Mindeord om Frederik Ohrt, 1963

Artikel af S. C. Kemp i Trinitatis kirkeblad, Fasten 1963.

Artiklen er indtastet af Kirsten Sandholt, 2006

Ved kirkeværgens bortgang.

Den 10. januar afgik revisionschef, cand. jur. Frederik Orth ved døden på Diakonissestiftelsen. Han havde da kun været syg få dage, men han havde flere gange det sidste år talt om, at han måske ikke havde så langt igen. Dødsfaldet kom smerteligt og uventet for de fleste, der i de sidste måneder havde mødt den ranke og vitale mand.

Fr. Orth blev 70 år gammel og var for et år siden gået af fra sit embede som ministeriets revisionschef ved Overformynderiet. Lige til sin død var han Trinitatis kirkes værge og administrator af Rundetaarn.

Fr. Orth blev valgt til medlem af menighedsrådet 3. dec. 1926. Man havde da brug for en dygtig jurist til at lede de vanskelige forhandlinger om Rundetaarns administration. Fra 1927 varetog han menighedsrådets interesser i magistratens administration af Rundetaarn. Da den ordning udløb i 1957, skete det væsentlig ved hans indsats, at kirkeministeriet genindførte den naturlige ordning, hvorefter kirkens tårn hører ind under menighedsrådet, og fra da af var Fr. Orth Rundetaarns administrator.

I juni 1928 blev han valgt til kirkeværge, og som sådan har han ført rådets forhandlinger med myndigheder og arkitekter. I 1929 var han en ledende kraft i opførelsen af præsteboligen, og 1956 i kirkens storslåede 300 års jubilæum.

I menighedsrådet har man i alle årene set op til revisionschef Orth som den dygtige jurist og administrator. Hans form var klar og elegant, med et villet anstrøg af gammel kancellistil. Nymodens formløshed generede ham, og han lagde vægt på embedsmandens korrekte optræden.

Fr. Orth var præstesøn og følte det som en dyrebar arv at leve i menighedens tro – og helst i Indre Missions traditioner. Hans kærlighed til Trinitatis kirke var dybtfølt og mærkbar for os alle. Hans interesse gjaldt ikke bare kirkebygningen, men han følte sit medansvar for det åndelige liv i Trinitatis kirke og menighed.

Vi fra Trinitatis kirke deltager i hans hustrus og børns sorg og føler, at vi har mistet en meget dygtig medarbejder. Vi mindes med tak, hvad han har betydet for Trinitatis kirke.

På menighedsrådets vegne S. C. Kemp.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>