1636 41 03 01 Mandtalsregistre over dem der gravede sten løse mv til studenterkirken doc
1636 Bjørn Westerbeek Dahl mail 12 dec 2006 om regnskabet over tilførte fundamentssten doc
1636 RA patronatet 41 03 01 Bever på penge til folk der gravede sten til kirken 01 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Beviser på penge til folk der gravede sten til kirken 02 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Beviser på penge til folk der gravede sten til kirken 03 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Beviser på penge til folk der gravede sten til kirken 04 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Beviser på penge til folk der gravede sten til kirken 05 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Beviser på penge til folk der gravede sten til kirken 06 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Beviser på penge til folk der gravede sten til kirken 07 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Beviser på penge til folk der gravede sten til kirken 08 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Beviser på penge til folk der gravede sten til kirken 09 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Beviser på penge til folk der gravede sten til kirken 10 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Beviser på penge til folk der gravede sten til kirken 11 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Beviser på penge til folk der gravede sten til kirken 12 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Beviser på penge til folk der gravede sten til kirken 13 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Beviser på penge til folk der gravede sten til kirken 14 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Beviser på penge til folk der gravede sten til kirken 15 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Mantalsregister for mandskab der gravede sten til kirken 01 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Mantalsregister for mandskab der gravede sten til kirken 02 jpg
1636 RA patronatet 41 03 01 Mantalsregister for mandskab der gravede sten til kirken 03 jpg
1643 kontrakt Goltz tømrerarbejde 01 pdf
1643 kontrakt Goltz tømrerarbejde 02 pdf
1643 kontrakt Goltz tømrerarbejde rtf
1647 RA patronatet 41 03 01 Regnskab for jernankre til kirken 01 jpg
1647 RA patronatet 41 03 01 Regnskab for jernankre til kirken 02 jpg
1647 RA patronatet 41 03 01 Regnskab for jernankre til kirken 03 jpg
1652 acta consistorii Bang udnævnes til bibliotekar ved det nye bibliotek på den nye kirke jpg
1656 acta consistorii anmodning 31 maj om tilstædeværelse ved kirkens indvielse jpg
1656 acta consistorii bælge og loft over biblioteket jpg
1656 acta consistorii Jacob Fincke undslog sig kirkeværgeopgaven ved TK 02 jpg
1656 acta consistorii Jacon Fincke undslog sig kirkeværgeopgaven ved TK 01 jpg
1656 acta consistorii Kgl Bygmester forslag om begravelser i kirken jpg
1656 acta consistorii Kgl Bygmester forslag om begravelser i kirkenog prisfastsættelser som i vor frue 02 jpg
1656 acta consistorii Kgl Bygmester forslag om begravelser i kirkenog prisfastsættelser som i vor frue 03 jpg
1656 acta consistorii Kgl Bygmester forslag om begravelser i kirkenog prisfastsættelser som i vor frue 04 jpg
1656 acta consistorii Kgl Bygmester forslag om begravelser i kirkenog prisfastsættelser som i vor frue 05 jpg
1656 acta consistorii Kgl Bygmester forslag om begravelser i kirkenog prisfastsættelser som i vor frue jpg
1656 acta consistorii kirkens indvielse 1 juni 01 jpg
1656 acta consistorii kirkens indvielse 1 juni 02 jpg
1656 Acta consistorii kirkens indvielse 1 juni doc
1656 acta consistorii om den ny tavle og klokkerens første regnskab jpg
1657 acta consistorii Fiuren ønkser at murer et gravsted 01 jpg
1657 acta consistorii indbydelse og forberedelse af bibliotekets indvielse 01 jpg
1657 acta consistorii Niels Snedkers orgelværk 01 jpg
1657 acta consistorii Niels Snedkers orgelværk 02 jpg
1657 acta consistorii Niels Snedkers orgelværk 03 jpg
1657 acta consistorii Niels Snedkers orgelværk 04 jpg
1657 acta consistorii Niels Snedkers orgelværk 05 jpg
1657 acta consistorii om Anders klokker betaling jpg
1657 acta consistorii om bibliotekets betjening mv jpg
1657 acta consistorii om brolægning af købmagergaden ved tårnet jpg
1657 acta consistorii om Fuirens begravelse og første begravelse på kirkegården jpg
1657 acta consistorii om Fuirens begravelse og manglende rettigheder til at udgive skøde jpg
1657 acta consistorii om ligbærere graverredskaber og regnskabsterminer 01 jpg
1657 acta consistorii om ligbærere graverredskaber og regnskabsterminer 02 jpg
1657 acta consistorii om stien fra købmagergade på kirkegården jpg
1657 acta consistorii overvejelser om sejerværk 01 jpg
1657 acta consistorii overvejelser om sejerværk 02 jpg
1657 acta consistorii Snedker fremviste tegning på orgelværket for professorerne jpg
1657 RA kirkeværgerne 43 01 01 Søren Pedersens regnskab for TK 1656-57 01 jpg
1657 RA kirkeværgerne 43 01 01 Søren Pedersens regnskab for TK 1656-57 02 jpg
1657 konsistoriets kopibog missive til Hans Terckelsøn om penge til snedkeren Niels Hansen jpg
1657 konsistoriets kopibog Didcich Fuirens lejerstedsbrev i TK 01 jpg
1657 konsistoriets kopibog Didcich Fuirens lejerstedsbrev i TK 02 jpg
1658 acta consistorii belejringen 01 15 august jpg
1658 acta consistorii belejringen 02 20 august jpg
1658 acta consistorii belejringen 03 25 august jpg
1658 acta consistorii belejringen 04 27 august jpg
1658 acta consistorii belejringen 05 28 august jpg
1658 acta consistorii belejringen 06 29 august jpg
1658 acta consistorii belejringen 07 1 september jpg
1658 acta consistorii belejringen 08 1 september jpg
1658 acta consistorii belejringen 09 6 september jpg
1658 acta consistorii belejringen 10 13 september jpg
1658 acta consistorii belejringen 11 18 september jpg
1658 acta consistorii belejringen 12 22 september jpg
1658 acta consistorii belejringen 13 25 september jpg
1658 acta consistorii belejringen 14 27 september jpg
1658 acta consistorii belejringen 15 28 september jpg
1658 acta consistorii belejringen 15 30 september jpg
1658 acta consistorii belejringen 17 4 oktober jpg
1658 acta consistorii belejringen 18 7 oktober jpg
1658 acta consistorii belejringen 19 12 oktober jpg
1658 acta consistorii belejringen 20 15 oktober jpg
1658 acta consistorii belejringen 21 18 oktober jpg
1658 acta consistorii belejringen 22 19 oktober jpg
1658 acta consistorii belejringen 23 22 oktober jpg
1658 acta consistorii belejringen 24 22 oktober jpg
1658 acta consistorii belejringen 25 25 oktober jpg
1658 acta consistorii belejringen 26 26 oktober jpg
1658 acta consistorii belejringen 27 30 oktober jpg
1658 acta consistorii belejringen 28 2 november jpg
1658 acta consistorii belejringen 29 4 november jpg
1658 acta consistorii belejringen 30 5 november jpg
1658 acta consistorii belejringen 31 11 november jpg
1658 acta consistorii belejringen 32 13 november jpg
1658 acta consistorii belejringen 33 15 november jpg
1658 acta consistorii belejringen 34 21 november jpg
1658 acta consistorii belejringen 35 27 november jpg
1658 acta consistorii belejringen 36 29 november jpg
1658 acta consistorii belejringen 37 11 december jpg
1658 acta consistorii belejringen 38 16 december jpg
1658 acta consistorii belejringen 39 18 december jpg
1658 acta consistorii belejringen 40 2 januar 1659 jpg
1658 acta consistorii Eilersen bevilget at bruge skur på kirkegården til rytterheste jpg
1658 acta consistorii Niels Hansen snedker begærede betaling for arbejde jpg
1658 acta consistorii Niels Snedker beklagelse ikke at fået udført arbejdet i TK pga svendemangel jpg
1658 acta consistorii om ansøgning om fritagelse for rytterhestene opstalling jpg
1658 acta consistorii om udnævnelse af værge til TK og om manglende skriftlig bekræftelse på jus patronatus jpg
1658 acta consistorii Vinding foreslås til værge d 14 april jpg
1658 konsistoriets kopibog kgl brev om begravelsessted for Erich Krag jpg
1658 konsistoriets kopibog kgl brev om begravelsessted for Joachim Gersttorff jpg
1658 konsistoriets kopibog kgl brev om begravelsessted for Willum Lange jpg
1658 RA patronatet 41 03 01 kgl brev om patronatsretten til kirken bagside jpg
1658 RA patronatet 41 03 01 kgl brev om patronatsretten til kirken jpg
1658 RA patronatet 41 03 01 kgl brev til Thomas Bang om peneg til håndværksfolk ved kirken 01 jpg
1658 RA patronatet 41 03 01 kgl brev til Thomas Bang om peneg til håndværksfolk ved kirken 02 jpg
1658 RA patronatet 41 03 01 Om de resterende arbejder og mangelende  betling fra lensmændene 01 jpg
1658 RA patronatet 41 03 01 Om de resterende arbejder og mangelende  betling fra lensmændene 02 jpg
1658 RA patronatet 41 03 01 Om de resterende arbejder og mangelende  betling fra lensmændene 03 jpg
1658 RA patronatet 41 03 01 ordre til lensmændene om at betale til kirkens færdiggørelse 01 jpg
1658 RA patronatet 41 03 01 ordre til lensmændene om at betale til kirkens færdiggørelse 02 jpg
1659 acta consistorii  mur og plankeværk omkring kirkegården jpg
1659 acta consistorii  Snedker Niels Hansens beskikkelse på oggave jpg
1659 acta consistorii  Snedker Niels Hansens bevilges betaling for orgelværket jpg
1659 acta consistorii  Snedker Niels Hansens manglende udførelse af orgelværket jpg
1659 acta consistorii Begravelsessted til Erik Krag-i original jpg
1659 acta consistorii belejringen 41 3 januar jpg
1659 acta consistorii belejringen 42 5 januar jpg
1659 acta consistorii belejringen 43 10 januar jpg
1659 acta consistorii belejringen 44 20 januar jpg
1659 acta consistorii belejringen 45 22 januar jpg
1659 acta consistorii belejringen 46 28 januar jpg
1659 acta consistorii belejringen 47 1 februar jpg
1659 acta consistorii bælgene til orgelet skal ændres jpg
1659 acta consistorii kirkeården adskilles i en fattigkirkegård jpg
1659 acta consistorii Niels Hansen Snedker opg med orgelværket jpg
1659 acta consistorii om Fuirens arv til TK 01 jpg
1659 acta consistorii om kirkegårdens naboer og en tavle for en student der havde fået fingrene skudt af jpg
1659 acta consistorii om sne på ringerloftet hvor orgelpiberne ligger jpg
1659 acta consistorii om tidens tilstand og økonomien 01 jpg
1659 acta consistorii om tidens tilstand og økonomien 02 jpg
1659 acta consistorii om tidens tilstand og økonomien 03 jpg
1659 acta consistorii orgelbyggeren bevilges penge jpg
1659 acta consistorii orgelværkets opbygning 01 jpg
1659 acta consistorii orgelværkets opbygning 02 jpg
1659 acta consistorii problemer med at betale snedkeren Niels Hansen for sit arbejde jpg
1659 acta consistorii protokolindledning jpg
1659 acta consistorii referat af stendermøde 01 jpg
1659 acta consistorii referat af stendermøde 02 jpg
1659 acta consistorii referat af stendermøde 03 jpg
1659 acta consistorii salg af tiloversblivne stene fra den nye kirke jpg
1659 acta consistorii Student ansættes til at tage sig af sangen i kirken 01 jpg
1659 acta consistorii Student ansættes til at tage sig af sangen i kirken 02 jpg
1659 acta consistorii TK betaler en calcant til orgelbyggeren under stemningen jpg
1659 acta consistorii udsættelse med betaling til bblytækker pgra pengemangel jpg
1659 acta consistorii vanskeligheder ved bataling til orglet 01 jpg
1659 acta consistorii vanskeligheder ved bataling til orglet 02 jpg
1659 acta consistorii Vanskeligheder ved grav under lysekronen 01 jpg
1659 acta consistorii Vinding bevilges frit gravsted for sine tjenester jpg
1659 acta consistorii Vor frue kirkes regnskab også med orgelbyggeri og TKs døres brug 01 jpg
1659 acta consistorii Vor frue kirkes regnskab også med orgelbyggeri og TKs døres brug 02 jpg
1659 RA patronatet 41 03 01 aftale med blytækker om at holde taget vedlige 01 jpg
1659 RA patronatet 41 03 01 aftale med blytækker om at holde taget vedlige 02 jpg
1660 acta consistorii indbydelse til kongen om at høre det nye orgel jpg
1660 acta consistorii fornemme folk i menighedens henvendelse om at få Bent olufsen til kapellan 01 jpg
1660 acta consistorii fornemme folk i menighedens henvendelse om at få Bent olufsen til kapellan 02 jpg
1660 acta consistorii fornemme folk i menighedens henvendelse om at få Bent olufsen til kapellan 03 jpg
1660 acta consistorii henvendelse til kongen om indtægter til vedligeholdelse og om kongelige breves oplæsning fra prædikestolen 01 jpg
1660 acta consistorii henvendelse til kongen om indtægter til vedligeholdelse og om kongelige breves oplæsning fra prædikestolen 02 jpg
1660 acta consistorii inventarium fra nye kirke udenfor nørreport kommer til TK jpg
1660 acta consistorii Niels Hansen Snedker skal betales da orglet var færdigt 01 jpg
1660 acta consistorii Niels Hansen Snedker skal betales da orglet var færdigt 02 jpg
1660 acta consistorii Niels Hansen Snedker skal betales da orglet var færdigt 03 jpg
1660 acta consistorii Niels Hansen Snedker skal betales da orglet var færdigt jpg
1660 acta consistorii om den tredie prædikens fastsættelse jpg
1660 acta consistorii om snedkerens resterende betaling og orgelet afprøvning 01 jpg
1660 acta consistorii om snedkerens resterende betaling og orgelet afprøvning 02 jpg
1660 acta consistorii oplæsning af kgl breve ang leveringer samt udnævnelse af Degn jpg
1660 acta consistorii Organisten ønsker en calcant - bælgentræder jpg
1660 acta consistorii orgelbyggeren kræver sin betaling jpg
1660 acta consistorii orgelet afprøvet og besigtiget 01 jpg
1660 acta consistorii orgelet afprøvet og besigtiget 02 problemer med bælgene jpg
1660 acta consistorii orgelet afprøvet og besigtiget 03 problemer med bælgene jpg
1660 acta consistorii orgelet afprøvet og besigtiget 04 problemer med bælgene jpg
1660 acta consistorii orgelet afprøvet og besigtiget 05 problemer med bælgene jpg
1660 acta consistorii problemer med at betale orgelbyggeren som ikke kan betale sine kreditorer jpg
1660 acta consistorii stolestaderne bliver omorganiseret jpg
1660 acta consistorii Vinding fremlægger regnskab og ønsker at fritages for hvervet jpg
1660 RA patronatet 41 03 01 kgl brev om gudstjenester skal holdes som i andre sognekirker jpg
1661 acta consistorii bækken for Heidelbergs lutherske kirke samt regnskab for tk jpg
1661 acta consistorii Grev Rantzaus ønkse om et regensstykke til kræ samt Snedkerens frie begravelsessted jpg
1661 acta consistorii Hannibal Sehesteds grund ved Regensens salg mm 01 jpg
1661 acta consistorii Hannibal Sehesteds grund ved Regensens salg mm 02 jpg
1661 acta consistorii Hannibal Sehesteds grund ved Regensens salg mm 03 jpg
1661 acta consistorii Hannibal Sehesteds grund ved Regensens salg mm 04 jpg
1661 acta consistorii Henrik Fuirens pengegave til TK og andre jpg
1661 acta consistorii konsistoriets henvender sig til kanselliet om kirkens vedligeholdelse jpg
1661 acta consistorii køb af plads ved kirkegården jpg
1661 acta consistorii Niels Hansen Snedker bevilges gravsted som betaling for arbejde jpg
1661 acta consistorii Ostenfeld efterfølger Bang som bibliotakar 01 jpg
1661 acta consistorii Ostenfeld efterfølger Bang som bibliotakar 02 jpg
1661 acta consistorii regensens kalk til taarnby kirke og indtægten brug på tks kalks forgyldning jpg
1661 acta consistorii TKs forbindelse til Kalundborg jpg
1661 acta consistorii TKs regnskab forelægges 01 jpg
1661 acta consistorii TKs regnskab forelægges 02 jpg
1661 acta consistorii TKs regnskab forelægges 03 jpg
1661 acta consistorii Undersøgelse af hvilke pladser der kan lægges under TKs sogn 01 jpg
1661 acta consistorii Undersøgelse af hvilke pladser der kan lægges under TKs sogn 02 jpg
1661 acta consistorii Vitus Bering og Niels Pedersens begravelsessted jpg
1661 knsistoriets kopibog snedker Niels Hansen bevilget et lejersted under orglet 01 jpg
1661 knsistoriets kopibog snedker Niels Hansen bevilget et lejersted under orglet 02 jpg
1662 acta consistorii forslag om 12 latinske ceremonier i TK jpg
1662 acta consistorii Søndergaard på Fyn som betaling for gravsted samt Peder Hansens tjenesterejse dertil jpg
1662 acta consistorii Vinding udslår rektorembedet og noget om Lindenows midler jpg
1662 acta consistorii Vindings beordres på rejse til Søndergaard på Fyn jpg
1662 acta consistorii Vindings rejse til Søndergaard på Fyn jpg
1662 RA patronatet 41 03 01 Anders Pedersens regnskab over murstenene fra kirken udenfor Nørreport 01 jpg
1662 RA patronatet 41 03 01 Anders Pedersens regnskab over murstenene fra kirken udenfor Nørreport 02 jpg
1662 RA patronatet 41 03 01 Anders Pedersens regnskab over murstenene fra kirken udenfor Nørreport 03 jpg
1663 acta consistorii kirkens orgel mangler bælge jpg
1663 acta consistorii om manglende betaling for arbejde jpg
1663 acta consistorii vicebibliotekar Peder Mehrn bevilges fri begravelse og fortolkning jpg
1663 acta consistorii vicebibliotekar Peder Mehrn bevilges fri begravelse jpg
1663 RA patronatet 41 03 01  Poul Golsch søger betaling for arbejde bl observatoriet 01 jpg
1663 RA patronatet 41 03 01  Poul Golsch søger betaling for arbejde bl observatoriet 02 jpg
1663 RA patronatet 41 03 01  Poul Golsch søger betaling for arbejde bl observatoriet 03 jpg
1663 RA patronatet 41 03 01 Poul Golsch søger betaling for arbejde bl observatoriet doc
1664 acta consistorii aflønning af præst og kapellan i TK jpg
1664 acta consistorii Grev Schack begærer begravelsessted i TK jpg
1664 acta consistorii Johan Radeck betales for at betjene ordlet i TK jpg
1664 acta consistorii Povl Galskes ønske om begravelsessted i stedet for manglende betaling for arbejde 1663 jpg
1664 acta consistorii understøttelse af student jpg
1665 acta consistorii begravelse til Regitze Gruppe og fri kommunitetskost til Poul Andersen kapellan jpg
1665 acta consistorii Om Kalundborg kirkes betaling til TK jpg
1665 acta consistorii Poul Andersen udnævnes til kapellan jpg
1665 acta consistorii Rentemesterens begravelse i TK 01 jpg
1665 acta consistorii Rentemesterens begravelse i TK 02 jpg
1665 acta consistorii Wandalinus fordrer begravelsessted i TK 01 jpg
1665 acta consistorii Wandalinus fordrer begravelsessted i TK 02 jpg
1666 acta consistorii Mathhies Sørensen urmager for vor Frue og samme forhandles med TK jpg
1666 acta consistorii Mogens Friis får begravelsessted i TK jpg
1666 RA patronatet 41 03 03 attest på at nabo vil tilmure sin dør til kirkegården hvis det blev ham pålagt jpg
1667 acta consistorii Lundium får tilladelse til opsættelse af epitafium i TK jpg
1667 acta consistorii Studenternes kaptejn bevilges gravsted i TK jpg
1667 acta consistorii TKs fattiges penge støtter mand med ødelagt ben jpg
1668 acta consistorii Bondekælderens istandsættelse på Universitetet 01 jpg
1668 acta consistorii Bondekælderens istandsættelse på Universitetet 02 jpg
1669 acta consistorii Hans Mules legat støtter biblioteket og subbibliotekaren jpg
1669 acta consistorii Søndergaard gods tillægges TK jpg
1670 acta consistorii ekspektanctant til subbibliotekar og TKs obligationsbeholdning jpg
1671 acta consistorii Erik Krag afstår sit gravsted til Birgitte Trolle jpg
1671 acta consistorii om en vortgeters ansættelse til sprøjternes vedligeholdelse jpg
1671 acta consistorii skatmester Wind køber en strimmel af Regensgården jpg
1671 acta consistorii Thomas Bartholin efterfølger Ostenfeld i biblioteksembedet jpg
1671 acta consistorii TK køber avlsgården og lægger til kirkegården 01 jpg
1671 acta consistorii TK køber avlsgården og lægger til kirkegården 02 jpg
1671 acta consistorii vicebibliotekaren foreslår Cosmos Bartholin til samme stilling samt revision af biblioteket jpg
1672 acta consistorii Vinding afloeses af Eilersen som procurator templi doc
1672 acta consistorii epitafium for Poul Woldski jpg
1672 acta consistorii Jøregen Eilersen overtager Prokurator Templi til TK jpg
1672 acta consistorii Jørgen Hammer Kantor ved TK at varetage koralmusikken jpg
1672 acta consistorii Mathis Sejermager skulle overvære leveringen af Vor Frues sejerværk jpg
1672 acta consistorii Vinding fremlægger TKs og Tks fattiges regnskab og beder om at en anden måtte overtage ansvaret jpg
1673 acta consistorii en mur ved TK var ved at falde ned jpg
1673 acta consistorii testamentarisk tillæg til kapellanen i TK jpg
1674 acta consistorii Anders Klokker bevilget et begravelsessted jpg
1674 acta consistorii Marcus Krabler får tilladelse til at sætte et epitafium op jpg
1675 acta consistorii der lånes 50 slettedaler af fattigkassen til Peder Mehrns begravelse jpg
1675 acta consistorii Hans Leth tilladelse til opsættelse af epitafium jpg
1675 acta consistorii Marcus Krabler og regnskab for den nye kirkegaard ved Nørreport jpg
1675 acta consistorii om feltherre og rigsmarskens epitafium jpg
1675 acta consistorii Trinitatis kirkes taarn skal repareres jpg
1675 acta consistorii vedr rigsmarskallens begravelsessted i TK  jpg jpg
1675 acta konsistorii van Stöcken begærer et begravelsessted som Mogens Friis jpg
1675 konsistoriets kopibog Begravelseskøde til klokker Anders Pedersøn doc
1675 konsistoriets kopibog begravelsesskøde for Greve Magnus Friis enke 01 jpg
1675 konsistoriets kopibog begravelsesskøde for Greve Magnus Friis enke 02 jpg
1675 konsistoriets kopibog begravelsesskøde for Greve Magnus Friis enke 03 jpg
1675 konsistoriets kopibog begravelsesskøde for Johan Christopher von Corbis 01 jpg
1675 konsistoriets kopibog begravelsesskøde for Johan Christopher von Corbis 02 jpg
1675 konsistoriets kopibog begravelsesskøde til Hans Leth 01 jpg
1675 konsistoriets kopibog begravelsesskøde til Hans Leth 02 jpg
1675 konsistoriets kopibog begravelsesskøde til klokker Anders Pedersen 01 jpg
1675 konsistoriets kopibog begravelsesskøde til klokker Anders Pedersen 02 jpg
1675 konsistoriets kopibog om forvaltning af den ny kirkegaard udfor Noerreport doc
1675 konsistoriets kopibog om forvaltning af den ny kirkegård udfor Nørreport 01 jpg
1675 konsistoriets kopibog om forvaltning af den ny kirkegård udfor Nørreport 02 jpg
1676 acta consistorii begravelsessted til Niels destillerers søn jpg
1676 acta consistorii beslutning om at pillerne paa TK repareres med kampesten 02 jpg
1676 acta consistorii beslutning om at pillerne paa TK repareres med kampesten jpg
1676 acta consistorii Hans Knudsen bevilges gravsted i kirken for hans tjenester for universitetet jpg
1676 acta consistorii Matthis Sejermager foreslås som ny klokker ved TK jpg
1676 acta consistorii Nils Hansøn Sneder bytter et begravelsessted i TK med et i vor Frue jpg
1676 acta consistorii nødvendigste reparationer af kirkegårdsmuren jpg
1676 acta consistorii Ole Rømer udnævnes til professor jpg
1676 acta consistorii TKs regnskab for 1674-75 med vedr von Stöckens begravelsestrappe jpg
1676 acta consistorii TKs regnskab for 1675-76 og en studiosis begravelse med kirkelig tilskud jpg
1676 konsistoriets kopibog Begravelsesskøde til Bertel Jensen 01 jpg
1676 konsistoriets kopibog begravelsesskøde til Bertel Jensen 02 jpg
1676 konsistoriets kopibog begravelsesskøde til Claus Sohn 01 jpg
1676 konsistoriets kopibog begravelsesskøde til Claus Sohn 02 jpg
1676 konsistoriets kopibog begravelsesskøde til Frandts Joensøn jpg
1676 konsistoriets kopibog begravelsesskøde til Sophie salig Hendrich 01 jpg
1676 konsistoriets kopibog begravelsesskøde til Sophie salig Hendrich 02 jpg
1676 konsistoriets kopibog Købe kontrakt for Søndergaard på Fyn 01 jpg
1676 konsistoriets kopibog Købe kontrakt for Søndergaard på Fyn 02 jpg
1676 konsistoriets kopibog Købe kontrakt for Søndergaard på Fyn 03 jpg
1676 konsistoriets kopibog Købe kontrakt for Søndergaard på Fyn 04 jpg
1676 konsistoriets kopibog Købe kontrakt for Søndergaard på Fyn 05 jpg
1676 konsistoriets kopibog Ole Rømer udnævnes til professor Mathematum jpg
1676 Konsistoriets kopibog Ole Rømers udnævnelse til professor doc
1676 konsistoriets kopibog supplik om almanakkernes udfærdigelse og trykning 01 jpg
1676 konsistoriets kopibog supplik om almanakkernes udfærdigelse og trykning 02 jpg
1677 acta consistorii Anne Hennings dødsbo kontra TK jpg
1677 acta consistorii manglende betaling for gravsted af Wedell jpg
1677 acta consistorii om fundat Hopnerianæ jpg
1677 acta consistorii steenhuggeren ville ikke indgå konstrakt om arbejde jpg
1677 konsistoriets kopibog brev til byrådet om fastsættelse af kirkegårdsmurens placering 01 jpg
1677 konsistoriets kopibog brev til byrådet om fastsættelse af kirkegårdsmurens placering 02 jpg
1677 Konsistoriets kopibog brev til byrådet om fastsættelse af kirkegårdsmusens placering doc
1678 acta consistorii bevilling af begravelsesplads til Scavenius og Eilersen jpg
1678 acta consistorii forvaltnig af kirkens midler jpg
1679 acta consistorii Anders klokkers enke må blive i huset til påske jpg
1679 acta consistorii Grev Wedels betaling til TK jpg
1679 acta consistorii laan af 400 rd af vor frue i 1662 jpg
1679 acta consistorii oekonomiske transaktioner jpg
1679 acta consistorii om bregravelsessteds afstaaelse og forvaltning af kapitaler jpg
1679 acta consistorii om kapellan Poul Andersens gravsted og residents jpg
1679 acta consistorii om orgelværkets brøstfældighed jpg
1679 acta consistorii Reesens rettigheder til begravelsessted mm i TK 01 jpg
1679 acta consistorii Reesens rettigheder til begravelsessted mm i TK 02 og Klokker Mathies uhrmagers udnævnelse jpg
1679 acta consistorii Rundetaarns platform belaegges med naturklinker mm jpg
1679 acta consistorii tildeling af begravelsessted til Eilersen og Bircherod jpg
1679 konsistoriets kopibog Bebravelsesskøde Claus Busing 01 jpg
1679 konsistoriets kopibog Bebravelsesskøde Claus Busing 02 jpg
1679 konsistoriets kopibog begravelsesskøde Hans Knudsen Viborg 01 jpg
1679 konsistoriets kopibog begravelsesskøde Hans Knudsen Viborg 02 jpg
1679 konsistoriets kopibog Begrevelsesskøde for Jørgen Eilersen 01 jpg
1679 konsistoriets kopibog Begrevelsesskøde for Jørgen Eilersen 02 jpg
1679 konsistoriets kopibog forvalter Anders Madsen Rosenborg Slot begravelsesskøde 01 jpg
1679 konsistoriets kopibog forvalter Anders Madsen Rosenborg Slot begravelsesskøde 02 jpg
1679 Konsistoriets kopibog forvalter Anders Madsen Rosenborg Slot begravelsesskøde doc
1679 konsistoriets kopibog Mathias Uhrmagers klokkerbestallingsbrev 01 jpg
1679 konsistoriets kopibog Mathias Uhrmagers klokkerbestallingsbrev 02 jpg
1679 konsistoriets kopibog Matthies Uhrmagers klokkerbestalling doc
1680 acta consistorii anvisning på studenters påklædning mm ved prædiken jpg
1680 acta consistorii Matthies Sørensen bevilgets et halvtagshus hvor det gamle sjæleskur stod 01 jpg
1680 acta consistorii Matthies Sørensen bevilgets et halvtagshus hvor det gamle sjæleskur stod 02 jpg
1680 acta consistorii Om Daniels Baltes enkes barns begravelse i tk jpg
1680 acta consistorii om pumpevand indlæggelse og kirkernes betaling jpg
1680 acta consistorii Thomas Bartholin rektor jpg
1680 acta consistorii Thomas Bartholins død og W Langes krav på embede 01 jpg
1680 acta consistorii Thomas Bartholins død og W Langes krav på embede 02 jpg
1680 acta consistorii Thomas Bartholins død og W Langes krav på embede 03 jpg
1680 konsistoriets kopibog spring og pumpevand forordning ved Vor frue og Trinitatis kirke 01 jpg
1680 konsistoriets kopibog spring og pumpevand forordning ved Vor frue og Trinitatis kirke 02 jpg
1680 Konsistoriets kopibog spring og pumpevands forordning ved Frue og Trinitatis Kirke doc
1680 RA patronatet 41 03 03 Matthis Sørensen anmoder om et nyt halvskur jpg
1680 RA patronatet 41 03 03 Matthis Sørensen søger om nyt skur doc
1681 acta consistorii begravelsesstde for Scavenius jpg
1681 acta consistorii Biliotekarens løn jpg
1681 acta consistorii Brackmanns begravelse jpg
1681 acta consistorii forordning til klokkeren om klokkeringning kl. 12 når der er lig i kirken jpg
1681 acta consistorii forskelligt om begravelser og altertavlen 01 jpg
1681 acta consistorii forskelligt om begravelser og altertavlen 02 jpg
1681 acta consistorii klokkerens opsigt med musikere og andre i Rundetaarn mm 01 jpg
1681 acta consistorii klokkerens opsigt med musikere og andre i Rundetaarn mm 02 jpg
1681 acta consistorii om borgmester Michelsens begravelsessted og bibliotekets regnskabers forelæggelse jpg
1681 acta consistorii om Jelling Provsti til Rundetaarn blev lagt jpg
1681 acta consistorii Om Langes bopæl og sal Bartholins residens videre jpg
1681 acta consistorii Om Langes bopæl og sal Bartholins residens jpg
1681 acta consistorii om Mathies Sørensens løn for urværket og von Havens altertavle jpg
1681 acta consistorii trælemme afskaffes og sten lægges på gravene i kirken jpg
1681 acta consistorii Von Havens altertavle jpg
1681 acta consistorii von Havens altertavles mellemste skilderiri 01 jpg
1681 acta consistorii von Havens altertavles mellemste skilderiri 02 og klokkerboligens reparation jpg
1681 acta consistorii W Langes rettighedskrav 14 maj jpg
1681 konsistoriets kopibog begravelsesskøde Jørgen Elers 01 jpg
1681 konsistoriets kopibog begravelsesskøde Jørgen Elers 02 jpg
1681 konsistoriets kopibog begravelsesskøde Jørgen Elers 03 jpg
1681 konsistoriets kopibog kontrakt med Mabert von Haven om altertavle 01 jpg
1681 konsistoriets kopibog kontrakt med Mabert von Haven om altertavle 02 jpg
1681 konsistoriets kopibog kontrakt med Mabert von Haven om altertavle 03 jpg
1681 konsistoriets kopibog obligation til TK jpg
1681 konsistoriets kopibog om Jellinge syssel skal lægges til Rundetaarns observatorium 01 jpg
1681 konsistoriets kopibog om Jellinge syssel skal lægges til Rundetaarns observatorium 02 jpg
1681 konsistoriets kopibog om Jellinge syssel skal lægges til Rundetaarns observatorium doc
1681 konsistoriets kopibog respons på Wilhelm Langes suplik 01 jpg
1681 konsistoriets kopibog respons på Wilhelm Langes suplik 02 jpg
1681 konsistoriets kopibog respons på Wilhelm Langes suplik 03 jpg
1681 konsistoriets kopibog respons på Wilhelm Langes suplik 04 jpg
1681 konsistoriets kopibog respons på Wilhelm Langes suplik 05 jpg
1681 konsistoriets kopibog respons på Wilhelm Langes suplik 06 jpg
1681 konsistoriets kopibog respons på Wilhelm Langes suplik 07 jpg
1681 konsistoriets kopibog respons på Wilhelm Langes suplik 08 jpg
1681 konsistoriets kopibog respons på Wilhelm Langes suplik doc
1681 konsistoriets kopibog skøde på Søndergaard til Wedel 01 jpg
1681 konsistoriets kopibog skøde på Søndergaard til Wedel 02 jpg
1681 konsistoriets kopibog skøde på Søndergaard til Wedel 03 jpg
1681 konsistoriets kopibog skøde på Søndergaard til Wedel 04 jpg
1681 konsistoriets kopibog skøde på Søndergaard til Wedel 05 jpg
1681 konsistoriets kopibog skøde på Søndergaard til Wedel 06 jpg
1681 konsistoriets kopibog skøde på Søndergaard til Wedel 07 jpg
1681 RA patronatet 41 03 01 von Havens begravelsesskøde 01 jpg
1681 RA patronatet 41 03 01 von Havens begravelsesskøde 02 jpg
1681 RA patronatet 41 03 01 von Havens begravelsesskøde 03 jpg
1682 acta consistorii  Bibliotekests regnskab med ønske om inventarium over Rundetaarns instrumenter således der kunde indføres årlig tilvækst jpg
1682 acta consistorii  revision af bibliotekets bøger samt advarsel til Lange om at reparere sin residens jpg
1682 acta consistorii  Steen-Vinkel og bygmester Gros udsætter muropbygningen jpg
1682 acta consistorii Eilersen foreslå at Rundestenene indmures i den ny kirkemur jpg
1682 acta consistorii en dameqvinde vil forære et alterklæde jpg
1682 acta consistorii en skibspræsts hustru bliver begravet i studenterjorden jpg
1682 acta consistorii et monument på grav på Trinitatis Urtegaard jpg
1682 acta consistorii kirkegårdsmuren opbygges med indmurede runesten jpg
1682 acta consistorii kontrakt med von Havens og altertavlen jpg
1682 acta consistorii Longomontanus arnebarn får begravelse i Vor frue kirke i morfaderens grav samt Baltazarsen begravelse i TK jpg
1682 acta consistorii W Langes kæreste pålægges reparationer mm jpg
1682 acta consistorii W Langes tildeles et corpus stipendi mm jpg
1682 acta consistorii W. lange får at vide at Th Bartholins residens ikke bliver tildelt ham 01 jpg
1682 acta consistorii W. lange får at vide at Th Bartholins residens ikke bliver tildelt ham 02 jpg
1682 konsistoriets kopibog begravelsesskøde for Hans Terchelsens efterlever 01 jpg
1682 konsistoriets kopibog begravelsesskøde for Hans Terchelsens efterlever 02 jpg
1682 konsistoriets kopibog Instruktion for vor Frue kirkes akademiske værge 01 jpg
1682 konsistoriets kopibog Instruktion for vor Frue kirkes akademiske værge 02 jpg
1682 konsistoriets kopibog Instruktion for vor Frue kirkes borgerlige værge 01 jpg
1682 konsistoriets kopibog Instruktion for vor Frue kirkes borgerlige værge 02 jpg
1682 konsistoriets kopibog Kaldsbrev til Albert Fogsøn 01 jpg
1682 konsistoriets kopibog Kaldsbrev til Albert Fogsøn 02 jpg
1683 acta consistorii begravelsesskøde til Hans Mickelsen 01 jpg
1683 acta consistorii begravelsesskøde til Hans Mickelsen 02 jpg
1683 acta consistorii bygmester Groots betaling for kirkegårdsmuren jpg
1683 acta consistorii kgl brev om TKs sognefastsættelse jpg
1683 acta consistorii Mathies Sørensen ønsker at blive efterfugt af sin søn Søren Matthiesen med beskrevne opgaver 01 jpg
1683 acta consistorii Mathies Sørensen ønsker at blive efterfugt af sin søn Søren Matthiesen med beskrevne opgaver 02 jpg
1683 Acta consistorii Mathies Sørensen ønsker at blive efterfulgt af sin sø Søren Matthiesen doc
1683 acta consistorii om bibliotekar aflønning jpg
1683 acta consistorii Om Josepg Jensens vandfald ud mod kirkegården 01 jpg
1683 acta consistorii Om Josepg Jensens vandfald ud mod kirkegården 02 jpg
