Kirkens inventarium 1720

Stadsarkivet, Trinitatis Arkiv,

Søren Mathiesens begravelsesbog, artikel 46

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

No 46

Inventarium ved Kirken,

 

It Par Sølf Begre til Alteret, som Monsieur Loveberig Anno 1711 foræret til Højtiiderne at bruge.-

Én Stoer Sølfkande paa 3 Potter til Alteret, som Kirken har kostet, inden udi forgylt,

Én liden dito paa 1½ pot, af den Ny Kirkes beholding

Én stoer Kalck og disch inden og udi forgylt, som Kirken har kostet,

Én firkantet Sølf esche til brud som Madame Lerchevars har foræret inden udi forgylt,

Én Rund dito, inden udi forgylt som Hr. Pladsforvalter Hans Kock har foræret.

Et Sølf fad til daaben, som Hr. Mads Christensen og hans Hustru har foræret, og Grafveren har i forvaring.

Kirkens Tafle, som mand har samler penge udi om Søndagen, er med én liden Sølfplade giort.

Præste schuffen, som bruges at kaste Jord paa Ligene i Kirken er paa den ofver siden giort med én Sølf Knap, af Hr Pladtsforvalter Hans Kock foræret, som Grafveren har i giemme,

Findes i Kirken paa den Søndre Side af Pulpiterene, henger Kirckens Perpendicul Slagwerck, som Matthies Sørensen Klocker har foræret.

Daabefaddet af Tin, med Messing purkler giort, har Klocker Matthies Sørensen foræret, tillige med det lidet tin daabe Fad der under udi én ny det lidet deschel ofver daaben af indlagt træ –

De hengende LyseKroner i Kirken er fire, og Sex lyse Arme alle af Mesing. Saa og de 2de Messing Stager, som staar paa Alteret ofver paa de 2 runde Kobberplader –

De 26 Messing Piller, som Coret er omlugt med, og de 32 messingpiller om Daaben er fast heftede.

Udi Corets omgang et Skab af Eeg, som Mester Klæderne giemmes udi, og der her én gammel Kiste, som nogle Jern stager lige i og bruges at sette lys udi naar Lig er i Kirken om Aftenen.

It gamel daabsbord af Eeg, og et aflang førrebord bag Alteret med én brunt benck der hos.

En dobbelt og en Enkel st… i Kirken.

Én Messehagel, som bruges til Højtidernes Fest.

Én dito af Rød fløiel, som bruges om Søndagen og Fredagen.

Nck en gammel forslit Messe Hagel,

Et røt fløjel Alterklæde som Mons. Løvenberig har foræret Ao. 1711.

It gammel dito, som ligger der under paa Alteret. Nock et forslit Dito.

Én fin Alterdug med Kniplinger om, som Mons, Løvenborig og foræret.

Én dito paa Alteret, som er gamel.

Nock én dito gammel alterdug som blifver schaaren i støcker, og giort fire handklæder af til Daaben.

Én Messe serck med Kniplinger om til Sogne Præsten

Nock én ny dito, som Kircken har bekostet, med Kniplinger om,

Nock én gamel dito

I Kirckens skab er indlagt Christiani Qvarti Bibel, og 3 alter Bøger

Item tho brugelige Præste Krafver og 3 gamle forslit dito.

Nock én og Preste Kiol, forslit

Fem daabebøger, og denne Liigbog,

Paa Klocke lofftet staar en ubrugelig Liigvogn, og noget ege Træ af Orgelwerket, saa og én gamel tafle som har veret opsat i kirken, og blef nedtagen for Pulpiturets bygning schyld.

Tvende Carnater med tilhørende tawel og Kiste, som bruges naar Vinduerne plejes,

Det gamle Seyerwerck, som staar ved enden af det ny Sejerwerk paa Klocker loftet, er af ingen verdi, fordi Jernet der udi naar det forarbeides er som glas og springer,

Udi bor huuset paa Kirkegaarden er 3 lig børre og én liden dito-

I kirkens Material huus er ingen materialer enten af Kalck, fyrre timer eller bredder, som Kirken er tilhørig,
At saaledes af mig og Anders Grafver er efterseed og saaledes befindes, d. 21 October 1720, Videre Jeg med egen Haand

Kiøbenhafn ut supra-

Søffren Matthisen

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>