Observatoriets instrumenter 1785

Rigsarkivet, Købehavns Universitet

Konsistoriets kopibog, 1783

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

-----------

Nærværende fortegnelse over instrumenter udfærdigedes efter kancelliets ønsker ved almanakforpagtning 1785.

-------------------------

No. 658 Kancelliets PM om udfærdigelse af en fortegnelse over instrumenter på Observatoriet. (ikke transskriberet)

--------------

No. 672

Designation over Observatorii Instrumenter, forfattet efter Cancelliets ordre den 23 Mart. 1785

 

I Dag den 23de Martii 1785 var vi Underskrevne forsamlede her paa Observatorio for efter hans Kongel. Majestæts allerhøieste Befaling paa Consistorii Vegne at forfatte en Fortegnelse paa de gode og brugbare Instrumenter sam er til samme Observatoorio henhørende g hvilke befandtes at være følgende:

 

1. Astronomiske Instrumenter.

 

1, Mural-Quadrant af 6 fods Radius

2, En Astronomisk Sector af 12 fods Radius

3, En Astronomisk Cicel af 4 fods Diameter

4, Et Transit Instrument paa 6 fods Længde

5, En trefods bevægelig Quadrant

6, Et astronomisk Uhr af Janson

                      Alle overstaaende Instrumentr ere betalte med de af Kongen

                      til Observatorio allernaadigst bevilgede Penge.

7, Et Engelsk Uhr af Mudge og Dutton

8, Et fransk Uhr af Le Paute

9, Tvende dollonske 10 fods Kikkerter med objectio micrometere og stativer.

10, En 2 fods reflections Telescop med objectiv micrometere

11, En dollonsk Nat Kikkert paa 1½ fod

12, En fransk 3 fods bevægelig Quadrant af Langlord

 

2. Meteorologiske Instrumenter

 

1, Tvende Barometre

2, Tvende Thermometre

3, Et Hygrometre

4, Et Anemometer

5, Et Hyctometer

6, Declinations Compas

7, En Luftpompe med 9 Klokker

8, Et Glas til Camerad obscura

9. Et bedærvet Solar microscop

10, Et lidet Wilsons microscopium

11, Et Glas prisma.

 

3. Gamle og ubrugbare Instrumenter

 

1, Nogle gamle og ubrugbare Kikkert-Rør deels med – deels uden Glas

2, Tvende gamle Globi, den eene concav og den anden convex.

3, Tvende paralatiske Maskiner

4, Et jern Kikkert stativ.

 

4. I Omgangen af Taarnet.

 

1, En Slibe Maskine med adskillige Skaaler

2, En drejer Bænk med nogle drejerjern

3, Et Glaspuster Bord.

 

Desuden ved denne Leilighed erindrede ieg, Bugge, at af de forhen værende gamle Instrumenter ere rata meridiana og Machina æquatoria sendte til det Istandske Observatorium i Lamb-Huus.

Hvilke saaledes ere blevne af os efterseete og verificeerte og benævnte Instrumenter af mig Bugge imodtaget.

 

Kiøbenhavn den 23 Martii 1785

Janson, pt Univers. Rector

Bugge

Geuss

 

 
----------------------------------
No 672  Konsistoriets PM til kancelliet med oversendelse af inventarium (ikke transskriberet)
  Klik til hovedsiden   ――――――>