RIGSARKIVET

Universitetets arkiv

En vigtig kilde til historien om Trinitatis Kirke, Rundetaarn, universitetsbibliotekets og kirkelige institutioner i sognet til 1869 er Københavns Universitets arkiv på Rigsarkivet. I kraft af patronatsretten til kirken er mange afgørelser blevet truffet i konsistoriets regi.

Jeg har systematisk gennemgået konsistoriets forhandlingsprotokoller  (acta consistorii) fra 1645 til 1869 og fotograferet de sider, der er relevante. En gennemgang af  protokoller kan ikke gøres 100% og jeg formoder, at der er sager, som har undgået min opmærksomhed.  Desuden har jeg ikke været konsekvent i udvælgelsen af oplysninger. For eks. startede jeg med at tage Trinitatis Assistents Kirkegård med, men måtte opgive, da der meget hurtigt kom for mange sider, der skulle fotograferes og registreres. Desuden har jeg ikke kunne dy mig for at tage andre interessante oplysninger med, selv om de ikke har noget med TKs historie at gøre.

Indtil 1792 varierer forhandlingsprotokollerne en del, alt efter sekretærens meddelsomhed. Fra 1792 er der derimod en ensartethed i forhandlingsprotokollerne forsynet med beslutningsreferat på højresiden og henvisning til enten Konsistoriets kopibog eller direkte til journalsagerne (circularia), hvor ofte meget værdifulde oplysninger kan findes.

Kopibøgerne og circularia er ikke systematisk gennemgået, hvilket bør gøres, da der før 1792 ikke er henvisninger i forhandlingsprotokollerne til bilagsmaterialet. Jeg har desuden fundet flere sager, som ikke er omtalt i forhandlingsprotokollen, men derimod overordentlig godt repræsenteret med kilder i circularia. Professorernes personlige kommentarer i circularia er alene et studie af universitetslivet værd!

I perioden varierer materialet meget, men udmærker sig ved at alle forhandlingsprotokollerne er bevarede bortset fra 1728-47 og 1806/07.

For øvrigt er Konsistoriets forhandlingsprotokol en enestående kilde til Københavns historie, vist sjældent brugt, da det er et stort arbejde at gennemgå protokollerne. Men det kan betale sig!

Fotograferede sider i kronologisk orden findes her  -  Jeg kan sende ønsket materiale, hvis du sender mig en mail med ønsker og formålsbeskrivelse.

 

Foruden konsistoriets arkiv findes der materiale i

 

Københavns Universitet,

Trinitatis Kirke, Kirkeværgerne, indkomne breve 1823-1829 div. År. (43.01.01)

Patronatssager, Trinitatis Kirke, div. år

 

Københavns Universitet,

Den centrale økonomiske forvaltning - sekretariatssager (17.02.1-08) Kvæsturen

Rundetaarn 29. april 2007

Jesper Vang Hansen