Kleinsmederegning for Observatoriet, 1731

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, bygningsbilag, nr. 421.7

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

kleinsmederegning for beslag låse mm for observatoriet i Rundetaarn. Beløb angivet som Rigsdaler-mark-skilling

-----------------------------------------

 

 Regning paa Kleinsmed Arbeid, som er forferdiget ved Trinitatis Kircke paa det Runde Taarn, ved Indretningen for Astronomien, som følger

 

Ao 1730

d. 10: M.

I det Runde Taarn for Steen Trappen

En Dør beslagen med nyt tilbehør, Hengseler og fordreft Laas       4-0-0

En dobelte udvendig Dør ud til Jernvercked,

beslagen med Nyt Tilbehør 4 Indmuuede Stabeler Hengseler

2 Skuf Rigeler og en Dircke føj fordeckt Laas                                   6-0-0

En Gebrocken Dør beslagen med et par Bebroskene Hengseler

2 Skuf Rigeler og en strerck treck=Laas                                           4-0-0

 

d. 23. diti      

4 Vinduers Karme beslagen med Nyt Tilbehør, hver Karm

med en Ramme og en Luge á 8 Mark                                                5-2-0

8 fine kantige stenger giort til Karmene

vog 3 lispund 3 pund á 1 rdr                                                              3-1-2

NOCK 2 Luger beslagen paa Muuerne for 2 store Huller

med nyt tilbehør og indmuurte stabler                                              2-0-0

Et Stelle Jern giort med Skruer og glat fiilet                                       6-4-0

d. 11 Decmbr

31 Ankere giort til Bielkerne Runden om ved Jern Vercked

Vog 5 Lispund 9 pund Á LP 1 rdr.                                                        5-3-6

50 Muurstifter giort til Skilderommene á 1 mk                                     8-2-0

6 Kammer Døre beslagen med Nyt tilbehør Hengseler

og treck Laas á 10 mk.                                                                      10-0-0

Nock en Dør ved Trappen paa det yderste Skielderom beslagen

med Hengseler og handgref med Klinkefald                                       1-2-0

Nock 2de store Lemme beslagen med Nyt tilbehør                             1-3-0

 

Summa Summarum                                                                                57 rd 5 mk 8 sk

 

Kiøbenhafn d. 3 Decembr Ao 1733

Anna Sal Jørgen Ambrosios

 

Ovenstaaende Arbejde ved Trinitatis Kirkes Runde Taarn forfærdiget test.

Erland Reits

 

Efter begiering hafver vi begge Underskriftne vert ved Trinitatis Kircke og same steds efterseet og besigtiget hvis Kleinsmed arbeit, efter anførde reignings indhold, og befindis da udi alle maader richtig og forsvarlig for ferdiget. Testerer/

 

Diederich Haye, Keinshmidt

Jens Jensen

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>