Kontrakt på billedhuggerarbejdet vedr. muslingeskallerne, 1729

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

--------------------

Denne kontrakt findes i samme mappe hvori Oberlandbygmester Kriegers kontrakt findes. I samme mappe findes plan over Trinitatis Kirke.

Jeg underskrevne Henrich Fischer Bilthugger, paatager mig at forfærdige af got forsvarligt Ege-Træ 172 Muschler efter den Model som findes i Deris kongelige Mejsts. Slotskircke, hvilcke Muschler skal være færdige naar Ober=Land=Bymeister Krieger dem paakræver, hvorimod mig betales for Materialier og Arbeitsløn af hver Muschel 1 Rdr i alt 172 Rdr af hvilcke mig leveres 1/3 Deel forud, 1/3 Deel naar Arbeidet avancerer og det øvrige naar det er færdigt og Dygtigt befundet.

Kiøbenhaun d. 26. Sept 1729

Hinrich Fischer

(med signet)

 
 
 
 
 
 
 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>