Mindeord om Hans Frølich Nilsson, 1993

Artikel i Trinitatis kirkeblad Pinse – Sommer 1993

Indtastet af Kirsten Sandholt 2006

 Mindeord om Hans Frølich Nilsson. Af Inger Reimer Jensen.

Den 3. maj døde tidligere kirkeværge og næstformand i Trinitatis menighedsråd Hans Frølich Nilsson, 73 år gammel. Frølich, som vi plejede at kalde ham, kom ind i menighedsrådet i 1962. Fra 1973 til 1988 var han næstformand og fra 1977 også kirkeværge. Han kom i løbet af disse år til at øve en bemærkelsesværdig indsats i Trinitatis kirke og Rundetaarn, i hvis bestyrelse han var indvalgt som en af menighedsrådets repræsentanter.

Hans navn vil ikke mindst blive husket i forbindelse med den omfattende restaurering af kirken i 1981/82, opførelsen af sognehuset, der blev taget i brug i 1983 og restaureringen og nyindretningen af den gamle bibliotekssal, som blev afsluttet i 1988. Med sin håndværksmæssige uddannelse, dygtighed og erfaring havde Frølich Nilssson naturlige forudsætninger for at koordinere samarbejdet mellem menighedsråd, arkitekter og håndværkere. Det gav os andre i menighedsrådet stor tryghed.

Selv havde jeg i hele min formandsperiode et nært og fortroligt samarbejde med Hans Frølich Nilsson, som jeg ikke kunne have været foruden.

I sit otium var Frølich med i den kreds af lægfolk, som læser to af de forordnede tekster ved højmessen, en opgave han blev meget glad for.

En god ven er død, en mand, som omfattede Trinitatis kirke med en særlig hengivenhed; her var han døbt, og her sluttede hans livsløb. Hans Frølich Nilsson blev bisat fra kirken den 8. maj.

Inger Reimer Jensen.

 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>