1683 acta consistorii om kirkedøren prædikestolens flytning mm 01 jpg
1683 acta consistorii om kirkedøren prædikestolens flytning mm 02 jpg
1683 acta consistorii om kirkegårds portalen jpg
1683 acta consistorii om kirkegårdsportalen Rundetaarns portal og klokkerboligen jpg
1683 acta consistorii om marskallens legat mm jpg
1683 acta consistorii om stolestaderne indkøb jpg
1683 acta consistorii om stolestaderne jpg
1683 acta consistorii overvejelser om at flytte prædikestolen jpg
1683 acta consistorii TKs regnskab og anmærkninger om betaling for klokkerens hus 01 jpg
1683 acta consistorii TKs regnskab og anmærkninger om betaling for klokkerens hus 02 jpg
1683 konsistoriets kopibog Albert Fogsøn revers på kaldsbrevet 01 jpg
1683 konsistoriets kopibog Albert Fogsøn revers på kaldsbrevet 02 jpg
1683 konsistoriets kopibog begravelsesskøde Niels Pedersen og Johanne Ruber 01 jpg
1683 konsistoriets kopibog begravelsesskøde Niels Pedersen og Johanne Ruber 02 jpg
1683 konsistoriets kopibog begravelsesskøde til Hans Mickelsen 01 jpg
1683 konsistoriets kopibog begravelsesskøde til Hans Mickelsen 02 jpg
1683 konsistoriets kopibog Kaldsbrev som adjunctas sognepræst  Albert Fogsøn 01 jpg
1683 konsistoriets kopibog Kaldsbrev som adjunctas sognepræst  Albert Fogsøn 02 jpg
1683 konsistoriets kopibog Kaldsbrev som adjunctas sognepræst  Albert Fogsøn 03 jpg
1683 konsistoriets kopibog om bevilling på vandfald mod kirkegården 01 jpg
1683 konsistoriets kopibog om bevilling på vandfald mod kirkegården 02 jpg
1683 konsistoriets kopibog om bevilling på vandfald mod kirkegården 03 jpg
1683 RA patronatet 41 03 01 kgl reskript om hvilke gader der tilhører kirken 01 jpg
1683 RA patronatet 41 03 01 kgl reskript om hvilke gader der tilhører kirken 02 jpg
1683 RA patronatet 41 03 03 forslag til stoleproblemets løsning 01  jpg
1683 RA patronatet 41 03 03 forslag til stoleproblemets løsning 02  jpg
1683 RA patronatet 41 03 03 forslag til stoleproblemets løsning 03  jpg
1683 RA patronatet 41 03 03 forslag til stoleproblemets løsning 04  jpg
1684 acta consistorii Lambert von Havens altertavle og graves placering jpg
1684 acta consistorii Lambert von Havens altertavle jpg
1684 acta consistorii begravelsesforretninger 01 jpg
1684 acta consistorii begravelsesforretninger 02 jpg
1684 acta consistorii grevinde Schacks meddelelse om 500 rd til TK som testamentariet gave for at få lov at lave et epitafium jpg
1684 acta consistorii Mathiis Sørensen opsiger kontrak jpg
1684 acta consistorii overvejelser om degnestillingen jpg
1684 konsistoriets kopibog Kaldsbrev for Albert Fogsøn 01 jpg
1684 konsistoriets kopibog Kaldsbrev for Albert Fogsøn 02 jpg
1684 konsistoriets kopibog kgl forordning om almanakken og kalendre 01 jpg
1684 konsistoriets kopibog kgl forordning om almanakken og kalendre 02 jpg
1684 konsistoriets kopibog Skrivelse til grevinde Schack 01 jpg
1684 konsistoriets kopibog Skrivelse til grevinde Schack 02 jpg
1684 konsistoriets kopibog Skrivelse til grevinde Schack 03 jpg
1684 konsistoriets kopibog Skrivelse til grevinde Schack 04 jpg
1684 RA patronatet 41 03 01 Eilersens brev om von Havens altertavle  jpg
1685 acta consistorii Altertavlens design 01 jpg
1685 acta consistorii Altertavlens design 02 jpg
1685 acta consistorii gravlemme erstattes af stene jpg
1685 acta consistorii Hans Knudsen Viborgs bravplads 01 jpg
1685 acta consistorii Hans Knudsen Viborgs bravplads 02 jpg
1685 acta consistorii Hans Knudsen Viborgs bravplads 03 jpg
1685 acta consistorii Hans Knudsen Viborgs bravplads 04 og forlængelse af lån jpg
1685 acta consistorii Hilarius søger råd om indkrævelse af stolepengene 01 jpg
1685 acta consistorii Hilarius søger råd om indkrævelse af stolepengene 02 jpg
1685 acta consistorii køb af frue kirkes huse ved TK som kunne nedlægges til kirkegårdens udvidelse 01 jpg
1685 acta consistorii Materialhus 01 jpg
1685 acta consistorii Materialhus 02 jpg
1685 acta consistorii Ole Rømer får directionen over Turri astronomica 5 dec jpg
1685 acta consistorii om funten i tk møde 14 februar jpg
1685 acta consistorii Om model af altertavlen 17 januarmødet 01 jpg
1685 acta consistorii Om model af altertavlen 17 januarmødet 02 jpg
1685 acta consistorii om orgelværkets brøstfældighed og reparation - møde 7 marts jpg
1685 acta consistorii om sognefolkenes ønske om funt og stolestader jpg
1685 acta consistorii orgelmesterens bestallingsbrev og orgelets reparation 01 jpg
1685 acta consistorii orgelmesterens bestallingsbrev og orgelets reparation 02 jpg
1685 acta consistorii pro templi Hilarius søger midler til sin boligs reparation 01 jpg
1685 acta consistorii pro templi Hilarius søger midler til sin boligs reparation 02 jpg
1685 acta consistorii Procurator Templi Hilarius assisters af klokkeren p gr af svaghed jpg
1685 acta consistorii reparationer på orglet og billedhugerarbejde samt grevinde Schacks henvendelse 01 jpg
1685 acta consistorii reparationer på orglet og billedhugerarbejde samt grevinde Schacks henvendelse 02 jpg
1685 acta consistorii Schacks epitafium og tilhørende legat 17 januar jpg
1685 acta consistorii Schacks epitafium og tilhørende legat 2 maj 01 jpg
1685 acta consistorii Schacks epitafium og tilhørende legat 2 maj 02 jpg
1685 acta consistorii Schacks epitafium og tilhørende legat 2 maj 03 jpg
1685 acta consistorii TKs regnskab og fattigregnskabet forelægges 01 jpg
1685 acta consistorii TKs regnskab og fattigregnskabet forelægges 02 jpg
1685 acta consistorii ønsker købstadsgod eller gjordegods på Sjælland i stedet for det tilbudte i Gram fra Grevinde Schack tilbud 02 jpg
1685 acta consistorii ønsker købstadsgod eller gjordegods på Sjælland i stedet for det tilbudte i Gram fra Grevinde Schack tilbud. 03jpg jpg
1685 acta consistorii ønsker købstadsgod eller gjordegods på Sjælland i stedet for det tilbudte i Gram fra Grevinde Schack tilbud jpg
1685 konsistoriets kopibog besatllingsbrev til Johans Graus enkes som messingpudser 01 jpg
1685 konsistoriets kopibog besatllingsbrev til Johans Graus enkes som messingpudser 02 jpg
1685 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for universitetsfoged 01 jpg
1685 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for universitetsfoged 02 jpg
1685 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for universitetsfoged 03 jpg
1685 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for universitetsfoged 04 jpg
1685 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for universitetsfoged 05 jpg
1685 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for universitetsfoged 06 jpg
1685 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for universitetsfoged 07 jpg
1685 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for universitetsfoged 08 jpg
1685 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for universitetsfoged 09 jpg
1685 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for universitetsfoged 10 jpg
1685 Konsistoriets kopibog Bestallingsbrev som messingpudser i TK og vor Frue kirke doc
1685 konsistoriets kopibog Jørgen Eilersens forsvar for sin økonomi 01 jpg
1685 konsistoriets kopibog Jørgen Eilersens forsvar for sin økonomi 02 jpg
1685 konsistoriets kopibog Jørgen Eilersens forsvar for sin økonomi 03 jpg
1685 konsistoriets kopibog Jørgen Eilersens forsvar for sin økonomi 04 jpg
1685 konsistoriets kopibog Jørgen Eilersens forsvar for sin økonomi 05 jpg
1685 konsistoriets kopibog Jørgen Eilersens forsvar for sin økonomi 06 jpg
1685 konsistoriets kopibog kgl suplication om schacks testamente og altertavlen 01 jpg
1685 konsistoriets kopibog kgl suplication om schacks testamente og altertavlen 02 jpg
1685 konsistoriets kopibog kgl suplication om schacks testamente og altertavlen 03 jpg
1685 konsistoriets kopibog memorial om Jelling prousti 01 jpg
1685 konsistoriets kopibog memorial om Jelling prousti 02 jpg
1685 konsistoriets kopibog memorial om Jelling prousti 03 jpg
1685 konsistoriets kopibog memorial om Jelling prousti 04 jpg
1685 konsistoriets kopibog memorial om Jelling prousti 05 jpg
1685 konsistoriets kopibog orgelbygger kontrakt 01 jpg
1685 konsistoriets kopibog orgelbygger kontrakt 02 jpg
1685 konsistoriets kopibog orgelbygger kontrakt 03 jpg
1685 konsistoriets kopibog orgelbygger kontrakt 04 jpg
1685 konsistoriets kopibog Skrivelse til den unge grevinde Schack 01 jpg
1685 konsistoriets kopibog Skrivelse til den unge grevinde Schack 02 jpg
1685 konsistoriets kopibog Skrivelse til den unge grevinde Schack 03 jpg
1685 konsistoriets kopibog Skrivelse til grevinde Schack 01 jpg
1685 konsistoriets kopibog Skrivelse til grevinde Schack 02 jpg
1685 RA patronatet 41 03 01 kontrakt med billedskærer Tygge Lauritsen Worm til at udføre von Havens altertavle 01 jpg
1685 RA patronatet 41 03 01 kontrakt med billedskærer Tygge Lauritsen Worm til at udføre von Havens altertavle 02 jpg
1685 RA patronatet 41 03 01 kontrakt med billedskærer Tygge Lauritsen Worm til at udføre von Havens altertavle 03 jpg
1686 acta consistorii 3 af byens organister godkender TKs nye orgel jpg
1686 acta consistorii Bartholin udlæg for kongebrev ved Jellinge Provsti jpg
1686 acta consistorii begæring om den nye kirkegårdsjord ved TK jpg
1686 acta consistorii bevilget bestalling til TKs organistembede til Christian Geist jpg
1686 acta consistorii Elias Radech søger om at betjene orglet i TK jpg
1686 acta consistorii en orgelbygger fra Landskrona søges til besigtigelse af det snart færdige orgelværk 01 jpg
1686 acta consistorii en orgelbygger fra Landskrona søges til besigtigelse af det snart færdige orgelværk 02 jpg
1686 acta consistorii fattigforstanderens forslag til de fattiges tavles omgang i TK jpg
1686 acta consistorii forslag om aflåsede stolerækker forbeholdt de studerende jpg
1686 acta consistorii Friherreinde Fuirens begravelsesplads mellem kor og kirkegårdsmur 01 jpg
1686 acta consistorii Friherreinde Fuirens begravelsesplads mellem kor og kirkegårdsmur 02 jpg
1686 acta consistorii Friherrinde Fuiren bevilges gravplads doc
1686 acta consistorii Hans Nielsens arvinger sælger ubrugt begravelsessted  01 jpg
1686 acta consistorii Hans Nielsens arvinger sælger ubrugt begravelsessted  02 jpg
1686 acta consistorii Hillerius om Luxdorphs grav-pulpiturerne-TKs obligationer mm 01 jpg
1686 acta consistorii Hillerius om Luxdorphs grav-pulpiturerne-TKs obligationer mm 02 jpg
1686 acta consistorii Klager fra Bornemann og Hyllinge om TKs sogneskels fastlæggelse 01 jpg
1686 acta consistorii Klokkerne i tk og vor frue skal selv udgive fattiges ligsedler 01 jpg
1686 acta consistorii Klokkerne i tk og vor frue skal selv udgive fattiges ligsedler 02 jpg
1686 acta consistorii Luxdorfs mageskifte med hus i landemærket og graven i kirken jpg
1686 acta consistorii Mathias Klokker får opgaven at udfærdige en fortegnelse om gemene folk der mangler plads i kirken samt overveje de fornemme folks adgang til nye pulpiturer 02 jpg
1686 acta consistorii Mathias Klokker får opgaven at udfærdige en fortegnelse om gemene folk der mangler plads i kirken samt overveje de fornemme folks adgang til nye pulpiturer 02b jpg
1686 acta consistorii Mathias Sørensen svar på forskelligt 02 om bla studenternes stole med lås jpg
1686 acta consistorii Mathias Sørensen svar på forskelligt jpg
1686 acta consistorii om folk fra Vor Frue sogn som nu tilh TK kan beholde deres begravelsessteder jpg
1686 acta consistorii om mag Conrad Hein der får penge fra TKs fattiges kasse jpg
1686 acta consistorii om mageskifte vedr Luxdorphs hus i Landemærket 02 jpg
1686 acta consistorii om mageskifte vedr Luxdorphs hus i Landemærket jpg
1686 acta consistorii om pulpitrets opførelse og løn til degn og kantor efter sognefastsættelsen 01 jpg
1686 acta consistorii om pulpitrets opførelse og løn til degn og kantor efter sognefastsættelsen 02 jpg
1686 acta consistorii Om pulpiturernes opføresle jpg
1686 acta consistorii om tanker vedr fælles tidssignal ved ringning på frue kirkes klokke 01 jpg
1686 acta consistorii om tanker vedr fælles tidssignal ved ringning på frue kirkes klokke 02 jpg
1686 acta consistorii organist Geist afståelse af bestallingen og 20 års caution på orglet fra organist og orgelbygger jpg
1686 acta consistorii orgelsbyggerens kautionsbegrænsning 01 jpg
1686 acta consistorii orgelsbyggerens kautionsbegrænsning 02 jpg
1686 acta consistorii Pro Temp søger medkollega på grund af sin høej alder 01 jpg
1686 acta consistorii Pro Temp søger medkollega på grund af sin høej alder 02 jpg
1686 acta consistorii Pro templis søn fremlægger TKs regnskab jpg
1686 acta consistorii Revers taget af den nye organist Radek samt caution på orgelet af orgelbyggeren i 20 år 02 jpg
1686 acta consistorii Revers taget af den nye organist Radek samt caution på orgelet af orgelbyggeren i 20 år jpg
1686 acta consistorii stridighed om stolestaderne jpg
1686 acta consistorii vedr Jens Bertelsen og Jellinge Provsti jpg
1686 acta consistorii Vedr TKs kapitaler 01 jpg
1686 acta consistorii Vedr TKs kapitaler 02 samt forholdet til organist og orgelsbygger og mag Albert Faxes bolig jpg
1686 acta consistorii ønske om en egen organist og dermed ophævelse af Geists bestalling jpg
1686 konsistoriets kopibog baron Krags gæld til TK 01 jpg
1686 konsistoriets kopibog baron Krags gæld til TK 02 jpg
1686 konsistoriets kopibog Christian Geits bestalling som organist 01 jpg
1686 konsistoriets kopibog Christian Geits bestalling som organist 02 jpg
1686 konsistoriets kopibog Christian Geits bestalling som organist 03 jpg
1686 konsistoriets kopibog Christian Geits bestalling som organist 04 jpg
1686 konsistoriets kopibog Eilersens betænkning om pulpiturerne mm doc
1686 konsistoriets kopibog J Eversøns om tks pulpitur musik mm 01 jpg
1686 konsistoriets kopibog J Eversøns om tks pulpitur musik mm 02 jpg
1686 konsistoriets kopibog J Eversøns om tks pulpitur musik mm 03 jpg
1686 konsistoriets kopibog J Eversøns om tks pulpitur musik mm 04 jpg
1686 konsistoriets kopibog J Eversøns om tks pulpitur musik mm 05 jpg
1686 konsistoriets kopibog J Eversøns om tks pulpitur musik mm 06 jpg
1686 konsistoriets kopibog Jørgen Smiths contrakt som uhrmager vor Frue 01 jpg
1686 konsistoriets kopibog Jørgen Smiths contrakt som uhrmager vor Frue 02 jpg
1686 konsistoriets kopibog Jørgen Smiths contrakt som uhrmager vor Frue 03 jpg
1686 konsistoriets kopibog Jørgen Smiths contrakt som uhrmager vor Frue 04 jpg
1686 konsistoriets kopibog klager over TKs sognefastsættelse Laurits Tots supplication doc
1686 Konsistoriets kopibog Klager over TKs sognefastsættelse Mag hyllings begiering doc
1686 Konsistoriets kopibog Klager over TKs sognefastsættelse doc
1686 konsistoriets kopibog Kongelig forordning om sognegrænserne for TK 01 jpg
1686 konsistoriets kopibog Kongelig forordning om sognegrænserne for TK 02 jpg
1686 konsistoriets kopibog Kongelig forordning om sognegrænserne for TK 03 jpg
1686 konsistoriets kopibog Kongelig forordning om sognegrænserne for TK 04 jpg
1686 konsistoriets kopibog Mag Bornemanns memorial om TKs præster 01 jpg
1686 konsistoriets kopibog Mag Bornemanns memorial om TKs præster 02 jpg
1686 konsistoriets kopibog Mag Bornemanns memorial om TKs præster 03 jpg
1686 konsistoriets kopibog Mag Bornemanns memorial om TKs præster 04 jpg
1686 konsistoriets kopibog Mag Bornemanns memorial om TKs præster 05 jpg
1686 konsistoriets kopibog Mag Bornemanns memorial om TKs præster 06 jpg
1686 konsistoriets kopibog Mag Bornemanns memorial om TKs præster 07 jpg
1686 konsistoriets kopibog Mag Bornemanns memorial om TKs præster 08 jpg
1686 konsistoriets kopibog Mag Bornemanns memorial om TKs præster 09 jpg
1686 konsistoriets kopibog Mag Bornemanns memorial om TKs præster 10 jpg
1686 konsistoriets kopibog organist Radexs bestalling og revers 01 jpg
1686 konsistoriets kopibog organist Radexs bestalling og revers 02 jpg
1686 konsistoriets kopibog organist Radexs bestalling og revers 03 jpg
1686 konsistoriets kopibog orgelbygger Johan Petersens caution for Radex 01 jpg
1686 konsistoriets kopibog orgelbygger Johan Petersens caution for Radex 02 jpg
1686 konsistoriets kopibog Pro Tep søger medkollega på grund af sin høje alder 01 jpg
1686 konsistoriets kopibog Pro Tep søger medkollega på grund af sin høje alder 02 jpg
1686 konsistoriets kopibog prokurator templi søger medkollega på grund af sin høje alder doc
1686 konsistoriets kopibog revers fra Jelling syssels prousti-skriver 01 jpg
1686 konsistoriets kopibog revers fra Jelling syssels prousti-skriver 02 jpg
1687 acta consistorii afgifter fra vor Frue og TK til den nye kirke på Christianshavn jpg
1687 acta consistorii Grevinde Scack får lov til at opsætte et epitafium i koret ved siden af Eilersens grav jpg
1687 acta consistorii huse i Springgade foreslås nedrevet til kirkegård 02 jpg
1687 acta consistorii huse i Springgade foreslås nedrevet til kirkegård jpg
1687 acta consistorii klokkerhusets maling jpg
1687 acta consistorii Luxdorphs hus udlejes jpg
1687 acta consistorii Om Klokkerboligens opførelse 01 jpg
1687 acta consistorii Om Klokkerboligens opførelse 02 jpg
1687 acta consistorii Om Klokkerboligens opførelse 03 jpg
1687 acta consistorii om stolestadernes indretning jpg
1687 acta consistorii ordre om at lemme erstattes af stene på begravelsesstederne i TK jpg
1687 konsistoriets kopibog begravelsesskøde for Luxdorph 01 jpg
1687 konsistoriets kopibog begravelsesskøde for Luxdorph 02 jpg
1687 konsistoriets kopibog Missive til grevinde Schack 01 jpg
1687 konsistoriets kopibog Missive til grevinde Schack 02 jpg
1688 acta consistorii fattigkassen udlåner 120 slettedaler til skipper jpg
1688 acta consistorii forslag om årlig syn af tårn og kirke som ved andre kirker jpg
1688 acta consistorii første syn på kirke og tårn den 20 oktober jpg
1688 acta consistorii gravsteder i forhold til de nye stole jpg
1688 acta consistorii J Eilersens bo skylder TKs penge 01 jpg
1688 acta consistorii J Eilersens bo skylder TKs penge 02 jpg
1688 acta consistorii løntillæg til organisten samt tilladelse til kapellanerne at tage magistergraden jpg
1688 acta consistorii Matias Jacobsens legat på 500 rd mod kapellanen holder bøn 5 gange om ugen jpg
1688 acta consistorii Musik i TK som i andre kirker fra 1689 for 30 rd jpg
1688 acta consistorii om brandtavle og Poul Capellans tavle afskaffes jpg
1688 acta consistorii om mandsstolene og teologiæ stole jpg
1688 acta consistorii TKs lejeboligers udlejning og vedligeholdelse jpg
1688 RA patronatet 41 03 01 om brandtavle m fl i TK 01 jpg
1688 RA patronatet 41 03 01 om brandtavle m fl i TK 02 jpg
1689 acta consistorii accordering med Kontor om musikken i TK jpg
1689 acta consistorii Bartholin fremlægger regnskab og klokkerens afgift til grev på 20 rd forhøj jpg
1689 acta consistorii brandspande i tk bibliotek og tårn jpg
1689 acta consistorii Eiler Jørgensen erkender sin sal faders gæld på 646 rd til TK 01 jpg
1689 acta consistorii Eiler Jørgensen erkender sin sal faders gæld på 646 rd til TK 02 jpg
1689 acta consistorii generalbygmesteren altertavlen og skøde på grav 01 jpg
1689 acta consistorii generalbygmesteren altertavlen og skøde på grav 02 jpg
1689 acta consistorii organisten tillægges lejeindtægt fra to våninger i landemærket og Birckerod låner 100 rd af fattigkassen jpg
1689 RA patronatet 41 03 01 Grevinde Schacks henvendelse om gitterværket omkring epitafium og drøftelse i konsistoriet 01 jpg
1689 RA patronatet 41 03 01 Grevinde Schacks henvendelse om gitterværket omkring epitafium og drøftelse i konsistoriet 02 jpg
1689 RA patronatet 41 03 01 Grevinde Schacks henvendelse om gitterværket omkring epitafium og drøftelse i konsistoriet 03 jpg
1690 acta consistorii Eilersens gæld mod obligation jpg
1690 acta consistorii klokker Tot om reglerne om hvem der skal ombære tavlerne i vor Frue kirke jpg
1690 acta consistorii koret lukkes med gitterværk jpg
1690 acta consistorii pillerne til kirken belægges med kobber jpg
1690 acta consistorii proto bibliothecarembedet og vicebibliothekar doc
1690 acta consistorii proto og vicebibliotekarembedets ordning jpg
1690 acta consistorii regnskab for TK og for tks ligvognen jpg
1690 acta consistorii Søren Mathiisen anbefales som executor for debitor i domssag jpg
1690 acta consistorii TKs gulv lægges med ru-fliser jpg
1690 acta consistorii tre pulpiturer et under orgelet jpg
1690 acta consistorii vedr Jellinge Provstis fuldmægtige jpg
1690 acta consistorii vor Frue kirkes gamle seyerværk foræres til TK jpg
1691 acta consistorii Det søges om tilladelse til at sætte giter omkring Schacks epitafium jpg
1691 acta consistorii Henrik Knudsen famulus på biblioteket jpg
1692 acta consistorii Hans Nielsen gravsted i TK jpg
1692 acta consistorii Magister Laurenbergers begravelse og om ligvogn jpg
1693 acta consistorii gravstedsskøde til Mats Christensen jpg
1693 acta consistorii om Jørgen eilersens gæld til TK 01 jpg
1693 acta consistorii om Jørgen eilersens gæld til TK 02 jpg
1693 acta consistorii om proto-bibliotekarembedet Erasmus Bartholin jpg
1693 konsistoriets kopi Grev Schachs begravelse i kirken 01 jpg
1693 konsistoriets kopi Grev Schachs begravelse i kirken 02 jpg
1693 konsistoriets kopi Grev Schachs begravelse i kirken 03 jpg
1694 acta consistorii Rundetaarns brøstfældighed og reparation 01 jpg
1694 acta consistorii Rundetaarns brøstfældighed og reparation 02 jpg
1694 acta consistorii Rundetaarns brøstfældighed og reparation 03 jpg
1695 acta consistorii Famulus communicate beviljes begravelseshjælp af TKs fattigkasse jpg
1695 acta consistorii ingen må låne bøger fra biblioteket på nær til observatoriets brug 01 jpg
1695 acta consistorii ingen må låne bøger fra biblioteket på nær til observatoriets brug 02 jpg
1695 acta consistorii kapellan Poul Holm søger om stedfortræder 01 jpg
1695 acta consistorii kapellan Poul Holm søger om stedfortræder 02 jpg
1695 acta consistorii kapellan Poul Holm søger om stedfortræder 03 jpg
1695 acta consistorii Orgelmester Radix  TK bevilges løntillæg 01 jpg
1695 acta consistorii Orgelmester Radix  TK bevilges løntillæg 02 jpg
1695 acta consistorii Trinitatis kirke fik 30 rd til music i kirken 02 jpg
1695 acta consistorii Trinitatis kirke for 30 rd til music i kirken 01 jpg
1696 acta consistorii 11 juli Rømer har været i Jylland for at ordne sager ved Jelling provsti 02 jpg
1696 acta consistorii 20 juni Rømer har været i Jylland for at ordne sager ved Jelling provsti 01 jpg
1696 acta consistorii 4. april initiativ til at stoppe regensens studenter i at gå til gadens vært og horehuse 01 jpg
1696 acta consistorii 4. april initiativ til at stoppe regensens studenter i at gå til gadens vært og horehuse 02 jpg
1696 acta consistorii Dorothe Justsdatter indstilles til at nyde midler som præsteenker ved TK jpg
1696 acta consistorii Ny famulus bibliotecari vælges 01 jpg
1696 acta consistorii Ny famulus bibliotecari vælges 02 jpg
1696 acta consistorii Ole Rømer aflægger regnskab for TK og Regentsens reparation jpg
1696 acta consistorii Ole Rømers rejse til Jylland for at ordne sager ved Jelling Provsti doc
1696 acta consistorii om graverne der sælger kisters jernbeslag mm f 01 jpg
1696 acta consistorii om graverne der sælger kisters jernbeslag mm f 02 jpg
1696 acta consistorii om graverne der sælger kisters jernbeslag mm f 03 jpg
1696 Acta consistorii Om regentsens beboerers forhold til værtshuse og horehuse doc
1696 acta consistorii Præst ved TK beviljes springvand i sin gård 01 jpg
1696 acta consistorii Præst ved TK beviljes springvand i sin gård 02 jpg
1696 acta consistorii Vinduerne i biblioteket forfaldne jpg
1696 konsistoriets justitsprotokol Jørgen Uhrmager contra Søren Mathiesen 01 jpg
1696 konsistoriets justitsprotokol Jørgen Uhrmager contra Søren Mathiesen 02 jpg
1696 konsistoriets justitsprotokol Jørgen Uhrmagers enke contra Søren Matthisen doc
1696 konsistoriets kopibog Jens Bredals bestallingsbrev vedr forvaltning af Jellinge Provsti 01 jpg
1696 konsistoriets kopibog Jens Bredals bestallingsbrev vedr forvaltning af Jellinge Provsti 02 jpg
1696 konsistoriets kopibog Jens Bredals bestallingsbrev vedr forvaltning af Jellinge Provsti 03 jpg
1696 konsistoriets kopibog Jens Bredals bestallingsbrev vedr forvaltning af Jellinge Provsti 04 jpg
1696 konsistoriets kopibog Jens Bredals bestallingsbrev vedr forvaltning af Jellinge Provsti 05 jpg
1696 Konsistoriets kopibog Jens Bredals bestallingsbrev vedr forvaltning af Jellinge Provsti doc
1697 acta consistorii Rømer femlægger regnskab for TK og fattiges regnskab jpg
1697 acta consistorii TK skal bidrage til Vor frue kirkes reparation og om Regentsens reparation jpg
1697 Konsistoriets kopibog Trinitatis Kirke pålægges udgifter til Vor Frue Skoles reparation 01 jpg
1697 Konsistoriets kopibog Trinitatis Kirke pålægges udgifter til Vor Frue Skoles reparation 02 jpg
1697 Konsistoriets kopibog Trinitatis Kirke pålægges udgifter til Vor Frue Skoles reparation 03 jpg
1697 Konsistoriets kopibog Trinitatis Kirke pålægges udgifter til Vor Frue Skoles reparation 04 jpg
1697 Konsistoriets kopibog Trinitatis Kirke pålægges udgifter til Vor Frue Skoles reparation 05 jpg
1697 Konsistoriets kopibog Trinitatis Kirke pålægges udgifter til Vor Frue Skoles reparation 06 jpg
1698 acta consistorii om TKs bedrag til Vor Frues skoles opbyggelse 01 jpg
1698 acta consistorii om TKs bedrag til Vor Frues skoles opbyggelse 02 jpg
1698 acta consistorii urmager Anders Olsen fik samme funktion i Vor Frue TK og universitetet jpg
1699 acta consistorii indbrug i konsistoriet og kiste opbrudt 01 jpg
1699 acta consistorii indbrug i konsistoriet og kiste opbrudt 02 jpg
1699 acta consistorii ny bibliotekar Jacobæus vælges 17 juni jpg
1700 acta consistorii orgelmesteren lejer Tks hus i Landemærket jpg
1700 acta consistorii Søren Mathiisen værge for Philip Bokkenhoffers børn contra enkens rolle jpg
1700 acta consistorii Søren Mathiisen værge for Philip Bokkenhoffers børn jpg
1701 acta consistorii Søren Matthisen vurderer sammen med Hans Lau justutsråd Aagaards efterladte boskab jpg
1702 acta consistorii Ole Rømer fremlægger Tks regnskaber og fattiges regnskaberr jpg
1702 acta consistorii student har stålet fra biblioteket forskellig blade 01 jpg
1703 acta consistorii Jacob Gamborg famuli Bibliotecari jpg
1703 acta consistorii Jacob Gamborgs bibliotekstjeneste og fritagelse for auktionstjenesten jpg
1703 acta consistorii Ole Rømer søger 500 rd til fuldførelse at pulpiturerne jpg
1703 acta consistorii om præsternes pensionsforhold 01 jpg
1703 acta consistorii om præsternes pensionsforhold 02 jpg
1703 acta consistorii Søren Mathiisen foreslår kirken at sælge et hus i Landemærket 01 jpg
1703 acta consistorii Søren Mathiisen foreslår kirken at sælge et hus i Landemærket 02 jpg
1703 acta consistorii vedr Hans Low og Jacob Pöel Anders Svendsen 0 jpg
1703 acta consistorii vedr Hans Low og Jacob Pöel Anders Svendsen 01 jpg
1704 acta consistorii Folckmar Danchel introducerede sin bror til tjensstene 02 jpg
1704 acta consistorii Folckmar Danchel introducerede sin bror til tjensstene jpg
1704 acta consistorii Rømer lægger to obligationer tilh TK i skrinet jpg
1704 acta consistorii TK sælger et hus i Landemærket jpg
1704 acta consistorii TKs tagsten skal repareres jpg
1705 acta consistorii 19 juni TKs organist arbejdsforhold 01 jpg
1705 acta consistorii 19 juni TKs organist arbejdsforhold 02 jpg
1706 acta consistorii Danchell udævnes til kapellan til Frue 01 jpg
1706 acta consistorii Danchell udævnes til kapellan til Frue 02 jpg
1706 acta consistorii Danchell udævnes til kapellan til Frue 03 jpg
1706 acta consistorii Sag om student Nordrups prædiken i Trinitatis Kirke og fornæmelse af Ole Rømer 01 jpg
1706 acta consistorii Sag om student Nordrups prædiken i Trinitatis Kirke og fornæmelse af Ole Rømer 02 jpg
1706 acta consistorii Sag om student Nordrups prædiken i Trinitatis Kirke og fornæmelse af Ole Rømer 03 jpg
1706 acta consistorii Sag om student Nordrups prædiken i Trinitatis Kirke og fornæmelse af Ole Rømer 04 jpg
1706 acta consistorii Sag om student Nordrups prædiken i Trinitatis Kirke og fornæmelse af Ole Rømer 05 jpg
1706 acta consistorii Sag om student Nordrups prædiken i Trinitatis Kirke og fornæmelse af Ole Rømer 06 jpg
1706 acta consistorii Sag om student Nordrups prædiken i Trinitatis Kirke og fornæmelse af Ole Rømer 07 jpg
1706 acta consistorii Sag om student Nordrups prædiken i Trinitatis Kirke og fornæmelse af Ole Rømer 08 jpg
1706 acta consistorii sag om student Nordrups prædiken i Trinitatis Kirke doc
1707 acta consistorii Bartholin aflægger bibliotekes regnskab jpg
1707 acta consistorii Ole Rømer aflægger TKs regnskab fra 1702-07 01 jpg
1707 acta consistorii Ole Rømer aflægger TKs regnskab fra 1702-07 02 jpg
1707 acta consistorii Ole Rømer aflægger TKs regnskab fra 1703 jpg
1708 acta consistorii Bartholin aflægger regnskab for TK på Ole Rømers vegne jpg
1708 acta consistorii Bartholin fremlægger Ole Rømers ønske om at fratræde som Pro Templi for TK jpg
1708 acta consistorii Organisten i TK låner penge af universitetet 01 jpg
1708 acta consistorii Organisten i TK låner penge af universitetet 02 jpg
1708 acta consistorii Søren Mathiesen formynder for Anders Svendsens søn jpg
1709 acta consistorii Bircherod aflægger regnskab for TK jpg
1709 acta consistorii Bircherods transaktioner med TKs midler 01 jpg
1709 acta consistorii Bircherods transaktioner med TKs midler 02 jpg
1709 acta consistorii forslag om udvidelse af Tks kikregård jpg
1709 acta consistorii Niels Sørensen overtager graveropgaven efter sin far Søren jpg
1709 konsistoriets kopibog Laurits Thomasen Skives  designation til professor i philosofi og matematik 01 jpg
1709 konsistoriets kopibog Laurits Thomasen Skives  designation til professor i philosofi og matematik 02 jpg
1710 acta consistorii køb af Ole Rømers instrumenter doc
1710 acta consistorii køb af Ole Rømers private matematiske instrumenter 01 jpg
1710 acta consistorii køb af Ole Rømers private matematiske instrumenter 02 jpg
1710 acta consistorii køb af Ole Rømers private matematiske instrumenter 03 jpg
1710 acta consistorii Orgelmester Radechs hjælpes økonomisk af TK 01 jpg
1710 acta consistorii Orgelmester Radechs hjælpes økonomisk af TK 02 jpg
1710 acta consistorii side 438 ole rømer fremlægger biblioteksregnskab samt Søremn Mathiesen får frit et gravsten doc
1710 acta consistorii Søren Mathiesen og begravelser i kirken 01 jpg
1710 acta consistorii Universitetet betale 700 Rb tilbage til TK efter lån i 1709 jpg
1710 konsistoriets kopibog bekkens udsættes i TK for Markmand fra Rønne der har haft sø-skade på skibe jpg
1711 acta consistorii side 507 Organistens sygdom og præst Blicher 01 jpg
1711 acta consistorii side 508 Organistens sygdom og præst Blicher 02 jpg
1711 acta consistorii side 522 Regnskabsgodkendelse for TK jpg
1711 acta consistorii side 523 jpg
1711 acta consistorii side 524 skøder på begravelser jpg
1711 acta consistorii side 529 pesten jpg
1711 acta consistorii side 531 pesten jpg
1711 acta consistorii side 532 pesten begravelsesregler jpg
1711 acta consistorii side 533 pesten  jpg
1711 acta consistorii side 534 pesten  jpg
1711 acta consistorii side 535 pesten  jpg
1711 acta consistorii side 536 pesten  jpg
1711 acta consistorii side 537 pesten  jpg
1711 acta consistorii side 538 pesten kister skal fyldes med sand  jpg
1711 acta consistorii side 539 pesten  jpg
1711 acta consistorii side 540 pesten ny organist til TK prøver  jpg
1711 acta consistorii side 541 pesten jpg
1711 acta consistorii side 542 pesten organisttjenesten ved TK jpg
1711 acta consistorii side 543 pesten gravenes dybde jpg
1711 acta consistorii side 544 pesten jpg
1711 acta consistorii side 545 pesten Ny organist i Tk gave til ny prædikestol i tk jpg
1711 acta consistorii side 546 jpg
1711 acta consistorii side 547 vedr organistembedet jpg
1711 acta consistorii side 548 jpg
1711 acta consistorii side 551 organist Radecks flyttes til Hellig Geist kirke jpg
1711 acta consistorii side 552 orgelværket prøves jpg
1711 acta consistorii TK sælger en nymuret begravelsessted jpg
1711 acta consistorii TKs regnskab og organistens økonomiske problemer 01 jpg
1711 acta consistorii TKs regnskab og organistens økonomiske problemer 02 jpg
1711 Acta Consistorii under pesten doc
1711 konsistoriets kopibog bekkens udsættes i TK for Peder Hoemand fra Rønne der har haft sø-skade jpg
1711 konsistoriets kopibog Johann Gotfried Richarts revers paa organisttjensten i TK 01 jpg
1711 konsistoriets kopibog Johann Gotfried Richarts revers paa organisttjensten i TK 02 jpg
1712 Acta consistorii forskelligt om observatoriets udnævnelser efter Sckives død doc
1712 acta consistorii side 562 Søren Mathiesen sørger for urværkets reparation jpg
1712 acta consistorii side 565 Lorents Lauss og Lerche søger om at beregne almanakken og undergraverassisten Poulsens død jpg
1712 acta consistorii side 572 ny bibliotekar og Bircherod blive procurator templi ved vor frue kirke jpg
1712 acta consistorii side 573 Jørgen Rasch ankommer fra Møn for at blive examineret til Mat Superiora jpg
1712 acta consistorii side 574 De matematiske instrumenter efter Skives død jpg
1712 acta consistorii side 578 Rasch Horrebow og Lercke var kandidater til Mat Sup jpg
1712 acta consistorii side 581 Om Sckives mat instrumenter som stammede fra Rømer jpg
1712 acta consistorii side 588 om forbud for begravelse hvor pestbegravelser var fundet sted jpg
1712 acta consistorii side 599 Søren mathisen om problemet med begravelser inden 1 nov jpg
