med 6 fløyele, for ofvenskrefne arbeide, samt dertil behøfvende Materialer betalis mig i alt Eet hundrede og Nie Rigsdaler, og det i 2de terminer, halfdeelen naar ieg begynder arbeidet, og den anden halfe deel, naar det er bragt til ende, og dygtigt befundet. Pengene assigneres mig af Hr. Oberland Bygmester Krieger, paa Monsr. Paulli, Casserer ved Brand Cassen, som deri strax til mig paa anviisning betaler.

Il Vitterlighed under min Haand og Signet.

Kjøbenhafn d. 13 Juli 1729

Jochum Kock

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>