Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Snedkerens regninger

Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning

Regnskaber – udgiftsbilag  (18.22.21)

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

En omfattende hovedreparation af det øverste af Rundetaarn og observatoriet blev gennemført i 1822 og 1823. Arbejdet blev ledet af professor og stadsbygmester Malling.

Snedkermester Johan Christian Thielemann 3 regninger:

--------------------------------------------

No 309  23/24

No. 1

Regning

 

Over forfærdiget Snedker Arbeide til Runde Taarn efter Hr. Professor og Stadsbygmester Mallings Tegning og Anvisning, nemlig:

 

Til den Lige Trappe forfærdiget 15½ alen Gelænderværk, Bestaaende af dreiede Ballustre og kiælede Haandgrev samt Mæglere. For Materialer og Arbeidsløn a alen 15 mk = 38 rbd 72 sk

10½ alen Beklædning med kiælet  [=kehlet] Haandgrev a alen 1 rbd = 10 rbd 48 sk.

Til den runde Trappe samt Reposen, forfærdiget 18 alen Gelenderværk bestaaende af dreiede Ballustre, kiælede Haandgrev, Forstykker, Pindestaler, maæglere og Seerkler for Materialer og Arbeidsløn a alen 3 rbd= 54 rbd

Fra Reposen ind til et Værelse, forfærdiget en enkelt sammenstemt Dør med Karm og kiælede Gerichter paa begge sider 10 rbd

Til Døren Lige for, forfærdiget 8½ alen ditto Gerichter til en Side, samt opslaget 2 rbd 12 sk

Til…. Under Reposen tilligemed Vangerne Beklæd, samt Døren afhøvlet og Beklæd, saa og glatte Schabsvanger og Gesims med Dækplade og tvæ……løber i alt 11 rbd 48 sk.

Et Gitter for Vinduet under Trappen af 2 alen Planker  3 rbd 48 sk

Til 3 Blindinger forfærdiget 2 Pr. dobbelte sammenstemte Stakit-Døre med Seekler og Sprodser, samt indpasset. For Materialer og Arbeidsløn a Par 20 rbd = 40 rbd

En ditto med ditto samt nye forramme 28 rbd

Forfærdiget et Par dobbelt sammenstemt Døre af Ege Planker, Fyllinger, afkjælet med fasetter og paanaglede kiælstød, samt Blok-Karm af  Ege Planker.

For materialer og Arbeidsløn 32 rbd

Til den ydere Side af bemelte Dør, forfærdiget en Decoration bestaaende af Besuner, Consoler, Friis og rund Gesims. For Materialer og Arbeidsløn 12 rbd

For anførte Dørre at Bestaa i alt 23 rbd 48 sk

For ovenanførte Arbeider Transport i alt 12 rbd

Suma 272 rbd 84 sk,

Kjøbenhavn d. 31 Decmb 1822

Thielemann

-------------------------------------------

No. 2

Regning

Over forfærdiget Snedker-Arbeide til Observatoriet paa Runde Taarn efter Hr. Professor og Stadsbygmester Mallings Tegning og Anvisning, nemlig:

 

Til det midterste Opservations Værelse forfærdiget 4 Fag Vindues Karme af Ege Danziger Planker, 3 alen 6 tommer høje 2 alen 8 tommer Brede, med 2 Rammer i hver af Eg ditto ditto

Karmen Kjælede med sammenpasede Karniser i hverandre, samt kjlede Vandstykker og Lister. For Materialer og Arbeidsløn a fag 15 rbd. = 60 rbd

Et ditto dobbelt Fag Vinduer 4 alen 16 tommer høyt 2 alen 8 tommer bredt med 4 ditto Ramer og 2 Klapper med 2 Vandlister. For Materialer og Arbeidsløn 24 rbd.

2 Par dobbelte sammenstemte Døre af Ege Planker, med Blokkarme af Eg ditti, samt kjælede Schabevanger, der over frise med Gesimser a pr. 28 rbd. = 56 rbd

E>n ditto udvendig dobbelt Dør med bred Karm og løst Understykke, samt indvendig ditto Schabevanger, frise og Gesims 32 rbd.

I bemelte Værelse forferdiget en sammenstemt Balkon, deri et rund Mitterpartie med Frise, samt det øvrige indeelt med 24 fordybede fyllinger og 8 forhøjede ditto i alt 92½ kvadatalen. For Materialer og Arbeidsløn a kvadratalen 7 mk = 107 rbd 88 sk.

Fra Gulvet og til Underdækket forferdiget opslaget i alt 178 kvadratalen Panel, indeelt med Rostk i brystningshøjden og fra Brystningen til under Gesimsen med 16 sammenstemt Lesener og ditto Vinduer og Dørstykker, samt kjælede overstykker i Vinduerne. For Materialer og Arbeidsløn a kvadratalen 1 rbd = 178 rbd

Under Dækket forfærdiget og opslaget 35 løbende alen Gesimslister a alen 18 sk = 6 rbd 54 sk.