1712 acta consistorii side 606 Søren Mathiesen søger om at bygge til sit hus mod Landemærket jpg
1712 acta consistorii side 607 Søren Mathiesen søger om at bygge til sit hus mod Landemærket jpg
1712 acta consistorii side 608 Søren Mathiesen forslag om påfyldning af jord på kirkegården jpg
1712 acta consistorii side 611 TK s regnskab femlagt mm jpg
1712 acta consistorii side 612 TK s regnskab femlagt mm jpg
1712 acta consistorii side 614 Jøregn Rasch ansættes i Sckives sted jpg
1712 acta consistorii side 615 Rømers gamle kikkert anbringes øverst på Borchs kollegium jpg
1712 acta consistorii side 616 Rømers gamle kikkert anbringes øverst på Borchs kollegium jpg
1712 acta consistorii side 617 Studenterne får kgl privilegium at bære lig jpg
1712 acta consistorii side 618 Studenterne får kgl privilegium at bære lig jpg
1712 acta consistorii side 621 De matematiske instrumenter ankommer til Rundetaarn jpg
1712 acta consistorii side 649 Bibliotekarembede ledigt eftr Muules død jpg
1712 Konsistoriets kopibog Søren Mathiesen søger tilladelse til at udbygge klokkerboligen doc
1712 konsistoriets kopibog Søren Mathiesen søger tilladelse til at udbygge klokkerboligen 01 jpg
1712 konsistoriets kopibog Søren Mathiesen søger tilladelse til at udbygge klokkerboligen 02 jpg
1713 acta consistorii Anklage mod Søren Matthiesen doc
1713 acta consistorii side 689 Jørgen Rasch klager over Søren Mathiesen der lukker folk op på tårnet uden opsyn jpg
1713 acta consistorii side 690 Jørgen Rasch klager over Søren Mathiesen der lukker folk op på tårnet uden opsyn jpg
1713 acta consistorii side 710 Jørgen Rasch søger 100 rd i naadsens år jpg
1713 acta consistorii side 715 Jørgen Rasch får 50 rd i naadsens år jpg
1713 acta consistorii side 719 Klokkerens formanes at ikke lukke op til det øverste i Rundetaarn jpg
1713 acta consistorii side 720 Ole Bock betales for hans opvartning ved astronomiske observationer jpg jpg
1713 acta consistorii side 721 Sackmann får lovning til klokkerembede og Søren mathiesen forsøger at indsætte hans søn til hans efterfølger jpg
1713 konsistoriets kopibog expectancebrev på klokkerembedet i TK 01 jpg
1713 konsistoriets kopibog expectancebrev på klokkerembedet i TK 02 jpg
1713 konsistoriets kopibog expectancebrev på klokkerembedet i TK 03 jpg
1713 konsistoriets kopibog expectancebrev på klokkerembedet i TK 04 jpg
1713 konsistoriets kopibog expectancebrev på klokkerembedet i TK 06 jpg
1713 konsistoriets kopibog expectancebrev på klokkerembedet i TK 07 jpg
1713 konsistoriets kopibog expectancebrev på klokkerembedet i TK 08 jpg
1713 konsistoriets kopibog expectancebrev på klokkerembedet i TK 09 jpg
1713 konsistoriets kopibog expectancebrev på klokkerembedet doc
1713 konsistoriets kopibog+B951  expectancebrev på klokkerembedet i TK 05 jpg
1714 acta consistorii Horrebow overenskomst med Holberg og ansættelse  jpg
1714 acta consistorii Horrebow overenskomst med Holberg og naadsens aar og instrumenternes i standsættelse  jpg
1714 Consistoriets kopibog Kongelig befaling om at lade Horrebow disputere for at professor i Matematik doc
1714 konsistoriets justitsprotokol sag mellem Søren Mathiesen og Jens How 01 jpg
1714 konsistoriets justitsprotokol sag mellem Søren Mathiesen og Jens How 02 jpg
1714 konsistoriets justitsprotokol sag mellem Søren Mathiesen og Jens How 03 jpg
1714 konsistoriets justitsprotokol sag mellem Søren Mathiesen og Jens How 04 jpg
1714 konsistoriets justitsprotokol sag mellem Søren Mathiesen og Jens How 05 jpg
1714 konsistoriets justitsprotokol sag mellem Søren Mathiesen og Jens How 06 jpg
1714 konsistoriets justitsprotokol sag mellem Søren Mathiesen og Jens How 07 jpg
1714 konsistoriets justitsprotokol sag mellem Søren Mathiesen og Jens Hvid 08 jpg
1714 konsistoriets justitsprotokol sag mellem Søren Mathiesen og Jens Hvid 09 jpg
1714 konsistoriets justitsprotokol sag mellem Søren Mathiesen og Jens Hvid 10 jpg
1714 konsistoriets justitsprotokol sag mellem Søren Mathiesen og Jens Hvid 11 jpg
1714 konsistoriets justitsprotokol sag mellem Søren Mathiesen og Jens Hvid 12 jpg
1714 konsistoriets justitsprotokol sag mellem Søren Mathiesen og Jens Hvid 13 jpg
1714 konsistoriets justitsprotokol sag mellem Søren Matthiesen og Jens How doc
1714 kopibog Kongelig brev om at examinere Peter Horrebow til matehatiker 01 jpg
1714 kopibog Kongelig brev om at examinere Peter Horrebow til matehatiker 02 jpg
1714 kopibog overenskomst mellem Horrebow og Holberg 01 jpg
1714 kopibog overenskomst mellem Horrebow og Holberg 02 jpg
1714 kopibog overenskomst mellem Horrebow og Holberg 03 jpg
1714 kopibog Overenskomst mellem Horrebow og Holberg doc
1715 acta consistorii Horrebow klager over Søren Mathiesen  jpg
1715 acta consistorii Horrebow overdrages astronomiske instrumenter på Rundetaarn 01  jpg
1715 acta consistorii Horrebow overdrages instrumenter på Rundetaarn 02  jpg
1715 acta consistorii Horrebow overdrages instrumenter på Rundetaarn 03  jpg
1715 acta consistorii Horrebow overdrages instrumenter på Rundetaarn 04  jpg
1715 acta consistorii Jens Larsen nybygger ved Trinitatis kirkegård beder om tilladelse til at fjerne plankeværket jpg
1715 Acta Consistorii regensens studenter tager en vægters morgenstjerne doc
1715 acta consistorii Rømers maskine ved Pilenborg 01 jpg
1715 acta consistorii Rømers maskine ved Pilenborg 02 jpg
1715 acta consistorii studenter fra Regensen havde overfaldt en vægter og taget hans morgenstjerne jpg
1715 acta consistorii TKs regnskab og Søren Mathiesens udlæg for kobberet til klokketårnet jpg
1715 konsistoriets justitsprotokol Søren Mathiesen contra Langemand Bredell 01 jpg
1715 konsistoriets justitsprotokol Søren Mathiesen contra Langemand Bredell 02 jpg
1716 acta consistorii Arna Magnusson Bircherod og Søren Mathiesen syner nabokøbmands nye tilbygning om vandfaldet havde lidt skade 01 jpg
1716 acta consistorii Arna Magnusson Bircherod og Søren Mathiesen syner nabokøbmands nye tilbygning om vandfaldet havde lidt skade 02 jpg
1716 acta consistorii Arne Magnusson Bircherod besigtiger nabos vandfald doc
1716 acta consistorii Horrebow klager over Søren Mathiesen jpg
1716 acta consistorii Horrebows brev til kongen bliver læst op på konsistoret jpg
1716 acta consistorii Søren Mathiesen gør krav på naadsens aar for Anders Svensens datter jpg
1716 konsistoriets kopibog  Horrebows brev til kongen vedr tårnskillingerne doc
1716 konsistoriets kopibog Horrebows brev til kongen vedr tårnskillingerne 01 jpg
1716 konsistoriets kopibog Horrebows brev til kongen vedr tårnskillingerne 02 jpg
1716 konsistoriets kopibog Horrebows brev til kongen vedr tårnskillingerne 03 jpg
1716 konsistoriets kopibog Horrebows brev til kongen vedr tårnskillingerne 04 jpg
1716 konsistoriets kopibog Horrebows brev til kongen vedr tårnskillingerne 05 professorernes erklæring jpg
1716 konsistoriets kopibog Horrebows brev til kongen vedr tårnskillingerne 06 professorernes erklæring jpg
1717 acta consistorii om Vor frue kirke og vagtklokkeringning samt TKs legater jpg
1717 konsistoriets kopibog  om de under pesten tilmurede grave 02 jpg
1717 konsistoriets kopibog  om de under pesten tilmurede gva jpg
1718 acta consistorii liste over astronomiske instrumenter jpg
1718 acta consistorii studiosis Schiønning slog regensens portner under lovsangen jpg
1718 acta consistorii Søren Mathiesen og om stoles placering jpg
1718 acta consistorii TKs regnskab samt astronomiske instrumenter jpg
1718 acta consistorii+B1301 stadsmusikanternes aflønning i TK jpg
1718 konsistoriets justitsprotokol Holberg contra Horrebow 01 jpg
1718 konsistoriets justitsprotokol Holberg contra Horrebow 02 jpg
1718 konsistoriets justitsprotokol Holberg contra Horrebow 03 jpg
1718 konsistoriets justitsprotokol Holberg contra Horrebow 04 jpg
1718 konsistoriets justitsprotokol Holberg contra Horrebow 05 jpg
1718 konsistoriets justitsprotokol Holberg contra Horrebow 06 jpg
1719 acta consistorii de under pesten tilmurede ligkapeller må nu åbnes jpg
1719 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 01 jpg
1719 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 02 jpg
1719 konsistoriets kopibog  Welhelm Mellers expectancebrev på klokkerstillingen efter Søren Mathiesen jpg
1720 acta consistorii Bircherod død 20 december og opgaverne fordeles 01 jpg
1720 acta consistorii Bircherod død 20 december og opgaverne fordeles 02 jpg
1720 acta consistorii Bircherod død 20 december og opgaverne fordeles 03 jpg
1720 acta consistorii Bircherod død 20 december og opgaverne fordeles 04 jpg
1720 acta consistorii Bircherod død 20 december og opgaverne fordeles 05 jpg
1720 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 01 jpg
1720 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 02 jpg
1720 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 03 jpg
1720 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 04 jpg
1720 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 05 jpg
1720 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 06 jpg
1720 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 07 jpg
1720 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 08 jpg
1720 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 09 jpg
1720 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 10 jpg
1720 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 11 jpg
1720 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 12 jpg
1720 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 13 jpg
1720 acta consistorii oberstleitnant Lilienskiold foræret TK en marmor prædikestol 14 jpg
1720 konsistoriets kopibog  Organist Peder Sparkiærs bestallingsbrev ved Trinitatis Kirke 01 jpg
1720 konsistoriets kopibog  Organist Peder Sparkiærs revers på organisters bestilling ved Trinitatis Kirke 01 jpg
1720 konsistoriets kopibog  Organist Peder Sparkiærs revers på organisters bestilling ved Trinitatis Kirke 02 jpg
1721 acta consistorii Arna Magnusson for overdraget ansvaret for biblioteket jpg
1721 acta consistorii den glprædikestol foræres til Sct Hans hospital udenfor Vesterport jpg
1721 acta consistorii Graver Jens Olsen Grønning får fornyet sin expectance til TK eller Vor Frue kirke 02 jpg
1721 acta consistorii Graver Jens Olsen Grønning får fornyet sin expectance til TK eller Vor Frue kirke jpg
1721 acta consistorii Pickeren Simon Pedersens ansøgning og en tyrks omvendelse i TK jpg
1721 acta consistorii Udsmykningen af den ny prædikestol 01 jpg
1721 konsistoriets kopibog  Hunderups supplique om at måtte lade en tavle gå rundt til aftensangen 01 jpg
1721 konsistoriets kopibog  Hunderups supplique om at måtte lade en tavle gå rundt til aftensangen 02 jpg
1721 konsistoriets kopibog  Hunderups supplique om at måtte lade en tavle gå rundt til aftensangen 03 jpg
1722 acta consistorii brev fra mad Bredal som har Bredsten kirke i fæste 01 jpg
1722 acta consistorii brev fra mad Bredal som har Bredsten kirke i fæste 02 jpg
1722 acta consistorii en jødes dåb og 4 rdl udbetaling fra Trinitais kirkes fattiges penge jpg
1722 acta consistorii Horrebows professorgårds brøstfældighed og reparation 01 jpg
1722 acta consistorii Horrebows professorgårds brøstfældighed og reparation 02 jpg
1722 acta consistorii Horrebows professorgårds brøstfældighed og reparation 03 jpg
1722 acta consistorii Horrebows professorgårds brøstfældighed og reparation 04 jpg
1722 acta consistorii Horrebows professorgårds brøstfældighed og reparation 05 jpg
1722 acta consistorii Mrotschouskis omvendelse til den evangeliske tro i TK jpg
1722 acta consistorii opponion med Horrebows legatansøgning 01 jpg
1722 acta consistorii opponion med Horrebows legatansøgning 02 jpg
1722 acta consistorii opponion med Horrebows legatansøgning 03 jpg
1722 acta consistorii opponion med Horrebows legatansøgning 04 jpg
1723 acta consistorii Horebow låner penge til reparation af hans residens 01 jpg
1723 acta consistorii Horebow låner penge til reparation af hans residens 02 jpg
1723 acta consistorii Horebow låner penge til reparation af hans residens 03 jpg
1723 acta consistorii Søren Mathiesens henvendelse om indsamling til de fattige doc
1723 acta consistorii Søren Mathiesens henvendelse om kirkegangen 01 jpg
1723 acta consistorii Søren Mathiesens henvendelse om kirkegangen 02 jpg
1724 acta consistorii brandsprøjternes istandsættelse jpg
1724 acta consistorii Horrebows residens reparation 01 jpg
1724 acta consistorii Horrebows residens reparation 02 jpg
1724 acta consistorii Horrebows residens reparation 03 jpg
1735 RA patronatet 41 03 01 kgl reskript om en tredie skriftestol til Brøndlund 01 jpg
1735 RA patronatet 41 03 01 kgl reskript om en tredie skriftestol til Brøndlund 02 jpg
1735 RA patronatet 41 03 01 kgl reskript om en tredie skriftestol til Brøndlund 03 jpg
1735 RA patronatet 41 03 01 kgl reskript om en tredie skriftestol til Brøndlund 04 jpg
1739 konsistoriets kopibog Søren Mathiesen søger huslejetilskud mm 01 jpg
1739 konsistoriets kopibog Søren Mathiesen søger huslejetilskud mm 02 jpg
1739 konsistoriets kopibog Søren Mathiesen søger huslejetilskud mm 03 jpg
1739 konsistoriets kopibog Søren Mathiesen søger huslejetilskud mm 04 jpg
1739 konsistoriets kopibog Søren Mathiesen søger huslejetilskud mm 05 jpg
1739 konsistoriets kopibog Søren Mathiesen søger huslejetilskud mm 06 jpg
1739 konsistoriets kopibog Søren Mathiesen søger huslejetilskud mm 07 jpg
1739 Konsistoriets kopibog Søren Mathiesen søger om huslejetilskud mm doc
1740 RA kirkeværgerne klokkebestalling doc
1740 RA kirkeværgerne klokkerbestalning for Wilhelm Meller side 2 jpg
1740 RA kirkeværgerne klokkerbestalning for Wilhelm Meller jpg
1741 acta consistorii ekstrakt Horreboows indkøb af kvadrant fra Paris pdf
1741 konsistoriets kopibog Christian Horrebow må udregne almanakken 01 jpg
1741 konsistoriets kopibog Christian Horrebow må udregne almanakken 02 jpg
1741 konsistoriets kopibog Christian Horrebow må ændre i almanakken doc
1742 konsistoriets kopibog Christian Horrebow søger kongen om at få eneret på udgivelse af almanakker doc
1742 konsistoriets kopibog Christian Horrebow søger kongen om at få eneret pål udgivelse af almanakker 01 jpg
1742 konsistoriets kopibog Christian Horrebow søger kongen om at få eneret pål udgivelse af almanakker 02 jpg
1742 konsistoriets kopibog Christian Horrebow søger kongen om at få eneret pål udgivelse af almanakker 03 jpg
1742 konsistoriets kopibog Christian Horrebow søger kongen om at få eneret pål udgivelse af almanakker 04 jpg
1742 konsistoriets kopibog Holstein brev om fejl i Almanakken jpg
1742 konsistoriets kopibog Søren Matthisens manglende skattebetaling Kalls brev jpg
1742 konsistoriets kopibog Søren Matthisens manglende skattebetaling jpg
1742 RA kirkeværgerne om restance fra Søren Mathiesen side 2 jpg
1742 RA kirkeværgerne om restance fra Søren Mathiesen jpg
1742 RA patronatssager  undergraver bestalning side 2 jpg
1742 RA patronatssager undergraver bestalning side 3 jpg
1742 RA patronatssager undergraver bestalning jpg
1742 RA patronatssager Undergraverbestalling doc
1742 RA kirkeværgerne søren Mathiesens restance på krigsskat doc
1743 acta consistorii ekstrakt strid mellem Horrebow og Ramus udg ag almanakken pdf
1743 konsistoriets kopibog 91 kobberplader til universitetsbiblioteket 01 jpg
1743 konsistoriets kopibog 91 kobberplader til universitetsbiblioteket 02 jpg
1743 konsistoriets kopibog Christian Horrebow bestallingsbrev som prof designatus 01 jpg
1743 konsistoriets kopibog Christian Horrebow bestallingsbrev som prof designatus 02 jpg
1743 konsistoriets kopibog Christian Horrebow bestallingsbrev som prof designatus 03 jpg
1743 konsistoriets kopibog Christian Horrebow bestallingsbrev som prof designatusdoc doc
1743 konsistoriets kopibog kgl reskript til Peder Horrebov om almanakken 1744 og påskefastsættelsen 01 jpg
1743 konsistoriets kopibog kgl reskript til Peder Horrebov om almanakken 1744 og påskefastsættelsen 02 jpg
1743 konsistoriets kopibog Stifsamtmand om påske fejlplacering 1744 01 jpg
1743 konsistoriets kopibog Stifsamtmand om påske fejlplacering 1744 02 jpg
1743 konsistoriets kopibog Stiftsamtmand om påske fejlplacering 1744 doc
1743 konsistoriets kopibog strid mellem P Horrebow og Ramus om almanakkens beregning 01 jpg
1743 konsistoriets kopibog strid mellem P Horrebow og Ramus om almanakkens beregning 02 jpg
1743 konsistoriets kopibog strid mellem P Horrebow og Ramus om almanakkens beregning 03 jpg
1743 konsistoriets kopibog strid mellem P Horrebow og Ramus om almanakkens beregning 04 jpg
1743 konsistoriets kopibog strid mellem P Horrebow og Ramus om almanakkens beregning 05 jpg
1743 konsistoriets kopibog strid mellem P Horrebow og Ramus om almanakkens beregning 06 jpg
1743 konsistoriets kopibog strid mellem P Horrebow og Ramus om almanakkens beregning 07 jpg
1743 konsistoriets kopibog strid mellem P Horrebow og Ramus om almanakkens beregning 08 jpg
1743 konsistoriets kopibog strid mellem P Horrebow og Ramus doc
1743 konsistoriets kopibog Undergraver Gottfrid Christan Larsens bestallingsbrev 01 jpg
1743 konsistoriets kopibog Undergraver Gottfrid Christan Larsens bestallingsbrev 02 jpg
1744 konsistoriets kopibog generalkirkeinspektionen kræver urværkerne istandsat mm 00 jpg
1744 konsistoriets kopibog generalkirkeinspektionen kræver urværkerne istandsat mm 01 jpg
1744 konsistoriets kopibog generalkirkeinspektionen kræver urværkerne istandsat mm 02 jpg
1744 konsistoriets kopibog Lambert von Havens arvinger og begravelser 01 jpg
1744 konsistoriets kopibog Lambert von Havens arvinger og begravelser 02 jpg
1746 konsistoriets kopibog Jens Høysgaards klage over pedel Gram 01 jpg
1746 konsistoriets kopibog Jens Høysgaards klage over pedel Gram 02 jpg
1746 konsistoriets kopibog Jens Høysgaards klage over pedel Gram 03 jpg
1746 konsistoriets kopibog Jens Høysgaards klage over pedel Gram 04 jpg
1746 konsistoriets kopibog Jens Høysgaards klage over pedel Gram 05 jpg
1746 konsistoriets kopibog Jens Høysgaards klage over pedel Gram 06 jpg
1746 konsistoriets kopibog Jens Høysgaards klage over pedel Gram 07 jpg
1746 konsistoriets kopibog kgl ordre om at træværket i TK skal males jpg
1747 konsistoriets kopibog Foltman søger organistembedet 01 jpg
1747 konsistoriets kopibog Foltman søger organistembedet 02 jpg
1747 konsistoriets kopibog kongens kritik og ønsker med almanakoplysninger 01 jpg
1747 konsistoriets kopibog kongens kritik og ønsker med almanakoplysninger 02 jpg
1747 konsistoriets kopibog kongens kritik og ønsker med almanakoplysninger 03 jpg
1747 konsistoriets kopibog kongens kritik og ønsker med almanakoplysninger 04 jpg
1747 konsistoriets kopibog kongens kritik og ønsker med almanakoplysninger 05 jpg
1747 konsistoriets kopibog kongens kritik og ønsker med almanakoplysninger 06 jpg
1747 konsistoriets kopibog kongens kritik og ønsker med almanakoplysninger 07 jpg
1747 konsistoriets kopibog kongens kritik og ønsker med almanakoplysninger 08 jpg
1747 konsistoriets kopibog kongens kritik og ønsker med almanakoplysninger 09 jpg
1747 konsistoriets kopibog kongens kritik og ønsker med almanakoplysninger 10 jpg
1747 konsistoriets kopibog ligbærerformandens beretning om regensen 01 jpg
1747 konsistoriets kopibog ligbærerformandens beretning om regensen 02 jpg
1747 konsistoriets kopibog Om Vejle kirke drift og forhold til TK 01 jpg
1747 konsistoriets kopibog Om Vejle kirke drift og forhold til TK 02 jpg
1747 konsistoriets kopibog Om Vejle kirke drift og forhold til TK 03 jpg
1747 konsistoriets kopibog Om Vejle kirke drift og forhold til TK 04 jpg
1748 acta consistorii almanakkens oplysnin om markeder jpg
1748 acta consistorii graver Gottfried Lassen klager over klokker Meller  jpg
1748 acta consistorii om Chr Horrebows indkøb af antliam pnematicam i London jpg
1748 acta consistorii sag omkring betaling af observatoriets pneumatica 1 jpg
1748 konsistoriets kopibog almanakoplysninger annonceres jpg
1748 konsistoriets kopibog Christian Horrebow søger aflønning 01 jpg
1748 konsistoriets kopibog Christian Horrebow søger aflønning 02 jpg
1748 konsistoriets kopibog Christian Horrebow søger aflønning 03 jpg
1748 konsistoriets kopibog Christian Horrebow søger aflønning 04 jpg
1748 konsistoriets kopibog Christian Horrebow søger aflønning 05 jpg
1748 konsistoriets kopibog Christian Horrebow søger aflønning doc
1748 konsistoriets kopibog Peter Nicolai Holst søger kongen om at måtte opholde sig i København en periode 01 jpg
1748 konsistoriets kopibog Peter Nicolai Holst søger kongen om at måtte opholde sig i København en periode 02 jpg
1748 konsistoriets kopibog Peter Nicolai Holst søger kongen om at måtte opholde sig i København en periode 03 jpg
1748 konsistoriets kopibog Peter Nicolai Holst søger kongen om at måtte opholde sig i København en periode 04 jpg
1748 konsistoriets kopibog Peter Nicolai Holst søger kongen om at måtte opholde sig i København en periode 05 jpg
1749 acta consistorii Horrebow om markeder i Frederiksund jpg
1749 acta consistorii organist Sparkaers og hoffet jpg
1749 acta consistorii Universitetets kapitaler 1 jpg
1749 acta consistorii Universitetets kapitaler 2 jpg
1749 konsistoriets kopibog Bisp Brorson om Vejele kirke 01 jpg
1749 konsistoriets kopibog Bisp Brorson om Vejele kirke 02 jpg
1749 konsistoriets kopibog Grevinde Schach om epitafiets istandsættelse 01 jpg
1749 konsistoriets kopibog Grevinde Schach om epitafiets istandsættelse 02 jpg
1749 konsistoriets kopibog Grevinde Schach om epitafiets istandsættelse 03 jpg
1749 konsistoriets kopibog Sparkiærs ansøgning for Voltmar til organistembedet 01 jpg
1749 konsistoriets kopibog Sparkiærs ansøgning for Voltmar til organistembedet 02 jpg
1749 konsistoriets kopibog Sparkiærs ansøgning for Voltmar til organistembedet 03 jpg
1749 konsistoriets kopibog Sparkiærs ansøgning for Voltmar til organistembedet 04 jpg
1750 acta consistorii Qvadranten sendes til Island på Observatoriets regning brev til Anchersen jpg
1750 acta consistorii Qvadranten sendes til Island på Observatoriets regning jpg
1750 circularia Rettigheder til Vejle kirke og forholdet til Trinitatis 01 jpg
1750 circularia Rettigheder til Vejle kirke og forholdet til Trinitatis 02 jpg
1750 circularia Schaks epitafiums istandsættelse 02 jpg
1750 circularia Schaks epitafiums istandsættelse jpg
1750 konsistoriets kopibog kgl reskript om kateketens tavle 01 jpg
1750 konsistoriets kopibog kgl reskript om kateketens tavle 02 jpg
1750 konsistoriets kopibog Voltmans bestallingsbrev som organist 01 jpg
1750 konsistoriets kopibog Voltmans bestallingsbrev som organist 02 jpg
1750 konsistoriets kopibog Voltmans bestallingsbrev som organist 03 jpg
1750 konsistoriets kopibog Voltmans bestallingsbrev som organist 04 jpg
1750 konsistoriets kopibog Voltmans bestallingsbrev som organist 05 anbefalinger jpg
1751 acta consistorii Byens klokke og Magistratens ansvar hvis den springer jpg
1751 acta consistorii der skal lægges kobbertagrende under taget på Trinitatis Kirke jpg
1751 acta consistorii medhjælper Rasmus Sørensen ansættes i TK jpg
1751 circularia revision af Grams 27 års regnskaber 1 jpg
1751 circularia revision af Grams 27 års regnskaber 1.tif
1751 circularia revision af Grams 27 års regnskaber 2 jpg
1751 circularia revision af Grams 27 års regnskaber 3 jpg
1751 circularia revision af Grams 27 års regnskaber 4 jpg
1751 circularia revision af Grams 27 års regnskaber 5 jpg
1751 circularia revision af Grams 27 års regnskaber 6 jpg
1751 circularia revision af Grams regnskaber og ansættelse af ny undergraver doc
1751 Konsistoriets kopibog bestallingsbrev for Rasmus Pikker doc
1751 konsistoriets kopibog Rasmus Christensens bestalling som pikker jpg
1752 acta consistorii graveren får afslag på huslejehjælp og Rasmus Pikker får ekstrajob som biblioteket portner jpg
1752 acta consistorii Rasmus Pikker får ekstrajob med at rede senge og rengøring i observatoriet jpg
1752 acta consistorii regnskab fra 1720-1747 forelægges konsistoriet 01 jpg
1752 acta consistorii regnskab fra 1720-1747 forelægges konsistoriet 02 jpg
1752 acta consistorii regnskab fra 1720-1747 forelægges konsistoriet 03 jpg
1754 circularia famulos Bib Otto Hansen Holsts indkomster 01 jpg
1754 circularia famulos Bib Otto Hansen Holsts indkomster jpg
1754 konsistoriets kopibog famulus Otto Hansen Holst ansættelsesvilkår 01 jpg
1754 konsistoriets kopibog Kacelliets henvisning til at ændringer i kirketjenerembedet underrettes biskoppen jpg
1755 acta consistorii Jens Berg får ekspektancebrev på gravertjenesten jpg
1755 acta consistorii Magistraten til konsistoriet om vagtklokken i vor Frue jpg
1755 konsistoriets kopibog ekspektance på graverembedet til Jens Jørgensen Berg 01 jpg
1755 konsistoriets kopibog ekspektance på graverembedet til Jens Jørgensen Berg 02 jpg
1755 konsistoriets kopibog Vagtklkken i vor Frue kirkes tårn 01 jpg
1755 konsistoriets kopibog Vagtklokken i vor Frue kirkes tårn 02 jpg
1756 acta consistorii begravelsesskøde til 3 lig Mette salig Lars Nielsen for 1200 rdr jpg
1756 acta consistorii opsigelse af fogden Bruun og ansættelse af Albrecht Cruusberg 01 jpg
1756 acta consistorii opsigelse af fogden Bruun og ansættelse af Albrecht Cruusberg 02 jpg
1756 acta consistorii opsigelse af fogden Bruun og ansættelse af Albrecht Cruusberg 03 jpg
1756 konsistoriets kopibog begravelsesskøde til garver Johannes Gram 01 jpg
1756 konsistoriets kopibog begravelsesskøde til garver Johannes Gram 02 jpg
1756 konsistoriets kopibog begravelsesskøde til garver Johannes Gram 03 jpg
1756 konsistoriets kopibog løntillæg til famulus Otto Hansen Holst 01 jpg
1756 konsistoriets kopibog løntillæg til famulus Otto Hansen Holst 02 jpg
1756 konsistoriets kopibog Mette Sal. Lars Nielsen begravelsessted 01 jpg
1756 konsistoriets kopibog Mette Sal. Lars Nielsen begravelsessted 02 jpg
1757 konsistoriets kopibog Brygger Lars jensen Gries test gave på 3000 rd  istandsættelse og ur 01 jpg
1757 konsistoriets kopibog Brygger Lars jensen Gries test gave på 3000 rd  istandsættelse og ur 02 jpg
1758 acta consistorii Klokker Meller ønsker at overlade jobbet til studiosus Peder Storm 01 jpg
1758 acta consistorii Klokker Meller ønsker at overlade jobbet til studiosus Peder Storm 02 jpg
1758 acta consistorii om nedlæggelse af Tk og vor Frue kirkes begravelser på byens assistens kirkegårde 01 jpg
1758 acta consistorii om nedlæggelse af Tk og vor Frue kirkes begravelser på byens assistens kirkegårde 02 jpg
1758 acta consistorii om nedlæggelse af Tk og vor Frue kirkes begravelser på byens assistens kirkegårde 03 og oprettelse af en udenfor porten jpg
1759 acta consistorii Høysgaard vælges til ny klokker 01 jpg
1759 acta consistorii Høysgaard vælges til ny klokker 02 om betaling til bygningskassen jpg
1759 acta consistorii Høysgaard vælges til ny klokker 03 jpg
1759 acta consistorii Jens Petersen Juul ny kapellan med kost på klosteret og tavleombæringsindtægter jpg
1759 acta consistorii klage over ligbærerformanden Blicher 01 jpg
1759 acta consistorii klage over ligbærerformanden Blicher 02 jpg
1759 acta consistorii Klokker Høygaards udnævnelse og betingelser 1 jpg
1759 acta consistorii Klokker Høygaards udnævnelse og betingelser 2 jpg
1759 acta consistorii om den nye fattigkirkegård udenfor nørreport om hus til graveren etc jpg
1759 konsistoriets kopibog Klokker Høysgaards bestalling 01 jpg
1759 konsistoriets kopibog Klokker Høysgaards bestalling 02 jpg
1759 konsistoriets kopibog Klokker Høysgaards bestalling 03 jpg
1759 konsistoriets kopibog Klokker Høysgaards bestalling 04 jpg
1760 konsistoriets kopibog bestallingsbrev fra Peter Jensen Holm som graver ved assistenskirkegården 01 jpg
1760 konsistoriets kopibog bestallingsbrev fra Peter Jensen Holm som graver ved assistenskirkegården 02 jpg
1760 konsistoriets kopibog bestallingsbrev fra Peter Jensen Holm som graver ved assistenskirkegården 03 jpg
1761 acta consistorii 8 april start på observatoriesagen doc
1761 acta consistorii kgl reskript om observatoriets tilstands forbedring samt markedets indførelse i almanakken jpg
1761 acta consistorii om observatoriets tilstand og videre udvikling 01 jpg
1761 acta consistorii om observatoriets tilstand og videre udvikling 02 jpg
1761 circularia no 21-22 Anchersens doc
1761 circularia observatoriet 01 jpg
1761 circularia observatoriet 02 jpg
1761 circularia observatoriet 03 jpg
1761 circularia observatoriet 04 jpg
1761 circularia observatoriet 05 jpg
1761 circularia observatoriet 06 jpg
1761 circularia observatoriet 07 jpg
1761 circularia observatoriet 08 jpg
1761 circularia observatoriet 09 jpg
1761 circularia observatoriet 10 jpg
1761 circularia observatoriet 11 jpg
1761 circularia observatoriet 12 jpg
1761 circularia observatoriet 13 jpg
1761 circularia observatoriet 14 jpg
1761 circularia observatoriet 15 jpg
1761 circularia observatoriet 16 jpg
1761 circularia observatoriet 17 jpg
1761 circularia observatoriet 18 jpg
1761 circularia observatoriet 19 jpg
1761 circularia observatoriet 20 jpg
1761 circularia observatoriet 21 jpg
1761 circularia observatoriet 22 jpg
1761 circularia observatoriet 23 Horrebows svar jpg
1761 circularia observatoriet 24 Horrebows svar jpg
1761 circularia observatoriet 25 Horrebows svar jpg
1761 circularia observatoriet 26 Horrebows svar jpg
1761 circularia observatoriet 27 Horrebows svar jpg
1761 circularia observatoriet 28 Horrebows svar jpg
1761 circularia observatoriet 29 Horrebows svar jpg
1761 circularia observatoriet 30 Holms gensvar jpg
1761 circularia observatoriet 31 Holms gensvar jpg
1761 circularia observatoriet 32 Holms gensvar jpg
1761 circularia observatoriet 33 Holms gensvar jpg
1761 circularia observatoriet 34 Holms gensvar jpg
1761 circularia observatoriet 35 Kalls indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 36 Kalls indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 37 Kalls indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 38 Kalls indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 39 Kalls indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 40 Holms indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 41 Holms indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 42 Holms indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 43 Holms indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 44 Holms indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 445 Goiskes indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 46 jpg
1761 circularia observatoriet 47 Lodberg Friis indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 48 jpg
1761 circularia observatoriet 49 Horrebows korrektion til tidligere indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 50 Holm jpg
1761 circularia observatoriet 51 jpg
1761 circularia observatoriet 52 Kalls indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 53 Kalls indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 54 Kalls indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 55 Kalls indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 56 Kalls indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 57 Kalls indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 58 Kalls indlæg jpg
1761 circularia observatoriet 59 Holm jpg
1761 circularia observatoriet 60 Holm jpg
1761 circularia observatoriet 61 Holm jpg
1761 circularia observatoriet 62 Holm jpg
1761 circularia observatoriet 63 Holm jpg
1761 circularia observatoriet 64 a Kall jpg
1761 circularia observatoriet 64 Horrebow jpg
1761 circularia observatoriet 65 Horrebow jpg
1761 circularia observatoriet 66 Horrebow og Holms kommentar jpg
1761 circularia observatoriet 67 Holms kommentar jpg
1761 circularia observatoriet 68 Holms kommentar jpg
1761 circularia observatoriet 69 Holms kommentar jpg
1761 circularia observatoriet 70Holms kommentar jpg
1761 circularia observatoriet 71 Goscke og Horrebows kommentar jpg
1761 circularia observatoriet 72 Münther jpg
1761 circularia om observatoriets tilstand P Holms indlæg nr 1 doc
1761 circularia om observatoriets tilstand doc
1761 circularia om observatoriets tilstand1 doc
1761 circularia om observatoriets tlstand no 64- horrebows indlæg doc
1761 circularia om observatoriets tilstand no 29-Holms indlæg doc
1761 circularia om observatoriets tlstand no 23- Horrebows indlæg doc
1761 circularia om observatoriets tlstand no 49- Horrebows korrektion doc
1761 circularia om observatoriets tlstand no 53- Kalls nye rundsendelse 1 juli 1761 doc
1761 circularia om observatoriets tlstand no33-P Holm doc
1761 circularia om observatoriets tlstand no35 Kalls  indlæg doc
1761 circularia om observatoriets tlstand no39 p Holms svar  indlæg doc
1761 konsistoriets kopibog Holsteins brev om RTs økonomi og svar herpå 01 jpg
1761 konsistoriets kopibog Holsteins brev om RTs økonomi og svar herpå 02 jpg
1761 konsistoriets kopibog Holsteins brev om RTs økonomi og svar herpå 03 jpg
1761 konsistoriets kopibog Holsteins brev om RTs økonomi og svar herpå 04 jpg
1761 konsistoriets kopibog Holsteins brev om RTs økonomi og svar herpå 05 jpg
1761 konsistoriets kopibog Holsteins brev om RTs økonomi og svar herpå 06 jpg
1761 konsistoriets kopibog Holsteins brev om RTs økonomi og svar herpå 07 jpg
1761 konsistoriets kopibog Holsteins brev om RTs økonomi og svar herpå 08 jpg
1761 konsistoriets kopibog Holsteins brev om RTs økonomi og svar herpå 09 jpg
1761 konsistoriets kopibog Holsteins brev om RTs økonomi og svar herpå 10 jpg
1761 konsistoriets kopibog Holsteins brev om RTs økonomi og svar herpå 11 jpg
