Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Kleinsmedens regninger

Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning

Regnskaber – udgiftsbilag  (18.22.22)

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

En omfattende hovedreparation af det øverste af Rundetaarn og observatoriet blev gennemført i 1822 og 1823. Arbejdet blev ledet af professor og stadsbygmester Malling.

Kleinsmed 

Georg Friedr. Timms 4 regninger:

----------------------------------------

 

No 308  23/24

No. 1

Regning over det efter Stadsbygmæster Hr. Prof. Mallings Ordre udførte Kleinsmed=Arbeide

Ved Gesimsen, Platformen og det astronomiske Observatorium paa Rundetaarn

 

1822

Til to Indues Karme 4 kryds Ankere med 8 stærke Holz-Skruer a 1 rbd= 4 rbd

4 Jern Skruer med 32 Holz Skruer 4 rbd 3 mk

3 store Spids Klamre med Søm 1 rbd 3 mk

4 Kryds Ankere med 8 skruer til den yderste Dørkarm 3 rbd

4 do med do til en Vindues Karm 3 rbd

5 stk Murstifter med Søm 1 rbd 4 mk

4 Fag Vinduer med hollandske Hængsler med Skruer og Stifter, 8 indhugne hjørnebaand med 32 Skruer, 2 par Stænger af 3 alen Høide med Knapper og 8 Kramper med Skruer og Slæb. Fjeder med Skruer, for hvert Fag i alt 20 rbd.= 80 rbd

1 Fag med do Beslag noget lavere 18 rbd

2 enkelte Vindues beslagne med to hollandske Hængsler med Skruer og Stifter, 4 Hjørne-Baand, Parqvil-Stang med 4 Kramper, Skruer og Nitter a 10 rbd= 20 rbd

En ny Dør beslagen med tonye Stebel Blad hængsler og en dirkefri Kasse-Laas med Slut og Tilbehør 7 rbd

Til den yder dobbelte Dør 2 nye hollandske Hængsler og 4 do gamle istandsatte med Skruer og Stifter, Laasen repareret, en ny Nøgle forfærdiget, ligeledes Skruer og Stifter, samt to lange Blads Rigler og 4 nye Skilke med 8 Skruer 8 rbd

2 Par indvendige Døre, Laase samt Skufe Riglerne istandsat, 4 nye Skildte og Messinggreb med Skruer etc. a 5 rbd= 10 rbd

Det store søndre VinduesFag i Observatorium beslaget 6 hollandske Hængsler med Skruer og Stifter og 2 Parquil Stænger af 3 alens høide 20 rbd

Dertil i midten en Lem med 3 krogede Hængsler tvært over og Stang 12 rbd

En mindre do Klap med 2 krogede Hængsler, Klinkelaas og Beslag til en Stang 8 rbd 4 mk

Til en Lem under Loftet 2 dobbelte Krogede Hæbgsler med Skrue-Bolte samt 16 Holz Skruer, 2 Laase med Hager, Lang Stang med Kramper til Ophisning og Laas med fjeder og 12 Skruer 12 rbd

Til samme 2 Gifler med Messing Tridser og 8 Skruer og Fjeder 4 rbd 4 mk.

Røghatten paa Skorsteenen forandret med en ny flad Ring paa Ovendelen og Underdelen 2 nye Kryds Stænger og ny kantet Tudt med Tilbehør 10 rbd

En Skorstens Dør istandsat med et nyt Stykke Plade og inden i Skorstenen en Jern Skinne med 3 flade Vinkel Spidser 2 rbd

En Lem paa Observatorium beslagen med dobbelte Hængsler, indlagt Greb og Haandfang forneden 4 rbd 4 mk

En Lem paa Loftet med indhukne Hængsler og en  Skuf-Rigel 2 rbd

Gelenderet ifølge Overslag Repareret 150 rbd

Det mindre Jern-værk ved Windeltrappen nedtaget repareret, forneden omarbeidet og opsat 80 rbd

Summa 466 rbd 4 mk

 

Georg Frieder. Timm

 

Refereret til …

Af 24 Sept. 1823

Malling

 -------------------------------------------

No. 2

Regning over det af Stadsbygmester Hr. Professor Malling opgivne og efter hans anviisning udførte Kleinsmede Arbeide ved Opgangen i Rundetaarn til Observatoriet

 

1822

Til en stor Blok Karm 4 Kryds Ankere med 8 svere Holz Skruer 4 rbd

Til et Par dobbelte Døre i det nye Skillerum Beslag med 6 hollandske hængsler med Skruer og Stifter og en dobbelt indstukken Laas med 2 nøgler, to lange Kant-Rigler med Behør 30 rbd

