Hovedreparation af Rundetaarn 1822/23 - Malerens regninger

Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning

Regnskaber – udgiftsbilag  (18.22.23)

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

En omfattende hovedreparation af det øverste af Rundetaarn og observatoriet blev gennemført i 1822 og 1823. Arbejdet blev ledet af professor og stadsbygmester Malling.

Malermester Andreas Ferdinand Fæddersholdts 4 regning:

----------------------------------------

 

No 306  23/24

 

No. 1.

Underdanigst Regning

 

Paa følgende maler arbeide som er forferdiget efter S.F. Hr Professor Stadsbygmester Mallings Tegning og anvisning ved Observatoriet og Platfond paa Runde Taarn nemlig.-

 

1823

Malet Hoved Gesimset om Taarnet 3de gange og Træet under Koberet, samt Koberet oven paa, som tilsammen udmaaler 486 kvadratalen a 16 sk.= 87 rbd

Malet Jerngelænderet rundt om Taarnet og Trappen 2de gange Sort paa begge sider for i alt 74 rbd

For at afskrate og Rense ovenbemelte Gelænder for Lort derfor 16 rbd

Malet alt Muren udvendigt paa Observatoriet 3de gange med Oliefarve som er 345 kvadratalen a 16 sk= 58 rbd

For at udkitte om Vinduerne og paa Muren over alt derfor 12 rbd

Malet træ-Gesimset det nye 3de gange og det gamle 2de gange og udkittet samme er 68 lob. Alen a 16 sk= 11 rbd 32 sk

Oliæt Dørren indtil Observatoriet som Egetræ 3 rbd

For at Male og aftrække di blinde Vinduer med Skyge og Lys derfor 1 rbd

Malet inrætninger paa Skorstenen til at forhindre Røg med 2de gange invendig og udvendig derfor 4 rbd

Malet Flagstangen 3de gange Sort derfor 3 rbd

 

I det store Observatorie

Malet alt Panelet 4 gange med Oliefarve og udkittet og skrabet som udmaalet 190 kvadratalen a 20 sk= 39 rbd

Malet 3de stk store Dobbelte Drre med Karm og So……….(?) 4 gange de 2de paa bege sider og den ene paa en side som udmaaler 90 kvadratalen a 20 sk =18 rbd 72 sk

Lofted 4 gange Malet og udkittet samt slebet som er 104 kvadratalen a 20 sk= 21 rbd 64 sk

For at udspare det hele med 2de Kolire (?) derfor i alt 12 rbd

For at Male 7 Hoveder ang Basulut med indskription under som derfor a stk 10 rbd= 70 rbd

Under Loftet Malet et stort Kompas og forgyldt di 12 Himmeltegn med egte Guld samt aftrækken Listerne om same. Derfor i alt 40 rbd

Malet 7 Fag Vinduer 4 gange invendig a 10 mk Faget= 11 rbd 64 sk

Gulvet 2de gange Malet med heed Færnids og Dret som Træe derfor 24 rbd

Golvene i de 2de mindre Værelser Ligeledes Malet a stk 6 rbd= 12 rbd

Trappetrinene og Vangestykkerne paa same med til Værelserne Ligeledes malet derfor 7 rbd

Marmoreret Vægge og afdeelt i grader paa same Trappe derfor 6 rbd

I de mindere [midterste?]Værelse Malet Væggene 4 gange som udmaaler 96 kvadratalen a 20 sk= 20 rbd

Ligeledes Malet Væggene og Loftet i det mindre Observatorium 4 Gange Seledon grøn som er 106½ kvadratalen 20 sk= 22 rbd 18 sk

Under windeltrappen Malet en DobbeltDør med Karm 3de gange paa bege side 3 rbd

En Engetræs do med Karm og Schamppevang Ligeledes Malet paa udvendige side 2 rbd

Malet et Fag Vinduer 2de gange paa bege sider paa same Trappe og Odret som Egetræ derfor 1 rbd 58 sk

Malet Væggene paa den Ovale Steen Trappe 3de gange med Olie Farve og Trinene under same Ligeledes udmaaler 118 kvadratalen a 16 sk= 19 rbd 64 sk

Afskatet den Sten Taule over ingangen til det store Observatorie og rengiort derfor 1 rbd 64 sk

 

Summa 602 rbd 26 sk

Kiøbenhavn 18 May 1823

Fædderholdt

 

Referet til Indberetning af 24 Sept 1823

Malling

 ---------------------------------------------------

No 2

Underdanigst egning

Paa følgende Maler arbeide som er forferdiget efter S.F. Hr Professor Stadsbygmester Mallings Tegning og Anvisning hvad Localet fra Skilderomet og opad nemlig.-

 

1823

Malet alt Trappe Gelænderet 3de gange og udkitted samt beklædningen under same og Trinene forpaa som i alt udmaaler 120 kvadratalen 20 rbd

