Liste over håndværksmestre m.fl. fra hovedreparationen af Rundetaarn 1822

Udarbejdet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

Arkitekt

Professor Peder Malling, Stadsbygmester

 

 

Stenhugger

J.F. Scheller

 

 

Murermester

Johan Hendrich Lytthans, født i Holsten – gift i Garnisionskirken 1811, borgerskab som murermester i København 30. dec. 1811. Hans borgerskabsbrev findes på Københavns stadsarkiv

 

Tømmermester

J.H. Breede

Møllebygger og tømmermester

 

Snedkermester

Johann Christian Thielemann,  Kaptajn i Borgervæbningen (f. 1782, d. 1845) gift med Sofie Birgitte, født Møller

 

Kleinsmedemester

Georg Friedr. Timm

 

Kobbersmed

N.Jacobsen

Underleverandøre: Mechanicus Johannes Friis, Rebslagerfirmaet A. Toxverds Enke & Søn

 

Malermester

Andreas Ferdinand Fædderholdt, født den 21. Februar 1781, død den 29. April 1838 som Hofmaler og Kaptajn i Borgervæbningen og hans anden Hustru Sofie Thomasine f. Lange (f. 1786, d. 1855), en Datter af Murmester Philip Lange. Gik på Kunstakademiet og vandt 1798 baade den mindre og den store Sølvmedaille, men bestemte sig derefter for Haandværket. (Ph.Weilbach kunstnerlexikon 1895-96 s. 290f)

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>