1761 konsistoriets kopibog Holsteins brev om RTs økonomi og svar herpå 12 jpg
1761 konsistoriets kopibog kgl brev ønske om observatoriets forbedring 01 jpg
1761 konsistoriets kopibog kgl brev ønske om observatoriets forbedring 02 jpg
1761 konsistoriets kopibog kgl brev ønske om observatoriets forbedring 03 jpg
1761 konsistoriets kopibog kgl brev ønske om observatoriets forbedring 04 jpg
1761 konsistoriets kopibog kgl brev ønske om observatoriets forbedring 05 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1728-1760 01 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1728-1760 02 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1728-1760 03 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1728-1760 04 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1728-1760 05 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1728-1760 06 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1728-1760 07 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1728-1760 08 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1728-1760 09 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1728-1760 10 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1728-1760 11 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1728-1760 12 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1728-1760 13 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1728-1760 14 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1728-1760 15 jpg
1761 konsistoriets kopibog separat regnskab for Rundetaarn extraheret af TKs regnskab 1729-1760 doc
1762 acta consistorii Reparation af Runde Kirke for 1507 rdr 01 jpg
1762 acta consistorii Reparation af Runde Kirke for 1507 rdr 02 jpg
1762 konsistoriets kopibog kgl reskript om 4 studenter der skal assistere landmålerne 01 jpg
1762 konsistoriets kopibog kgl reskript om 4 studenter der skal assistere landmålerne 02 jpg
1762 konsistoriets kopibog kgl reskript om 4 studenter der skal assistere landmålerne 03 jpg
1763 circularia Bibliotekets indkøb af coeleste Brittannia jpg
1763 circularia Tyveriet fra universitetsbiblioteket doc
1763 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for Peder Horrebow designatus professor matematum jpg
1763 konsistoriets kopibog Chr Horrebows erklæring på Johan Serra ansøgning om previlegium på at forfærdige borometre og termometer til obs 01 jpg
1763 konsistoriets kopibog Chr Horrebows erklæring på Johan Serra ansøgning om previlegium på at forfærdige borometre og termometer til obs 02 jpg
1763 konsistoriets kopibog Chr Horrebows erklæring på Johan Serra ansøgning om previlegium på at forfærdige borometre og termometer til obs 03 jpg
1763 konsistoriets kopibog Chr Horrebows erklæring på Johan Serra ansøgning om previlegium på at forfærdige borometre og termometer til obs 04 jpg
1765 acta consistiorii   Chr Thorup faar exspectance paa gravertjenesten doc
1765 acta consistorii  ny instruks for biblioteket efter tyveri og udnævnelse af Kall til bibliotekar jpg
1765 acta consistorii Christian Horrebow uddævnes til procuratir templi for TK med tilhørende RundeTaarn og Veile Kirke jpg
1765 acta consistorii Christians Thorup får ekspetancebrev på undergraverstillinge i TK for senere forfremmelse til overgraver 01 jpg
1765 acta consistorii Christians Thorup får ekspetancebrev på undergraverstillinge i TK for senere forfremmelse til overgraver 02 jpg
1765 circularia Biblioteket tyveri af køber og kort 01 jpg
1765 circularia Biblioteket tyveri af køber og kort 02 jpg
1765 circularia Biblioteket tyveri af køber og kort 03 jpg
1765 circularia Biblioteket tyveri af køber og kort 04 jpg
1765 circularia Biblioteket tyveri af køber og kort 05 jpg
1765 circularia Biblioteket tyveri af køber og kort 06 jpg
1765 circularia Biblioteket tyveri af køber og kort 07 jpg
1765 circularia Biblioteket tyveri af køber og kort 08 jpg
1765 circularia Biblioteket tyveri af køber og kort 09 jpg
1765 circularia Biblioteket tyveri af køber og kort 10 jpg
1765 circularia Biblioteket tyveri af køber og kort 11 jpg
1765 circularia Biblioteket tyveri af køber og kort 12 jpg
1765 circularia Biblioteket tyveri af køber og kort 15 Kalls betænkeligheder jpg
1765 circularia universitetsbibliotekets tilstand tyveri mm 01 jpg
1765 circularia universitetsbibliotekets tilstand tyveri mm 02 jpg
1765 circularia universitetsbibliotekets tilstand tyveri mm 03 jpg
1765 circularia universitetsbibliotekets tilstand tyveri mm 04 jpg
1765 circularia universitetsbibliotekets tilstand tyveri mm 05 jpg
1765 circularia universitetsbibliotekets tilstand tyveri mm 06 jpg
1765 circularia universitetsbibliotekets tilstand tyveri mm 07 jpg
1765 circularia universitetsbibliotekets tilstand tyveri mm 08 jpg
1765 circularia universitetsbibliotekets tilstand tyveri mm 09 jpg
1765 circularia universitetsbibliotekets tilstand tyveri mm 10 jpg
1765 circularia universitetsbibliotekets tilstand tyveri mm 11 jpg
1765 circularia universitetsbibliotekets tilstand tyveri mm 12 jpg
1765 circularia universitetsbibliotekets tilstand tyveri mm 13 Kalls indlæg jpg
1765 circularia universitetsbibliotekets tilstand tyveri mm 14 Anchersens indlæg jpg
1765 konsistoriets kopibog valg af ny bibliotekar jpg
1766 acta consistorii 1000 rd til astronomiske instrumenter og indretninger jpg
1766 Acta consistorii 8 aug kongen skænker 1000 rd til instrumenter doc
1766 acta consistorii ansøgninger til kapellanstillingen TK 01 jpg
1766 acta consistorii ansøgninger til kapellanstillingen TK 02 jpg
1766 acta consistorii Kongens død og klokkeringning og sort drapering i Kirken 01 jpg
1766 acta consistorii Kongens død og klokkeringning og sort drapering i Kirken 02 jpg
1766 acta consistorii om fordelinge af lig på den fattiges kirkegaard og forholdet til kirkerne jpg
1766 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for kapellan Myhre 01 jpg
1766 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for kapellan Myhre 02 jpg
1766 konsistoriets kopibog kgl reskript om nyordning af observatoriet 01 jpg
1766 konsistoriets kopibog kgl reskript om nyordning af observatoriet 02 jpg
1766 konsistoriets kopibog kgl reskript om nyordning af observatoriet 03 jpg
1766 konsistoriets kopibog kgl reskript om nyordning af observatoriet 04 jpg
1766 konsistoriets kopibog kgl reskript om nyordning af observatoriet 05 jpg
1766 konsistoriets kopibog kgl reskript om nyordning af observatoriet 06 jpg
1766 konsistoriets kopibog kgl reskript om nyordning af observatoriet 07 jpg
1766 konsistoriets kopibog kgl reskript om nyordning af observatoriet doc
1767 acta consistorii 29 maj TKs regnskab 1757-65 doc
1767 acta consistorii Jonsen observator sekundus på Observatoriet og spørgsmål om collegiepladser jpg
1767 acta consistorii om udbetalingen af de 1000 rd til astronomiske instrumenter 01 jpg
1767 acta consistorii om udbetalingen af de 1000 rd til astronomiske instrumenter 02 jpg
1767 acta consistorii Trinitatis regnskab 1765-66 jpg
1767 acta consistorii vinhandler Aage Kaasbølles grav i kirken jpg
1768 acta consistorii 13 januar graver Lund søger hjælp doc
1768 acta consistorii om 1000 rd til observatoriet og 1000 rd til bibliotekets indkøb af bøger 02 jpg
1768 acta consistorii om 1000 rd til observatoriet og 1000 rd til bibliotekets indkøb af bøger jpg
1768 acta consistorii undergraver Rasmus Lund søger om hjælp til sin sygdom 02 jpg
1768 acta consistorii undergraver Rasmus Lund søger om hjælp til sin sygdom jpg
1768 konsistoriets kopibog kgl bevilling 1000 rd til observatoriet og 1000 rd til biblioteket 01 jpg
1768 konsistoriets kopibog kgl bevilling 1000 rd til observatoriet og 1000 rd til biblioteket 02 jpg
1768 konsistoriets kopibog kgl bevilling 1000 rd til observatoriet og 1000 rd til biblioteket 03 jpg
1768 konsistoriets kopibog kgl bevilling 1000 rd til observatoriet og 1000 rd til biblioteket 04 jpg
1769 acta consistorii planer om at bygge residents til den astronomiske professor på TKs kirkegård 02 jpg
1769 acta consistorii planer om at bygge residents til den astronomiske professor på TKs kirkegård jpg
1769 acta consistorii 18 okt graver Gotfrid Larsens død 01 jpg
1769 acta consistorii 18 okt graver Gotfrid Larsens død 02 jpg
1769 acta consistorii 18 okt graver Gotfrid Larsens død 03 jpg
1769 acta consistorii graver Gotfried Larsens død og valg af nu over og undergraver 01 jpg
1769 acta consistorii graver Gotfried Larsens død og valg af nu over og undergraver 02 jpg
1769 acta consistorii graver Gotfried Larsens død og valg af nu over og undergraver 03 jpg
1769 acta consistorii om Prof Anchersens stervbos ansvar for bibliotekets tyveri 01 jpg
1769 acta consistorii om Prof Anchersens stervbos ansvar for bibliotekets tyveri 02 jpg
1769 acta consistorii om salg af bibliotekets dubletter 01 jpg
1769 acta consistorii om salg af bibliotekets dubletter 02 jpg
1769 acta consistorii om salg af bibliotekets dubletter 03 jpg
1769 acta consistorii om Selsøs kirkes reparation og forvalter Cruusberg jpg
1769 acta consistorii om vagtringningen ved vor frue kirke 01 jpg
1769 RA Kirkeværger andengravers beskrivelse doc
1769 RA Kirkeværger andengravers opgavebeskrivelse side 2 jpg
1769 RA Kirkeværger andengravers opgavebeskrivelse side 3 jpg
1769 RA Kirkeværger andengravers opgavebeskrivelse jpg
1769 konsistoriets kopibog Om salg af dubletter fra Biblioteket 01 jpg
1769 konsistoriets kopibog Om salg af dubletter fra Biblioteket 02 jpg
1770 acta consistorii famulus Bibliotecarii Otte Holst ønsker en medhjælp på grund af alderdom 01 jpg
1770 acta consistorii famulus Bibliotecarii Otte Holst ønsker en medhjælp på grund af alderdom 02 jpg
1770 acta consistorii famulus Bibliotecarii Otte Holst ønsker en medhjælp på grund af alderdom 03 jpg
1770 acta consistorii Om Abramham Kalls opgaver 01 jpg
1770 acta consistorii Om Abramham Kalls opgaver 02 jpg
1770 konsistoriets kopibog Schiønning giver 1000 rd til TKs fattigskole 01 jpg
1770 konsistoriets kopibog Schiønning giver 1000 rd til TKs fattigskole 02 jpg
1770 konsistoriets kopibog Schiønning giver 1000 rd til TKs fattigskole 03 jpg
1770 konsistoriets kopibog Schiønning giver 1000 rd til TKs fattigskole 04 jpg
1770 konsistoriets kopibog Schiønning giver 1000 rd til TKs fattigskole 05 jpg
1770 konsistoriets kopibog Schiønning giver 1000 rd til TKs fattigskole 06 jpg
1771 acta consistorii 6 april graver Rasmus Lunds død 01 jpg
1771 acta consistorii 6 april graver Rasmus Lunds død 02 jpg
1771 acta consistorii Grev Thott forærer Universitetet sit portræt 01 jpg
1771 acta consistorii Grev Thott forærer Universitetet sit portræt 02 jpg
1771 acta consistorii Om begravelser udenfor staden 01 jpg
1771 acta consistorii Om begravelser udenfor staden 02 jpg
1771 acta consistorii omregulering af stadens ure og kirkernes afgift dertil 01 jpg
1771 acta consistorii omregulering af stadens ure og kirkernes afgift dertil 02 jpg
1771 acta consistorii omregulering af stadens ure og kirkernes afgift dertil 03 jpg
1771 acta consistorii testamentarisk gave til TKs fattigse skole 500 rd 01 jpg
1771 acta consistorii testamentarisk gave til TKs fattigse skole 500 rd 02 jpg
1771 acta consistorii Valg af efterfølger til undergraver Rasmus Lund 01 jpg
1771 acta consistorii Valg af efterfølger til undergraver Rasmus Lund 02 jpg
1771 acta consistorii vor frue kirkes urmager Mathisens død og efterfølger 01 jpg
1771 acta coonsistorii Stadsraadets ønske om friskere luft i vor Frue og TKs kirker jpg
1771 circularia 00 omslag jpg
1771 circularia 01-26 Byens ure jpg
1771 circularia Om frue kirkes ur som hovedur for staden doc
1771 circularia Om klokkerembedets indkomster og afgiften til bygningskassen HISTORIE doc
1771 circularia Om klokkerembedets indkomster og afgiften til bygningskassen doc
1771 konsistoriets kopibog forslag om signalgivning fra observatoriet 01 jpg
1771 konsistoriets kopibog forslag om signalgivning fra observatoriet 02 jpg
1771 konsistoriets kopibog forslag om signalgivning fra observatoriet 03 jpg
1771 konsistoriets kopibog forslag om signalgivning fra observatoriet 04 jpg
1771 konsistoriets kopibog Graver Lunds søn søger om kartals huslejehjælp efter sin faders død jpg
1772 acta consistorii Regnskabsaflæggelse for kirke og fattigskole 01 jpg
1772 acta consistorii Regnskabsaflæggelse for kirke og fattigskole 02 jpg
1773 konsistoriets kopibog bestallingsbrev til 2 undergraver Christian Bech 01 jpg
1773 konsistoriets kopibog bestallingsbrev til 2 undergraver Christian Bech 02 jpg
1773 konsistoriets kopibog bestallingsbrev til 2 undergraver Christian Bech 03 jpg
1773 konsistoriets kopibog bestallingsbrev til 2 undergraver Christian Bech 04 jpg
1773 konsistoriets kopibog kgl reskript om Ole Nicolai Butzens astronomiske uddannelse og forflyttelse til Wandøhus i Norge 01 jpg
1773 konsistoriets kopibog kgl reskript om Ole Nicolai Butzens astronomiske uddannelse og forflyttelse til Wandøhus i Norge 02 jpg
1773 konsistoriets kopibog kgl reskript om Ole Nicolai Butzens astronomiske uddannelse og forflyttelse til Wandøhus i Norge 03 jpg
1773 konsistoriets kopibog kgl reskript om Ole Nicolai Butzens astronomiske uddannelse og forflyttelse til Wandøhus i Norge 04 jpg
1773 konsistoriets kopibog Klokker Ritz kladsbrev og revers 01 jpg
1773 konsistoriets kopibog Klokker Ritz kladsbrev og revers 02 jpg
1773 konsistoriets kopibog Klokker Ritz kladsbrev og revers 03 jpg
1773 konsistoriets kopibog Klokker Ritz kladsbrev og revers 04 jpg
1773 konsistoriets kopibog Konsistoriets forestilling om almanakkens indtægter 01 jpg
1773 konsistoriets kopibog Konsistoriets forestilling om almanakkens indtægter 02 jpg
1773 konsistoriets kopibog Konsistoriets forestilling om almanakkens indtægter 03 jpg
1773 konsistoriets kopibog om observatoriet på Vardøehus i Norge jpg
1773 konsistoriets kopibog Reskript om almanakkers trykning 01 jpg
1773 konsistoriets kopibog Reskript om almanakkers trykning 02 jpg
1773 konsistoriets kopibog Reskript om almanakkers trykning 03 jpg
1773 konsistorites kopibog overenskomst mellem klokker og graver 01 jpg
1773 konsistorites kopibog overenskomst mellem klokker og graver 02 jpg
1773 om klokkeringningen fra TK i Veiviseren jpg
1774 danske cancelli testamente Anne Poulsdatter doc
1775 konsistoriets kopibog Om Tidssignalet på Rundetaarn 01 jpg
1775 konsistoriets kopibog Om Tidssignalet på Rundetaarn 02 jpg
1775 konsistoriets kopibog Om Tidssignalet på Rundetaarn 03 jpg
1775 konsistoriets kopibog Om Tidssignalet på Rundetaarn 04 jpg
1775 konsistoriets kopibog Om Tidssignalet på Rundetaarn 05 jpg
1775 konsistoriets kopibog Om Tidssignalet på Rundetaarn 06 jpg
1776 acta consistorii  om tk fattigskole jpg
1776 acta consistorii Bugges ansøgning 1 jpg
1776 acta consistorii Bugges ansøgning jpg
1777 acta consistorii om det uhensigtsmæssige i sammenblanding af regnskaber 2 jpg
1777 Acta consistorii om det uhensigtsmæssige i sammenblanding af regnskaber doc
1777 acta consistorii om det uhensigtsmæssige i sammenblanding af regnskaber jpg
1777 acta consistorii billede af tårnet med forslag på skorstenens placering jpg
1777 circularia Augustins indberetning om skorsten fra læseværelset 1 jpg
1777 circularia Augustins indberetning om skorsten fra læseværelset 2 jpg
1777 circularia fortsat skorstenssag 1 jpg
1777 circularia fortsat skorstenssag 10 jpg
1777 circularia fortsat skorstenssag 11 jpg
1777 circularia fortsat skorstenssag 12 jpg
1777 circularia fortsat skorstenssag 13 jpg
1777 circularia fortsat skorstenssag 14 jpg
1777 circularia fortsat skorstenssag 15 jpg
1777 circularia fortsat skorstenssag 2 jpg
1777 circularia fortsat skorstenssag 3 jpg
1777 circularia fortsat skorstenssag 4 jpg
1777 circularia fortsat skorstenssag 5 jpg
1777 circularia fortsat skorstenssag 6 jpg
1777 circularia fortsat skorstenssag 7 jpg
1777 circularia fortsat skorstenssag 8 jpg
1777 circularia fortsat skorstenssag 9 jpg
1777 circularia kgl beskikkelse af thomas bugges som leder for observatoriet 1 jpg
1777 circularia kgl beskikkelse af thomas bugges som leder for observatoriet 2 jpg
1777 circularia kgl beskikkelse af thomas bugges som leder for observatoriet 3 jpg
1777 circularia Rosenbergs indberetning om skorstenen jpg
1777 circularia udtalelser om skorsten fra læseværelset 1 jpg
1777 circularia udtalelser om skorsten fra læseværelset 2 jpg
1777 circularia udtalelser om skorsten fra læseværelset 3 jpg
1777 circularia udtalelser om skorsten fra læseværelset 4 jpg
1777 circularia udtalelser om skorsten fra læseværelset 5 jpg
1777 circularia udtalelser om skorsten fra læseværelset 6 jpg
1777 circularia udtalelser om skorsten fra læseværelset 7 jpg
1777 circularia udtalelser om skorsten fra læseværelset 8 jpg
1777 circularia Augistin i bog jpg
1777 circularia november 20 professor Obelitz erklæring om skorstenen doc
1778 acta consistorii tegning forestilledende skorten og værelser i lejligheden jpg
1778 circularia om kollegiepladser som er tilknyttet observatoriet 1 jpg
1778 circularia om kollegiepladser som er tilknyttet observatoriet 2 jpg
1779 konsistoriets kopibog bestalning for første og anden undergraver 1 jpg
1779 konsistoriets kopibog bestalning for første og anden undergraver 2 jpg
1779 konsistoriets kopibog bestalning for første og anden undergraver 3 jpg
1779 konsistoriets kopibog bestalning for første og anden undergraver 4 jpg
1779 konsistoriets kopibog bestalning for første og anden undergraver 5 jpg
1782 konsistoriets kopibog Jørgen Søeborgs friplads på Borchs kollegium - fortjeneste ved observatoriet 01 jpg
1782 konsistoriets kopibog Jørgen Søeborgs friplads på Borchs kollegium - fortjeneste ved observatoriet 02 jpg
1782 konsistoriets kopibog P Horrebows ansøgning om at forfatte almanakken 01 jpg
1782 konsistoriets kopibog P Horrebows ansøgning om at forfatte almanakken 02 jpg
1782 konsistoriets kopibog P Horrebows ansøgning om at forfatte almanakken 03 jpg
1782 konsistoriets kopibog P Horrebows ansøgning om at forfatte almanakken 04 jpg
1783 acta consistorii om afsættelse af pedel på universitetet jpg
1783 konsistoriets kopibog Bugge om almanakkens afgifts anvendelse 01 jpg
1783 konsistoriets kopibog Bugge om almanakkens afgifts anvendelse 02 jpg
1783 konsistoriets kopibog Bugge om almanakkens afgifts anvendelse 03 jpg
1783 konsistoriets kopibog Bugge om almanakkens afgifts anvendelse 04 jpg
1783 konsistoriets kopibog Bugge om almanakkens afgifts anvendelse 05 jpg
1783 konsistoriets kopibog Bugge om almanakkens afgifts anvendelse doc
1783 konsistoriets kopibog Søeborg bevilges friplads på Borchs kollegium 01 jpg
1783 konsistoriets kopibog Søeborg bevilges friplads på Borchs kollegium 02 jpg
1784 acta consistorii Bugges forslag om at sende Pihl til Norge som blev nedstemt jpg
1784 acta consistorii Bugges regnskabsaflæggelse 1777 til 1783 jpg
1784 acta consistorii undergraverstillingen 1 jpg
1784 acta consistorii undergraverstillingen 2 jpg
1784 acta consistorii undergraverstillingen 3 jpg
1784 Graveransættelse doc
1784 konsistoriets kopibog om bibliotekets reparation mm 01 jpg
1784 konsistoriets kopibog om bibliotekets reparation mm 02 jpg
1784 konsistoriets kopibog om bibliotekets reparation mm 03 jpg
1784 konsistoriets kopibog om bibliotekets reparation mm 04 jpg
1784 konsistoriets kopibog om bibliotekets reparation mm 05 jpg
1784 konsistoriets kopibog om bibliotekets reparation mm 06 jpg
1784 konsistoriets kopibog om bibliotekets reparation mm 07 jpg
1784 konsistoriets kopibog om bibliotekets reparation mm 08 jpg
1784 konsistoriets kopibog om observatoriets indkomster og udgifter jpg
1784 konsistoriets kopibog Undergraver Lunds bestallingsbrev 01 jpg
1784 konsistoriets kopibog Undergraver Lunds bestallingsbrev 02 jpg
1784 konsistoriets kopibog Undergraver Lunds bestallingsbrev 03 jpg
1784 konsistoriets kopibog Undergraver Lunds bestallingsbrev 04 jpg
1785 acta consistorii valg af kapellan Bruun jpg
1785 konsistoriets kopibog Adresseavisen vil ikke modtage vejrobservationer 01 jpg
1785 konsistoriets kopibog Adresseavisen vil ikke modtage vejrobservationer 02 jpg
1785 konsistoriets kopibog Adresseavisen vil ikke modtage vejrobservationer 03 jpg
1785 konsistoriets kopibog Bruun vælges som kapellan jpg
1785 konsistoriets kopibog Den ny almanakforordning 01 jpg
1785 konsistoriets kopibog Den ny almanakforordning 02 jpg
1785 konsistoriets kopibog Den ny almanakforordning 03 jpg
1785 konsistoriets kopibog Den ny almanakforordning 04 jpg
1785 konsistoriets kopibog Den ny almanakforordning 05 jpg
1785 konsistoriets kopibog Den nye almanakforordning doc
1785 konsistoriets kopibog fortegnelse af observatoriets iinstrumenter doc
1785 konsistoriets kopibog fortegnelse af observatoriets instrumenter 01 jpg
1785 konsistoriets kopibog fortegnelse af observatoriets instrumenter 02 jpg
1785 konsistoriets kopibog fortegnelse af observatoriets instrumenter 03 jpg
1785 konsistoriets kopibog fortegnelse af observatoriets instrumenter 04 jpg
1785 konsistoriets kopibog fortegnelse af observatoriets instrumenter 05 jpg
1785 konsistoriets kopibog Horrebows ansøger om at forfatte almanakken 01 jpg
1785 konsistoriets kopibog Horrebows ansøger om at forfatte almanakken 02 jpg
1785 konsistoriets kopibog Horrebows ansøger om at forfatte almanakken 03 jpg
1785 konsistoriets kopibog Horrebows ansøger om at forfatte almanakken 04 jpg
1785 konsistoriets kopibog Horrebows ansøger om at forfatte almanakken 05 jpg
1786 konsistoriets kopibog Graveren søger huslejehjælp 01 jpg
1786 konsistoriets kopibog Graveren søger huslejehjælp 02 jpg
1787 acta consistorii Trinitatis kirkes regnskab godkendes dato 10 juli jpg
1787 konsistoriets kopibog Graver Lund søger om Sprøjtehuset etager 01 jpg
1787 konsistoriets kopibog Graver Lund søger om Sprøjtehuset etager 02 jpg
1787 konsistoriets kopibog universitetets ansøgning for kirkernes fritagelse for sprøjternes vedligeholdelse 01 jpg
1787 konsistoriets kopibog universitetets ansøgning for kirkernes fritagelse for sprøjternes vedligeholdelse 02 jpg
1787 konsistoriets kopibog universitetets ansøgning for kirkernes fritagelse for sprøjternes vedligeholdelse 03 jpg
1787 konsistoriets kopibog universitetets ansøgning for kirkernes fritagelse for sprøjternes vedligeholdelse 04 jpg
1787 konsistoriets kopibog universitetets ansøgning for kirkernes fritagelse for sprøjternes vedligeholdelse 05 jpg
1788 acta consistorii 9 juni noget om Ehlert og klokkerembedets pensionsbetaling jpg
1788 acta consistorii andenpedel Friederich Ehlers 29 marts jpg
1788 acta consistorii andenpedel Friederich Ehlers 29 martsande doc
1788 Acta Consistorii forslag til deling mellem den borgerlige og akademiske værges regnskaber 2 jpg
1788 Acta Consistorii forslag til deling mellem den borgerlige og akademiske værges regnskaber jpg
1788 acta consistorii klokker Ritz død og ny klokker skal vælges 16 februar doc
1788 acta consistorii klokker Ritz død og ny klokker skal vælges 16 februar jpg
1788 acta consistorii klokkers enkepension sættes op jpg
1788 acta consistorii præsteenken Treschous søger om tillægspension i beslutning jpg
1788 acta consistorii præsteenken Treschous søger om tillægspension i jpg
1788 acta consistorii Rottbøl fremlæggelse af regnskab samt afregning for Ritz enke jpg
1788 konsistoriets kopibog brev til Hørkræmmer Lars Møller om udnævnelse til kirkeværge 01 jpg
1788 konsistoriets kopibog brev til Hørkræmmer Lars Møller om udnævnelse til kirkeværge 02 jpg
1788 konsistoriets kopibog brev til vandkommissionen vedr sprøjte til TK jpg
1788 konsistoriets kopibog Cruusberg om Faxø bys udskiftning fra Hubberup 01 jpg
1788 konsistoriets kopibog Cruusberg om Faxø bys udskiftning fra Hubberup 02 jpg
1788 konsistoriets kopibog Cruusberg søger lønforhøjelse 01 jpg
1788 konsistoriets kopibog Cruusberg søger lønforhøjelse 02 jpg
1788 konsistoriets kopibog Cruusberg søger lønforhøjelse 03 jpg
1788 konsistoriets kopibog Instruks for klokker Øvre 01 jpg
1788 konsistoriets kopibog Instruks for klokker Øvre 02 jpg
1788 konsistoriets kopibog Instruks for klokker Øvre 03 jpg
1788 konsistoriets kopibog Instruks for klokker Øvre 04 jpg
1788 konsistoriets kopibog Instruks for klokker Øvre 05 jpg
1788 konsistoriets kopibog kancelliets skrivelse og svar om fejlberegning af solformørkelsen 01 jpg
1788 konsistoriets kopibog kancelliets skrivelse og svar om fejlberegning af solformørkelsen 02 jpg
1788 konsistoriets kopibog kancelliets skrivelse og svar om fejlberegning af solformørkelsen 03 jpg
1789 acta consistorii om klokker Ritz stervbo ang studiestræde og landemærkets boliger 2 jpg
1789 acta consistorii om klokker Ritz stervbo ang studiestræde og landemærkets boliger 3 jpg
1789 acta consistorii om klokker Ritz stervbo ang studiestræde og landemærkets boliger jpg
1791 acta consistorii cand Væver søger kapellaniet i Trinitatis Kirke 1 jpg
1791 acta consistorii cand Væver søger kapellaniet i Trinitatis Kirke 2 jpg
1791 acta consistorii invitation fra skydeselskabet jpg
1791 acta consistorii kapellan Paludan kaldsbrev forevises jpg
1791 acta consistorii klokker Øwres død og valget af Ehlers til efterfølger 1 jpg
1791 acta consistorii klokker Øwres død og valget af Ehlers til efterfølger 2 jpg
1791 acta consistorii klokker Øwres død og valget af Ehlers til efterfølger doc
1791 acta consistorii muremester og tømmermesterarbejder i kirken i 1790 jpg
1791 konsistoriets kopibog bestalling og instruks til Klokker Ehlert 01 jpg
1791 konsistoriets kopibog bestalling og instruks til Klokker Ehlert 02 jpg
1791 konsistoriets kopibog bestalling og instruks til Klokker Ehlert 03 jpg
1791 konsistoriets kopibog bestalling og instruks til Klokker Ehlert 04 jpg
1791 konsistoriets kopibog bestalling og instruks til Klokker Ehlert 05 jpg
1791 konsistoriets kopibog Madam Withs pension tillægges TKs kapellan 01 jpg
1791 konsistoriets kopibog Madam Withs pension tillægges TKs kapellan 02 jpg
1791 acta consistorii cand Væver søger kapellaniet i Trinitatis Kirke jpg
1792 acta consistorii afdøde klokker Øwre skylder til bygningskassen 2 jpg
1792 acta consistorii afdøde klokker Øwre skylder til bygningskassen jpg
1792 acta consistorii ansøgning fra organist andresen  jpg
1792 acta consistorii ansøgning fra organist andresen 2  jpg
1792 acta consistorii nye overslag til orgelreparationen jpg
1792 acta consistorii organist foltmar  vil overlade stillingen til Johansen 2 jpg
1792 acta consistorii organist foltmar  vil overlade stillingen til Johansen jpg
1792 acta consistorii organist foltmars efterfølger skal prøves 1 jpg
1792 acta consistorii organist foltmars efterfølger skal prøves 2 jpg
1792 acta consistorii organist foltmars efterfølger skal prøves 3 jpg
1792 acta consistorii organist foltmars efterfølger skal prøves 4 jpg
1792 acta consistorii orgelbygger Woblewskis sender anbefalinger på sin duelighed men orgelbygger Scheer vælges jpg
1792 acta consistorii orgelbygger Woblewskis sender anbefalinger på sin duelighed jpg
1792 acta consistorii valg af portner på Ehlers collegium 2 jpg
1792 acta consistorii valg af portner på Ehlers collegium 3 jpg
1792 acta consistorii valg af portner på Ehlers collegium jpg
1793 acta consistorii 60 årig mand tilbyder kirken 10 eller 12 hundrede rdl mod 7 procents livrente 2 jpg
1793 acta consistorii 60 årig mand tilbyder kirken 10 eller 12 hundrede rdl mod 7 procents livrente jpg
1793 acta consistorii klokker ehlert har ikke betalt til bygningskassen 3 jpg
1793 acta consistorii klokker ehlert har ikke betalt til bygningskassen jpg
1793 acta consistorii orglet er istandsat og prøverne kan begynde 2 jpg
1793 acta consistorii orglet er istandsat og prøverne kan begynde jpg
1793 konsistoriets kopibog 60 årig mand tilbyder kirken 10 eller 12 hundrede rdl mod 7 procents livrente jpg
1794 acta consistorii klokker Ehlers forslag til afgiften på 150 rdl til bygningskassen 1 jpg
1794 acta consistorii klokker Ehlers forslag til afgiften på 150 rdl til bygningskassen jpg
1794 acta consistorii om de nødvenge reparationer af sprøjterne efter slottets brand 1 jpg
1794 acta consistorii om de nødvenge reparationer af sprøjterne efter slottets brand jpg
1795 acta consistorii bestalling for 1 og 2 undergraver doc
1795 acta consistorii bestalning for 1 og 2 undergraver 1 jpg
1795 acta consistorii bestalning for 1 og 2 undergraver jpg
1795 acta consistorii Graver Beck søger sin afsked og hans efterfølger vælges 1 jpg
1795 acta consistorii Graver Beck søger sin afsked og hans efterfølger vælges 2 jpg
1795 acta consistorii Graver Beck søger sin afsked og hans efterfølger vælges 3 jpg
1795 acta consistorii Graver Beck søger sin afsked og hans efterfølger vælges 4 jpg
1795 acta consistorii Graver Beck søger sin afsked og hans efterfølger vælges 5 jpg
1795 acta consistorii Graver Beck søger sin afsked og hans efterfølger vælges doc
1795 acta consistorii om brandsprøjterne i kirken jpg
1795 acta consistorii om jernvinduer og ildsted på læseværelse og portnerens rolle 1 jpg
1795 acta consistorii om jernvinduer og ildsted på læseværelse og portnerens rolle 2 jpg
1795 acta consistorii om jernvinduer og ildsted på læseværelse og portnerens rolle 3 jpg
1795 acta consistorii om jernvinduer og ildsted på læseværelse og portnerens rolle 4 jpg
1795 acta consistorii om jernvinduer og ildsted på læseværelse og portnerens rolle doc
1795 acta consistorii om jernvinduer og ildsted på læseværelse og portnerens rolle jpg
1795 acta consistorii om kister hvor Ehlers har solgt plads til anden part 2 jpg
1795 acta consistorii om kister hvor Ehlers har solgt plads til anden part jpg
1795 acta consistorii om optagelse på borcks kollegium hc ørsted blev optaget jpg
1795 acta consistorii om optagelse på borcks kollegium jpg
1795 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for andengraver Jørgen Madsen 01 jpg
1795 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for andengraver Jørgen Madsen 02 jpg
1795 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for andengraver Jørgen Madsen 03 jpg
1795 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for andengraver Jørgen Madsen 04 jpg
1795 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for andengraver Jørgen Madsen 05 jpg
1795 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for graver Niels Ebbesen Lund 01 jpg
1795 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for graver Niels Ebbesen Lund 02 jpg
1795 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for graver Niels Ebbesen Lund 03 jpg
1795 konsistoriets kopibog bestallingsbrev for graver Niels Ebbesen Lund 04 jpg
1797 acta consistorii  om sognets størrelse 1 jpg
1797 acta consistorii  om sognets størrelse 2 jpg
1797 acta consistorii  om sognets størrelse 4 jpg
1797 acta consistorii ringning for enkedronningen havde ødelagt klokken i kirken 2 jpg
1797 acta consistorii ringning for enkedronningen havde ødelagt klokken i kirken jpg
1797 circularia N C Kalls om fordeling af sognestørrelsen og  butikkernes opførelse 1 jpg
1797 circularia N C Kalls om fordeling af sognestørrelsen og  butikkernes opførelse 2 jpg
1797 circularia N C Kalls om fordeling af sognestørrelsen og  butikkernes opførelse 3 jpg
1797 circularia N C Kalls om fordeling af sognestørrelsen og  butikkernes opførelse 5 jpg
1798 acta consistorii om butikkerne 1 jpg
1798 acta consistorii om butikkerne 2 jpg
1798 acta consistorii om butikkernes udlejning 1 jpg
1798 acta consistorii om butikkernes udlejning 2 jpg
1798 konsistoriets kopibog Bugges rejse til Paris vedr målestandarter jpg
1800 acta consistorii kancelliet ønsker oplysning om obsrvatoriets regnskab 1 jpg
1800 acta consistorii kancelliet ønsker oplysning om obsrvatoriets regnskab 2 jpg
1800 acta consistorii klage fra anden undergraver over første undergraver der ikke vil betale 70 rdl til ham 1 jpg
1800 acta consistorii klage fra anden undergraver over første undergraver der ikke vil betale 70 rdl til ham 2 jpg
1800 acta consistorii oprettelsen af længdekontoret i forbindelse med observatoriet 1 jpg
1800 acta consistorii oprettelsen af længdekontoret i forbindelse med observatoriet 2 jpg
1800 acta consistorii om brandspøjternes tilstand 1 jpg
1800 acta consistorii om brandspøjternes tilstand 2 jpg
1800 circularia graverbestalning på assistenskirkegården side 02 jpg
1800 circularia graverbestalning på assistenskirkegården side 03 jpg
1800 circularia graverbestalning på assistenskirkegården side 01 jpg
1801 acta consistorii bibliotekskommissionens bedømmele af omgivelserne i rundetaarn 1 jpg
1801 acta consistorii bibliotekskommissionens bedømmele af omgivelserne i rundetaarn 2 jpg
1801 acta consistorii bibliotekskommissionens bedømmele af omgivelserne i rundetaarn 3 jpg
1801 acta consistorii bibliotekskommissionens bedømmele af omgivelserne i rundetaarn 4 jpg
1801 acta consistorii C Simonsens ønsker om spildevandsafledning 1 jpg
1801 acta consistorii C Simonsens ønsker om spildevandsafledning 2 jpg
1801 circularia bibliotekskommissionens bedømmele af omgivelserne i rundetaarn 1 jpg
1801 circularia bibliotekskommissionens bedømmele af omgivelserne i rundetaarn 2 jpg
1801 circularia bibliotekskommissionens bedømmele af omgivelserne i rundetaarn 3 jpg
1801 circularia bibliotekskommissionens bedømmele af omgivelserne i rundetaarn 4 jpg
1801 circularia bibliotekskommissionens bedømmele af omgivelserne i rundetaarn 5 jpg
1801 circularia bibliotekskommissionens bedømmele af omgivelserne i rundetaarn 6 jpg
1801 circularia bibliotekskommissionens bedømmele af omgivelserne i rundetaarn 7 jpg
1801 circularia forespørgselom bibliotekets regnskab 1 jpg
