Registrant over bibliotekets overflødige genstande, 1803

Rigsarkivet, Københavns Universitetet

Acta consistorii og circularia, 1803

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

-----------

 

1803 Acta consistorii, No 117

D.d. 26 Octob. Indsender Prof. Nyerup en Designation over de gamle og næsten ubrugelige Physiske Instrumenter som findes paa Bibliotheket. Han beretter tillige, at formedelst Garverens Bortflyttelse fra Bibliothek-Loftet nu er overflødig Plads til at hensætte disse Instrumenter, de græske Typer, samt Oplagene af den danske Ordbog og arnæmagnæanske Skrivter,.-

 

 Circularia:

Ærbødigst Promemoria.

 Ved ærbødigst at fremsende den i Consistorii Skrivelse til mig unde 10de hujus paabudne Registrering over de Instrumenter og andre Sager, som ønskedes  bort af Universitetsbibliotheket, tager jeg mig tillige den Frihed at indberette, at det ovenover Bibliotheket værende Loft, ved Garverens Bortflyttelse, nu er bleven ledigt, og at deroppe altsaa er overflødig Plads til der at lade hensætte saavel de her optegnede Sager som de arnæmagnæanske Oplagspakker, danske Ordbog, og Type-samlingen.

Af de physiske Instrumenter, som for halvtredie Aar siden, blive opleverede paa Universitetets Bibliotheket, forefindes her følgende:

Et concav Speil

En kasse til at vise Jordskiælvs virkning ved elektriske forsøg

Et optisk Instrument No 291

Et dito No 278

En stor Raaber No 263

En Luftpumpe med 3 tilhørende Glasklokker, hvoraf den ene i to. No 32

En lille Kobber Raaber

En Messing Kikkert

Et mekanisk Instrument til at saa legemernes fald

En laerna magica uden glas. No 290

Et Pyrometer

Et ufuldstændig sammensat Microscopium

Et andet dito

Et slax Musikalsk Instrument No. 27

En Messing Klokke. No 248

Et lidet Messing Instrument

Et magnetisk Spørgespeil. No 26

Et Uhrverk. No 257

Et pyramidalsk træfutteral No 11

Et fiirkantet træfutteral

En rund Marmorsteen med Lidser

En trætavle No 268

Nogle Glasstykker til en Harmonica (?)

Et futteral til et optisk Instrument No 260

Et Træfutteral med rundagtig Fod.

Nogle Skruer, nl. 3 stsr.

 

Af den arabiske Samling forefindes følgende Sager:

To arabiske Klædedragter

En sort Schalle (?), og en dito, som de fornemme Arabers Tienere bære.

Maalebret og stativ til et astrolabium

En luftpumpe med 4 Glasklokker

To Røgelseskar

 

En Kasse med følgende Ting i:

9 stkr arabiske Sølvmynter

En Guld Metakis

33 stkr Sølvmynter og 1 dito

2 arabiske Guldmynter og 1 dito

29 arabiske sølvmynter

1 arab. Mynt

2 stkr Guld Patak

Nogle orientalske stene til Signeter

En Sølvpibe med bernsteens (?) Knap

En arabisk Kniv sølvbeslagen med Gehæng

 

21. Octob. 1803

H.H. Schiellerup

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>