Rundetaarn

 

1696 Rundetaarns indtægter fra Jellinge Provsti Rigsarkivet
1716 Postrytteren 1716 - om Zarens besøg i Rundetaarn (pdf Rundetaarn
1728 Overslag på tømmerarbejdet - på Trinitatis Kirke og Rundetaarn Rigsarkivet
1729 Kontrakt på kleinsmedearbejdet - på Trinitatis Kirke og Rundetaarn Rigsarkivet
1729 Kontrakt på stenhuggerarbejdet - på Trinitatis Kirke og Rundetaarn Rigsarkivet
1729 Horrebous bekymring om konsollernes fornyelse Landsarkivet
1729 Kontrakt på Blytækkerarbejdet - på Trinitatis Kirke og Rundetaarn Rigsarkivet
1731 Bygningskommissionens klage over Søren Matthiesen Rigsarkivet
1731 Kleinsmederegning på dørbeslag, låse mv i Observatoriet Rigsarkivet
1731 Tømmerarbejdet vedr. Platformen Rigsarkivet
1731 Tømmerarbejde ved Sejerværket m.fl. steder Vindeltrappen øverst Rigsarkivet
1731 Maling af kobberdækket og Caspar Finckes gitter Rigsarkivet
1761 Diskussion om observatoriets tilstand Rigsarkivet
1806 Bibliotekskommissionens og etatsråd Bugges uenighed vedr. Sneglegangens ordensregler Rigsarkivet
1806 Portnerenken Simonsen søger pension og får afslag Rigsarkivet
1811 Tårnbeboerens vandhentning i Regensens gård Rigsarkivet
1812 Universitetsbud Hansen søger gageforhøjelse mm Rigsarkivet
1812 Ekstraordinære udgifter for Observatoriet Rigsarkivet
1812 Ekstraordinær murerregning ved lokummernes rensning Rigsarkivet
1820 Portnerboligen ønskes nedlagt Rigsarkivet
1820 Portnerenken fortsætter som biblioteksbud Rigsarkivet
1822 Directionens henvendelse om finansiering af ekstraudgifter vedr reparationen af observatoriet Rigsarkivet
1822 Liste over håndværksmestre vedr. reparationerne -
1822 Stenhugger Schellers regning Rigsarkivet
1822 Murer Lytthans regning Rigsarkivet
1822 Tømmermester J.H.Breedes regning Rigsarkivet
1822 Snedkermester Thielemanns regning Rigsarkivet
1822 Kobbersmed N. Jacobsens regning Rigsarkivet
1822 Kleismed Timms regning Rigsarkivet
1822 Malermester Fædderholdts regnng Rigsarkivet
1822 Ursins beretning om ombygningerne af den øverste del Rundetaarn bibliotek
1824 Om Rundetaarns åbningstider og astronomernes arbejdsro Rigsarkivet
1841 Forholdet mellem Rundetaarn og Trinitatis Kirke i forb. med Assurancens fordeling Stadsarkivet
1843 Assusranceforholdet mellem Rundetaarn og kirken fastsættes Stadsarkivet
1857 H.C.Andersens roman "At være eller ikke være" Rundetaarn
1865 Konsistoriets betænkning om overdragelse af Rundetaarn til kirken Stadsarkivet
1869 Overdragelsesforretning med bygningsbeskrivelse Landssarkivet
1880 Skillingsvise om drengen der faldt ned i Rundetaarn (pdf) Rundetaarns arkiv
1901 Artikel om Ankjaer der bor i Rundetaarn Hver 8. Dag
1930 Gæstebog 7. februar med navne på deltagerne ved indvielsen Samlingen (pdf) Rundetaarn
2007 Jesper Vang Hansens 25års jubilæum Rundetaarn