Trinitatis kirke
                   - se også epitafier og gravsteder

1622 Kongen køber Ellen Marsvins gård i Købmagergade Kbhs Diplomatarium
1656 Om indvielsen set fra konsistoriet Rigsarkivet
1656 Om indvielsen Den Dk Vitruvius
1656-1740 Chr. Villads Christensens artikel i Personalhistorisk Tidsskrift om to begravelsesprotokoller (Sørens Mathiesens og en senere) (Stadsarkivet)
1672 Vinding afløses af Eilersen som Procurator Templi Rigsarkivet
1675 Vedr. forvaltningen af kirkegården udenfor Nørreport Rigsarkivet
1675 Begravelsesskøde for klokker Anders Pedersøn Rigsarkivet
1677 Kirkegårdsmuren forfald og ønsker om ændringer Rigsarkivet
1679 Matthies Uhrmagers bestalling som klokker Rigsarkivet
1679 Begravelsesskøde for Rosenborg forvalter Rigsarkivet
1680 Kirken betaler for vandpumpe og vandindretning Rigsarkivet
1680 Klokker Matthis Sørensen søger om nyt arbejdsskur Rigsarkivet
1683 Klokker Matthias Sørensens loves sønnen som efterfølger Rigsarkivet
1685 Bestallingsbrev som messingpudser Rigsarkivet
1686 Vor Frues Mag. Bornemanns klage over sognegrænserne Rigsarkivet
1686 Mag. Hylling Vor Frue søger erstatning Rigsarkivet
1686 Vor Frue kirkes Klokker Thott søger erstatning Rigsarkivet
1686 Om pulpiturer og degnens rolle Rigsarkivet
1686 Jørgen Eilersens ønske om medkollega som værge Rigsarkivet
1696 Jens Bredals bestalling på Jellinge provsti Rigsarkivet
1698 Kalkning og afstøvning af kirken Stadsarkivet
1706 Student Nordrup fornærmer Ole Rømer i prædiken Rigsarkivet
1711-1760 Weitemeyer artikel om forløberne for assistents-kirkegaardene paa Nørrebro Hist.Medd.  Kbh
1712 Søren Matthiesen søger om udvidelse af klokkerbolig Rigsarkivet
1713 Ekspektance brev på klokkerembedet Rigsarkivet
1714 Justitssag mellem mag. Jens How og Søren Matthisen Rigsarkivet
1718 Regensens portner overfaldes af student under lovsangen Rigsarkivet
1720 Inventarium - Søren Mathiesens begravelsesbog Stadsarkivet
1723 De fattiges bækken ved kirkedøren Rigsarkivet
1728 Overslag på murerarbejdet uden biblioteket Rigsarkivet
1728 Overslag på tømmerarbejdet Rigsarkivet
1728 Tagsten med svinehår i mørtel Rundetaarn
1728 Opstalt af Trinitatis Kirke uden biblioteksetagen Landsarkivet
1729 Oversigt over håndværksmestre m.fl. vedr. branden  
1729 Kontrakt på murerarbejdet Rigsarkivet
1729 Kontrakt på tømmerarbejdet Rigsarkivet
1729 Kontrakt på snedkerarbejdet Rigsarkivet
1729 Kontrakt på kleinsmedearbejdet Rigsarkivet
1729 Kontrakt på Kleinsmedearbejdet ankrene i kirkerummet Rigsarkivet
1729 Kontrakt på stenhuggerarbejdet Rigsarkivet
1729 Kontrakt på Blytækkerarbejdet Rigsarkivet
1729 Kontrakt på murerarbejdet bibliotekssalen Rigsarkivet
1729 Kontrakt på malerarbejdet Rigsarkivet
1729 Vincent Lerckes tilsyn med kirkernes genopbyggelse Landsarkivet
1729 Vincent Lercke og  biskop Worm modtager overinspektionen af St. Petri og Trinitatis Landsarkivet
1729 Brev om murerarbejdet ved bibliotekssalen Landsarkivet
1729 Kontrakt på Pulpiturer, skriftestole og kirkebænke Rigsarkivet
1729 Grundplan for Trinitatis Kirke med stole etc. Rigsarkivet
1729 Overslag på kirkebænkene Rigsarkivet
1729 Overslag på pulpiturerne Rigsarkivet
1729 Kontrakt på billedhuggerarbejde-muslingeskaller Rigarkivet
1729 Overslag på Tømmerarbejdet i Biblioteket Landsarkivet
1729 Overslag på snedkerarbejde vedr. Vinduer og Karme Landsarkivet
1730 Kontrakt på orgelpulpitur og 7 lukkede stole Rigsarkivet
1730 Kontrakt på orgelværket med tegning Rigarkivet
1730 Regning på smedearbejdet vedr Pulpiturerne Rigsarkivet
1730 Klokkestøberkontrakt og billede Rigsarkivet
1730 Kontrakt på urværket Rigsarkivet
1730 Kontrakt på døbefonten Rigsarkivet
1730 Regninger på Knæfald, alterduge,hagler mm Rigsarkivet
1731 Kleinsmederegning ringerloftet mm Rigsarkivet
1731 Regning på smedearbejde - ankere, stifter mm Rigsarkivet
1731 Regning på kleinsmedearbejde -døre mm Rigsarkivet
1731 Regning på kleinsmedearbejdet ved koret Rigsarkivet
1731 Tømmerarbejde ved Sejerværket m.fl. steder Rigsarkivet
1731 Materialer til tømmerarbejdet ved Sejerværket mm Rigsarkivet
1731 Bygningskommissionens krav til Søren Matthiesen Rigsarkivet
1731 Bygningskommissionens besigtigelse af Ringerloftet Rigsarkivet
1732 Regning på kleinsmedearbejde på kirkegården Rigsarkivet
1739 Søren Matthisen søger huslejehjælp Rigsarkivet
1740 Wilhelm Møllers klokkerbestalling Rigsarkivet