1801 circularia forespørgselom bibliotekets regnskab 2 jpg
1801 circularia instrux til bibliotekaren 1 jpg
1801 circularia instrux til bibliotekaren 2 jpg
1801 circularia instrux til bibliotekaren 3 jpg
1801 circularia instrux til bibliotekaren 4 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side737 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side738 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side739 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side740 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side741 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side742 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side743 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side744 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side745 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side746 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side747 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side748 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side749 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side750 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side751 jpg
1801 circularia Politivennen 1799 side752 jpg
1801 circularia Politivennen 1800 side 1554 jpg
1801 circularia Politivennen 1800 side 1555 jpg
1801 circularia Politivennen 1800 side 1556 jpg
1801 circularia Politivennen 1800 side 1557 jpg
1801 circularia Politivennen 1800 side 1558 jpg
1801 circularia Politivennen 1800 side 1559 jpg
1801 circularia Politivennen 1800 side 1560 jpg
1801 circularia Politivennen 1800 side 1561 jpg
1801 circularia Politivennen 1800 side 1562 jpg
1801 circularia Politivennen 1800 side 1563 jpg
1801 circularia Politivennen 1800 side 1564 jpg
1801 circularia Politivennen 1800 side 1565 jpg
1801 circularia Politivennen 1800 side 1566 jpg
1801 circularia Politivennen 1800 side 1567 jpg
1801 circularia Politivennen 1800 side 1568 jpg
1801 konsistoriets kopibog bibliotekskommissionens nedsættelse 01 jpg
1801 konsistoriets kopibog bibliotekskommissionens nedsættelse 02 jpg
1801 konsistoriets kopibog bibliotekskommissionens nedsættelse 03 jpg
1801 konsistoriets kopibog Instruks for Biblioteket 01 jpg
1801 konsistoriets kopibog Instruks for Biblioteket 02 jpg
1801 konsistoriets kopibog Instruks for Biblioteket 03 jpg
1801 konsistoriets kopibog Instruks for Biblioteket 04 jpg
1801 konsistoriets kopibog Instruks for Biblioteket 05 jpg
1801 konsistoriets kopibog Instruks for Biblioteket 06 jpg
1801 konsistoriets kopibog Instruks for Biblioteket 07 jpg
1801 konsistoriets kopibog Instruks for Biblioteket 08 jpg
1801 konsistoriets kopibog Instruks for Biblioteket 09 jpg
1801 konsistoriets kopibog Instruks for Biblioteket 10 jpg
1801 konsistoriets kopibog Instruks for Biblioteket 11 jpg
1801 konsistoriets kopibog Instruks for Biblioteket 12 jpg
1802 acta consistorii om bælgetræder Landtman i Trinitatis Kirke doc
1802 acta consistorii om bælgentræder Landtman i Trinitatis Kirke 1 jpg
1802 acta consistorii om en butiks afståelse og ansøgning om fritagelse for at bringe det tilbage i samme stand som forhen 1 jpg
1802 acta consistorii om en butiks afståelse og ansøgning om fritagelse for at bringe det tilbage i samme stand som forhen 2 jpg
1802 acta consistorii om en butiks afståelse og ansøgning om fritagelse for at bringe det tilbage i samme stand som forhen jpg
1802 acta consistorii om en butiks afståelse og ansøgning om fritagelse for at bringe det tilbage i samme stand som forhen3 jpg
1802 acta consistorii om smugværtshus på assistenskirkegården 1 jpg
1802 acta consistorii om smugværtshus på assistenskirkegården 2 jpg
1802 acta consistorii om smugværtshus på assistenskirkegården 3 jpg
1802 acta consistorii om smugværtshus på assistenskirkegården 4 jpg
1802 acta consistorii om smugværtshus på assistenskirkegården 5 jpg
1802 acta consistorii om smugværtshus på assistenskirkegården 6 jpg
1802 acta consistorii om smugværtshus på assistenskirkegården 7 jpg
1802 acta consistorii om smugværtshus på assistenskirkegården 8 jpg
1802 konsistoriets kopibog Almanakforpagtning til Schultz 01 jpg
1802 konsistoriets kopibog Almanakforpagtning til Schultz 02 jpg
1802 konsistoriets kopibog Almanakforpagtning til Schultz 03 jpg
1802 konsistoriets kopibog Almanakforpagtning til Schultz 04 jpg
1802 konsistoriets kopibog Almanakforpagtningens oversluds fordeling 01 jpg
1802 konsistoriets kopibog Almanakforpagtningens oversluds fordeling 02 jpg
1802 konsistoriets kopibog Almanakforpagtningens oversluds fordeling 03 jpg
1802 konsistoriets kopibog Almanakforpagtningens oversluds fordeling 04 jpg
1802 konsistoriets kopibog Almanakforpagtningens oversluds fordeling 05 jpg
1802 konsistoriets kopibog Almanakforpagtningens oversluds fordeling 06 jpg
1803 acta consistorii om syn foretaget i tårn og kirke og at portnerens køkken vedr observatoriets regnskab 1 jpg
1803 acta consistorii om syn foretaget i tårn og kirke og at portnerens køkken vedr observatoriets regnskab 3 jpg
1803 acta consistorii om syn foretaget i tårn og kirke og at portnerens køkken vedr observatoriets regnskab jpg
1803 acta consistorii Universitetsbiblioteke ønsker at opbevare instrumenter på ringerloftet 1 jpg
1803 circularia Universitetsbiblioteke ønsker at opbevare instrumenter på ringerloftet 1 jpg
1803 circularia Universitetsbiblioteke ønsker at opbevare instrumenter på ringerloftet 2 jpg
1803 circularia Universitetsbiblioteke ønsker at opbevare instrumenter på ringerloftet 3 jpg
1803 circularia Universitetsbiblioteket ønsker at opbevare instrumenter på ringerlofteti doc
1803 konsistoriets kopibog Brygger Lunds gave til Kirken på 1000 rd jpg
1803 konsistoriets kopibog oprydning på biblioteket - Den arnæmagniske Commissions skrifter jpg
1803 konsistoriets kopibog oprydning på biblioteket - Den danske ordbog jpg
1803 konsistoriets kopibog oprydning på biblioteket - liste over sager der kan sælges mv jpg
1803 konsistoriets kopibog oprydning på biblioteket 01 jpg
1803 konsistoriets kopibog oprydning på biblioteket 02 jpg
1803 konsistoriets kopibog oversigt over bibliotekarens løn 01 jpg
1803 konsistoriets kopibog oversigt over bibliotekarens løn 02 jpg
1804 acta consistorii C Simonsen søger om at leje ringerloftet 1 jpg
1804 acta consistorii C Simonsen søger om at leje ringerloftet 2 jpg
1804 acta consistorii observator Halvor Søeborg søger pedeltjenesten 2 og hvordan den knyttes til ligbærerformandsposten jpg
1804 acta consistorii observator Halvor Søeborg søger pedeltjenesten 3 og hvordan den knyttes til ligbærerformandsposten jpg
1804 acta consistorii observator Halvor Søeborg søger pedeltjenesten 4 og hvordan den knyttes til ligbærerformandsposten jpg
1804 acta consistorii observator Halvor Søeborg søger pedeltjenesten1 jpg
1804 acta consistorii om assistenskirkegårdens fordeling mellem kirkerne 1 jpg
1804 acta consistorii om assistenskirkegårdens fordeling mellem kirkerne 2 jpg
1804 acta consistorii om assistenskirkegårdens fordeling mellem kirkerne 3 jpg
1804 acta consistorii om assistenskirkegårdens fordeling mellem kirkerne 4 jpg
1804 acta consistorii om frue og trinitais kirkes indtægten ved begravelser på assistenskirkegården 1 jpg
1804 acta consistorii om frue og trinitais kirkes indtægten ved begravelser på assistenskirkegården 2 jpg
1804 acta consistorii om frue og trinitais kirkes indtægten ved begravelser på assistenskirkegården 3 jpg
1804 acta consistorii om frue og trinitais kirkes indtægten ved begravelser på assistenskirkegården 4 jpg
1804 acta consistorii om tks klokker og gravere må få betaling fr de lig der føres til assistenskirkegården uden ceremoni 1 jpg
1804 acta consistorii om tks klokker og gravere må få betaling fr de lig der føres til assistenskirkegården uden ceremoni 2 jpg
1804 circularia C Simonsen søger om at leje ringerloftet 1 jpg
1804 circularia C Simonsen søger om at leje ringerloftet 2 jpg
1804 circularia C Simonsen søger om at leje ringerloftet 3 jpg
1805 acta consistorii om klokkerembedets pligter sammenholdt med Frue Kirkes doc
1805 acta consistorii førtse observator Mathias Bugge søger om lønforhøjelse 1 jpg
1805 acta consistorii førtse observator Mathias Bugge søger om lønforhøjelse 2 jpg
1805 acta consistorii Klokker Breum Frue kirkes afgift til bygningskassen 1 jpg
1805 acta consistorii Klokker Breum Frue kirkes afgift til bygningskassen 2 jpg
1805 acta consistorii Klokker Breum Frue kirkes afgift til bygningskassen 3 jpg
1805 acta consistorii Klokker Breum Frue kirkes afgift til bygningskassen 4 jpg
1805 acta consistorii Klokker Breum Frue kirkes uvisse indtægter imod trinitatis kires klokker 1 jpg
1805 acta consistorii Klokker Breum Frue kirkes uvisse indtægter imod trinitatis kires klokker 2 jpg
1805 acta consistorii om assistenskirkegårdens graveres forbrydelser 1 jpg
1805 acta consistorii om assistenskirkegårdens graveres forbrydelser 2 jpg
1805 acta consistorii om de afsatte graveres koner samt om Ehlerts opgaves konfirmation 1 jpg
1805 acta consistorii om de afsatte graveres koner samt om Ehlerts opgaves konfirmation 2 jpg
1805 acta consistorii opsynet med assistenskirkegården og klokker Ehlers deltagelse heri 1 jpg
1805 acta consistorii opsynet med assistenskirkegården og Klokker Ehlers deltagelse heri 2 jpg
1805 acta consistorii opsynet med assistenskirkegården og klokker Ehlers deltagelse heri 3 jpg
1805 acta consistorii opsynet med assistenskirkegården og klokker Ehlers deltagelse heri 4 jpg
1805 acta consistorii opsynet med assistenskirkegården og klokker Ehlers deltagelse heri 5 jpg
1805 acta consistorii opsynet med assistenskirkegården og klokker Ehlers deltagelse heri 6 jpg
1805 acta consistorii opsynet med assistenskirkegården og klokker Ehlers deltagelse heri doc
1805 acta consistorii organist Johansen søger gageforhøjelse 1 jpg
1805 acta consistorii organist Johansen søger gageforhøjelse 2 jpg
1806 acta consistorii klokker Ehlers forsvar doc
1806 acta consistorii klokker Breums uvisse indkomster 2 jpg
1806 acta consistorii klokker Breums uvisse indkomster jpg
1806 acta consistorii klokker Ehlers forsvar 1 jpg
1806 acta consistorii klokker Ehlers forsvar 2 jpg
1806 acta consistorii klokker Ehlers forsvar 3 jpg
1806 acta consistorii klokker Ehlers medhjælper ansættes 1 jpg
1806 acta consistorii klokker Ehlers medhjælper ansættes 2 jpg
1806 acta consistorii Klokker Fanøe søger klokker Breums stilling 1 jpg
1806 acta consistorii Klokker Fanøe søger klokker Breums stilling 2 jpg
1806 acta consistorii Mathias Bugge søger om gagetillæg 1 jpg
1806 acta consistorii Mathias Bugge søger om gagetillæg 2 jpg
1806 acta consistorii om begravelsespladser 1 jpg
1806 acta consistorii om begravelsespladser 2 jpg
1806 acta consistorii om de nye regler om adgang til tårnet og problemerne derved 1 detalje jpg
1806 acta consistorii om de nye regler om adgang til tårnet og problemerne derved 1 jpg
1806 acta consistorii om de nye regler om adgang til tårnet og problemerne derved 2 jpg
1806 acta consistorii om de nye regler om adgang til tårnet og problemerne derved 3 jpg
1806 acta consistorii om familiebegravelse 1 jpg
1806 acta consistorii om familiebegravelse 2 jpg
1806 acta consistorii om familiebegravelse 3 jpg
1806 acta consistorii om familiebegravelse 4 jpg
1806 acta consistorii om forholdsregler om adgang til tårnet 1 jpg
1806 acta consistorii om forholdsregler om adgang til tårnet 2 jpg
1806 acta consistorii portner Melbye på Ehlers collegie og hans bødkerhverv 1 jpg
1806 acta consistorii portner Melbye på Ehlers collegie og hans bødkerhverv 2 jpg
1806 acta consistorii portnertjenesten på Borchs kollegium 1 detalje jpg
1806 acta consistorii portnertjenesten på Borchs kollegium 1 jpg
1806 acta consistorii portnertjenesten på Borchs kollegium 2 jpg
1806 acta consistorii Præsterne klager over klokker Ehlers 1 jpg
1806 acta consistorii Præsterne klager over klokker Ehlers 2 jpg
1806 acta consistorii Simonsens enke søger pension 1 jpg
1806 acta consistorii Simonsens enke søger pension 2 jpg
1806 acta consistorii Simonsens enke søger pension 3 jpg
1806 acta consistorii Simonsens enke søger pension 4 jpg
1806 consistoriets kopibog   brev til  klokker Ehlers om hvem han har antaget til hjælp ved embedsførelsen jpg
1806 consistoriets kopibog   brev til  klokker Ehlers om klage vedr embedsførelse 2 jpg
1806 consistoriets kopibog   klokker Ehlers svar på klage vedr embedsførelse 1 jpg
1806 consistoriets kopibog   klokker Ehlers svar på klage vedr embedsførelse 1a jpg
1806 consistoriets kopibog   klokker Ehlers svar på klage vedr embedsførelse 2 jpg
1806 consistoriets kopibog  bibliotekscommissionens indstilling om regler ved ordenholdelse i opgangen doc
1806 consistoriets kopibog  bibliotekscommissionens indstilling on ordens vedligeholdese ved opgangen 1 jpg
1806 consistoriets kopibog  bibliotekscommissionens indstilling on ordens vedligeholdese ved opgangen og Bugges respons herpå 2 jpg
1806 consistoriets kopibog  bibliotekscommissionens indstilling on ordens vedligeholdese ved opgangen og Bugges respons herpå jpg
1806 consistoriets kopibog  brev fra kgl direktion for universitetet og lærde skoler om enkens pension ikke beviljes jpg
1806 consistoriets kopibog  brev til  klokker Ehlers om klage vedr embedsførelse 1 jpg
1806 consistoriets kopibog  brev til kgl direktion for universitetet og lærde skoler om enkens pensionansøgning jpg
1806 consistoriets kopibog  Bugges brev om Simonsens enkes klage om opsigelse og pensionsønsker 1 jpg
1806 consistoriets kopibog  Bugges brev om Simonsens enkes klage om opsigelse og pensionsønsker 2 jpg
1806 consistoriets kopibog  Bugges brev om Simonsens enkes klage om opsigelse og pensionsønsker 3 jpg
1806 consistoriets kopibog  Bugges brev om Simonsens enkes klage om opsigelse og pensionsønsker doc
1806 consistoriets kopibog  klokker Ehlers svar på klage vedr embedsførelse doc
1806 consistoriets kopibog  præsternes klage over klokker Ehlers embedførelse doc
1806 consistoriets kopibog  præsternes klage over klokker Ehlers embedsførelse jpg
1807 acta consistorii ansøgning fra gilsager om klokkerstillingen 1 jpg
1807 acta consistorii ansøgning fra gilsager om klokkerstillingen 2 jpg
1807 acta consistorii den borgerlige værges ønsker om af belønne vagtfolkene under bombardementet 1 jpg
1807 acta consistorii den borgerlige værges ønsker om af belønne vagtfolkene under bombardementet 2 jpg
1807 acta consistorii den borgerlige værges ønsker om af belønne vagtfolkene under bombardementet 3 jpg
1807 acta consistorii den borgerlige værges ønsker om af belønne vagtfolkene under bombardementet 4 jpg
1807 acta consistorii Ehlers portners aflønning mm 1 jpg
1807 acta consistorii Ehlers portners aflønning mm 2 jpg
1807 acta consistorii Mathias Bugge søger om løntilskud 1 jpg
1807 acta consistorii Mathias Bugge søger om løntilskud 2 jpg
1807 acta consistorii om bibliotekets udlån efter bombardementet 1 jpg
1807 acta consistorii om bibliotekets udlån efter bombardementet 2 jpg
1807 acta consistorii om Hillebrands enkebetaling og observatoriets tilstand efter bombardementet 1 jpg
1807 acta consistorii om Hillebrands enkebetaling og observatoriets tilstand efter bombardementet 2 jpg
1807 acta consistorii om kirkens velgørere 1 jpg
1807 acta consistorii om kirkens velgørere 2 jpg
1807 acta consistorii om mulig indretning af kgl stole 1 jpg
1807 acta consistorii om mulig indretning af kgl stole 2 jpg
1807 acta consistorii om runestenenes placering i sneglegangen 1 jpg
1807 acta consistorii om runestenenes placering i sneglegangen 2 jpg
1807 acta consistorii organist Johansens forespørgsel om orgelspil om fredagen 1 jpg
1807 acta consistorii organist Johansens forespørgsel om orgelspil om fredagen 2 jpg
1807 acta consistorii side 18 15 juli jpg
1807 acta consistorii side 19 15 juli jpg
1807 acta consistorii side 20 15 juli jpg
1807 acta consistorii side 21 15 juli jpg
1807 acta consistorii side 22 17 juli jpg
1807 acta consistorii side 23 17 juli jpg
1807 acta consistorii side 24 17 juli jpg
1807 acta consistorii side 25 17 juli jpg
1807 acta consistorii side 26 19 august jpg
1807 acta consistorii side 27 19 august jpg
1807 acta consistorii side 28 19 august jpg
1807 acta consistorii side 29 19 august jpg
1807 acta consistorii side 30 19 august jpg
1807 acta consistorii side 31 19 august jpg
1807 acta consistorii side 32 19 august jpg
1807 acta consistorii side 33 19 august jpg
1807 acta consistorii side 34 18 september jpg
1807 acta consistorii side 35 18 september jpg
1807 acta consistorii side 36 18 september jpg
1807 acta consistorii side 37 18 september jpg
1807 acta consistorii side 38 18 september jpg
1807 acta consistorii side 39 18 september jpg
1807 acta consistorii side 40 18 september jpg
1807 acta consistorii side 41 18 september jpg
1807 acta consistorii side 48 21 oktober jpg
1807 acta consistorii side 49 21 oktober jpg
1807 acta consistorii side 50 21 oktober jpg
1807 acta consistorii side 51 21oktober jpg
1807 acta consistorii side 52 21oktober jpg
1807 acta consistorii side 53 21oktober jpg
1807 acta consistorii side 54 11 november jpg
1807 acta consistorii side 55 11 november jpg
1807 acta consistorii side 56 11 november jpg
1807 acta consistorii side 57 11 november jpg
1807 acta consistorii side 58 11 november jpg
1807 acta consistorii side 59 11 november jpg
1807 acta consistorii side 60 2 december jpg
1807 acta consistorii side 61 2 december jpg
1807 acta consistorii side 62 2 december jpg
1807 acta consistorii side 63 2 december jpg
1807 acta consistorii side 64 2 december jpg
1807 acta consistorii side 65 2 december jpg
1807 acta consistorii side 66 2 december jpg
1807 acta consistorii side 67 2 december jpg
1807 acta consistorii side 68 17 december jpg
1807 acta consistorii side 69 17 december jpg
1807 acta consistorii side 70 17 december jpg
1807 acta consistorii side 71 17 december jpg
1807 acta consistorii side 72 17 december jpg
1807 acta consistorii side 73 17 december jpg
1807 acta consistorii side 74 17 december jpg
1807 acta consistorii side 75 17 december jpg
1807 acta consistorii side 76 17 december jpg
1807 acta consistorii side 77 17 december jpg
1807 acta consistorii strid mellem graver Lund og graver Madsen 1 jpg
1807 acta consistorii strid mellem graver Lund og graver Madsen 2 jpg
1807 acta consistorii strid mellem graver Lund og graver Madsen 3 jpg
1807 acta consistorii strid mellem graver Lund og graver Madsen 4 jpg
1807 acta consistorii valg af ny klokker efter Ehlers 1 jpg
1807 acta consistorii valg af ny klokker efter Ehlers 2 jpg
1807 acta consistorii valg af ny klokker efter Ehlers 3 jpg
1807 circularia 18 sept no 102 jpg
1807 circularia 18 sept no 79 jpg
1807 circularia 18 sept no 80 jpg
1807 circularia 18 sept no 81 01 jpg
1807 circularia 18 sept no 81 02 jpg
1807 circularia 18 sept no 82 jpg
1807 circularia 18 sept no 83 jpg
1807 circularia 18 sept no 84 jpg
1807 circularia 18 sept no 90 jpg
1807 circularia 18 sept no 91 01 jpg
1807 circularia 18 sept no 91 02 jpg
1807 circularia 18 sept no 92 jpg
1807 circularia 18 sept no 95 jpg
1807 circularia 18 sept no 96 01 jpg
1807 circularia 18 sept no 96 02 jpg
1807 circularia 18 sept no 96 03 jpg
1807 circularia 18 sept no 97 01 jpg
1807 circularia 18 sept no 97 02 jpg
1807 circularia 18 sept no 98 jpg
1807 circularia 18 sept no 99 01 jpg
1807 circularia 18 sept no 99 02 jpg
1807 circularia 18 sept no 99 03 jpg
1807 circularia 18 sept no 99 04 jpg
1807 circularia 18 sept no 99 05 jpg
1807 circularia 18 sept unr 02 jpg
1807 circularia 18 sept unr jpg
1807 circularia 21 okt no 110 b jpg
1807 circularia 21 okt no 110 c jpg
1807 circularia 21 okt no 110 d jpg
1807 circularia 21 okt no 110 jpg
1807 circularia 21 okt u no bibliotekscommissionen jpg
1807 circularia 22 sept  no 103 jpg
1807 circularia aa omslag til bilag jpg
1807 circularia ab Aspach ansøgning til klokkerembedet 1 jpg
1807 circularia ab Aspach ansøgning til klokkerembedet 2 jpg
1807 circularia ab Aspach ansøgning til klokkerembedet 3 jpg
1807 circularia ac Mørks ansøgning til klokkerembedet 1 jpg
1807 circularia ac Mørks ansøgning til klokkerembedet 2 jpg
1807 circularia ac Mørks ansøgning til klokkerembedet 3 anbefaling jpg
1807 circularia ac Mørks ansøgning til klokkerembedet 4 anbefaling jpg
1807 circularia ac Mørks ansøgning til klokkerembedet 4+3 anbefalinger jpg
1807 circularia ad Gilsagers ansøgning til klokkerembedet jpg
1807 circularia ae Hildebrands ansøgning til klokkerembedet jpg
1807 circularia ae Hildebrands ansøgning til klokkerembedet pdf
1807 circularia af Halvor Søeborgs ansøgning til klokkerembedet 1 jpg
1807 circularia af Halvor Søeborgs ansøgning til klokkerembedet 2 jpg
1807 circularia af Halvor Søeborgs ansøgning til klokkerembedet 3 anbefaling fra Bugge jpg
1807 circularia ag Røders ansøgning til klokkerembedet 1 jpg
1807 circularia ag Røders ansøgning til klokkerembedet 2 jpg
1807 circularia ag Røders ansøgning til klokkerembedet 3 anbefalinger jpg
1807 circularia ag Røders ansøgning til klokkerembedet 4 anbefaling jpg
1807 circularia ah Bruckers ansøgning til hildebrands stilling jpg
1807 circularia ai Lunds ansøgning til klokkerembedet n c Kalls erklæring mod Lund som klokker jpg
1807 circularia ai Lunds ansøgning til klokkerembedet jpg
1807 circularia aj Holders ansøgning til klokkerembedet 1 jpg
1807 circularia aj Holders ansøgning til klokkerembedet 2 jpg
1807 circularia aj Holders ansøgning til klokkerembedet 3 anbefaling jpg
1807 circularia ak Gravlunds ansøgning til klokkerembedet 1 jpg
1807 circularia ak Gravlunds ansøgning til klokkerembedet 2 anbefaling jpg
1807 circularia Graver Lunds ønsker om klokkerembedet doc
1807 circularia Hildebrands ansøgning om klokkertjenesten doc
1807 circularia magistratens udlægning af Trinitatis som begravelsested under krigshandlingerne jpg
1807 consistoriets copibog brev til bibliotekscommissionen om runestenenes indflytning i tårnr jpg
1807 consistoriets kopibog  brev om hvilke valg der var foretaget ved klokkerudnævnelsen jpg
1807 consistoriets kopibog  Observatoriets indberetning om bombardementet 1 jpg
1807 consistoriets kopibog  Observatoriets indberetning om bombardementet 2 jpg
1807 consistoriets kopibog  oversigt med n c kalls embedspligter jpg
1807 consistoriets kopibog  Professor Meyns brev om runestenene i sneglegangen jpg
1807 consistoriets kopibog  Universitetets samlede skadesrapport doc
1807 consistoriets kopibog  Universitets samledes skadesrapport efter bombardementet 1 jpg
1807 consistoriets kopibog  Universitets samledes skadesrapport efter bombardementet 2 jpg
1807 consistoriets kopibog  Universitets samledes skadesrapport efter bombardementet 3 jpg
1807 consistoriets kopibog  Universitets samledes skadesrapport efter bombardementet 4 jpg
1807 consistoriets kopibog  Universitets samledes skadesrapport efter bombardementet 5 jpg
1807 consistoriets kopibog  Universitetsbibliotekets indberetning om bombardementet doc
1807 consistoriets kopibog  Universitetsbiblioteks indberetning om bombardementet 1 jpg
1807 consistoriets kopibog  Universitetsbiblioteks indberetning om bombardementet 2 jpg
1807 consistoriets kopibog  Universitetsbiblioteks indberetning om bombardementet 3 jpg
1808 acta consistorii kirkeværgen Tvermoes låner peneg af universitetet for at genopbygge sig gård 1 jpg
1808 acta consistorii kirkeværgen Tvermoes låner peneg af universitetet for at genopbygge sig gård 2 jpg
1808 acta consistorii Klokkertjenesten ledig i krienansøgninger 1 jpg
1808 acta consistorii Klokkertjenesten ledig i krienansøgninger 2 jpg
1808 acta consistorii Klokkertjenesten ledig i krienansøgninger 3 jpg
1808 acta consistorii Klokkertjenesten ledig i krienansøgninger 4 jpg
1808 acta consistorii om begravelse på helliggejst i sedet for trinitatis 1 jpg
1808 acta consistorii om begravelse på helliggejst i sedet for trinitatis 2 jpg
1808 acta consistorii om beskadigelse af omgangen på Rundetaarn efter bombardementet 1 jpg
1808 acta consistorii om beskadigelse af omgangen på Rundetaarn efter bombardementet 2 jpg
1808 acta consistorii om bevilling af pengegaver til brandfolkene under bombardementet 1 jpg
1808 acta consistorii om bevilling af pengegaver til brandfolkene under bombardementet 2 jpg
1808 acta consistorii om klokkerenkepensionen 1 jpg
1808 acta consistorii om klokkerenkepensionen 2 jpg
1808 acta consistorii om Mathias Bugges gagetillæg og betaling af håndværkerudgifter på kirken 1 jpg
1808 acta consistorii om Mathias Bugges gagetillæg og betaling af håndværkerudgifter på kirken 2 jpg
1808 acta consistorii side 78 7 januar jpg
1808 acta consistorii side 79 7 januar jpg
1808 acta consistorii side 80 7 januar jpg
1808 acta consistorii side 81 7 januar jpg
1808 acta consistorii side 82 7 januar jpg
1808 acta consistorii side 83 7 januar jpg
1808 actaconsistorii om sørgebeklædning af kirken i anl Chr 7s død 1 jpg
1808 actaconsistorii om sørgebeklædning af kirken i anl Chr 7s død 2 jpg
1808 cata consistorii om brandvagtstårn 1 jpg
1808 cata consistorii om brandvagtstårn 2 jpg
1808 cata consistorii om brandvagtstårn 3 jpg
1808 cata consistorii om brandvagtstårn 4 jpg
1809 acta consistorii Klokker Fanøes bestalling 1 jpg
1809 acta consistorii Klokker Fanøes bestalling 2 jpg
1809 acta consistorii oldsagers opbevaring i biblioteket 1 jpg
1809 acta consistorii oldsagers opbevaring i biblioteket 2 jpg
1809 acta consistorii organist Johansen gageforhøjelse mm 1 jpg
1809 acta consistorii organist Johansen gageforhøjelse mm 2 jpg
1809 consistorii copybog  antiqvitetscommissionens begæring af skab til oldsagers opbevaelse jpg
1809 consistorii copybog  antiqvitetscommissionens begæring af skab til oldsagers opbevarelse tilladelsen jpg
1809 consistorii copybog  antiqvitetscommissionens begæring af skab til oldsagers opbevarelse udtalelser herom jpg
1809 consistorii copybog  Arvefæstebrev til Adam Gottlob Wind til Skee Mølle jpg
1809 consistorii copybog Consistoriets skrivelse til directionens om den er bemyndiget til at give kloker Fanøe bestalling jpg
1809 consistorii copybog directionens communication om Fanøes beskikkelse som klokker jpg
1809 consistorii copybog Kalls Erklæring paa Biskop Münters forslag om præsteboligens istandsættelse og tilbagegives sognepræsten 1 jpg
1809 consistorii copybog Kalls Erklæring paa Biskop Münters forslag om præsteboligens istandsættelse og tilbagegives sognepræsten 2 jpg
1811 acta consistorii bælgentræder ernst Prestin  søger gageforhøjelse 1 jpg
1811 acta consistorii bælgentræder ernst Prestin  søger gageforhøjelse 2 jpg
1811 acta consistorii bælgentræder ernst Prestin  søger gageforhøjelse 3 jpg
1811 acta consistorii bælgentræder ernst Prestin  søger gageforhøjelse 4 jpg
1811 acta consistorii forsangeren i kirken søger gratiale 1 jpg
1811 acta consistorii forsangeren i kirken søger gratiale 2 jpg
1811 acta consistorii gagetillæg præst graver og observator 1 jpg
1811 acta consistorii gagetillæg præst graver og observator 2 jpg
1811 acta consistorii organist Johansen gageforhøjelse 1 jpg
1811 acta consistorii organist Johansen gageforhøjelse 2 jpg
1811 acta consistorii pastor Paludan søger om huslejepenge og ønsker en bedre præstebolig 1 jpg
1811 acta consistorii pastor Paludan søger om huslejepenge og ønsker en bedre præstebolig 2 jpg
1811 acta consistorii pastor Paludan søger om huslejepenge og ønsker en bedre præstebolig 3 jpg
1811 acta consistorii pastor Paludan søger om huslejepenge og ønsker en bedre præstebolig 4 jpg
1811 acta consistorii portneren i rundetaarn klager over at ikke måtte hente vand på regensen 1 jpg
1811 acta consistorii portneren i rundetaarn klager over at ikke måtte hente vand på regensen 2 jpg
1811 acta consistorii portneren i rundetaarn klager over at ikke måtte hente vand på regensen 3 jpg
1811 acta consistorii portneren i rundetaarn klager over at ikke måtte hente vand på regensen 4 jpg
1811 acta consistorii portnerens problemer ved at hente vand på Regensen doc
1811 acta consistorii trinitatis kirke overdrager springvandsrettigheder til regensen 1 jpg
1811 acta consistorii trinitatis kirke overdrager springvandsrettigheder til regensen 2 jpg
1811 consistoriets kopibog  Om observatoriets vandhentning på Regensen 1.dk jpg
1811 consistoriets kopibog  Om observatoriets vandhentning på Regensen 2 jpg
1811 consistoriets kopibog  Om observatoriets vandhentning på Regensen 3 jpg
1811 consistoriets kopibog  pastor Fallesens begæring om højere huslejehjælp 1 jpg
1811 consistoriets kopibog  pastor Fallesens begæring om højere huslejehjælp 2 jpg
1812 acta consistorii Kall og Tvermoes om stadens kirkes bygningers vedligeholdelse 1 jpg
1812 acta consistorii Kall og Tvermoes om stadens kirkes bygningers vedligeholdelse 2 jpg
1812 acta consistorii om overdragelse af butik c og d 1 jpg
1812 acta consistorii om overdragelse af butik c og d 2 jpg
1812 acta consistorii pastor Fallesens ansøgning om huslejehjælp 1 jpg
1812 acta consistorii pastor Fallesens ansøgning om huslejehjælp 2 jpg
1812 acta consistorii portneren søger om højere gage som biblioteksbud 1 uden beskæring til illustration jpg
1812 acta consistorii portneren søger om højere gage som biblioteksbud 1 jpg
1812 acta consistorii portneren søger om højere gage som biblioteksbud 2 ubeskåret til illustration jpg
1812 acta consistorii portneren søger om højere gage som biblioteksbud 2 jpg
1812 acta consistorii portneren søger om højere gage som biblioteksbud 3 jpg
1812 acta consistorii portneren søger om højere gage som biblioteksbud 4 jpg
1812 consistoriets kopibog  portneren søger om højere gage som biblioteksbud 1 jpg
1812 consistoriets kopibog  portneren søger om højere gage som biblioteksbud 2 jpg
1812 consistoriets kopibog  portneren søger om højere gage som biblioteksbud 3 jpg
1812 consistoriets kopibog  portneren søger om højere gage som biblioteksbud 4 jpg
1812 consistoriets kopibog  portneren søger om højere gage som biblioteksbud 5 jpg
1812 consistoriets kopibog  portneren søger om højere gage som biblioteksbud doc
1812 konsistoriets kopibog om ekstraordinære udgifter vedr obs og priveternes rensning 01 jpg
1812 konsistoriets kopibog om ekstraordinære udgifter vedr obs og priveternes rensning 02 udlån af instrumenter til Grønlandsekspedition jpg
1812 konsistoriets kopibog om ekstraordinære udgifter vedr obs og priveternes rensning 03 udlån af instrumenter til Grønlandsekspedition jpg
1812 konsistoriets kopibog om ekstraordinære udgifter vedr obs og priveternes rensning 04 jpg
1812 konsistoriets kopibog om kateket Gudes ønske om fast løn jpg
1813 acta consistorii om ekstraordinære udgifter i observatoriet incl rensning af vandkanalen 1 jpg
1813 acta consistorii om ekstraordinære udgifter i observatoriet incl rensning af vandkanalen 2 jpg
1813 acta consistorii om ekstraordinære udgifter i observatoriet incl rensning af vandkanalen 3 jpg
1813 acta consistorii om ekstraordinære udgifter i observatoriet incl rensning af vandkanalen 4 jpg
1813 Acta Consistorii om ekstraordinære udgifter i observatoriet incl rensning af vandkanalen doc
1813 acta consistorii om graverne Lund og Madsens betalinger 1 jpg
1813 acta consistorii om graverne Lund og Madsens betalinger 2 jpg
1813 acta consistorii om graverne Lund og Madsens betalinger 3 forlig jpg
1813 acta consistorii om graverne Lund og Madsens betalinger 4 forlig jpg
1813 acta consistorii om graverne Lund og Madsens betalinger 5 forlig jpg
1813 acta consistorii om graverne Lund og Madsens betalinger 6 forlig jpg
1813 acta consistorii om udgiften til taarnets vedligeholdelse  og huslejetilskud til pastor Paludan 1 jpg
1813 acta consistorii om udgiften til taarnets vedligeholdelse  og huslejetilskud til pastor Paludan 2 jpg
1813 acta consistorii om udgiften til taarnets vedligeholdelse  og huslejetilskud til pastor Paludan 3 jpg
1813 acta consistorii underbiblitekat Schjellerup afskediges som 70-årig 1 jpg
1813 acta consistorii underbiblitekat Schjellerup afskediges som 70-årig 2 jpg
1813 consistoriet kopibog  om udgiften til taarnets vedligeholdelse 1 jpg
1813 consistoriet kopibog  om udgiften til taarnets vedligeholdelse 2 jpg
1813 consistoriet kopibog  om udgiften til taarnets vedligeholdelse 3 jpg
1813 consistoriets kopibog  om udgiften til taarnets vedligeholdelse doc
1814 acta consistorii om instrux for de 2 underbibliotekarer 1 jpg
1814 acta consistorii om instrux for de 2 underbibliotekarer 2 jpg
1814 consistoriet copybog instrux for de 2 underbibliotekarer 1 jpg
1814 consistoriet copybog instrux for de 2 underbibliotekarer 2 jpg
1814 consistoriet copybog instrux for de 2 underbibliotekarer 3 jpg
1814 consistoriet copybog instrux for de 2 underbibliotekarer 4 jpg
1815 acta consistorii Fallesens præstebolig 1 jpg
1815 acta consistorii Fallesens præstebolig 2 jpg
1815 acta consistorii Fallesens præstebolig 3 jpg
1815 acta consistorii Fallesens præstebolig 4 jpg
1815 acta consistorii Fallesens præstebolig 5 jpg
1815 acta consistorii m bugges udgivelse af nautisk almanak 1 jpg
1815 acta consistorii m bugges udgivelse af nautisk almanak 2 jpg
1815 acta consistorii Mathias Bugges henvendelse om observatoriets økonomi 1 jpg
1815 acta consistorii Mathias Bugges henvendelse om observatoriets økonomi 2 jpg
1815 acta consistorii portnerens reparationer af instrumenter for 96 rdl. 1 jpg
1815 acta consistorii portnerens reparationer af instrumenter for 96 rdl. 2 jpg
1815 acta consistorii Regnskab for Trinitatis Kirke og dens dårlige økonomi 1 jpg