Til Stakitterne 20 dobbelte krogede Muurstifter med Søm til Befæstelse a 2 mk= 6 rbd 4 mk

Til Trappen en Skrue Bolt med Møttrik og Nøgle 1 rbd 2 mk

Til do to lange Muurstifter med Søm 4 mk

Til do en Rundstang med Holz-Skruer og Møttrik 3 rbd 2 mk

Til do en Snickel Plade med to lange Huller og en do lige med et Hul og 11 Skruer 2 rbd

3 Blad Muurstifter og to lige do 1 rbd

Til StakitDøren 12 Hager til Befæstigelse a 3 mk = 6 rbd

Til Stakit Døre 6 smaa hollandske Hængsler med Søm, tre Laase og 6 Skuf-Rigler, for hver dør 7 rbd= 21 Rbd

En Dør ved Reposen beslagen med hollandske Hængsler og en dobbelt indstukken Laas med Skildte og Søm 7 rbd

En Dør ved Trappen med Hængsler og Laas med Tilbehør 5 rbd

88 rbd

 

Betalt hvorfor qvitteres

Georg Frieder. Timm

 

Refereret til Indberetning af 24 Sept 1823

Malling

 -----------------------------------

No. 3

Regning over Kleinsmed Arbeide udført ifølge Dr Ursins Anviisning ved de af Observator beboede Værelser paa Rundetaarn.

 

2 Blad Tapper til DørKarme ved Steen- Trappen med 6 Holz Skruer 1 rbd 2 mk

Et Par dobbelte Døre ligeledes ved Trappen beslagne med 4 hollandske Hængsler og to lange Kant-Rigler, Laasen Repareret 6 rbd

Til Vinduerne 2 nye Jern-Greb og 3 Klinker, 4 Skildte og Søm a 1 rbd= 2 rbd

Til en Ovnplade til en Kakkel-Ovn sat en ny Tinde og Krands med Net, Nagler 1 rbd 3 mk

Til samme Kakkelovn et dobelt Knæ-Rør med Dør og Spield 5 rbd 2 mk

Et Skab beslagen med to hollandske Hængsler og Laas 5 rbd

En ny Jernplade sat paa Gulvet ved en Kakkelovn 1 rbd 4 mk

To gamle Jernplader udbedrede og paanaglede med ny Søm 4 mk

I alt 23 rbd 3 mk

 

Betalt hvorfor Qviteres

Georg Friedr. Timm

 --------------------------------

No 4

Regning over Kleinsmed-Arbeide udført efter Observator Dr. Urins Anviisning paa Rundetaarn

 

Til Muursvendenes Værktøi at afkradse Soden med; 55 Skovle  er skjerpede 2 rbd 4 mk.

7 Muur Hamre istandsatte og en do lagt Staal for 2 rbd 5 mk

 

Til Sodens Nedhugning 20 Muurhamre skerpede a 1 mk= 3 rbd 2 mk

4 do lagt nyt Staal for 3 mk= 2 rbd

12 Muurhamre skærpede a 1 mk= 2 rbd

6 do lagt nyt Staal for a 2 mk= 2 rbd

Beslag til 7 Fag Rulle-Gardiner til hvert Fag 2 Blad Skeer med Messing-Bøsninger og Tapper, Messing Greb og Tridser og Stil-Skruer a 3 rbd 2 mk= 23 rbd 2 mk

En ny Fod-Skraber ved Trappen 1 rbd

I do to Løve-Hoveder boret Huller og indsat Ringe med Rosetter etc. 3 rbd 2 mk

2 aparte Nøgler til samme Dør a 1 rbd= 2 rbd

En Fløj-Stang af 5½ alen længde og en stor fløi dertil med Metal-Bøsninger, Kryds til Vindene og Viser 50 rbd 1 mk

Summe 95 rbd 1 mk

Betalt hvorfor qviteres

Georg Friedr. Timm

--------------------------------------  

 

Bemeldte Regning No1 til beløb Navne Værdie 466 rbd 4 mk

Hoslagte do No 2 do 88 rbd

Do do No 3 do 23 rbd 3 mk

Do do No 4 do 95 rbd 1 mk

Tilsammen 673 rbd 2 mk

Herpaa modtaget I forskud af Dr. Ursin 600 rbd

Rest 73 rbd 2 mk

Ovenstaande Smma 73 rbd 2 mk er mig betalt med Tre og Halvfjerdsindstyve Rigsbankdaler 32 sk, af Universitetets Comptoiret, hvorfor qvitteres

Kbhvn d. 8 Martii 1824

Georg Friedr. Timm

---------------------------------------

  Klik til hovedsiden   ――――――>