Bibliotekssalen som Carl Lunds malersal, 1907

Hver 8. Dag, 17. Marts 1907

Kopieret og transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Bibliotekssalen ved Rundetaarn, 1907
Karnevalets "Christiansborg" bliver til paa Carl Lunds Malersal. (Fot. Jul. Aagaard)

Hvor Karnevalet blev til.

Naturligvis blev det til hos Carl Lund. Paa Trinitatis Kirkes Loft, hvor denne Mester nu har indrettet sig saa lys og vid en Malersal, fandt Vor Udsending baade Kunstneren og hans store Stab. Hen over Gulvets Flade strakte sig Slot ved Slot, Christian IV's gamle Slot og Slottet. som det nu ligger hen, og det Slot, som engang vil komme. Paa vort Billede ses Marinemaler Arnesen, der hjalp med ved Arbejdet.

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>