1815 acta consistorii Regnskab for Trinitatis Kirke og dens dårlige økonomi 2 jpg
1815 acta consistorii udnævnelsen af Schumacher til professor astronomia ordinarius uden sæde i consistoriet 1 jpg
1815 acta consistorii udnævnelsen af Schumacher til professor astronomia ordinarius uden sæde i consistoriet 2 jpg
1815 consistoriets kopibog  Mathias Bugges henvendelse om observatoriets økonomi 1 jpg
1815 consistoriets kopibog  Mathias Bugges henvendelse om observatoriets økonomi 2 jpg
1815 consistoriets kopibog  Mathias Bugges henvendelse om observatoriets økonomi 3 jpg
1815 consistoriets kopibog  Mathias Bugges henvendelse om observatoriets økonomi 4 jpg
1815 consistoriets kopibog  Mathias Bugges henvendelse om observatoriets økonomi 5 svar jpg
1815 consistoriets kopibog  Mathias Bugges henvendelse om observatoriets økonomi 6 svar jpg
1815 consistoriets kopibog  Mathias Bugges henvendelse om observatoriets økonomi 7 svar jpg
1815 consistoriets kopibog  Mathias Bugges henvendelse om observatoriets økonomi doc
1815 consistoriets kopibog  Regnskab for Trinitatis Kirke og dens dårlige økonomi 1 jpg
1815 consistoriets kopibog  Regnskab for Trinitatis Kirke og dens dårlige økonomi 2 jpg
1815 consistoriets kopibog  Regnskab for Trinitatis Kirke og dens dårlige økonomi 3 jpg
1815 consistoriets kopibog  Regnskab for Trinitatis Kirke og dens dårlige økonomi 4 jpg
1815 consistoriets kopibog om udgivelse af almanakken 1816 1 jpg
1815 consistoriets kopibog om udgivelse af almanakken 1816 2 jpg
1815 consistoriets kopibog om udgivelse af almanakken 1816 3 jpg
1815 consistoriets kopibog om udgivelse af almanakken 1816 4 jpg
1815 consistoriets kopibog om udgivelse af almanakken 1816 5 jpg
1816 acta consistorii  regning fra observatoriet søges dækket 1 jpg
1816 acta consistorii  regning fra observatoriet søges dækket 2 jpg
1816 acta consistorii  regning fra observatoriet søges dækket 3 jpg
1816 acta consistorii  regning fra observatoriet søges dækket 4 jpg
1816 acta consistorii commmissionen til oldsagers opbevaring 1 jpg
1816 acta consistorii commmissionen til oldsagers opbevaring 2 jpg
1816 acta consistorii Kalls indberetning om Trinitatis økonomi de sidste 20 år 1 jpg
1816 acta consistorii Kalls indberetning om Trinitatis økonomi de sidste 20 år 2 jpg
1816 acta consistorii Kalls indberetning om Trinitatis økonomi de sidste 20 år 3 jpg
1816 acta consistorii om døre til det naturhistoriske museum i biblioteket 1 jpg
1816 acta consistorii om døre til det naturhistoriske museum i biblioteket 2 jpg
1816 acta consistorii om døre til det naturhistoriske museum i biblioteket 3 jpg
1816 acta consistorii om døre til det naturhistoriske museum i biblioteket 4 jpg
1816 acta consistorii om Fallesens embedsbolig 1 jpg
1816 acta consistorii om Fallesens embedsbolig 2 jpg
1816 acta consistorii om præsteboligens istandsættelse 1 jpg
1816 acta consistorii om præsteboligens istandsættelse 2 jpg
1816 acta consistorii prof Schumacher søger om brændes betaling 1 jpg
1816 acta consistorii prof Schumacher søger om brændes betaling 2 jpg
1816 acta consistorii regnskabaflæggelse for observatoriet 1 jpg
1816 acta consistorii regnskabaflæggelse for observatoriet 2 jpg
1816 acta consistorii regnskabaflæggelse for observatoriet 3 jpg
1816 acta consistorii ønske fra Schumacher om at bruge et af obs Pihls 2 værelse til bolig 1 jpg
1816 acta consistorii ønske fra Schumacher om at bruge et af obs Pihls 2 værelse til bolig 10 rektor Wolfs rapport jpg
1816 acta consistorii ønske fra Schumacher om at bruge et af obs Pihls 2 værelse til bolig 2 jpg
1816 acta consistorii ønske fra Schumacher om at bruge et af obs Pihls 2 værelse til bolig 3 bevilling fra direktionen jpg
1816 acta consistorii ønske fra Schumacher om at bruge et af obs Pihls 2 værelse til bolig 4 bevilling fra direktionen jpg
1816 acta consistorii ønske fra Schumacher om at bruge et af obs Pihls 2 værelse til bolig 5 Pihls henvendelse om at få lov til at bruge de ene af hans tidligere værelser til daglig brug jpg
1816 acta consistorii ønske fra Schumacher om at bruge et af obs Pihls 2 værelse til bolig 6 Pihls henvendelse om at få lov til at bruge de ene af hans tidligere værelser til daglig brug jpg
1816 acta consistorii ønske fra Schumacher om at bruge et af obs Pihls 2 værelse til bolig 7 Schumachers svar på nr 5jpg jpg
1816 acta consistorii ønske fra Schumacher om at bruge et af obs Pihls 2 værelse til bolig 8 Schumachers svar på nr 5jpg jpg
1816 acta consistorii ønske fra Schumacher om at bruge et af obs Pihls 2 værelse til bolig 9 rektor Wolfs rapport jpg
1816 cnsistoriets kopibog  obs Schumacher skriver om observatoriets økonomi 1 jpg
1816 cnsistoriets kopibog  obs Schumacher skriver om observatoriets økonomi 2 jpg
1816 cnsistoriets kopibog  obs Schumacher skriver om observatoriets økonomi 3 jpg
1816 consistoriets kopibog  Kalls indberetning om Trinitatis Kirkes økonomi gennem de sidste 20 år 1 jpg
1816 consistoriets kopibog  Kalls indberetning om Trinitatis Kirkes økonomi gennem de sidste 20 år 2 jpg
1816 consistoriets kopibog  Kalls indberetning om Trinitatis Kirkes økonomi gennem de sidste 20 år 3 jpg
1816 consistoriets kopibog  obs bugges skrivelse om opsætning af kakkelovn i instrumentmagerens værksted 1 jpg
1816 consistoriets kopibog  obs bugges skrivelse om opsætning af kakkelovn i instrumentmagerens værksted 2 jpg
1816 consistoriets kopibog  obs bugges skrivelse om opsætning af kakkelovn i instrumentmagerens værksted 3 jpg
1816 consistoriets kopibog  obs bugges skrivelse om opsætning af kakkelovn i instrumentmagerens værksted 4 jpg
1816 consistoriets kopibog  om istandsættelse af Phils to værelser i tårnet  - Wolfs skrivelse efter syn doc
1816 consistoriets kopibog  om istandsættelse af Pihls to værelser i tårnet 1 jpg
1816 consistoriets kopibog  om istandsættelse af Pihls to værelser i tårnet 10 schumachers indberetning jpg
1816 consistoriets kopibog  om istandsættelse af Pihls to værelser i tårnet 11 Wolfs skrivelse efter syn jpg
1816 consistoriets kopibog  om istandsættelse af Pihls to værelser i tårnet 12 Wolfs skrivelse efter syn jpg
1816 consistoriets kopibog  om istandsættelse af Pihls to værelser i tårnet 13 consistoriets indstilling til direktionen jpg
1816 consistoriets kopibog  om istandsættelse af Pihls to værelser i tårnet 13 tilladelse fra directionen jpg
1816 consistoriets kopibog  om istandsættelse af Pihls to værelser i tårnet 2 jpg
1816 consistoriets kopibog  om istandsættelse af Pihls to værelser i tårnet 3 jpg
1816 consistoriets kopibog  om istandsættelse af Pihls to værelser i tårnet 4 jpg
1816 consistoriets kopibog  om istandsættelse af Pihls to værelser i tårnet 5 Pihls indberetning jpg
1816 consistoriets kopibog  om istandsættelse af Pihls to værelser i tårnet 6 Pihls indberetning jpg
1816 consistoriets kopibog  om istandsættelse af Pihls to værelser i tårnet 7 Pihls indberetning jpg
1816 consistoriets kopibog  om istandsættelse af Pihls to værelser i tårnet 8 brev til schumacher jpg
1816 consistoriets kopibog  om istandsættelse af Pihls to værelser i tårnet 9 schumachers indberetning jpg
1816 consistoriets kopibog  svar på Schumachers henvendelse mht obs økonomi 1 jpg
1816 consistoriets kopibog  svar på Schumachers henvendelse mht obs økonomi 2 jpg
1816 consistoriets kopibog  svar på Schumachers henvendelse mht obs økonomi 4 jpg
1817 acta consistorii borgerlig værge død en ny indstilles af Kall 1 jpg
1817 acta consistorii borgerlig værge død en ny indstilles af Kall 2 jpg
1817 acta consistorii bortskaffelse af butiksrester 1 jpg
1817 acta consistorii bortskaffelse af butiksrester 2 jpg
1817 acta consistorii brolægningskomm ønske om opretning af gadeforlb 1 jpg
1817 acta consistorii brolægningskomm ønske om opretning af gadeforlb 10 nu om muren ved landemærket jpg
1817 acta consistorii brolægningskomm ønske om opretning af gadeforlb 11 ønske om at fjerne butikkerne jpg
1817 acta consistorii brolægningskomm ønske om opretning af gadeforlb 12 ønske om at fjerne butikkerne jpg
1817 acta consistorii brolægningskomm ønske om opretning af gadeforlb 13 ønske om at fjerne butikkerne jpg
1817 acta consistorii brolægningskomm ønske om opretning af gadeforlb 14 om økonomien jpg
1817 acta consistorii brolægningskomm ønske om opretning af gadeforlb 15 om økonomien jpg
1817 acta consistorii brolægningskomm ønske om opretning af gadeforlb 2 jpg
1817 acta consistorii brolægningskomm ønske om opretning af gadeforlb 3 jpg
1817 acta consistorii brolægningskomm ønske om opretning af gadeforlb 4 jpg
1817 acta consistorii brolægningskomm ønske om opretning af gadeforlb 5 jpg
1817 acta consistorii brolægningskomm ønske om opretning af gadeforlb 6 jpg
1817 acta consistorii brolægningskomm ønske om opretning af gadeforlb 7 jpg
1817 acta consistorii brolægningskomm ønske om opretning af gadeforlb 8 nu om muren ved landemærket jpg
1817 acta consistorii brolægningskomm ønske om opretning af gadeforlb 9 nu om muren ved landemærket jpg
1817 acta consistorii directionens anvisninger om forsk til obsaervatoriet 1 jpg
1817 acta consistorii directionens anvisninger om forsk til obsaervatoriet 2 jpg
1817 acta consistorii directionens anvisninger om forsk til obsaervatoriet 3 jpg
1817 acta consistorii kongestolen må forblive i kirken efter reformationsfesten 1 jpg
1817 acta consistorii kongestolen må forblive i kirken efter reformationsfesten 2 jpg
1817 acta consistorii obs Thunø bevilges gageforskud 1 jpg
1817 acta consistorii obs Thunø bevilges gageforskud 2 jpg
1817 acta consistorii observatoriets instrumentering 1 jpg
1817 acta consistorii observatoriets instrumentering 2 jpg
1817 acta consistorii om erstatning for nedrivning af butikkerne 1 jpg
1817 acta consistorii om erstatning for nedrivning af butikkerne 2 jpg
1817 acta consistorii om erstatning for nedrivning af butikkerne 3 jpg
1817 acta consistorii om forandringer i instrumenterne i observatoriet 1 jpg
1817 acta consistorii om forandringer i instrumenterne i observatoriet 2 jpg
1817 acta consistorii om forandringer i instrumenterne i observatoriet 3 jpg
1817 acta consistorii om forandringer i instrumenterne i observatoriet 4 jpg
1817 acta consistorii om nedfaldne mindeplader over porten til Rundetaarn 1 jpg
1817 acta consistorii om nedfaldne mindeplader over porten til Rundetaarn 2 jpg
1817 acta consistorii om nedfaldne mindeplader over porten til Rundetaarn 3 jpg
1817 acta consistorii om observatoriets ønskelige istandsætelse 1 jpg
1817 acta consistorii om observatoriets ønskelige istandsætelse 2 jpg
1817 acta consistorii om observatoriets ønskelige istandsætelse 3 jpg
1817 acta consistorii om organister og bælgentræderes gratialer for frue og tk 1 jpg
1817 acta consistorii om organister og bælgentræderes gratialer for frue og tk 2 jpg
1817 acta consistorii om tryggevælderunestenens flytning og gitterværk 1 jpg
1817 acta consistorii om tryggevælderunestenens flytning og gitterværk 2 jpg
1817 acta consistorii reparationsarbejder i forbindelse med reformationsfesten 1 jpg
1817 acta consistorii reparationsarbejder i forbindelse med reformationsfesten 2 jpg
1817 acta consistorii reparationsarbejder i forbindelse med reformationsfesten 3 jpg
1817 acta consistorii Schumachers indkøb af nye instrumenter 1 jpg
1817 acta consistorii Schumachers indkøb af nye instrumenter 2 jpg
1817 acta consistorii Thunø udnævnes som stedfortræder for Schumacher 1 jpg
1817 acta consistorii Thunø udnævnes som stedfortræder for Schumacher 2 jpg
1817 acta consistorii tilladelse til at købe Jørgensens ur til obs 1 jpg
1817 acta consistorii tilladelse til at købe Jørgensens ur til obs 2 jpg
1817 acta consistorii tilladelse til indkøb af nye instrumenter til observatoriet 1 jpg
1817 acta consistorii tilladelse til indkøb af nye instrumenter til observatoriet 2 jpg
1817 acta consistorii tk iindrettet til reformationsfesten og må ikke bruges 1 jpg
1817 consistoriets kopibog   directionenes skrivelse om opretning af gadeforløb og erstatning jpg
1817 consistoriets kopibog  betænkning fra værgerne om gadereguleringen jpg
1817 consistoriets kopibog  consistoriets indstilling til københavns magistrat om valg af ny borgerlig værge jpg
1817 consistoriets kopibog  directionens skrivelser om observatoriets foreslået nedsættelse af kommission jpg
1817 consistoriets kopibog  directionens skrivelser om observatoriets mangler 1 jpg
1817 consistoriets kopibog  directionens skrivelser om observatoriets mangler 2 jpg
1817 consistoriets kopibog  Kalls PM om borgerlige værges død og ny værges valg 1 jpg
1817 consistoriets kopibog  Kalls PM om borgerlige værges død og ny værges valg 2 jpg
1817 consistoriets kopibog  Kalls skrivelse om opsættelse af nedfaldne tavler iRundetaarns portal 1 jpg
1817 consistoriets kopibog  Kalls skrivelse om opsættelse af nedfaldne tavler iRundetaarns portal 2 jpg
1817 consistoriets kopibog  om organister og bælgentræderes gratialer for frue og tk 1 jpg
1817 consistoriets kopibog  om organister og bælgentræderes gratialer for frue og tk 2 jpg
1817 consistoriets kopibog  om organister og bælgentræderes gratialer for frue og tk 3 jpg
1817 consistoriets kopibog  om organister og bælgentræderes gratialer for frue og tk 4 jpg
1817 consistoriets kopibog  om organister og bælgentræderes gratialer for frue og tk 5 jpg
1817 consistoriets kopibog  om organister og bælgentræderes gratialer for frue og tk 6 jpg
1817 consistoriets kopibog  skrivelse fra brolægningskommissionen om opretning af gadeforløb jpg
1818 acta consistorii bælgentræder beder om lønforhøjelse 1 jpg
1818 acta consistorii bælgentræder beder om lønforhøjelse 2 jpg
1818 acta consistorii indkøb af thermometer mm 1 jpg
1818 acta consistorii indkøb af thermometer mm 2 jpg
1818 acta consistorii kompensationsans'gning for manglende begravelser tk 1 jpg
1818 acta consistorii kompensationsans'gning for manglende begravelser tk 2 jpg
1818 acta consistorii+B2437 Mathias Bugge fratræder 01 jpg
1818 acta consistorii Mathias Bugge fratræder 02 jpg
1818 acta consistorii præsteboligens istansættelse 1 jpg
1818 acta consistorii præsteboligens istansættelse 2 jpg
1818 acta consistorii reformationsfestens totaludgift i TK 1 jpg
1818 acta consistorii reformationsfestens totaludgift i TK 2 jpg
1818 acta consistorii reformationsfestens totaludgift i TK 3 jpg
1818 acta consistorii reformationsfestens totaludgift i TK 4 jpg
1818 acta consistorii schumachre bortrejse og Bugges opgave med signalgivningen 1 jpg
1818 acta consistorii schumachre bortrejse og Bugges opgave med signalgivningen 2 jpg
1818 acta consistorii Tvermoses træplade på assistenskirkegården 1 jpg
1818 acta consistorii Tvermoses træplade på assistenskirkegården 2 jpg
1818 consistoriets kopibog  Kalls beretning om totalomkostninger vedr reformationsfesten 1 jpg
1818 consistoriets kopibog  Kalls beretning om totalomkostninger vedr reformationsfesten 2 jpg
1818 consistoriets kopibog  Mathias Bugges fratræden 1 jpg
1818 consistoriets kopibog  Mathias Bugges fratræden 2 jpg
1818 consistoriets kopibog  Mathias Bugges fratræden 3 jpg
1819 acta consistorii brev fra magistraten om at 7000 rd i erstatning for grunden er nok 1 jpg
1819 acta consistorii brev fra magistraten om at 7000 rd i erstatning for grunden er nok 2 jpg
1819 acta consistorii graver madsen og lund om enkepensionen 1 jpg
1819 acta consistorii graver madsen og lund om enkepensionen 2 jpg
1819 acta consistorii Kall beder om erstatning for afstået areal mod købmagergade 1 jpg
1819 acta consistorii Kall beder om erstatning for afstået areal mod købmagergade 2 jpg
1819 acta consistorii Kall beder om erstatning for afstået areal mod købmagergade 3 jpg
1819 acta consistorii Kall beder om erstatning for afstået areal mod købmagergade 4 jpg
1819 acta consistorii M Bugge takker for 19 år og for titlen kammersekretær 1 jpg
1819 acta consistorii M Bugge takker for 19 år og for titlen kammersekretær 2 jpg
1819 acta consistorii om fritagelse til de offentlige sprøjter 1 jpg
1819 acta consistorii om fritagelse til de offentlige sprøjter 2 jpg
1819 acta consistorii Om grunderstatning 1 jpg
1819 acta consistorii Om grunderstatning 2 jpg
1819 acta consistorii om klokkerembedets enkepension 1 jpg
1819 acta consistorii om klokkerembedets enkepension 2 jpg
1819 acta consistorii om klokkerembedets enkepension 3 jpg
1819 acta consistorii om klokkerembedets enkepension 4 jpg
1819 acta consistorii om sort klæde til brug for drenges beklædning i skolen samt grunderstatning 2 jpg
1819 acta consistorii Schumachers indkøb af instrumenter 1 jpg
1819 acta consistorii Schumachers indkøb af instrumenter 2 jpg
1819 acta consistorii Schumachers instrumentindkøb samt om hans benyttelse af Bugges 2 værelser 1 jpg
1819 acta consistorii Schumachers instrumentindkøb samt om hans benyttelse af Bugges 2 værelser 2 jpg
1819 acta consistorii Schumachers værelsers reparation 1 jpg
1819 acta consistorii Schumachers værelsers reparation 2 jpg
1819 acta consistorii Ørum søger den vacante klokkerstilling 1 jpg
1819 acta consistorii Ørum søger den vacante klokkerstilling 2 jpg
1819 consistoriet kopibog  M Bugge takker for 19 år og for titlen kammersekretær 1 jpg
1819 consistoriet kopibog  Schumachers skrivelse om instrumentindkøb og overtagelse af ledige værelser i tårnet 1 jpg
1819 consistoriet kopibog  Schumachers skrivelse om instrumentindkøb og overtagelse af ledige værelser i tårnet 2 jpg
1819 consistoriets kopibog  Kalls beskrivelse af manglende erstatning ved grundafgivelse jpg
1819 consistoriets kopibog  stadskonduktørens beskrivelse af manglende erstatning ved grundafgivelse jpg
1819 consistoriets copibog  graverne Madsen og Lunds enkepensions aftaler 1
1819 consistoriets copibog  graverne Madsen og Lunds enkepensions aftaler 2
1819 consitoriets kopibog  Ursins brev om Schumachers værelsers istandsættelse jpg
1820 acta consistorii direktionens udmelding om den ledige portnerstilling 1 jpg
1820 acta consistorii direktionens udmelding om den ledige portnerstilling 2 jpg
1820 acta consistorii Carsten Pedersens klokkerbestilling 1 jpg
1820 acta consistorii Carsten Pedersens klokkerbestilling 2 jpg
1820 acta consistorii Carsten Pedersens klokkerbestilling 3 jpg
1820 acta consistorii Carsten Pedersens klokkerbestilling 4 jpg
1820 acta consistorii Lars Søeborg søger stillingen som portner 1 jpg
1820 acta consistorii Lars Søeborg søger stillingen som portner 2 jpg
1820 acta consistorii middagssignalerne besørges af obs Ursin 1 jpg
1820 acta consistorii middagssignalerne besørges af obs Ursin 2 jpg
1820 acta consistorii Schumacher melder at portneren er død og ingen ny ønskes 1 jpg
1820 acta consistorii Schumacher melder at portneren er død og ingen ny ønskes 2 jpg
1820 acta consistorii Schumacher melder at portneren er død og ingen ny ønskes 3 jpg
1820 acta consistorii Schumacher melder at portneren er død og ingen ny ønskes 4 jpg
1820 acta consistorii Schumacher melder at portneren er død og ingen ny ønskes 5 jpg
1820 acta consistorii Schumacher melder at portneren er død og ingen ny ønskes 6 jpg
1820 acta consistorii Schumacher melder at portneren er død og ingen ny ønskes doc
1820 acta consistorii Schumachers brev om portnerstillingen 1 enken klare det jpg
1820 acta consistorii Schumachers brev om portnerstillingen 2 enken klare det jpg
1820 acta consistorii Schumachers brev om portnerstillingen 3 bibliotekets erklæring på det jpg
1820 acta consistorii Schumachers brev om portnerstillingen 4 bibliotekets erklæring på det jpg
1820 acta consistorii Schumachers brev om portnerstillingen 5 bibliotekets erklæring på det jpg
1820 acta consistorii Schumachers brev om portnerstillingen 6 bibliotekets erklæring på det jpg
1820 Acta consistorii Schumachers brev om portnerstillingen doc
1820 acta consistorii stadsbygmester Malling får opgaven at starte reparationerne af Observatoriet 1 jpg
1820 acta consistorii stadsbygmester Malling får opgaven at starte reparationerne af Observatoriet 2 jpg
1820 acta consistorii stadsbygmester Malling får opgaven at starte reparationerne af Observatoriet 3 jpg
1820 acta consistorii stadsbygmesterer Malling får opgaven at starte reparationerne af Observatoriet doc
1820 consistoriets kopibog  brev til biblioteket om de kan acceptere enkens som universitetsbiblioteksbud jpg
1820 consistoriets kopibog  brev til Biblioteket om de kan acceptere enkens som universitetsbud doc
1820 consistoriets kopibog  brev til Schumacher efter hans forslag om enkens fortsættelse i jobbet doc
1820 consistoriets kopibog  brev til schumacher efter hans forslag om enkens fortsættelse i jobbet jpg
1820 consistoriets kopibog  consistoriets andragende til biblioteket og svar herpå jpg
1820 consistoriets kopibog  consistoriets andragende til biblioteket jpg
1820 consistoriets kopibog  direktionen om Schumachers ønske og enkens fraflytning og understøtning jpg
1820 consistoriets kopibog  Schumachers svar til consistoriet fortsat jpg
1820 consistoriets kopibog  Schumachers svar til consistoriet jpg
1820 consistoriets kopibog  Schumachers ønsker inge ny  portner jpg
1820 cosistoriets kopibog  skrivelse til direktionen om enkens efterfølgelse af portneren 1 jpg
1820 cosistoriets kopibog  skrivelse til direktionen om enkens efterfølgelse af portneren 2 jpg
1820 cosistoriets kopibog  skrivelse til Schumacher om portnerfunktionen jpg
1821 acta consistorii anvisning af regning for rep af portnerbolig 1 jpg
1821 acta consistorii anvisning af regning for rep af portnerbolig 2 jpg
1821 acta consistorii klokkerafgiften til universitetet 1 jpg
1821 acta consistorii klokkerafgiften til universitetet 2 jpg
1821 acta consistorii om nedsættelse af klokkerafgiften 1 jpg.psd
1821 acta consistorii om nedsættelse af klokkerafgiften 2 jpg
1821 acta consistorii om nedsættelse af klokkerafgiften 3 jpg
1821 acta consistorii om nedsættelse af klokkerafgiften 4 jpg.psd
1821 acta consistorii Schumacher søger gageforhøjelse 1.psd
1821 acta consistorii Schumacher søger gageforhøjelse 2.psd jpg
1822 acta consistorii directionen om hovedreparation af obsrvatoriet 1 jpg
1822 acta consistorii directionen om hovedreparation af obsrvatoriet 2 jpg
1822 acta consistorii directionen om hovedreparation af obsrvatoriet 3 jpg
1822 acta consistorii directionen om hovedreparation af obsrvatoriet 4 jpg
1822 acta consistorii observatoriets hovedreparation 1 jpg
1822 acta consistorii observatoriets hovedreparation 2 jpg
1822 acta consistorii Portner hansens enke fraflytter lejligheden og modtager erstatning og 3 år understøttelse 1 jpg
1822 acta consistorii Portner hansens enke fraflytter lejligheden og modtager erstatning og 3 år understøttelse 2 jpg
1822 acta consistorii præsteboligen repareret for 9000 rd 1 jpg
1822 acta consistorii præsteboligen repareret for 9000 rd 2 jpg
1822 acta consistorii præsteboligen repareret for 9000 rd 3 jpg
1822 acta consistorii præsteboligen repareret for 9000 rd 4 jpg
1822 acta consistorii præsteboligen repareret for 9000 rd 5 jpg
1822 acta consistorii præsteboligen repareret for 9000 rd 6 jpg
1822 consistoriets kopibog  almanakforpagtningnen overdrages Schultz i 10 år jpg
1822 consistoriets kopibog  anvisning af regninger efter istandsættelse af værelserne i tårnet jpg
1822 consistoriets kopibog  directionen om hovedreparationen af observatoriet jpg
1822 consistoriets kopibog  directionenes brev om flyttehjælp og tre års understøttelse af portner hansens Enke efter fraflyttelse fra tårnet jpg
1822 consistoriets kopibog  directionenes skrivelse om ekstraudgifterne ved hovedreparationen af Observatoriet 1 jpg
1822 consistoriets kopibog  directionenes skrivelse om ekstraudgifterne ved hovedreparationen af Observatoriet 2 jpg
1822 Consistoriets kopibog  directionens skrivelse om ekstraudgifterne til hoedreparation af Observatoriet doc
1822 consistoriets kopibog  Qvæstorens betænkning om belastningundersøgelser af platformen jpg
1823 acta consistorii akademisk værge efter Kalls død 1 jpg
1823 acta consistorii akademisk værge efter Kalls død 2 jpg
1823 acta consistorii Borgerlig værge Grundtvigs fallit 1 jpg
1823 acta consistorii Borgerlig værge Grundtvigs fallit 2 jpg
1823 acta consistorii Borgerlig værge Grundtvigs fallit 3 jpg
1823 acta consistorii Borgerlig værge Grundtvigs fallit 4 jpg
1823 acta consistorii Borgerlig værge Grundtvigs fallit 5 jpg
1823 acta consistorii Borgerlig værge Grundtvigs fallit 6 jpg
1823 acta consistorii kapellan søger om godtgørelse for jørindes undervisning 1 jpg
1823 acta consistorii kapellan søger om godtgørelse for jørindes undervisning 2 jpg
1823 acta consistorii magistratens henvendelse ang ure retmæssige gang 1 jpg
1823 acta consistorii magistratens henvendelse ang ure retmæssige gang 2 jpg
1823 acta consistorii magistratens henvendelse ang ure retmæssige gang 3 U Jørgensens betænkning jpg
1823 acta consistorii magistratens henvendelse ang ure retmæssige gang 4 U Jørgensens betænkning jpg
1823 acta consistorii Middeltids signalering 1 jpg
1823 acta consistorii Middeltids signalering 2 jpg
1823 acta consistorii Observatoriets hovedreparations slutafregning 1 jpg
1823 acta consistorii Observatoriets hovedreparations slutafregning 2 jpg
1823 acta consistorii Observatoriets hovedreparations slutafregning 3 jpg
1823 acta consistorii Observatoriets hovedreparations slutafregning 4 jpg
1823 acta consistorii Portner Hansens enke søger huslejetilskud 1 jpg
1823 acta consistorii Portner Hansens enke søger huslejetilskud 2 jpg
1823 acta consistorii præsteboligens husleje 1 jpg
1823 acta consistorii præsteboligens husleje 2 jpg
1823 acta consistorii Præsteboligens spillevandpost mm 1 jpg
1823 acta consistorii Præsteboligens spillevandpost mm 2 jpg
1823 acta consistorii Schumacher anbefaler olufsen til at bebo portnerboligen i tårnet 1 jpg
1823 acta consistorii Schumacher anbefaler olufsen til at bebo portnerboligen i tårnet 2 jpg
1823 acta consistorii Urtekræmmer Ølste vælges til borgerlig værge 1 jpg
1823 acta consistorii Urtekræmmer Ølste vælges til borgerlig værge 2 jpg
1823 consistoriets kopibog brev til den borgerlige værge om regnskabsrod doc
1823 consistoriets kopibog consistoriets brev til den borgerlige værge jpg
1823 consistoriets kopibog   Kapellan Thisteds ansøgning om gage fpor at undervise jødinde jpg
1823 consistoriets kopibog  Borgerlig værge Grundtvigs fallit 1 jpg
1823 consistoriets kopibog  Borgerlig værge Grundtvigs fallit 10 jpg
1823 consistoriets kopibog  Borgerlig værge Grundtvigs fallit 2 jpg
1823 consistoriets kopibog  Borgerlig værge Grundtvigs fallit 3 jpg
1823 consistoriets kopibog  Borgerlig værge Grundtvigs fallit 4 jpg
1823 consistoriets kopibog  Borgerlig værge Grundtvigs fallit 5 jpg
1823 consistoriets kopibog  Borgerlig værge Grundtvigs fallit 6 jpg
1823 consistoriets kopibog  Borgerlig værge Grundtvigs fallit 7 jpg
1823 consistoriets kopibog  Borgerlig værge Grundtvigs fallit 8 jpg
1823 consistoriets kopibog  Borgerlig værge Grundtvigs fallit 9 jpg
1823 consistoriets kopibog  Konsistoriets om Thunes tilsyn med observatoriet 1 jpg
1823 consistoriets kopibog  Konsistoriets om Thunes tilsyn med observatoriet 2 jpg
1823 consistoriets kopibog  Konsistoriets om Thunes tilsyn med observatoriet 3 jpg
1823 consistoriets kopibog  Merudgiften ved hovedraparation af Observatoriet 1 jpg
1823 consistoriets kopibog  Merudgiften ved hovedraparation af Observatoriet 2 jpg
1823 consistoriets kopibog  Merudgiften ved hovedraparation af Observatoriet 3 jpg
1823 consistoriets kopibog  Merudgiften ved hovedraparation af Observatoriet 4 jpg
1823 consistoriets kopibog  Merudgiften ved hovedraparation af Observatoriet 5 jpg
1823 consistoriets kopibog  middeltidberegning Directionens anmodning om oplysninger 1 jpg
1823 consistoriets kopibog  middeltidberegning Directionens anmodning om oplysninger 2 jpg
1823 consistoriets kopibog  middeltidberegning Directionens anmodning til Schumacher jpg
1823 consistoriets kopibog  middeltidberegning Hornemanns votum 1 jpg
1823 consistoriets kopibog  middeltidberegning Hornemanns votum 2 jpg
1823 consistoriets kopibog  middeltidberegning konsistoriets votum 1 jpg
1823 consistoriets kopibog  middeltidberegning konsistoriets votum 2 jpg
1823 consistoriets kopibog  middeltidberegning Ursins PM 1 jpg
1823 consistoriets kopibog  middeltidberegning Ursins PM 2 jpg
1823 consistoriets kopibog  middeltidberegning Ursins PM 3 jpg
1823 consistoriets kopibog  Schumachers brev om Olufsens søn overtagelse af portnerens værelser 1 jpg
1823 consistoriets kopibog  Schumachers brev om Olufsens søn overtagelse af portnerens værelser 2 Hurtigkarls votum jpg
1823 consistoriets kopibog  Thunes directionens henvendelse til konsistoriet om 1 jpg
1823 consistoriets kopibog  Thunes directionens henvendelse til konsistoriet om 2 jpg
1823 consistoriets kopibog  Thunes erklæring af midlertidigt tilsyn med observatoriet 1 jpg
1823 consistoriets kopibog  Thunes erklæring af midlertidigt tilsyn med observatoriet 2 jpg
1823 consistoriets kopibog  Thunes erklæring af midlertidigt tilsyn med observatoriet jpg
1823 consistoriets kopibog  Tidsmaalere i københavn 1 jpg
1823 consistoriets kopibog  Tidsmaalere i københavn 2 jpg
1823 consistoriets kopibog  urtekræmmer Ølste udnævnes til borgerlig værge 1 jpg
1823 consistoriets kopibog  urtekræmmer Ølste udnævnes til borgerlig værge 2 jpg
1824 acta consistorii portner hansens enkes ansøgning om støtte 1 jpg
1824 acta consistorii portner hansens enkes ansøgning om støtte 2 jpg
1824 acta consistorii  Observator Pihl er død undersøgelse af hans aflønningsmåde 1 jpg
1824 acta consistorii  Observator Pihl er død undersøgelse af hans aflønningsmåde 2 jpg
1824 acta consistorii  Observator Pihl er død undersøgelse af hans aflønningsmåde 3 jpg
1824 acta consistorii  Observator Pihl er død undersøgelse af hans aflønningsmåde 4 jpg
1824 acta consistorii C F R Olufsen ansættes som assistent i observatoriet i Phils sted 1 jpg
1824 acta consistorii C F R Olufsen ansættes som assistent i observatoriet i Phils sted 2 jpg
1824 acta consistorii Kirkens gæld og dens afbetaling 1 jpg
1824 acta consistorii Kirkens gæld og dens afbetaling 2 jpg
1824 acta consistorii Observatoriet Holkens bastions instrumenter 1.psd
1824 acta consistorii Observatoriet Holkens bastions instrumenter 2.psd jpg
1824 acta consistorii Observatoriets hovedreparation udgifternes godkendelse 1 jpg
1824 acta consistorii Observatoriets hovedreparation udgifternes godkendelse 2 jpg
1824 acta consistorii observatoriets kikkerter og Holckens bastion 1 jpg
1824 acta consistorii observatoriets kikkerter og Holckens bastion 2 jpg
1824 acta consistorii Pastor Fallesen er død og sagen bortfalder 1 jpg
1824 acta consistorii Pastor Fallesen er død og sagen bortfalder 2 jpg
1824 acta consistorii Pastor Fallesen søger fritagelse for afgift efter reparationerne af præstegården 1 jpg
1824 acta consistorii Pastor Fallesen søger fritagelse for afgift efter reparationerne af præstegården 2 jpg
1824 acta consistorii prisen for begravelse langs murer på assistenskirkegården 1 jpg
1824 acta consistorii prisen for begravelse langs murer på assistenskirkegården 2 jpg
1824 acta consistorii Rundetaarns åbningstider 1 jpg
1824 acta consistorii Rundetaarns åbningstider 2 jpg
1824 Acta consistorii Rundetaarns åbningstider doc
1824 acta consistorii tavleombæring og forholdet til frue kirkes menighed 1 jpg
1824 acta consistorii tavleombæring og forholdet til frue kirkes menighed 2 jpg
1824 acta consistorii tavleombæring og forholdet til frue kirkes menighed 3 jpg
1824 acta consistorii tavleombæring og forholdet til frue kirkes menighed 4 jpg
1824 acta consistorii tavleombæring og forholdet til frue kirkes menighed 4a jpg
1824 acta consistorii tavleombæring og forholdet til frue kirkes menighed 5 jpg
1824 acta consistorii tavleombæring og forholdet til frue kirkes menighed 6 jpg
1824 acta consistorii Ursin ansættes som observator med 400 rb i gage 1 jpg
1824 acta consistorii Ursin ansættes som observator med 400 rb i gage 2 jpg
1824 consistoriets kopibog  Borgerlig værges brev til konsistoriet 1 jpg
1824 consistoriets kopibog  Borgerlig værges brev til konsistoriet 2 jpg
1824 consistoriets kopibog  C F R Olufsen ansættes som assistent i observatoriet i Phils sted 1 jpg
1824 consistoriets kopibog  frue kirke betaler trinitatis så længe de bruger kirken 50 rd 1 jpg
1824 consistoriets kopibog  frue kirke betaler trinitatis så længe de bruger kirken 50 rd 2 jpg
1824 consistoriets kopibog  frue kirke betaler trinitatis så længe de bruger kirken 50 rd 3 jpg
1824 consistoriets kopibog  frue kirke betaler trinitatis så længe de bruger kirken 50 rd 4 jpg
1824 consistoriets kopibog  middeltid Urban Jurgensen 1 jpg
1824 consistoriets kopibog  middeltid Urban Jurgensen 10 jpg
1824 consistoriets kopibog  middeltid Urban Jurgensen 2 jpg
1824 consistoriets kopibog  middeltid Urban Jurgensen 3 jpg
1824 consistoriets kopibog  middeltid Urban Jurgensen 4 jpg
1824 consistoriets kopibog  middeltid Urban Jurgensen 5 jpg
1824 consistoriets kopibog  middeltid Urban Jurgensen 6 jpg
1824 consistoriets kopibog  middeltid Urban Jurgensen 7 jpg
1824 consistoriets kopibog  middeltid Urban Jurgensen 8 jpg
1824 consistoriets kopibog  middeltid Urban Jurgensen 9 jpg
1824 consistoriets kopibog  Rundetaarns åbningstider 1 Thunes indberetning jpg
1824 consistoriets kopibog  Rundetaarns åbningstider 2 Thunes indberetning jpg
1824 consistoriets kopibog  Rundetaarns åbningstider 3 Thunes indberetning jpg
