Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - stenhuggerens regninger

Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning,

Regnskaber – udgiftsbilag (18.22.21)

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

En omfattende hovedreparation af det øverste af Rundetaarn og observatoriet blev gennemført i 1822 og 1823. Arbejdet blev ledet af professor og stadsbygmester Malling.

Stenhugger J.F. Schellers 2 regninger:

-----------

No 149  29/11 23

 

Regning

Over Steenhugger-Arbejdet, som efter S.T. Herr. Professor Malling Anviisning forfærdiget ved det Astronomiske Taarn i Aaret 1822.

For at reparere Konsolerne, og forkitte Konsoler ved Hovedgesimsen paa Taarnet 14 rbd

Dertil er forbrugt 4½ Lpund Oljekit a 6 rbd lpund= 27 rbd

Do 3 Potter Olje a 4 mk Potten= 2 rbd

Do 13 Klamer a 12 sk stykket= 1 rbd 3 mk 12 sk.

 

Gulvets Belægning

Til en Steendækning paa Taarnet er forbrugt:

433 qvardrat alen hugen Steen med Spuns og Tap i Fugerne a 4 rbd alen= 1732 rbd

36 Lpund Oljekit a 6 rbd lpundet= 216 rbd

35 Potter Olje a 4 mk Potten= 23 rbd 2 mk

104 Jern Klammer a 12 sk. Stykket = 13 rbd

84 pund Blye a 1 mk pundet= 14 rbd

 

For at være Behjælpelig med Forsætninger, og ihugge og forstøbe Klamere 212 rbd

Transport og Vognleje for ovenmeldt Steen til Taarnet 90 rbd

 

Steen Trappen

Til Trappen er forbrugt 8 alen Rammer a 19 mk 8 sk alen = 26 rbd

1 nyt Trin 2 ¼ alen lang a 21 mk alen = 7 rbd 5 mk 4 sk

For at omarbejde de gamle Trappetrin 20 rbd

9 Jernklammer a 12 sk stk = 1 rbd 12 sk.

8 pund Blye a 1 mk pundet= 1 rbd 2 mk

For at ihugge Klammerne, Taphuller til Jerngelenderet, og være Behjælpelig med Forsetningen 9 rbd

 

Solbængene

 

5 Stykker Solbænge a 21 tommer forneden med sleben Bagere (?) udgør 12½ alen a 4 rbd alen = 50 rbd

3 stykker do a 7 tommers brede udgiør 41 alen a 10 mk alen= 7 rbd 3 mk

Transpport til Taarnet 1 rbd 2 mk

En Skorsteens Ramme 5 rbd

Dertil forbrugt 4 Jern Klammer a 12 sk stykket 3 mk

3 pund Blye a 1 mk pundet= 3 mk

Tilsammen 2475 rbd 12 sk

 

Kiøbenhavn den 12de October 1822

J.F.Scheller

 

Modtaget af Dr. Ursin 1800 rbd og resten af Universitetes Contoret som beløb sig til 675 rbd 12 sk. Hvorfor Qvitters af

J.F. Scheller

______________________________________

 

No 371 23/24

 

Regning

Over Steenhugger-Arbejde, som efter Hr. Doctor Ursins anvisning, er forfærdiget ved Gangen paa det astronomiske Taarn:

 

Kantet nogle Fliser og repareret noget Steenhuggerarbejde – Arbejdsløn 14 rbd

Tillagt for forbrugt 2 stykker Bornholmer Sansteen 2 rbd 1 mk

Transport for Steenene 4 mk

Tilsammen 16 rbd 5 mk

 

Kiøbenhavn den 2den December 1822

J.F.Scheller

 

 

Mig betalt af Universitetets Contoiret J.F.Scheller

 

Not. H. Baagøe

_________________________________________

  Klik til hovedsiden   ――――――>