Murerregning for at slå huller til lokumskanalen, 1812

Rigsarkivet, Københavns Universitet,

Den centrale økonomiske forvaltning,

Pakke 18.24.02

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

Se også "ekstraordinære udgifter for Observatoriet"

---------------------------------------------------------

No 39

Regning til Høiædle og Velbaarne Hr. Etatsraad og Professor Th. Bugge. Ridder af Dannebrogen.

 

1812
For Muur-Arbeide ved adskillige huller at hugge og igien tilmuuere paa det opgaaende murede Rør paa runde Taarn, hvorved have arbeidet, og hvortil materialer ere brugte s.f.:

October 12te og 13de, to Muursvende 3½ Dag a 4 rd= 14 rd

To Haandlangere 3½ dag a 7 rd 8 sk= 4 rd 2 mk 4 sk

1½ Tønde  Muurkalk a 7 rd= 10 rd 3 mk

Vognleie for sammes Transport 2 rd 3 mk

For brug af Klaphamre og Brækjern 1 rd 3 mk 12 sk

I alt 33 rd

 

Kiøbenhjavn den 31te December 1812 P.Eegerod

Ovenanførste Muurarbejde med at tilmure nogle Aabninger, som formedelst Vandhuuscanalers Rensning vare brudte i Muren paa det astrn. Taarn, er som anført forrettet, kan bevidnes

M. Bugge A. Pihl

Observatorer ved det astronomiske Observatorium

 

Betalt, herfor vedbørlig qvitteres

P. Eegerod

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>