1740-

1742

Indberetning over separatister i Trinitatis Sogn Kirk.Saml.
1742 Gottfrid Christians Larsen undergraverbestalling Rigsarkivet
1751 Bestalling af Pikker i Trinitatis Kirke Rigsarkivet
1769 Christian Thorup undergraverbestalling Rigsarkivet
1769 Prædiken af Christian Michael Rottbøll TKs arkiv
1771 Højsgaard ønsker nedsættelse af afgift - konflikt Rigsarkivet
1774 Testamente - Anne Poulsdatter, Tobaksspinder Rasmus Jørgensens efterlever Rigsarkivet
1776 Prædiken af Johan Christian Schønheyder TKs arkiv
1776 Dåb af en tyrkinde og negerinde Tks arkiv
1784 Lund vælges af konsistoriet til undergraver Rigsarkivet
1798-1817 Lejere og brugere af Trinitatis Kirkeboder Westerbeek Dahl
1805 Holsts konfirmation af døvstum KB
1806 Præsternes klage over Klokker Ehlers Rigsarkivet
1806 Klokker Ehlers svar på klage Rigsarkivet
1806 Graverkarlens opgaver med klokkeringning Stadsarkivet
1807 Førstegraver Lunds bemærkning om klokkertjenesten mm Rigsarkivet

1807

Søren Hillebrands ansøgning til konsistoriet om klokkerstillingen (pdf) Rigsarkivet
1817 J.L.Heiberg disputerer i Trinitatis Kirke Kgl.Bibliotek
1819 Bestallingsbrev for klokker Carsten Petersen Stadsarkivet
1828 Bestallingsbrev for undergraver Selstrup Rigsarkivet
1828 Politivennen om urenlighed omkring kirken (pdf) Rådhusbiblioteket
1829 Oversigt over indtægter og udgifter Rigsarkivet
1834 Bestallingsbrev for overgraver Schaumberg Stadsarkivet
1841 Forholdet mellem Rundetaarn og Trinitatis Kirke i forb. med Assurancens fordeling Stadsarkivet
1843 Assusranceforholdet mellem Rundetaarn og kirken fastsættes Stadsarkivet
1844 Betænkning vedr. Patronatsforhold Rigsarkivet
1845 Hammerich, Om at være præst i Trinitatis Sogn Hammerich
1853 Hammerich om koleraepidemien Hammerich
1870 Trinitatis Lighus af ark. Nebelong Stadsarkivet/Bymuseet
1877 Glarmester Kollings Legat for håndværksmesterenker Trinitatis Arkiv
1902 Personalhistorisk Tidsskrift om begravelsesprotokoller Personalhist.Tidsskrift
1917 Indberetning om  sognepræsten og kapellanens arbejdsforhold, skrevet af kapellanen Stadsarkivet
1919-1920 Trinitatis Menighedsbørnehave i Pilestræde årsskrift mfl
1921 Søren Mathisen Klokker og Regnsbogsforfatter Personalhist.Tidsskrift
1924 Graver Klinkby om ekstravagt og klokkeringning Stadsarkivet
1956 300års jubilæum kongebesøg 27. maj Rt's arkiv
1959 Magistraten som kirkepatron. Sigurd Jensen Hist.Medd. om Kbh
1965 Udvalgsbetænkning vedr. studenterpræstestillingen Trinitatis Kirkes arkiv
1978 Interview med Trinitatis sidste kirkekone Trinitatis Kirkeblad
2005 Beretning om ringning og kimning af Kresten Dahl Trinitatis arkiv
2006 Ombygningen på Ringerloftet-registreringsfoto Rundetaarn
     
  Klik til hovedsiden   ――――――>