Under Vindues Pladerne forfærdiget 10 stk Consoler a stk 2 mk = 3 rbd 32 sk.

Forfærdiget en Lem i Gulvet over Trappen, som fører ned igjennem Sylinderen, samt derunder forfærdiget og tilpasset Falslister 3 rbd 64 sk.

Forfærdiget og opslaget 12 Himmeltegn a stk 3 mk= 6 rbd

For anførte Vinduer, Døre, Klapper og Lemen af beslaa alt med indstemt og paaskruet Beslag i lat 27 rbd.

 

Side Værelserne

Forfærdiget en Vindues Karm af Eg planker 2 alen 15 tomme høj 2 alen  8 tomme bred med 2 Rammer af eg Planker, kiælet som ovenmelte, for Materialer og Arbeidsløn 13 rbd

I Blindingen for samme forfærdiget en Vindues Plads samt for oven en Beklædning som en Bun 2 rbd.

2 enkelte Vindues Karme af ditto Planker med 1 Ramme i hver 3 alen 11 tommer høj 21 tomme bred a stk 7 rbd = 14 rbd

I Blindingen for samme forfærdiget Vindues Plader som Muurlægter, for oven Beklæd  2rbd

Bemeldte Vindue at Beslaa 5 rbd

Til Hoved Indgangs Døren forfærdiget et Gesims med Friis og Consoler alt af Egetræ 12 rbd

Til den ydre Gesims af Taarnet hvorpaa Gelænderet staaer, forfærdiget rundom en Tilformig Opskalkning i 54 Stykker a stk 1 mk = 9 rbd.

Summa 561 rbd 46 sk.

 

Kjøbenhavn 31 Decmb 1822

Thielemann

------------------------------------------------

 

No. 3

Regning

Over forfærdiget Snedker-Arbeide til Runde Taarn efter Hr. Doctor Ursins Anvisninger.

Forfærdiget en dobbelt sammenstemt Dør med Fyllinger og Sprodser samt Blokkarm 3 alen Høy 2 alen 18 tommer – 18 rbd

I det første Værelse forfærdiget en nye glat Dør med indskutte Lister samt Karmen reparerede           4 rbd 48 sk

Inden for Bemelte Dør og hen til Trappen forfærdiget og lagt et Stykke Høvlet og Pløyet Gulv med Underlager 2 rbd 32 sk.

I det andet Værelse forfærdiget og opslaget 22 løbende alen fodbrædder a alen 18 sk = 4 rbd 12 sk.

Et nyt Fodtrin i en Dør samt Gerichtet repareret 1 rbd

I en forhenværende Kamin Blinding, forfærdiget et Skab 3 Alen 3 tomme Højt 1 Alen 10 Tomme bredt 20 tom dybt med 4 Hylder og en sammenstemt Dør samt Kiæled Gerichter liig en i Værelset værende Dørpille. For Materialer og Arbeidsløn samt at bislaa  20 rbd

Muuren over bemelt Skab afstivet med en Dækplanke, med Stolpe og Spirer 2 mk

Til et Vindue i Taarnet en nye Ramme af Egetræe, rund for oven, indeelt til 27 Ruder samt indpasset og beslaaet 6 rbd 12 sk.

En ditto repareret med 2 nye Halve Sidestykker, samt Understykke, Vandster og Sprosse 1 rbd 80 sk

I det Værelse ligefor den første Repos af den nye Trappe forfærdiget en Skabe; Beklædning 2 alen 4 tom høy 1 alen 15 tom Dyb  7 rbd 48 sk.

Dertil leveret op paaslaaet en Laas og et par Hængsler 1 rbd 32 sk.

 

Suma 68 rbd 72 sk.

Kjøbhvn pr 31 Decembr. 1822

 

Mig betalt Qviterer

Thielmann

---------------------------------------------------------

 

 

No1. Denne Regnings Beløb stor 272 rbd 84 sk.

No2 hoslagte ditto 561 rbd 46 sk.

No 3 ditto ditto stoer 68 rbd 72 sk.

 

Til sammen 903 rbd 10 sk

Fragaar ham modtaget forskud af Dr. Ursin 850 rbd

Til rest Rbd 53 rbd 10 sk

 

For bemelte Summa Tre og halvtredsins Tyeve Rigsbankdaler som er mig af Universitetets Contoret Betalte hvem herved Qviteres

Kiøbenhavn d. 8. Febr 1824

Thielmann

 

53 rbd 10 sk. Not. H. Baagøe

-----------------------------------------------------------

  Klik til hovedsiden   ――――――>