Kontrakt på snedkerarbejdet, 1729

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Snedkerkonrakten er sammenhæftet med overslaget

Jeg Jochum Kock Snidker, forbinder Mig at anskaffe følgende Snidker Arbeide ved Trinitatis Kirke, nemlig:

1. Fire dubbelte dørre paa Kirken, af 2 tomme Eege Planker, got tør reen Eeg, uden knaster, med dubbelt forhøiede lister paa begge sider, og et Gesimbs. Samme dørre blifve hver 5½ á 6 alen høie, samt 4 alen 4 á 5 tommer breede.

2. Én stor port, med sine fyldinger, af lige saadan Eeg, som forige, samt Dørgericht.

3. Én dubbelt ordinaire dør, af samme slags Eeg, med sine fyldinger og Dørs Gericht.

4. Fire smaa ordinaire dørre, af fur, med Hollandske fyldinger og Dørs Gericht

5. Én dubbelt ordinaire dør, med fyldinger og Dørs Gericht

For ofenskrefne arbeide, samt de dertil hørende Materialer betalis mig, i alt: Et hundrede Sex og tiuge Rixdaler, og det i trende terminer, halfdeelen naar jeg begynder arbejder, Den anden hafve deel, maar det er brat til ende og dygtigt befundet. Pengene assigneres mig af Hr. Oberland Bygmester Krieger paa Mons Paulli, Casserer ved Brand Cassen, som den, til mig, strax paa anvisning betaler.

Til Vitterlighed under min Haand og Signet.

Kiøbenhafn af: 11 May 1729

Jochum Kock

 -----------------

 

Allerunterthänigster Ûbershlag der Tishler Arbeits, Wass Ander Sanct Trinitatis Kirke an Porten und Thüres zu Verfertiges,

4 dobbelte Thüre an der kircke, irch mit 2 flugel und 3 fülling, Von Eiche planck, á 3 mk. Vor Materialien und Arbeit. Loh 20 rd thut                                      80-0-0

1 dito grass Port Am thurm mit fiölling                                            26-0-0

1 dobbelt ordinere Thur vom Thurm in die Kircke zu kommen           8-0-0

4 kleine ordinere thüre von fürreholt und thur gericht á 2 rd.           8-0-0

1 dito dobbelt ordinere thür unter dach zu komme                           4-0-0

Summa                                                                                             126 rd

 Copenhagen d. 28. Decembr. 1728

Jochum Kock

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>