1824 consistoriets kopibog  Rundetaarns åbningstider 4 Thunes indberetning jpg
1824 consistoriets kopibog  Rundetaarns åbningstider 5 Thunes indberetning jpg
1824 consistoriets kopibog  Rundetaarns åbningstider 6 jpg
1824 consistoriets kopibog  Rundetaarns åbningstider 7 jpg
1824 consistoriets kopibog  Thorlacius om kirkesager 1 jpg
1824 consistoriets kopibog  Thorlacius om kirkesager 2 jpg
1824 consistoriets kopibog om at få udleveret kirkens dkumenter i skifteretten jpg
1824 consistoriets kopibog om at få udleveret kirkens dkumenter i skifteretten doc
1825 acta consistorii middeltid  urban Jurgensen 1 jpg
1825 acta consistorii middeltid  urban Jurgensen ´2 jpg
1825 acta consistorii Olufsen beholder sin gage trods rejse 1 jpg
1825 acta consistorii Olufsen beholder sin gage trods rejse 2 jpg
1825 acta consistorii Præstegårdens vedligeholdelse 1 jpg
1825 acta consistorii Præstegårdens vedligeholdelse 2 jpg
1825 acta consistorii Præstegårdens vedligeholdelse 3 jpg
1825 acta consistorii Præstegårdens vedligeholdelse 4 jpg
1825 acta consistorii Præstegårdens vedligeholdelse 5 jpg
1826 acta consistorii Grundtvigs beskikkes som undergraver 1 jpg
1826 acta consistorii Grundtvigs beskikkes som undergraver 2 jpg
1826 acta consistorii Grundtvigs beskikkes som undergraver 3 jpg
1826 acta consistorii middeltid hofurmager jurgensen 1 jpg
1826 acta consistorii middeltid hofurmager jurgensen 2 jpg
1826 acta consistorii middeltid hofurmager jurgensen 3 jpg
1826 acta consistorii Olufsen får lov til at forblive i udlandet indtil august 1 jpg
1826 acta consistorii Olufsen får lov til at forblive i udlandet indtil august 2 jpg
1826 acta consistorii overgraver Lund søger om fritagelse for afgift til undergraveren 1 jpg
1826 acta consistorii overgraver Lund søger om fritagelse for afgift til undergraveren 2 jpg
1826 acta consistorii problemer med bælgentræderen 1 jpg
1826 acta consistorii problemer med bælgentræderen 2 jpg
1826 acta consistorii problemer med bælgentræderen 3 jpg
1826 acta consistorii problemer med bælgentræderen 4 jpg
1826 acta consistorii Præstegårdens istandsættelse og Fallesens enke 1 jpg
1826 acta consistorii Præstegårdens istandsættelse og Fallesens enke 2 jpg
1826 acta consistorii Præstegårdens overdragelse 1 jpg
1826 acta consistorii Præstegårdens overdragelse 2 jpg
1826 acta consistorii Præstegårdens vedligeholdelse 1 jpg
1826 acta consistorii Præstegårdens vedligeholdelse 2 jpg
1826 acta consistorii Stadsmusikkanten 1 jpg
1826 acta consistorii Stadsmusikkanten 2 jpg
1826 acta consistorii Stadsmusikkanten 3 jpg
1826 acta consistorii Stadsmusikkanten 4 jpg
1826 acta consistorii undegraver enkens pension 1 jpg
1826 acta consistorii undegraver enkens pension 2 jpg
1826 acta consistorii undergraverstillingen ledig 1 jpg
1826 acta consistorii undergraverstillingen ledig 2 jpg
1826 consistoriets kopibog  bestallingsbrev for undergraver Grundtvig b jpg
1826 consistoriets kopibog  bestallingsbrev for undergraver Grundtvig jpg
1826 consistoriets kopibog  Grundtvigs udnævnelse af directoratet b jpg
1826 consistoriets kopibog  Grundtvigs udnævnelse af directoratet jpg
1826 consistoriets kopibog  Undergraverstillingen 1 jpg
1826 consistoriets kopibog  Undergraverstillingen 2 jpg
1826 consistoriets kopibog  Undergraverstillingen 3 jpg
1827 acta consistorii Borgerlige værge Ølste foreslår 5 personer som sin efterfølger 1 jpg
1827 acta consistorii Borgerlige værge Ølste foreslår 5 personer som sin efterfølger 2 jpg
1827 acta consistorii Borgerlige værge Ølste foreslår 5 personer som sin efterfølger 3 jpg
1827 acta consistorii Borgerlige værge Ølste foreslår 5 personer som sin efterfølger 4 jpg
1827 acta consistorii Borgerlige værge Ølste foreslår 5 personer som sin efterfølger 5 jpg
1827 acta consistorii Grundtvigs fallitbo glasruder tilbudt 1 jpg
1827 acta consistorii Grundtvigs fallitbo glasruder tilbudt 2 jpg
1827 acta consistorii Grundtvigs fallitbo opgjort og gæld til kirken forført 1 jpg
1827 acta consistorii Grundtvigs fallitbo opgjort og gæld til kirken forført 2 jpg
1827 acta consistorii kirkens hvidtning mm 1 jpg
1827 acta consistorii kirkens hvidtning mm 2 jpg
1827 acta consistorii Præstegaardens istandsættelse og præstens  betaling til kirken 1 jpg
1827 acta consistorii Præstegaardens istandsættelse og præstens  betaling til kirken 2 jpg
1827 acta consistorii Præstegaardens istandsættelse og præstens  betaling til kirken 3 jpg
1828 RA kirkeværgerne arbejdsfunktioner for graveren side 2 jpg
1828 RA kirkeværgerne arbejdsfunktioner for graveren side 3 jpg
1828 RA kirkeværgerne arbejdsfunktioner for graveren jpg
1828 RA kirkeværgerne kgl konfirmation på udnævnelse af undergraver Selstrup jpg
1828 RA kirkeværgerne kgl konfirmation på udnævnelsen af undergraver Selstrup side 2 jpg
1828 RA kirkeværgerne Undergraverbestalling doc
1829 RA kirkeværgerne brev om regnskaberne side 2 jpg
1829 RA kirkeværgerne brev om regnskaberne jpg
1829 acta consistorii Borgerlig værge Holst frasiger sig opgaven 1 jpg
1829 acta consistorii Borgerlig værge Holst frasiger sig opgaven 2 jpg
1829 acta consistorii Borgerlig værge Holst frasiger sig opgaven 3 jpg
1829 acta consistorii Borgerlig værge Holst frasiger sig opgaven 4 jpg
1829 acta consistorii brogerlig værges forslag om istandsættelse af kirken 1 jpg
1829 acta consistorii brogerlig værges forslag om istandsættelse af kirken 2 jpg
1829 acta consistorii brogerlig værges forslag om istandsættelse af kirken 3 jpg
1829 acta consistorii brogerlig værges forslag om istandsættelse af kirken 4 jpg
1829 acta consistorii brogerlig værges forslag om istandsættelse af kirken 5 jpg
1829 acta consistorii brogerlig værges forslag om istandsættelse af kirken 6 jpg
1829 acta consistorii kirkens rolle i formæling mellem kronprinsesse caroline og prins Frederik 1 jpg
1829 acta consistorii kirkens rolle i formæling mellem kronprinsesse caroline og prins Frederik 2 jpg
1829 acta consistorii kirkens rolle i formæling mellem kronprinsesse caroline og prins Frederik 3 jpg
1829 acta consistorii observatoriets regnskab for 1828 1 jpg
1829 acta consistorii observatoriets regnskab for 1828 2 jpg
1829 acta consistorii organistens klage over bælgentræderen 1 jpg
1829 acta consistorii organistens klage over bælgentræderen 2 jpg
1829 acta consistorii organistens klage over bælgentræderen 3 jpg
1829 acta consistorii organistens klage over bælgentræderen 4 jpg
1829 acta consistorii Ursin afløser den syge Thune i obs 1 jpg
1829 acta consistorii Ursin afløser den syge Thune i obs 2 jpg
1829 acta consistorii Ursin afløser den syge Thune i obs 3 jpg
1829 acta consistorii Ursin afløser den syge Thune i obs 4 jpg
1829 acta consistorii Ursin afløser den syge Thune i obs 5 jpg
1829 acta consistorii Ursin overtager Thunes post som observator 1 jpg
1829 acta consistorii Ursin overtager Thunes post som observator 2 jpg
1829 acta consistorii Ursin overtager Thunes post som observator 3 jpg
1829 acta consistorii økonomiske oversigter over kirke bibl og observatorium 1 jpg
1829 acta consistorii økonomiske oversigter over kirke bibl og observatorium 2 jpg
1829 acta consistorii økonomiske oversigter over kirke bibl og observatorium 3 jpg
1829 RA kirkeværgerne brev og fritagelse for afgift til den danske kirke i London jpg
1829 RA kirkeværgerne brev og fritagelse for afgift til den danske kirke i London doc
1829 consistoriets kopibog  Borgerlig værges ønske om fratrædelse accepteres 1 jpg
1829 consistoriets kopibog  Borgerlig værges ønske om fratrædelse accepteres 2 jpg
1829 consistoriets kopibog  bælgentræder Pihl afskediges og Budde ansættes 1 jpg
1829 consistoriets kopibog  bælgentræder Pihl afskediges og Budde ansættes jpg
1829 consistoriets kopibog  økonomiske oversigter over kirke bibl og observatorium 1 jpg
1829 consistoriets kopibog  økonomiske oversigter over kirke bibl og observatorium 2 jpg
1829 consistoriets kopibog  økonomiske oversigter over kirke bibl og observatorium 3 jpg
1830 acta consistorii cand Pedersen tildeles assistentgage ved observatoriet 1 jpg
1830 acta consistorii cand Pedersen tildeles assistentgage ved observatoriet 2 jpg
1830 acta consistorii Dorthea hansen får årlig huslejehjælp af observatoriets fond jpg
1830 acta consistorii nye vinduer i kirken 1 jpg
1830 acta consistorii nye vinduer i kirken 2 jpg
1830 acta consistorii undergraver Schellerup bevilges gratiale for indsat ved istandsættelser 1 jpg
1830 acta consistorii undergraver Schellerup bevilges gratiale for indsat ved istandsættelser 2 jpg
1830 consistoriets kopibog  Olufsens ansøgning om at blive i Køningsberg jpg
1831 acta consistorii  Ursins forslag til rentemidlernes brug 1 jpg
1831 acta consistorii  Ursins forslag til rentemidlernes brug 2 jpg
1831 acta consistorii  Ursins forslag til rentemidlernes brug 3 jpg
1831 acta consistorii  Ursins forslag til rentemidlernes brug 4 jpg
1831 acta consistorii  Ursins forslag til rentemidlernes brug 5 jpg
1831 acta consistorii holckens bastion 1 jpg
1831 acta consistorii holckens bastion 2 jpg
1831 acta consistorii holckens bastion 3 jpg
1831 acta consistorii præstebolgens istandsættelse finansiering 1 jpg
1831 acta consistorii præstebolgens istandsættelse finansiering 2 jpg
1831 acta consistorii præstebolgens istandsættelse finansiering 3 jpg
1831 acta consistorii præstebolgens istandsættelse finansiering 4 jpg
1831 acta consistorii præsteboligens reparation for 1534 rd 1 jpg
1831 acta consistorii præsteboligens reparation for 1534 rd 2 jpg
1831 acta consistorii præsteboligens reparation for 1534 rd 3 jpg
1831 consistoriets kopibog  Almanakkens forpagtning 1 jpg
1831 consistoriets kopibog  Almanakkens forpagtning 2 jpg
1831 consistoriets kopibog  universitets instrumenter mm 1 jpg
1831 consistoriets kopibog  universitets instrumenter mm 2 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning a sagsomslagstitel jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning borgerlig værge om kirkens gæld til universitetet 1 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning borgerlig værge om kirkens gæld til universitetet 3 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning borgerlig værge om økonomien 1 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning borgerlig værge om økonomien 2 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning borgerlig værge om økonomien 3 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning Direktionens beretning efter qvæstorens forslag 1 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning Direktionens beretning efter qvæstorens forslag 2 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning Direktionens beretning efter qvæstorens forslag 3 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning indberetning til konsistoriet 1834 2l jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning indberetning til konsistoriet 1834 3 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning indberetning til konsistoriet 1834 4 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning Qvæstors indberetning om økonomien 1 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning Qvæstors indberetning om økonomien 2 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning Qvæstors indberetning om økonomien 3 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning Qvæstors indberetning om økonomien 4 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning Qvæstors indberetning om økonomien 5 jpg
1831-34 RA KUs økonomisk forvaltning Qvæstors indberetning om økonomien 6 jpg
1831-34 RA Kus økonomisk forvaltning økonomiske forvaltningriet 1834 1l jpg
1832 consistoriets kopibog  flytning af instrumenter på Holkens bastion jpg
1832 consistoriets kopibog  Lector Olufsen anmodes 7nov at forelæse i matematik jpg
1833 acta consistorii Bælgentræderen søger lønforhøjelse frue kirke 1 udsnit jpg
1833 acta consistorii Bælgentræderen søger lønforhøjelse frue kirke 1 jpg
1833 acta consistorii Bælgentræderen søger lønforhøjelse frue kirke 2 jpg
1833 acta consistorii jerngitre i rundetaarns vinduer 1 jpg
1833 acta consistorii jerngitre i rundetaarns vinduer 2 jpg
1833 acta consistorii jerngitre i rundetaarns vinduer 3 jpg
1833 acta consistorii salg af Springgade 17 og anvende pengene til ny skriftestol 1 jpg
1833 acta consistorii salg af Springgade 17 og anvende pengene til ny skriftestol 2 jpg
1833 consistoriets kopibog  overvejelse vedr tks overslag over reparation 1 jpg
1833 consistoriets kopibog  overvejelse vedr tks overslag over reparation 2 jpg
1833 consistoriets kopibog  overvejelse vedr tks overslag over reparation 3 jpg
1833 consistoriets kopibog  redegørelse for TKs præstegård 1 jpg
1833 consistoriets kopibog  redegørelse for TKs præstegård 2 jpg
1833 consistoriets kopibog  redegørelse for TKs præstegård 3 jpg
1833 consistoriets kopibog  stænger i rts vinduer 1 jpg
1833 consistoriets kopibog  stænger i rts vinduer 2 jpg
1833 consistoriets kopibog  stænger i rts vinduer 3 jpg
1834 acta consistorii gagetillig til universitetets bud Wiene 1 jpg
1834 acta consistorii gagetillig til universitetets bud Wiene 2 jpg
1834 acta consistorii Tks reparation 1 jpg
1834 acta consistorii Tks reparation 2 jpg
1834 acta consistorii Tks reparation 3 jpg
1834 acta consistorii Tks reparation 4 jpg
1834 acta consistorii Tks reparation 5 arv efter Glarmester Hauschilds jpg
1834 acta consistorii Tks reparation 6 arv efter Glarmester Hauschilds jpg
1834 consistoriets kopibog  Consistoriets brev til directionen om TK istandsættelse af div 1 jpg
1834 consistoriets kopibog  Consistoriets brev til directionen om TK istandsættelse af div 2 jpg
1834 consistoriets kopibog  Consistoriets brev til directionen om TK istandsættelse af div 3 jpg
1834 consistoriets kopibog  Gratiale til buddet Wiene jpg
1834 consistoriets kopibog  Hauschildts arv 1 jpg
1834 consistoriets kopibog  Hauschildts arv 2 jpg
1834 consistoriets kopibog  Springgade 17 testamenteret til kirkens af tømmersvend Dons og hustru jpg
1834 consistorietskopibog  consistoriets brev til værgen om gældens betaling 1.psd
1834 consistorietskopibog  consistoriets brev til værgen om gældens betaling 2.psd
1835 acta consistorii observator Pedersen låner af almanakpengene til udgivelse af sin magisterafhandling 1 jpg
1835 acta consistorii observator Pedersen låner af almanakpengene til udgivelse af sin magisterafhandling 2 jpg
1835 acta consistorii Borgens fremlæggelse af TKs regnskab for 1835 mm 1 jpg
1835 acta consistorii forslag om ligning på trinitatis menighed til finansiering af hovedreparationen 1 jpg
1835 acta consistorii forslag om ligning på trinitatis menighed til finansiering af hovedreparationen 2 jpg
1835 acta consistorii forslag om ligning på trinitatis menighed til finansiering af hovedreparationen 3 jpg
1835 acta consistorii spildevand til Krystalgade 50 mod afgift til kirken 1 jpg
1835 acta consistorii spildevand til Krystalgade 50 mod afgift til kirken 2 jpg
1835 acta consistorii spildevand til Krystalgade 50 mod afgift til kirken 3 jpg
1835 acta consistorii spildevand til Krystalgade 50 mod afgift til kirken 4 jpg
1835 acta consistorii spildevand til Krystalgade 50 mod afgift til kirken 5 jpg
1835 acta consistorii t kirkeskole om hauschildts legat 1 jpg
1835 acta consistorii t kirkeskole om hauschildts legat 2 jpg
1835 acta consistorii tk optager statslån 1 jpg
1835 acta consistorii tk optager statslån 2 jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 1 skriftestol stakit mod udsættelse af ny klokke og rep af urværk jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 10 økonomi jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 11 økonomi jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 12 økonomi jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 13 økonomi jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 14 økonomi jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 15 økonomi jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 16 økonomi jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 2 skriftestol stakit mod udsættelse af ny klokke og rep af urværk jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 3 økonomi jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 4 økonomi jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 5 økonomi jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 6 økonomi jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 7 økonomi jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 8 økonomi jpg
1835 acta consistorii TKs istandsættelse 9 økonomi jpg
1835 consistoriets kopibog  brev til directionen om reparationernes betaling jpg
1835 consistoriets kopibog  brev til værge om reparationernes finansiering jpg
1835 consistoriets kopibog  Hauschildts arvs anvendelse jpg
1835 consistoriets kopibog  observator Pedersen låner af almanakpengene til udgivelse af sin magisterafhandling jpg
1835 consistoriets kopibog  spildevand til Krystalgade 50 mod afgift til kirken 2 jpg
1835 consistoriets kopibog  spildevand til Krystalgade 50 mod afgift til kirken 3 jpg
1835 consistoriets kopibog  spildevand til Krystalgade 50 mod afgift til kirken 4 jpg
1835 consistoriets kopibog  spildevand til Krystalgade 50 mod afgift til kirken 5 jpg
1835 consistoriets kopibog  spildevand til Krystalgade 50 mod afgift til kirken jpg
1836 acta consistorii kapellan Gad søger erstatning for tabt tavlepenge pgra hovedreparationer af TK 1 jpg
1836 acta consistorii kapellan Gad søger erstatning for tabt tavlepenge pgra hovedreparationer af TK 2 jpg
1836 acta consistorii observatoriets nye cronometers betaling 1 jpg
1836 acta consistorii observatoriets nye cronometers betaling 2 jpg
1836 acta consistorii observatoriets nye cronometers betaling 3 jpg
1836 acta consistorii observatoriets nye cronometers betaling 4 jpg
1836 acta consistorii om tilkøb af jord på ass kirkegård 1 jpg
1836 acta consistorii om tilkøb af jord på ass kirkegård 2 jpg
1836 acta consistorii Portner Hansens enke beholder pension trods hunnu bor på Vartorv 1 jpg
1836 acta consistorii Portner Hansens enke beholder pension trods hunnu bor på Vartorv 2 jpg
1836 acta consistorii portners ansættelse i den nye universitetsbygning 1 jpg
1836 acta consistorii portners ansættelse i den nye universitetsbygning 2 jpg
1836 acta consistorii portners ansættelse i den nye universitetsbygning 3 jpg
1836 acta consistorii tks borgerlige værges rapport om lån 1 jpg
1836 acta consistorii tks borgerlige værges rapport om lån 2 jpg
1836 acta consistorii tks borgerlige værges regnskab for 1835 1 jpg
1836 acta consistorii tks borgerlige værges regnskab for 1835 2 jpg
1836 acta consistorii tks borgerlige værges regnskab for 1835 3 jpg
1836 acta consistorii tks borgerlige værges regnskab for 1835 4 jpg
1836 acta consistorii tks borgerlige værges regnskab for 1835 5 jpg
1836 acta consistorii tks borgerlige værges regnskab for 1835 6 jpg
1836 consistoriets kopibog  universitetsbygningens nye portnerstilling a jpg
1836 consistoriets kopibog  universitetsbygningens nye portnerstilling jpg
1836 consistoriets copiborg  Portner Hansens enke beholder pension trods hunnu bor på Vartorv jpg
1837 acta consistorii borgerlige værge om regnskabet for 1836 1 jpg
1837 acta consistorii borgerlige værge om regnskabet for 1836 2 jpg
1837 acta consistorii overgraver Lunds enkes understøttelse 1 jpg
1837 acta consistorii overgraver Lunds enkes understøttelse 2 jpg
1837 acta consistorii præsteboligens vedligeholdelse 1 jpg
1837 acta consistorii præsteboligens vedligeholdelse 2 jpg
1837 acta consistorii præsteboligens vedligeholdelse 3 jpg
1837 acta consistorii stadens 32 mænd går ikke ind for at betale noget til stakit ml tk og rt 1 jpg
1837 acta consistorii stadens 32 mænd går ikke ind for at betale noget til stakit ml tk og rt 2 jpg
1838 acta consistorii  organistenkens pension 1 jpg
1838 acta consistorii  organistenkens pension 2 jpg
1838 acta consistorii borgerlig værge om organistens enkes pension og om stakittet mm 1 jpg
1838 acta consistorii borgerlig værge om organistens enkes pension og om stakittet mm 2 jpg
1838 acta consistorii borgerlig værge om organistens enkes pension og om stakittet mm 3 jpg
1838 acta consistorii borgerlig værge om organistens enkes pension og om stakittet mm 4 jpg
1838 acta consistorii kirkebetjentens sportlervæsen 1 jpg
1838 acta consistorii kirkebetjentens sportlervæsen 2 jpg
1838 acta consistorii kirkebetjentens sportlervæsen 3 jpg
1838 acta consistorii kirkebetjentens sportlervæsen 4 jpg
1838 acta consistorii statistiske oplysninger om kirken 1 jpg
1838 acta consistorii statistiske oplysninger om kirken 2 jpg
1838 consistoriets kopibog  kgl befaling on markeder i Foldingbro til efterfølgelse i Almanakken 1 jpg
1838 consistoriets kopibog  kgl befaling on markeder i Foldingbro til efterfølgelse i Almanakken 2 jpg
1838 consistoriets kopibog  regulering af sportlervæsenet 467 a jpg
1838 consistoriets kopibog  regulering af sportlervæsenet 467 b jpg
1838 consistoriets kopibog  regulering af sportlervæsenet jpg
1838 Veiviseren om Rundetaarn
1838 Veiviseren om Trinitatis Kirke
1839 acta consistorii danske cancellis regler for regnskab og kirkesyn i TK 1 jpg
1839 acta consistorii danske cancellis regler for regnskab og kirkesyn i TK 2 jpg
1839 acta consistorii køb af jord på assistenskirkegården 1 jpg
1839 acta consistorii køb af jord på assistenskirkegården 2 jpg
1839 acta consistorii organistenkens pension 1 jpg
1839 acta consistorii organistenkens pension 2 jpg
1839 acta consistorii pålæg om observatoriet skal aflægge regnskab til direktionen 1 jpg
1839 acta consistorii pålæg om observatoriet skal aflægge regnskab til direktionen 2 jpg
1839 acta consistorii revisionens bemærkninger vedr regnskabsaflæggelse 1 jpg
1839 acta consistorii revisionens bemærkninger vedr regnskabsaflæggelse 2 jpg
1839 acta consistorii revisionens bemærkninger vedr regnskabsaflæggelse 3 jpg
1839 acta consistorii revisionens bemærkninger vedr regnskabsaflæggelse 4 jpg
1839 acta consistorii revisionens bemærkninger vedr regnskabsaflæggelse 5 jpg
1840 acta consistorii planer om gældens afvikling 1 jpg
1840 acta consistorii planer om gældens afvikling 2jpg jpg
1840 acta consistorii tks betjente ønsker kongelig bestalling 1 jpg
1840 acta consistorii tks betjente ønsker kongelig bestalling 2 jpg
1840 acta consistorii tks betjente ønsker kongelig bestalling 3 jpg
1840 acta consistorii tks betjente ønsker kongelig bestalling 4 jpg
1840 acta consistorii udgifterne ved Frd 6s død 1 jpg
1840 acta consistorii udgifterne ved Frd 6s død 2 jpg
1840 acta consistorii udgifterne ved Frd 6s død 3 og bestræbelser på at få balance i regnskaberne jpg
1840 acta consistorii udgifterne ved Frd 6s død 4 og bestræbelser på at få balance i regnskaberne jpg
1840 consistoriets kopybog  consistoriets holdning til tks betjente ønsker kongelig bestalling
1841 acta consistorii betænkning omk TKs økonomi 1 jpg
1841 acta consistorii betænkning omk TKs økonomi 2 jpg
1841 acta consistorii betænkning omk TKs økonomi 3 jpg
1841 acta consistorii betænkning omk TKs økonomi 4 jpg
1841 acta consistorii forsikringssagen 1 jpg
1841 acta consistorii forsikringssagen 2 jpg
1841 acta consistorii forsikringssagen 3 jpg
1841 acta consistorii forsikringssagen 4 jpg
1841 acta consistorii forsikringssagen 5 jpg
1841 acta consistorii forsikringssagen 6 jpg
1841 acta consistorii forsikringssagen 7 jpg
1841 acta consistorii forsikringssagen 8 jpg
1841 acta consistorii Magistraten om kirkens økonomi 1 jpg
1841 acta consistorii Magistraten om kirkens økonomi 2 jpg
1841 acta consistorii Magistraten om kirkens økonomi 3 jpg
1841 acta consistorii sag 40 jpg
1841 acta consistorii strid mellem overgraveren og klokkeren om indtægter 1 jpg
1841 acta consistorii strid mellem overgraveren og klokkeren om indtægter 2 jpg
1841 acta consistorii strid mellem overgraveren og klokkeren om indtægter 3 jpg
1841 acta consistorii strid mellem overgraveren og klokkeren om indtægter 4 jpg
1841 acta consistorii værgens ønsker om af få taget repareret 1 jpg
1841 acta consistorii værgens ønsker om af få taget repareret 2 jpg
1841 acta consistorii ønsker om portnerbolig ved indgangen 1 jpg
1841 acta consistorii ønsker om portnerbolig ved indgangen 2 jpg
1841 acta consistorii ønsker om portnerbolig ved indgangen 3 jpg
1841 acta consistorii ønsker om portnerbolig ved indgangen 4 jpg
1841 acta consistorii ønsker om portnerbolig ved indgangen 5 jpg
1841 acta consistorii ønsker om portnerbolig ved indgangen 7 jpg
1841 acta consistorii ønsker om portnerbolig ved indgangen 8 jpg
1841 acta consistorii ønsker om portnerbolig ved indgangen 9 jpg
1841 consistoriets kopibog  afgift fra kirkerne til observatoriet for tidssignal 1 jpg
1841 consistoriets kopibog  afgift fra kirkerne til observatoriet for tidssignal jpg
1841 consistoriets kopibog  anmodning til værgerne om at indberette hvordan der kan skabes balance i regnskabet jpg
1841 consistoriets kopibog  avlsgård i Landemærket som tk ejede og som Vartov betalte jordskyld for 1 jpg
1841 consistoriets kopibog  avlsgård i Landemærket som tk ejede og som Vartov betalte jordskyld for 2 jpg
1841 consistoriets kopibog  borgerlig værge brev til consistoriet om at taget er utæt jpg
1841 consistoriets kopibog  brev til direktionen med værgernes betænkning om den økonomiske krises omfanf og forslag til afvikling 1 jpg
1841 consistoriets kopibog  brev til direktionen med værgernes betænkning om den økonomiske krises omfanf og forslag til afvikling 2 jpg
1841 consistoriets kopibog  brev til direktionen om almanakken 1842 jpg
1841 consistoriets kopibog  brev til Olufsen om almanakken 1842 jpg
1841 consistoriets kopibog  brev til Olufsen om tidssignalafgiften 1 jpg
1841 consistoriets kopibog  brev til Olufsen om tidssignalafgiften 2 jpg
1841 consistoriets kopibog  brev til værgerne om at betale retmæssigt for udgifter ved assistenskirkegården jpg
1841 consistoriets kopibog  consistoriets brev til Olufsen om fordeling af indtægter mellem ham og instrumenternes vedligeholdelse 1 jpg
1841 consistoriets kopibog  consistoriets brev til Olufsen om fordeling af indtægter mellem ham og instrumenternes vedligeholdelse 2 jpg
1841 consistoriets kopibog  consistoriets brev til Olufsen om fordeling af indtægter mellem ham og instrumenternes vedligeholdelse 3 do brev til observator Pedersen jpg
1841 consistoriets kopibog  direktionen bede konsistoriet om oplysninger om fordelingstal ml rt og tk 1 jpg
1841 consistoriets kopibog  direktionen bede konsistoriet om oplysninger om fordelingstal ml rt og tk 2 jpg
1841 consistoriets kopibog  forsikringssagen consistoriets brev til direktionen om hele sagsforløbet 1 jpg
1841 consistoriets kopibog  forsikringssagen consistoriets brev til direktionen om hele sagsforløbet 2 jpg
1841 consistoriets kopibog  forsikringssagen consistoriets brev til direktionen om hele sagsforløbet 3 jpg
1841 consistoriets kopibog  fporsikringssagen consistoriets brev til brandforsikringen jpg
1841 consistoriets kopibog  Olufsen ønsker at rejse og foreslår afløsere for sine opgaver 1 jpg
1841 consistoriets kopibog  Olufsen ønsker at rejse og foreslår afløsere for sine opgaver 2 jpg
1841 consistoriets kopibog  S Kierkegaards tilladelse af forelæse på Latin 1.psd
1841 consistoriets kopibog  S Kierkegaards tilladelse af forelæse på Latin 2.psd jpg
1841 consistoriets copiborg  brev til Qvæstor om ønsket portnerbolig ved indgangen
1842 acta consistorii magistraten ønsker orientering om forsikringssagen 1 jpg
1842 acta consistorii magistraten ønsker orientering om forsikringssagen 2 jpg
1842 acta consistorii Olufsens erklæring mod qvæstorens udtalelse om at kirkens tilskud til obs ikke tilfalder ham 1 jpg
1842 acta consistorii Olufsens erklæring mod qvæstorens udtalelse om at kirkens tilskud til obs ikke tilfalder ham 2 jpg
1842 acta consistorii Olufsens overvejelser vedr tilskudsbehov når observatoriet flytter til andre localer 1 jpg
1842 acta consistorii Olufsens overvejelser vedr tilskudsbehov når observatoriet flytter til andre localer 2 jpg
1842 acta consistorii Prof Weyse har spillet TK 26 år men ingen gave ved jubilæum pgra pengevanskeligheder mm 1 jpg
1842 acta consistorii Prof Weyse har spillet TK 26 år men ingen gave ved jubilæum pgra pengevanskeligheder mm 2 jpg
1842 acta consistorii Qvæstor ønsker oplysninger om forsikringssagen 1 jpg
1842 acta consistorii Qvæstor ønsker oplysninger om forsikringssagen 2 jpg
1842 acta consistorii qvæstors erklæring om portnerbolig ved indgangen til Rundetaarn 1 jpg
1842 acta consistorii qvæstors erklæring om portnerbolig ved indgangen til Rundetaarn 2 jpg
1842 acta consistorii ønsket om indretning af Portnerbolig ved indgangen 1 jpg
1842 acta consistorii ønsket om indretning af Portnerbolig ved indgangen 2 jpg
1842 consistoriets kopibog  afslag på indretning af portnerbolig ved indgangen til Rundetaarn mm jpg
1842 consistoriets kopibog  betænkning ønskes vedr et evt nyt observatorium jpg
1842 consistoriets kopibog  branddirektionens brev til konsistoriet om assurancens fordeling 1 jpg
1842 consistoriets kopibog  branddirektionens brev til konsistoriet om assurancens fordeling 2 jpg
1842 consistoriets kopibog  brev til værgen om præstegårdens vedligeholdelsesudgifter 1 jpg
1842 consistoriets kopibog  brev til værgen om præstegårdens vedligeholdelsesudgifter 2 jpg
1842 consistoriets kopibog  magistraten anmoder konsistoriets om kirkens regnskabsmæssige problemer og forholdet til RT og biblioteket jpg
1842 consistoriets kopibog  sort klæde fra kongens død ønskes bortsolgt ved auktion ansøgning til direktionen jpg
1842 consistoriets kopibog  sort klæde fra kongens død ønskes bortsolgt ved auktion ansøgning tilladelse hertil jpg
1842 consistoriets kopibog  udgift til præstegårdens rep kan betales af kirkens indtægter jpg
1842 cta consistorii ekstraordinært tilskud til rep af præsteboligen 1 jpg
1842 cta consistorii ekstraordinært tilskud til rep af præsteboligen 2 jpg
1843 acta consistorii beretning fra academisk værge at assurancesagen er afgjort og policer udstedt 1 jpg
1843 acta consistorii beretning fra academisk værge at assurancesagen er afgjort og policer udstedt 10 jpg
1843 acta consistorii beretning fra academisk værge at assurancesagen er afgjort og policer udstedt 11 jpg
1843 acta consistorii beretning fra academisk værge at assurancesagen er afgjort og policer udstedt 2 jpg
1843 acta consistorii beretning fra academisk værge at assurancesagen er afgjort og policer udstedt 3 jpg
1843 acta consistorii beretning fra academisk værge at assurancesagen er afgjort og policer udstedt 4 jpg
1843 acta consistorii beretning fra academisk værge at assurancesagen er afgjort og policer udstedt 5 jpg
1843 acta consistorii beretning fra academisk værge at assurancesagen er afgjort og policer udstedt 6 jpg
1843 acta consistorii beretning fra academisk værge at assurancesagen er afgjort og policer udstedt 7 jpg
1843 acta consistorii beretning fra academisk værge at assurancesagen er afgjort og policer udstedt 8 jpg
1843 acta consistorii beretning fra academisk værge at assurancesagen er afgjort og policer udstedt 9 jpg
1843 acta consistorii borgerlig værge aflægger regnskab for 1842 1 jpg
1843 acta consistorii borgerlig værge aflægger regnskab for 1842 2 jpg
1843 acta consistorii borgerlig værge aflægger regnskab for 1842 3 jpg
1843 acta consistorii Bælgentræder Wiene i Frue kirke får gageforhøjelse 1 jpg
1843 acta consistorii Bælgentræder Wiene i Frue kirke får gageforhøjelse 2 jpg
1843 acta consistorii Den nye kikkert duer ikke iflg Olufsen pgra rystelser i tårnet 1 jpg
1843 acta consistorii Den nye kikkert duer ikke iflg Olufsen pgra rystelser i tårnet 2 jpg
1843 acta consistorii forestilling fra Olufsen om anskaffelse af nyt observatorium 1 jpg
1843 acta consistorii forestilling fra Olufsen om anskaffelse af nyt observatorium 2 jpg
1843 acta consistorii klokkerens afgift til bygningsfonden 1 jpg
1843 acta consistorii klokkerens afgift til bygningsfonden 2 jpg
1843 acta consistorii Qvæsters tilsagn om indkøb af ny kikkert 1 jpg
1843 acta consistorii Qvæsters tilsagn om indkøb af ny kikkert 2 jpg
1843 acta consistorii qvæstors opfordring til vor frue og tk om at gøre legatmidlerne økonomiske aktive 1 jpg
1843 acta consistorii qvæstors opfordring til vor frue og tk om at gøre legatmidlerne økonomiske aktive 2 jpg
1843 acta consistorii qvæstors udtalelse omkr fordeling af udgifter mellem tk og biblioteket 1 jpg
1843 acta consistorii qvæstors udtalelse omkr fordeling af udgifter mellem tk og biblioteket 2 jpg
1843 consistoriets kopibog  bemyndigelse til indkøb af kikkert i Munchen jpg
1843 consistoriets kopibog  Bælgentræder Wiene i Frue kirke får gageforhøjelse direktionens accept jpg
1843 consistoriets kopibog  Bælgentræder Wiene i Frue kirke får gageforhøjelse jpg
1844 acta consistorii comiteen indstiller at der gøres skridt til et fuldstændig nyt observatorium 1 jpg
1844 acta consistorii comiteen indstiller at der gøres skridt til et fuldstændig nyt observatorium 2 jpg
1844 acta consistorii direktionen har intet imod at detaljeret plan for et nyt observatorium 1 jpg
1844 acta consistorii direktionen har intet imod at detaljeret plan for et nyt observatorium 2 jpg
1844 acta consistorii foreløbig betænkning om et nyt observatorium 2 jpg
1844 acta consistorii qvæstors udtalelse vedr klokkerafgiften til bygningskassen med henvisning til indstilling fra 1759 1 jpg
