Biografier over personer med tilknytning til Trinitatis

ved Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

1880-1885 Olsen, Rasmus Ulrik Bernhard

Født 9. september 1836 i København. Forældre: Portner ved Borchs kollegium Christen Olsen og Ane Elisabeth Rasmussen. Gift 14. november 1865 i København med Laura Marie Nathalie Glad, der er født 21. marts 1838 i København og som døde 15. Juli 1899 i Fredensborg, Datter af Skibsfører Jacob Christian G. og Juliane Frederikke Richie.

 Uddannet på Teknisk Skole og derefter Akadamiet. I krigen 1864 deltog han som Løjtnant. En titel han benyttede frem til 1885. Fra 1868 til 1885 var han direktør for Tivoli, 1885-98 Leder af det af ham selv grundlagte Panoptikon.

Som ung udførte han tegninger for Kittendorff og Aagaards xylografiske Anstalt. Han tegnede på de københavnske museer.

Hans interesse for den danske almue, førte til at han på Museumsdirektøren, Kammerherre Worsaaes opfordring arrangerede et tableu om landalmuens kultur på "Den nationale kunstindustrielle Udstilling" i København i foråret 1879. Efter svensk forbillede og med støtte fra Dr. A. Hazelius fra Stockholm, fortsatte han arbejde ved at indrette flere bondestuer på Ringerloftet over Trinitatis Kirke. Hans støttedes af Bl.a F. Meldahl og Worsaae.

En artikler i "Dagens Nyheder" den 27. januar 1879 beskriver opstillingen af tre bondestuer.

Efter nogle år på loftet stiftede han i 1885 Dansk Folkemuseum i Panoptikonbygningen på Vesterbrogade. Museet udvidede i 1901 med Frilandsmuseet ved Sorgenfri, hvis leder han var indtil 1920, hvor det og Dansk Folkemuseum blev indlemmet i Nationalmuseet.

Han skrev en række kulturhistoriske afhandlinger og som tegner var han i sin ungdom tilknyttet bla. Illustreret Tidende.

Se artikel i Illustreret Tidende 1885

   
   
  Klik til hovedsiden   ――――――>