De fattiges bækken ved kirkedøren, 1723

Rigsarkivet

Københavns universitet, acta consistorii, 20. februar 1723

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, juni 2006

Pkt. 3. Rector Magnif. Lod læse en Memorial fra Klokkeren Søren Matthiisen, af denne dags dato, hvori hand andrage, at saasom i Trinitatis Kirke indfinde sig saa faae Mennesker i høymesse af Kiøbns Sognefolk, at de fattige, som have kongl. bevilling paa bekken for Kirkdørene, tage stor skade derved, det da var at ynske, og blev nu af ham paa de nødlidendes vegne begiert, at saadanne bekkener motte ligelides udsættes til aftensang, da alle Stolene var fulde. Consistorium svarede, at denne Søfren Matthisens begiering med videre samme Memorials Indhold er ham aldeles uvedkommende.

  Klik til hovedsiden   ――――――>