1844 acta consistorii qvæstors udtalelse vedr klokkerafgiften til bygningskassen med henvisning til indstilling fra 1759 2 jpg
1844 acta consistorii qvæstors yderligere betænkning i assurancesagen 1 jpg
1844 acta consistorii qvæstors yderligere betænkning i assurancesagen 2 jpg
1844 acta consistorii qvæstors yderligere betænkning i assurancesagen 3 jpg
1844 consistoriets kopibog  comite udnævnes til at arbejde med et nyt observatorium underretning til qvæstor jpg
1844 consistoriets kopibog  comite udnævnes til at arbejde med et nyt observatorium jpg
1844 consistoriets kopibog  foreløbig betænkning om et nyt observatorium 1 jpg
1844 consistoriets kopibog  Om sognepræstens skattebetaling vedr præsteboligen 1 jpg
1845 consistoriets kopibog  brev til Olufsen ang observatoriets offentlighed jpg
1845 acta consistorii Direktionen udbeder sig consistoriets mening om kirkens økonomi 1 jpg
1845 acta consistorii Direktionen udbeder sig consistoriets mening om kirkens økonomi 2 jpg
1845 acta consistorii hofbygmester Kocks erklæring om nødvendig tagreparation 1 jpg
1845 acta consistorii hofbygmester Kocks erklæring om nødvendig tagreparation 2 jpg
1845 acta consistorii hofbygmester Kocks erklæring om nødvendig tagreparation 3 jpg
1845 acta consistorii hofbygmester Kocks erklæring om nødvendig tagreparation 4 jpg
1845 acta consistorii hofbygmester Kocks erklæring om nødvendig tagreparation 5 jpg
1845 acta consistorii ligbærerformanden Borregaard tages for svigagtig omgang med midlerne 1 jpg
1845 acta consistorii ligbærerformanden Borregaard tages for svigagtig omgang med midlerne 2 jpg
1845 acta consistorii observatoriets omkostninger ved at være åbent for publikum 1 a 2 gange om ugen 1 jpg
1845 acta consistorii observatoriets omkostninger ved at være åbent for publikum 1 a 2 gange om ugen 2 jpg
1845 acta consistorii Olufsen udsiger sig offentlig adgang til observatoriet 1 jpg
1845 acta consistorii Olufsen udsiger sig offentlig adgang til observatoriet 2 jpg
1845 acta consistorii oprettelse af 2 kapellanstillingen 1 jpg
1845 acta consistorii oprettelse af 2 kapellanstillingen 2 jpg
1845 acta consistorii præsternes indberetning om den økonomiske tilstand 1 jpg
1845 acta consistorii præsternes indberetning om den økonomiske tilstand 2 jpg
1845 acta consistorii værgen om nødvendige reparationer af tagkonstruktionen 1 jpg
1845 acta consistorii værgen om nødvendige reparationer af tagkonstruktionen 2 jpg
1845 consistoriets kopibog  beslutning om oprettelse en ekstra kapellanstilling mm 1 jpg
1845 consistoriets kopibog  beslutning om oprettelse en ekstra kapellanstilling mm 2 jpg
1845 consistoriets kopibog  beslutning om oprettelse en ekstra kapellanstilling mm 3 jpg
1845 consistoriets kopibog  beslutning om oprettelse en ekstra kapellanstilling mm 4 jpg
1845 consistoriets kopibog  beslutning om oprettelse en ekstra kapellanstilling mm 5 jpg
1845 consistoriets kopibog  beslutning om oprettelse en ekstra kapellanstilling mm 6 jpg
1845 consistoriets kopibog  beslutning om oprettelse en ekstra kapellanstilling mm 7 jpg
1845 consistoriets kopibog  brev til direktionen om bedemand Borregaards økonomiske misligheder 1 jpg
1845 consistoriets kopibog  brev til direktionen om bedemand Borregaards økonomiske misligheder 2 jpg
1845 consistoriets kopibog  værgen om nødvendige reparationer af tagkonstruktionen henvendelse til hofbygmester Koch jpg
1845 consistoriets kopibog  ønsker at udvide lektionskataloget således med åbningstiden for de videnskabelige samlinger jpg
1846 acta consistorii Kirkens økonomiske tilstand 1 jpg
1846 acta consistorii Kirkens økonomiske tilstand 2 jpg
1846 acta consistorii Kirkens økonomiske tilstand 3 jpg
1846 acta consistorii Kirkens økonomiske tilstand 4 jpg
1846 acta consistorii Kirkens økonomiske tilstand 5 jpg
1846 acta consistorii ligbærerformanden Borregaards svigagtighed 1 jpg
1846 acta consistorii ligbærerformanden Borregaards svigagtighed 2 jpg
1846 acta consistorii ny førtse observator skal ansættes på åremål 1 jpg
1846 acta consistorii ny førtse observator skal ansættes på åremål 2 jpg
1846 acta consistorii ny førtse observator skal ansættes på åremål 3 jpg
1846 acta consistorii ny førtse observator skal ansættes på åremål 4 jpg
1846 acta consistorii Olufsen bemyndiges til at underhandle med Dr Brunnow og D'arrest i Berlin om ansættelse i observatoriet 1 jpg
1846 acta consistorii Olufsen bemyndiges til at underhandle med Dr Brunnow og D'arrest i Berlin om ansættelse i observatoriet 2 jpg
1846 acta consistorii Olufsen løver een times offentlig åbning af observatoriet for studerende 1 jpg
1846 acta consistorii Olufsen løver een times offentlig åbning af observatoriet for studerende 2 jpg
1846 acta consistorii Olufsen løver een times offentlig åbning af observatoriet for studerende 3 jpg
1846 acta consistorii Rektor beder Olufsen om betænkning observatoriets offentlige åbning 1 jpg
1846 acta consistorii Rektor beder Olufsen om betænkning observatoriets offentlige åbning 2 jpg
1846 acta consistorii Skriftestolens nødvendighed 1 jpg
1846 acta consistorii Skriftestolens nødvendighed 2 jpg
1846 acta consistorii Skriftestolens nødvendighed 3 jpg
1846 acta consistorii Skriftestolens nødvendighed 4 samt forslag til ligbæringsprivilegiets afskaffelse jpg
1846 acta consistorii Skriftestolens nødvendighed 4 jpg
1846 acta consistorii Skriftestolens nødvendighed 5 samt forslag til ligbæringsprivilegiets afskaffelse jpg
1846 acta consistorii tagbjælker mm skal reparares 1 jpg
1846 acta consistorii tagbjælker mm skal reparares 2 jpg
1846 acta consistorii tagbjælker mm skal reparares 3 jpg
1846 acta consistorii tagbjælker mm skal reparares 4 jpg
1846 consistoriets kopibog  betænkning om kirkens økonomiske problemer og dens ligning på menigheden 1 jpg
1846 consistoriets kopibog  betænkning om kirkens økonomiske problemer og dens ligning på menigheden 2 jpg
1846 consistoriets kopibog  betænkning om kirkens økonomiske problemer og dens ligning på menigheden 3 jpg
1846 consistoriets kopibog  betænkning om kirkens økonomiske problemer og dens ligning på menigheden 4 jpg
1846 consistoriets kopibog  betænkning om kirkens økonomiske problemer og dens ligning på menigheden 5 jpg
1846 consistoriets kopibog  betænkning om kirkens økonomiske problemer og dens ligning på menigheden 6 jpg
1846 consistoriets kopibog  betænkning om kirkens økonomiske problemer og dens ligning på menigheden 7 jpg
1846 consistoriets kopibog  betænkning om kirkens økonomiske problemer og dens ligning på menigheden 8 jpg
1846 consistoriets kopibog  brev om tidsbegrænset ansættelse som første observator jpg
1846 consistoriets kopibog  Direktionens brev om tidsbegrænset ansættelse som første observator 1 jpg
1846 consistoriets kopibog  Direktionens brev om tidsbegrænset ansættelse som første observator 2 jpg
1846 consistoriets kopibog  endelig vedtagelse af åremålsansættelse af observator 1 jpg
1846 consistoriets kopibog  endelig vedtagelse af åremålsansættelse af observator 2 jpg
1846 consistoriets kopibog  endelig vedtagelse af åremålsansættelse af observator 3 jpg
1846 consistoriets kopibog  endelig vedtagelse af åremålsansættelse af observator 4 jpg
1846 consistoriets kopibog  endelig vedtagelse af åremålsansættelse af observator 5 jpg
1846 consistoriets kopibog  Qvæsturens bud WIENE får sygeløn og afløserens aflønning jpg
1847 acta consistorii Ansøgningerne til klokkerembedet samt pension til enken 1 jpg
1847 acta consistorii Ansøgningerne til klokkerembedet samt pension til enken 2 jpg
1847 acta consistorii Direktionens accept af udbetaling af ektraordinær understøttelse til Wiene 1 jpg
1847 acta consistorii Olufsens betænkning over studerendes adgang til observatoriet 1 jpg
1847 acta consistorii Olufsens betænkning over studerendes adgang til observatoriet 2 jpg
1847 acta consistorii om kirkens økonomiske situation 1 jpg
1847 acta consistorii om kirkens økonomiske situation 2 jpg
1847 acta consistorii om kirkens økonomiske situation 3 jpg
1847 consistoriets kopibog  Afslag til Bunkeflods ansøgning ang klokkerafløsningen jpg
1847 consistoriets kopibog  brev til direktionen om kirkens økonomiske situation 1 jpg
1847 consistoriets kopibog  brev til direktionen om kirkens økonomiske situation 2 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 385 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 386 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 387 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 388 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 389 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 390 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 391 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 392 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 393 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 394 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 395 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 396 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 397 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 398 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 399 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 400 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 401 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 402 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 403 jpg
1847 consistoriets kopibog  Forslag til ophævelse af ligbærings privilegium side 404 jpg
1847 consistoriets kopibog  Klokkerenkens pension 1 jpg
1847 consistoriets kopibog  Klokkerenkens pension 2 jpg
1847 consistoriets kopibog  Meyers Klokkerbestalling 1 jpg
1847 consistoriets kopibog  Meyers Klokkerbestalling 2 jpg
1847 consistoriets kopibog  Meyers Klokkerbestalling 3 jpg
1847 consistoriets kopibog  Meyers Klokkerbestalling 4 jpg
1847 consistoriets kopibog  Meyers udnævnelse til klokker Brev til Meyer 2 jpg
1847 consistoriets kopibog  Meyers udnævnelse til klokker Brev til Meyer jpg
1847 consistoriets kopibog  Meyers udnævnelse til klokker jpg
1848 acta consistorii ansøgninger til klokkerembedet og klokkerenkepensionen 1 jpg
1848 acta consistorii ansøgninger til klokkerembedet og klokkerenkepensionen 2 jpg
1848 acta consistorii bibliotekscommissionen ønsker at betale 1000 rd til tagreparationen 1 jpg
1848 acta consistorii bibliotekscommissionen ønsker at betale 1000 rd til tagreparationen 2 jpg
1848 acta consistorii bibliotekscommissionen ønsker at betale 1000 rd til tagreparationen 3 jpg
1848 acta consistorii klokkerenkepension og overslag over den første nødvendige reparation 1 jpg
1848 acta consistorii klokkerenkepension og overslag over den første nødvendige reparation 2 jpg
1848 acta consistorii Meddelelse om førstegraverens død og vikaransættelses unødvendighed 1 jpg
1848 acta consistorii Meddelelse om førstegraverens død og vikaransættelses unødvendighed 2 jpg
1848 acta consistorii ministeriets betænkelighed ang graverpensionen 1 jpg
1848 acta consistorii ministeriets betænkelighed ang graverpensionen 2 jpg
1848 acta consistorii udnævnelsen af over og undergraver 1 jpg
1848 acta consistorii udnævnelsen af over og undergraver 2 jpg
1848 consistoriets kopibog  bestallingsbrev for overgraveren Jæhnigen 1 jpg
1848 consistoriets kopibog  bestallingsbrev for overgraveren Jæhnigen 2 jpg
1848 consistoriets kopibog  bestallingsbrev for undergraver Becken 1 jpg
1848 consistoriets kopibog  bestallingsbrev for undergraver Becken 2 jpg
1848 consistoriets kopibog  Direktionens bemærkning om pastor Rothes manglende betaling for præsteboligens vedligeholdelse 1 jpg
1848 consistoriets kopibog  Direktionens bemærkning om pastor Rothes manglende betaling for præsteboligens vedligeholdelse 2 jpg
1848 consistoriets kopibog  Konsistoriet indstiller til ministeriet hvem der skal være over og undergraver 1 jpg
1848 consistoriets kopibog  Konsistoriet indstiller til ministeriet hvem der skal være over og undergraver 2 jpg
1848 consistoriets kopibog  ministeriets brev til værgerne om de nye over og undergravere jpg
1849 acta consistorii Efter tagreparationen skulle bibliotekets loft og vægge repareres 1 jpg
1849 acta consistorii Efter tagreparationen skulle bibliotekets loft og vægge repareres 2 jpg
1849 acta consistorii om organistlønne mm 1 jpg
1849 acta consistorii om organistlønnen mm 2 jpg
1849 acta consistorii planteur Hansens løn for at passe kirkegården 1 jpg
1849 acta consistorii planteur Hansens løn for at passe kirkegården 2 jpg
1849 acta consistorii Rothes forpligtelse til præstegårds skatters betaling 1 jpg
1849 acta consistorii Rothes forpligtelse til præstegårds skatters betaling 2 jpg
1849 acta consistorii Rothes forpligtelse til præstegårds skatters betaling 3 jpg
1849 acta consistorii Rothes forpligtelse til præstegårds skatters betaling 4 jpg
1849 acta consistorii Rothes forpligtelse til præstegårds skatters betaling 5 jpg
1849 acta consistorii stakit 2 nye porte på kirkepladsen mm 1 jpg
1849 acta consistorii stakit 2 nye porte på kirkepladsen mm 2 jpg
1849 acta consistorii Universitetsbibliotekets underskud pgra rep af taget 1 jpg
1849 acta consistorii Universitetsbibliotekets underskud pgra rep af taget 2 jpg
1849 consistoriets kopibog  bibliotekets del udgiften ved tagreparationen i 1848 jpg
1849 consistoriets kopibog  forlængelse af observator Sieverts ansættelse 1 jpg
1849 consistoriets kopibog  forlængelse af observator Sieverts ansættelse jpg
1850 acta consistorii begravelseshjælp til bælgentræder Wiene 1 jpg
1850 acta consistorii begravelseshjælp til bælgentræder Wiene 2 jpg
1850 acta consistorii borgerlig værge aflægger regnskab men mangler et regnskab med revisionspåtegning 1 jpg
1850 acta consistorii borgerlig værge aflægger regnskab men mangler et regnskab med revisionspåtegning 2 jpg
1850 acta consistorii bælgentræder Budde søger løntillæg 1 jpg
1850 acta consistorii bælgentræder Budde søger løntillæg 2 jpg
1850 acta consistorii forbud mod begravelse indenfor voldende konsekvenser for TK 1 jpg
1850 acta consistorii forbud mod begravelse indenfor voldende konsekvenser for TK 2 jpg
1850 acta consistorii forbud mod begravelse indenfor voldende konsekvenser for TK 3 jpg
1850 acta consistorii undervisningsministeriet bemyndiger konsistoriets at trække pastor Rothes løn for præsteboligen 1 jpg
1850 acta consistorii undervisningsministeriet bemyndiger konsistoriets at trække pastor Rothes løn for præsteboligen 2 jpg
1850 acta consistorii undervisningsministeriet bemyndiger konsistoriets at trække pastor Rothes løn for præsteboligen 3 jpg
1850 acta consistorii undervisningsministeriet bemyndiger konsistoriets at trække pastor Rothes løn for præsteboligen 4 jpg
1850 acta consistorii værgen klager over undergraver Becken 1 jpg
1850 acta consistorii værgen klager over undergraver Becken 2 jpg
1850 consistoriets kopibog  hjælp til wienes begravelse fra frue kirke jpg
1850 consistoriets kopibog  hjælp til Wienes enke fra Frue kirke jpg
1850 consistoriets kopibog  hjælp til Wienes enke huslejehjælp og begravelsesopkostninger mm 1 jpg
1850 consistoriets kopibog  hjælp til Wienes enke huslejehjælp og begravelsesopkostninger mm 2 jpg
1850 consistoriets kopibog  værgens klage over undergraver Becken jpg
1851 acta consistorii Olufsen om observator Sievers sygdom 1 jpg
1851 acta consistorii Olufsen om observator Sievers sygdom 2 jpg
1851 acta consistorii om indretning af rum til lig 1 jpg
1851 acta consistorii om indretning af rum til lig 2 jpg
1851 acta consistorii om indretning af rum til lig 3 jpg
1851 acta consistorii om indretning af rum til lig 4 jpg
1851 acta consistorii præsternes forslag om indtægter ved bisættelser 1 jpg
1851 acta consistorii præsternes forslag om indtægter ved bisættelser 2 jpg
1851 acta consistorii præsternes forslag om indtægter ved bisættelser 3 jpg
1851 acta consistorii sognepræstens restance på afgiften til præstegårdens istandsættelse 1 jpg
1851 acta consistorii sognepræstens restance på afgiften til præstegårdens istandsættelse 2 jpg
1851 acta consistorii spørgsmål om fornyelse af tavlerne ved Rundetaarns port 1 jpg
1851 acta consistorii spørgsmål om fornyelse af tavlerne ved Rundetaarns port 2 jpg
1851 acta consistorii spørgsmål om fornyelse af tavlerne ved Rundetaarns port 3jpg jpg
1851 acta consistorii spørgsmål om fornyelse af tavlerne ved Rundetaarns port 4 jpg
1851 acta consistorii værgerne betænkning ang  begravelsesforbudet ang økonomien 1 jpg
1851 acta consistorii værgerne betænkning ang  begravelsesforbudet ang økonomien 2 jpg
1851 consistoriets kopibog  om indretning ag rum til lig i kirken 1 jpg
1851 consistoriets kopibog  om indretning ag rum til lig i kirken 2 jpg
1851 consistoriets kopibog  Om Sievers sygdom og ny observators udnævnelse 1 jpg
1851 consistoriets kopibog  Om Sievers sygdom og ny observators udnævnelse 2 jpg
1852 acta consistorii begravelseshjælp til universitetsbud Wienes enkes begravelse 1 jpg
1852 acta consistorii begravelseshjælp til universitetsbud Wienes enkes begravelse 2 jpg
1852 acta consistorii betænkning ang reparation af Rundetaarn 2 jpg
1852 acta consistorii betænkning ang reparation af Rundetaarn jpg
1852 acta consistorii ministeriet ønsker betænkning vedr nyt observatoriet eller ombygning 1 jpg
1852 acta consistorii ministeriet ønsker betænkning vedr nyt observatoriet eller ombygning 2 jpg
1852 acta consistorii Olufsens indberetning om Bindelsbøls overslag over reparationer af Rundetaarn 1 jpg
1852 acta consistorii Olufsens indberetning om Bindelsbøls overslag over reparationer af Rundetaarn 2 jpg
1852 acta consistorii Olufsens indberetning om nødvendigheden for reparationer på Observatoriet 1 jpg
1852 acta consistorii Olufsens indberetning om nødvendigheden for reparationer på Observatoriet 2 jpg
1852 acta consistorii pension til universitetsbud Wienes døtre 1 jpg
1852 acta consistorii pension til universitetsbud Wienes døtre 2 jpg
1852 acta consistorii pension til universitetsbud Wienes døtre 3 jpg
1852 consistoriets kopibog  anmodning om betænkning vedr observatoriet 1 jpg
1852 consistoriets kopibog  anmodning om betænkning vedr observatoriet 2 jpg
1852 consistoriets kopibog  brev til Olufsen om at deltage i kommission til nyt observatorium 1 jpg
1852 consistoriets kopibog  brev til Olufsen om at deltage i kommission til nyt observatorium 2 jpg
1852 consistoriets kopibog  Olufsens indberetning om Bindelsbøls overslag over reparationer af Rundetaarn 1 jpg
1852 consistoriets kopibog  Olufsens indberetning om omfattende reparation af Observatoriet jpg
1852 consistoriets kopibog  pension gives til universitetsbud Wienes 2 døtre 1 jpg
1852 consistoriets kopibog  pension gives til universitetsbud Wienes 2 døtre 2 jpg
1852 consistoriets kopibog  pension gives til universitetsbud Wienes 2 døtre 3 jpg
1852 consistoriets kopibog  søstrene Wiene får pension efter deres far Wiene 2 jpg
1852 consistoriets kopibog  søstrene Wiene får pension efter deres far Wiene 3 jpg
1852 consistoriets kopibog  søstrene Wiene får pension efter sig far Wiene 1 jpg
1853 acta consistorii betænkning ang nyt observatorium eller ombygning af det gamle 1 jpg
1853 acta consistorii betænkning ang nyt observatorium eller ombygning af det gamle 2 jpg
1853 acta consistorii Præstegårdens baggård til skole 1 jpg
1853 acta consistorii Præstegårdens baggård til skole 2 jpg
1853 acta consistorii Præstegårdens baggård til skole 3 jpg
1853 acta consistorii Præstegårdens baggård til skole 4 jpg
1853 acta consistorii Præstegårdens baggård til skole 5 lukning af kirkegange til Springgaden jpg
1853 acta consistorii Præstegårdens baggård til skole 6 lukning af kirkegange til Springgaden jpg
1853 acta consistorii Præstegårdens baggård til skole 7 lukning af kirkegange til Springgaden jpg
1853 acta consistorii Præstegårdens baggård til skole 8 lukning af kirkegange til Springgaden jpg
1853 acta consistorii Rothe foreslå anden forretningsgang for ligbærerkontoret på Regensen 1 jpg
1853 acta consistorii Rothe foreslå anden forretningsgang for ligbærerkontoret på Regensen 2 jpg
1853 consistoriets kopibog  ang overvejelser vedr observatoriets fremtid 1 jpg
1853 consistoriets kopibog  ang overvejelser vedr observatoriets fremtid 2 jpg
1853 consistoriets kopibog  ministeriets brev til konsistoriet ang observatoriets fremtid 1 jpg
1853 consistoriets kopibog  ministeriets brev til konsistoriet ang observatoriets fremtid 2 jpg
1853 consistoriets kopibog  ministeriets brev til nærmere oplysning om komiteens betænkning ang observatoriets fremtid 1 jpg
1853 consistoriets kopibog  ministeriets brev til nærmere oplysning om komiteens betænkning ang observatoriets fremtid 2 jpg
1853 consistorites kopibog  ang Bindelsbølls vedligeholdelses overslag mm jpg
1853 consistpriets kopibog  brev om uopsættelig reparation af Rundetaarn jpg
1854 acta consistorii Olufsens brev om nødvendige reparationer i 1855 56 1 jpg
1854 acta consistorii Olufsens brev om nødvendige reparationer i 1855 56 2 jpg
1854 consistoriets kopibog  brev til ministeriet om komiteens indstilling til et nyt observatorium 1 jpg
1854 consistoriets kopibog  brev til ministeriet om komiteens indstilling til et nyt observatorium 2 jpg
1854 consistoriets kopibog  brev til ministeriet om komiteens indstilling til et nyt observatorium 3 jpg
1854 consistoriets kopibog  sag om en globus skænket til observatoriet i 1824 der er blevet væk 1.psd
1854 consistoriets kopibog  sag om en globus skænket til observatoriet i 1824 der er blevet væk 2.psd jpg
1854 consistoriets kopibog  sag om en globus skænket til observatoriet i 1824 der er blevet væk 3 jpg
1855 acta consistorii  malermester Wiene anmoder om lån fra Smiths Legat 1 jpg
1855 acta consistorii  malermester Wiene anmoder om lån fra Smiths Legat 2 jpg
1855 acta consistorii Olufsen er død prof Ramus overtager jans sæde i konsistoriet 1 jpg
1855 acta consistorii Olufsen er død prof Ramus overtager jans sæde i konsistoriet 2 jpg
1855 consistoriets kopibog  malermester Wiene anmoder om lån fra Smiths Legat 1 jpg
1855 consistoriets kopibog  malermester Wiene anmoder om lån fra Smiths Legat 2 jpg
1857 acta concistorii observatoriets ønskede deltagelse i elektrisk tidsmaalingsagregat 1 jpg
1857 acta concistorii observatoriets ønskede deltagelse i elektrisk tidsmaalingsagregat 2 jpg
1857 acta consistorii bælgentræder Budde søger lønforhøjelse 1 jpg
1857 acta consistorii bælgentræder Budde søger lønforhøjelse 2 jpg
1857 acta consistorii Etatsraad Forchhammer overdrager tilsynspligten til d'Arrest 1 jpg
1857 acta consistorii Etatsraad Forchhammer overdrager tilsynspligten til d'Arrest 2 jpg
1857 acta consistorii Etatsraad Forchhammer overdrager ønsket om deltagelse i elektrisk tidsmaaling til d'Arrest 1 jpg
1857 acta consistorii Etatsraad Forchhammer overdrager ønsket om deltagelse i elektrisk tidsmaaling til d'Arrest 2 jpg
1857 acta consistorii forslag om at udskifte flag med kugle til tidssignalgivning 1 jpg
1857 acta consistorii forslag om at udskifte flag med kugle til tidssignalgivning 2 jpg
1857 acta consistorii Om kommunitetsstifendie til sognepræsten 1 jpg
1857 acta consistorii Om kommunitetsstipendie til sognepræsten 2 jpg
1857 consistoriet kopibog  forslag om at udskifte flag med kugle til tidssignalgivning 1 jpg
1857 consistoriet kopibog  Om kommunitetsstifendie til sognepræsten jpg
1857 consistoriets kopibog  afslag til bælgentræder Budde om højere løn jpg
1857 consistoriets kopibog  om professor d'arrest udnævnelse til professor ved københavns universitet 1 jpg
1857 consistoriets kopibog  om professor d'arrest udnævnelse til professor ved københavns universitet 2 jpg
1858 acta consistoriet  comiteen afviser at opføre observatorium på Valby Bakke jpg
1858 acta consistorii ansøgninger til 2 graverstillinger 1 jpg
1858 acta consistorii ansøgninger til 2 graverstillinger 2 jpg
1858 acta consistorii borgerlig værge Borgens fallitbo og nyudnævnelse 1 jpg
1858 acta consistorii borgerlig værge Borgens fallitbo og nyudnævnelse 2 jpg
1858 acta consistorii borgerlig værge Borgens fallitbo og nyudnævnelse 3 jpg
1858 acta consistorii borgerlig værger melder reparationer mm færdige 1 jpg
1858 acta consistorii borgerlig værger melder reparationer mm færdige 2 jpg
1858 acta consistorii comite nedsættes til nyopførelse at et observatorium 1 jpg
1858 acta consistorii comite nedsættes til nyopførelse at et observatorium 2 jpg
1858 acta consistorii d'Arrest udtalelse om Schellerups evne til at udgive Tycho Brahes observationer 1 jpg
1858 acta consistorii d'Arrest udtalelse om Schellerups evne til at udgive Tycho Brahes observationer 2 jpg
1858 acta consistorii forsk om TKs gæld præstebolig mm 1 jpg
1858 acta consistorii indlægning af gasrør i kirken 1 jpg
1858 acta consistorii indlægning af gasrør i kirken 2 jpg
1858 acta consistorii indlægning af gasrør i kirken 3 jpg
1858 acta consistorii indlægning af gasrør i kirken 4 jpg
1858 acta consistorii magistraten sender 2 bygningssagkyndige til syn i kirken 1 jpg
1858 acta consistorii præstegaardens istandsættelse og brolægning 1 jpg
1858 acta consistorii præstegaardens istandsættelse og brolægning 2 jpg
1858 acta consistorii trinitatis kirkes økonomi og lån fra frue kirke 1 jpg
1858 acta consistorii trinitatis kirkes økonomi og lån fra frue kirke 2 jpg
1858 consistoriets kopibog  borgerlig værge Borgens fallitbo og nyudnævnelse 1 jpg
1858 consistoriets kopibog  borgerlig værge Borgens fallitbo og nyudnævnelse 2 jpg
1858 consistoriets kopibog  borgerlig værge Borgens fallitbo og nyudnævnelse 3 jpg
1858 consistoriets kopibog  borgerlig værge Borgens fallitbo og nyudnævnelse 4 jpg
1858 consistoriets kopibog  præsteboligen 1 jpg
1858 consistoriets kopibog  præsteboligen 2 jpg
1858 consistoriets kopibog  Trinitatis kirkes økonomi 1 jpg
1858 consistoriets kopibog  Trinitatis kirkes økonomi 2 jpg
1858 consistoriets kopibog  Trinitatis kirkes økonomi 3 jpg
1858 consistoriets kopibog  Trinitatis kirkes økonomi 4 jpg
1858 consistoriets copiborg  indstilling til ministeriet om 2 nye graveres ansættelse jpg
1859 acta consistorii cantor Kølle får forhøjet sit  honorar 1 jpg
1859 acta consistorii cantor Kølle får forhøjet sit  honorar 2 jpg
1859 acta consistorii det nye observatoriums opførelse 1 jpg
1859 acta consistorii det nye observatoriums opførelse 2 jpg
1859 acta consistorii det nye observatoriums opførelse 3 jpg
1859 acta consistorii det nye observatoriums opførelse 4 jpg
1859 acta consistorii forslag til nyt orgel 1 jpg
1859 acta consistorii forslag til nyt orgel 2 mm jpg
1859 acta consistorii gravernes løn 1 jpg
1859 acta consistorii gravernes løn 2 jpg
1859 acta consistorii ministeriets betænklighed vedr retsag mod kommunens vedr brolægning 1 jpg
1859 acta consistorii ministeriets betænklighed vedr retsag mod kommunens vedr brolægning 2 jpg
1859 acta consistorii ministeriets betænklighed vedr retsag mod kommunens vedr brolægning 3 jpg
1859 acta consistorii ministerriet beder om underretning om kirkens gæld 1 jpg
1859 consistoriets kopibog  cantor Kølles lønforhold jpg
1859 consistoriets kopibog  det nye observatoriums opførelse mm 1 jpg
1859 consistoriets kopibog  det nye observatoriums opførelse mm 2 jpg
1859 consistoriets kopibog  det nye observatoriums opførelse mm 3 jpg
1859 consistoriets kopibog  det nye observatoriums opførelse mm 4 jpg
1859 consistoriets kopibog  det nye observatoriums opførelse mm 5 jpg
1859 consistoriets kopibog  det nye observatoriums opførelse mm 6 jpg
1859 consistoriets kopibog  konsistoriet om klokkerens medhjælp cand pharm Borgen 1  jpg
1859 consistoriets kopibog  konsistoriet om klokkerens medhjælp cand pharm Borgen 2  jpg
1859 consistoriets kopibog  overgraver Biilmanns bestallingsbrev 1 jpg
1859 consistoriets kopibog  overgraver Biilmanns bestallingsbrev 2 jpg
1859 consistoriets kopibog  overgraver Biilmanns bestallingsbrev 3 jpg
1859 consistoriets kopibog  overgraver Biilmanns bestallingsbrev 4 jpg
1859 consistoriets kopibog  undergraver Olivarius bestallingsbrev 1 jpg
1859 consistoriets kopibog  undergraver Olivarius bestallingsbrev 2 jpg
1859 consistoriets kopibog  undergraver Olivarius bestallingsbrev 3 jpg
1859 consistoriets kopibog  undergraver Olivarius bestallingsbrev 4 jpg
1860 acta consistorii platformens reparation 1 jpg
1860 acta consistorii platformens reparation 2 jpg
1860 acta consistorii platformens reparation 3 jpg
1860 acta consistorii platformens reparation 4 jpg
1860 acta consistorii tidl borgerlig værge gør krav på betaling for tilsyn af gravsted 1 jpg
1860 acta consistorii tidl borgerlig værge gør krav på betaling for tilsyn af gravsted 2 jpg
1860 consistoriets kopibog  brev til Bornemann ang tidl borgerlig værges krav på betaling af tilsyn af gravsted 1 jpg
1860 consistoriets kopibog  brev til Bornemann ang tidl borgerlig værges krav på betaling af tilsyn af gravsted 2 mm jpg
1860 consistoriets kopibog  konsistoriets brev ang overgraverens klage om manglende betaling jpg
1860 consistoriets kopibog  konsistoriets brev om bøssernes brev ved ugedagsgudstjenesterne 1 jpg
1860 consistoriets kopibog  konsistoriets brev om bøssernes brev ved ugedagsgudstjenesterne 2 jpg
1860 consistoriets kopibog  Magistratens accept af at menigheden pålignes 30000 rd til bla nyt orgel mm 1 jpg
1860 consistoriets kopibog  Magistratens accept af at menigheden pålignes 30000 rd til bla nyt orgel mm 2 jpg
1860 consistoriets kopibog  Magistratens accept af at menigheden pålignes 30000 rd til bla nyt orgel jpg
1861 acta consistorii bibliotekets revision og forestående flytning 1 jpg
1861 acta consistorii bibliotekets revision og forestående flytning 2 jpg
1861 acta consistorii bud Rasmussen i Rundetaarn får bevilget understøttelse 20 rd 1 jpg
1861 acta consistorii bud Rasmussen i Rundetaarn får bevilget understøttelse 20 rd 2 jpg
1861 acta consistorii klokkeren søger om frutagelse for bygningskasseafgiften på 10 rd 1 jpg
1861 acta consistorii klokkeren søger om frutagelse for bygningskasseafgiften på 10 rd 2 jpg
1861 acta consistorii magistraten foreslår indløsning af jordskyld til Vartarv hospital en gang for alle 1 jpg
1861 acta consistorii magistraten foreslår indløsning af jordskyld til Vartarv hospital en gang for alle 2 jpg
1861 acta consistorii overgraveren klager over manglende betaling fra frijordsbegravelser på assistenten 1 jpg
1861 acta consistorii overgraveren klager over manglende betaling fra frijordsbegravelser på assistenten 21 jpg
1861 acta consistorii overgraveren klager over manglende betaling fra frijordsbegravelser på assistenten 3 jpg
1861 acta consistorii overgraveren klager over manglende betaling fra frijordsbegravelser på assistenten 4 jpg
1861 acta consistorii overgraveren klager over manglende betaling fra frijordsbegravelser på assistenten 5 + bibl flytning jpg
1861 acta consistorii overgraveren klager over manglende betaling fra frijordsbegravelser på assistenten 6 + bibl flytning jpg
1861 acta consistorii overgraveren klager over manglende betaling fra frijordsbegravelser på assistenten 7 jpg
1861 acta consistorii overgraveren klager over manglende betaling fra frijordsbegravelser på assistenten 8 jpg
1870 circularia betænkning ang patronatsforholdene 1844 pdf
1870 circularia betænkning fra 1845 om patronatsretten doc
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 01 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 02 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 03 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 04 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 05 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 06 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 07 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 08 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 09 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 10 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 11 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 12 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 13 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 14 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 15 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 16 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 17 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 18 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 19 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 20 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 21 INDVIELSE 1657 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 22 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 23 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 24 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 25 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 26 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 27 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 28 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 29 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 30 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 31 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 32 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 33 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 34 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 35 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 36 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 37 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 38 jpg
1599-1713 KU UBs henlagte sager og diverse Birket-Smidt udskrift af acta consistorii 39 jpg