Kontrakt på Blytækkerarbejdet, 1729

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

 

Vi underskrefne Blyeteckere Peder Jensen og Daniel Petersøn forinde Os, at forfærdige Blyetecker, arbeidet ved Trinitatis Kirke, alt efter hosfæstede Hr. Oberland Bygmester Kriegers Ofverslag, imod at Os anskaffer de dertil nødvendige Kaabberplader, og Vi nyde til Arbeides Løn, for Søm og Stillage, samt til Pligtsfolk, i alt: To hundrede, halffemsindstiuge og fire Rixdaler, Én Mark og Tretten Skilling, som assigneres Os paa Cassereren ved Brand Cassen, Monsieur Paulli, og betalis, til Os, efter Oberland Bygmester Kriegers anvisning, i tre terminer, den første, naar Vi begynde arbeidet, den anden, naar det er half-færdigt, den tredje, naar det er forsvarligen til endebragt.

Til Vitterlighed under vore Hænder og Signeter.

Kiøbenhafn d. 11. Maji 1729

Peder Jenssen, blyetecker

Daniel Petersen, bleytecker

(2 signeter)

 

 

Allerunterthänigste Berechnung

Der Kupfer decher Arbeit, so an der St. Trinitatis Kirchen erforderlich.

Zum Klocken Thurm nebst derer Lucken Bekleidung gehen zu 10 Schpund[1] 4 Lpund Kupfer á Schpund umzuschlagen 28 rdr. Thut 285-3-9

Die Welsche Haube darüber betraget 4 Schpund á Schpund umzuschlagen 28 rdr. Thut 112-0-0

Bleydecker Arbeits Lohn, sambt Nagel und Selbst anpfassung behöriger Stellagie fur 14 Schpund 4 L.pund á Schpund 10 rdr                 142-0-0

Da nun ein getriebener Globus auf di [             ][2] kommen soll, 1 ¼ elle über den Diameter,  woe zu gehen werden 4 Lpund Kupfer, so frey zu lefere Arbeits Lohn dafur   8-0-0

Zum wetter Hahn wird gehen 2 Lpund Kupfer, so frey geliefert Arbeits Lohn                1-4-0

Einen kleinen Kugel darundet won 1 Lpund so frey geliefret

Arbeits Lohn   1-2-0

12 Dach Fenster kommen auf das Kirchen dacf á dach fenster zu bekleiden sambt Lucken devor, gehen zu 13 Platen Thut auf 12 Fenster 156 Platen und Kupfer 5 Schpund 4 Lpund á Schpund umzuschlagen 28 rdr Thur       145-3-9

Bleydecker Arbeits Lohn sambt Nagel und Stellage á 8 rdr Thut auf 5 Schpund 4 Lpund                    41-3-9

2½ elle breit, 3½ elle hoch wird eine Thurm Lucke, wo der Klanck der Kloken ausgehen soll, darzu gehet 6 Platen Kupfer, thut auf 4 Lucken 24 Platen, wegen 16 Lpund á Schpund umzuschlagen 28 rdr thut      22-2-6

Bleydecker Arbeits Lohn sambt Nagel und Stellage          5-0-0

Zu Bekleidung des Bodens auf dem runden Thurm, so über die Consolen ausgehen muss ist erforderlich 11 Schpund Kupfer, umzuschlagen á 28 rdr                   308-0-0

Blecdecker Arbeits Lohn sambt Nagel und Stellage á Schpund 6 rdr thut auf 11 Schpund                  66-0-0

1 Schpund 6 Lpund Kupfer zu die dach lemmen umzuschlagen á 28 rdr  36-2-6

Belydecker Arbeits Lohn sambt Nagel       8-0-0

2 Schpund 12 Lpund zu Bekleidung die StrebPfeiler und über die Thür á Schpund 28 rdr                   72-4-12

Bleydecker Arbeits Lohn, Nagel und Stellage á 8 rdr        20-4-12

 Summa 1277-0-15

 Copenhagen d. 28. Decbr. 1728

 Allerunterthänigst

 

Peder Jenssen

Daniel Petersen

Bleydecker

 


[1] Schpund  er skipspund = 20 lispund = 160 kg.

[2] Manglende ord

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>