Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Kobbersmedens regninger

Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning

Regnskaber – udgiftsbilag  (18.22.22)

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

En omfattende hovedreparation af det øverste af Rundetaarn og observatoriet blev gennemført i 1822 og 1823. Arbejdet blev ledet af professor og stadsbygmester Malling.

Kobbersmed 

N. Jacobsens regning med 4 bilag:

----------------------------------------

 

No 184 22/12 23

 

Underdagigst Regning

Efter Hr. Professor og Stadsbygmester Mallings Ordre, haver jeg Forfærdiget følgende Kobersmedde Arbeide paa det Runde Astronomiske Taarn i Indeværende Aar. – Nemlig

Dækket den yderste Cirkelring paa Taarnet. Consolerne og det stykke ved Trappen med nyt Kobber af Indhold 111 ¾ kvadratalen, med tillæg af Kobber og Arbeidsløn. A 5 rbd 1 mk pr. kvadratalen= 577 rbd 2 mk 4 sk.

Leveret til Gesimsens dækning 1550  stk kobber 2 tomme Søm a 4 sk stk= 64 rbd 3 mk 8 sk.

Leveret til Kidtning ved Consolerne 2 lispund Ollie Kidt a 6 rbd= 12 rbd

2 Potter kogt Ollie a 4 mk= 1 rbd 2 mk

Leveret til Lodning ved Jernstengerne 3 lispund Tinn a 4 mk pr. pund= 32 rbd

I alt 687 rbd 1 mk 12 sk.

 

Dækket med nyt Kobber paa Observatoriummet af Indhold 54 ¾ kvadratalen, med tillæg af nyt Kobber, Søm og Arbeidsløn, 5 rbd pr kvadratalen= 273 rbd 4 mk 8 sk.

Forfærdiget 4 stk nye Kobber Klapper til Observatoriummet  vog 8 Lispund 15 pund, a 1 rbd pr. pund= 143 rbd

Til Klapperne 9 stk nye Kobber Hængsler vog 31 pund, a 1 rbd pr pund= 31 rbd

Kobbersøm og nagler til Hængslernes Befæstigelse 8 rbd

Forfærdigelse til Cylindernes Befæstigelse, 16 Stk Kobber Krendse og Dækkeler vog 21 pund, a 1 rbd pr. pund= 21 rbd

Til disses Paalodning 1 Lispund Tin, a 4 mk pr. pund= 10 rbd 4 mk

Betalt Mechanicus Friis for Metal og Smedde Arbeide efter Bielag No. 1 51 rbd 2 mk

Leveret til Kobberets befæstigelse ved Klapperne 500 stk Kobber Laasesøm a 2 sk= 10 rbd 2 mk 8 sk

I Arbeidsløn for Klapperne og Cylindernes Opsættelse 15 rbd

I Arbeidsløn for at afbrække det gamle Kobber og Jern 25 rbd

Udrepareret Kobber Tagene med nye Kobberstykker samt Lodning og Kidtning 25 rbd

Leveret til Lodning ved Skorstenen 6 pund Tin a 4 mk = 4 rbd

Dækket en Strimmel, med nyt Kobber over Risten paa Gesimsen af Indhold 12 kvadratalen, med tillæg af Kobber, Søm og Arbeidsløn a 5 rbd pr. Kvadratalen= 60 rbd

Betalt Reebslagerens Regning efter Bielag No 2 5 rbd

Videre leveret til Kobberets Befæstigelse 2 lispund 8 pund Stangblye a 1 mk pundet= 6 rbd 4 mk

Indsat 6 stk nye Kobber Ruder vog 10 pund a 1 rbd= 10 rbd

Leveret 8 pund Tinn a 4 mk pr pund= 5 rbd 2 mk

Betalt Vognleie, Veierpenge og Transport for det gamle Kobber efter Bielag No 3 9 rbd 5 mk 8 sk

 

Summa 1468 rbd 2 mk 4 sk,

I Modtaget gammelt Kobber 10 skippund  9 Lispund 12 pund a 2 mk 8 sk pr pund = 1398 rbd 2 mk

Summa 70 rbd 4 sk

Kiøbenhavn d. 28. Septr 1822 N. Jacobsen

 

Referert til Indberetning af 24 Sept. 1823

Malling

 

Foruden de for ham modtaget af Dr Ursin 50 rbd er mig under dags dato betalt paa Universitets Contoiret Regning 20 Rbd 4 sk hvorfor her ved Qviteres

N. Jacobsen

 

Not H. Baagøe

 -------------------------------

 

Bilag N 1

S.F. Hr Jacobsen

 

1822                                    Debit

 

Junii 12.  Forfærdiget 4 stk Metal-Tridser med snorløb Axler samt P..mer  hvori de hviler a 6 rbd 2 mk= 25 rbd 2 mk

3de Beslag til de store Lemme med … og vinkler vog 3½ lispund a 6 rbd lispund= 21 rbd

Et Beslag til en liden Lem = 2 rbd 2 mk

8 stk Kaber Bøsninger uddreiet til Touge a 2 mk = 2 rbd 4 mk

Suma 51 rbd 2 mk

Kiøbenhavn d. 3. July 1822

Mig betalt

Johanes Friis

 -------------------------------

 

Bilag N 2

Hr. Kobbersmedmester Jacobsen

 

1822 for bekommet til Brug ved Runde Taarn

4 stk tiærede Lemme 8 rbd

Christianshavn d. 28 July 1822

Betalt

A. Toxverds Enke & Søn

 --------------------------------

 

Bilag N 3

Udgifts regning paa det gamle Kobber fra det Runde Astronomiske Taarn

 

1822

For ovenanførte Kobber Transport

Juni 10.          I Vognleie 1 rbd 2 mk

                      Paa Vejerboden i Vejerpenge 5 mk 8 sk

                      2 karle at transportere samme a 3 mk= 1 rbd

Ditto 26         I Vognleie 1 rd 2 mk

                      Vejerpenge 1 rbd

                      2 Karle at Transportere samme a 3 mk= 1 rbd

Juli 9              Vognleie 1 rbd 2 mk

Vejerpenge 1 rbd

                      2 Karle til at Transportere samme a 3 mk= 1 rbd

Summe 9 rbd 5 mk 8 sk

 

Kiøbenhavn d.

 

N. Jacobsen

 -------------------------------

Bilag N 4

At der fra Observatoriet paa Runde Taarn er bleven veiet til Kobbersmed Jacobsen

Under 10. juni 1822 adskilligt gl. Kobber vog 2 skippund 18 lispund 6 pund

Under 26. do gl. Kobber vog 3 skippund 16 lispund 15 pund

Under 9 Juli do 3 skippund 12 lispund 2 pund

 

I alt 10 skippund 7 lispund 7 pund

 

Siger Tie Skippund Syv Lispund Syv pund bliver herve paa forlangende bevidnet

Kiøbenhavns Veierhuus den 22 Septb. 1823

Lauritzen

 ------------------------------------------

En videre modtaget fra Observatoriomet paa Runde Taarn gammelt Kaaber afsendt 2 lispund 5 pund

Kiøenhagen den 22de Septr 1823

N. Jacobsen

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>