Observatoriet

1643 Kontrakt på opførelse af astronomiske huse på Rundetaarn mm Rundetaarn 1637-1937
1663 Poul Golsch søger betaling for observatoriehuse Rigsarkivet
1676 Jelling Provstis indkomst lægges til Rundetaarn Rigsarkivet
1676 Ole Rømers kongelige udnævnelse som Professor Rigsarkivet
1681 Villum Lange ønsker at efterfølge Th. Bartholin - konsistoriet gik imod Rigsarkivet
1683 Klokker Matthias Sørensens loves sønnen som efterfølger Rigsarkivet
1696 Ole Rømer ordner forvaltningen af Jelling Provsti Rigsarkivet
1696 Jens Bredals bestalling på Jellinge provsti Rigsarkivet
1708 Göran Wallarius besøger Observatoriet, dagbogsnotater Dansk Astronomi g. 400 år
1710 Observatorites instrumentfortegnelse Rundetaarn 1637-1937
1710 Observatoriet køber Ole Rømers instrumenter af hans enke Rigsarkivet
1712 Valg af Jørgen Rasch til observator og almanakken vedrørende Rigsarkivet
1714 Kongelig ordre til konsistoriet om Horrebows professortitel Rigsarkivet
1714 Peder Horrebow overenskomst med Ludvig Holberg om observatorembedet Rigsarkivet
1716 Horrebows klage over Søren Matthiesen Rigsarkivet
1731 Regning for murerarbejde på observatoriet 1730 og arbejdsværelserne 1731 Rigsarkivet
1731 Kleinsmederegning på dørbeslag, låse mv i Observatoriet Rigsarkivet
1731 Tømmerarbejde ved Sejerværket m.fl. steder Rigsarkivet
1741 Christian Horrebow får tilladelse til at forbedre Almanakken med rejseoplysninger Rigsarkivet
1742 Christian Horrebow søger om privilegiet at trykke og sælge almanakker Rigsarkivet
1743 Bestallingsbrev for Christian Horrebow Rigsarkivet
1743 Strid mellem Peder Horrebow og ramus om udgivelse af almanakken Rigsarkivet
1743 Sagen om udgivelse af almanak med forkert påskeangivelse for 1744 Rigsarkivet
1748 Christian Horrebow søger løn som professor ddesignatus Rigsarkivet
1761 Observatoriets Regnskab fra 1729 til 1760 Rigsarkivet
1761 Diskussion om observatoriets tilstand Rigsarkivet
1766 Kgl. Rescript om Nyordning af Observatoriet Rigsarkivet
1777 Udskillelse af Observatoriets økonomi af Trinitatis kirke Rigsarkivet
1783 Bugges ansøgning om øget del af indtægterne fra almanakforpagtningen Rigsarkivet
1785 Forordning om fordelingen af indtægterne fra almanakforpagtningen Rigsarkivet
1785 Observatoriets Instrumentfortegnelse Rigsarkivet
1789

Nicolai Jonges Københavnsbeskrivelse

side 38-45 om Thomas Bugge observatorium 1777 mm

Rundetaarns bibliotek
1800 Længdekontor oprettedes på Observatoriet Rigsarkivet
1806 Bibliotekskommissionens og etatsråd Bugges uenighed vedr. Sneglegangens ordensregler Rigsarkivet
1806 Portnerenken Simonsen søger pension og får afslag Rigsarkivet
1807 Mathias Bugges beretning under det engelske bombardement Nordisk Astr.Tidsskrift
1811 Tårnbeboerens vandhentning i Regensens gård Rigsarkivet
1812 Universitetsbud Hansen søger gageforhøjelse mm Rigsarkivet
1812 Ekstraordinære udgifter for Observatoriet Rigsarkivet
1812 Ekstraordinær murerregning ved lokummernes rensning Rigsarkivet
1813 Fordeling af vedligeholdelsesudgifter ml kirke og tårn Rigsarkivet
1815 Mathias Bugges henvendelse om observatoriets økonomi Rigsarkivet
1816 3 breve/beretninger om istandsættelser af værelser i Rundetaarn Rigsarkivet
1820 Portnerboligen ønskes nedlagt Rigsarkivet
1820 Portnerenken fortsætter som biblioteksbud Rigsarkivet
1820 Observatoriets ombygningsplaner Rigsarkivet
1822 Directionens henvendelse om finansiering af ekstraudgifter vedr reparationen af observatoriet Rigsarkivet
1822 Liste over håndværksmestre vedr. reparationerne -
1822 Stenhugger Schellers regning Rigsarkivet
1822 Murer Lytthans regning Rigsarkivet
1822 Tømmermester J.H.Breedes regning Rigsarkivet
1822 Snedkermester Thielemanns regning Rigsarkivet
1822 Kobbersmed N. Jacobsens regning Rigsarkivet
1822 Kleismed Timms regning Rigsarkivet
1822 Malermester Fædderholdts regnng Rigsarkivet
1822 Ursins beretning om ombygningerne af den øverste del Rundetaarn bibliotek
1824 Om Rundetaarns åbningstider og astronomernes arbejdsro Rigsarkivet
1910 Villads Christensens artikel om "Tidssignalet i København" Historiske Meddelelser 1910
1995 Darnells beretning om observator Andreas Nissen Rundetaarns arkiv