For at elliminere Balongstrene som Bronze derfor 10 rbd

Malet et Stakit for Vinduet under Trappen 3de gange paa bege Sider 2 rbd

Malet en ny engeld Døer med Karm og Gerægter paa bege sider 3de Gange 3 rbd

En do gamel ligeledes paa den udvendig side 1 rbd 32 sk

3de stk store Dobbelte Gitter Døre for Sidekerne 3de gange. Malet paa bege Sider og Odret som Egetræe og stengerne som Bronze a stk 10 rbd= 30 rbd

7 Fag Vinduer 2de gange Malet paa bege sider og nvendig Odret som egetræe a faget 16 mk= 18 rbd 64 sk.

Angtre Dørren med samt Portalet 3de gange Malet og Odret som egetræe paa bege sider derfor 10 rbd

For at Male nogle Siratter paa same som Bronze 2 rbd 48 sk

For at afslibe og rengiøre den Store himel Globus og siden male same med blandede Figurer og de 4 Aarstider malet: hiørnerne graat: gaaet alle Stiernerne ægte forgylt og Gradeindelinger paa same og himel Vægene ligeledes forgylte – den halvronde neden under ligeledes malet med blandede Figure og Stiernene forgylte med ægte Guld derfor i alt efter nøyeste Beregning 80 rbd

Summa 177 rbd 48 sk.

Kiøbenhavn d. 8 Juli 1823

A. Fædderholdt

Refereret til Indberetning af 24 Sept. 1824

Malling

-----------------------------------------------------

No 3

Underdanigst Regning

Pa følgende Maler Arbeider som er forfærdiget efter S.F. Hr. Doctor Ursins Ordre og Anvisninger ved Opservatorernes Værelser.

 

1823 a

Udpaa Gangen malet et Skilderom et Skab og en dobbelt Dør 3de gange og udkitted same er 36 kvadratalen a 16 sk stk= 6 rbd

I det inderste Værelse malet Lofted med Limfarve derfor 4 rbd

Malet Væggene i det Nye 4 gange og det øvrige 3de gange med Olie farve er 145 kvadratalen a 20 sk = 30 rbd 20 sk.

1 Fag Dobbelt Vindue med forsads do indenfor 2de gange Malet paa bege sider 4 rbd

For at aftrække det underste som Paneel derfor 8 rbd

Malet en liden Consul 2de gange og Odret som Marhmor, og et nyt Skab med Hylder 3de gange malet og Dørene paa den indvendige side, derfor i alt 4 rbd 48 sk

Værelset dernæst malet Loftet med Limfarve derfor 4 rbd

Malet Væggene 4 gange Blaa og udkittet er 165 kvadratalen a 20 sk.= 34 rbd 36 sk

Malet et Fag dobbelt Sten Lue 2de gange paa bege sider 2 rbd

For at aftrække Panel og Lister derfor 9 rbd

Malet den ny Dør op til den lile Trappe 3de gange paa den ene side 1 rbd 48 sk

Malet Beklædningen ved Opgangen paa Trappen 3de gange 46 kvadratalen a 16 dk= 7 rbd 64 sk

For at udkitte same 1 rbd 38 sk.

Malet det nederste Værelse i det inderste Væggene og Loftet 2de gange med Limfarve som udmaaler 256 ¾ kvadratalen a 5 sk= 11 rbd 48 sk

Malet et Fag Vindue 2de gange Perle i ovenlag 1 rbd 48 sk

Ligeledes Malet en Dør med Gerichter 1 rbd

Malet et Skab med 2de Dørre det Nye 3de gange der gamle 2de gange 1 rbd 32 sk

Malet Skabet om Machineriet til Globussen 2de gange 48 sk

For at Marmorere alt det underste af Væggen og aftrække same 4 rbd

I det forreste Værelse Malet Væggene og Loftet 2de gange med Limfarve som udmaaler 76½ kvadratalen 3 rbd 941 sk

For at aftrække det underste der for 1 rbd

Malet et Fag Vindue 2de gangeinvendig derfor 1 rbd 48 sk.

Summa 147 rbd 86 sk

 

Kiøbenhavn d. 8. Juli 1823

A. Fædderholdt

 

Betalt hvor for underdanigst Qviteres

A. Fædderholdt

 ----------------------------------------------------- 

 

No 4

Underdanigst regning

 

Paa følgende maler arbeide som er forferdiget efter S.F. Hr. Professor og Stadsbygmester Mallings Tegning og Anvisning hved Ronde Taarn nemlig.-

 

1822

For at Male og Forgylde et stort Fløjg med de 4 Hoved Vinde med Egte Guld derfor 20 rbd

Bronziere en Byste derfor 6 rbd

Malet 2de Stifger 3de gange a stk 2 rbd= 4 rbd

Summa 30 rbd

 

 

Kiøbenhavn d. 8. January 1823

A. Fædderholdt

 

Betalt hvor for Underdanigst Qviterer

A. Fædderholdt

 -------------------------------------------------------------------------------

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>