Kontrakt på døbefonten, i Trinitatis Kirke, 1730

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

---------------------------------

Sammen med kontrakten findes tegning (herunder), kongens accept (ikke transskriberet, da den næsten er identisk med kontrakten, samt et overslag. Overslaget er indbundet med de øvrige, således at højre side er skjult og dermed også hver linies første bogstaver.

Døbefonten i Trinitatis Kirke, 1730
Døbefonten i Trinitatis Kirke, 2006. Foto Jesper Vang Hansen

Num: 15

 Jeg Diderich Gerken Steenhugger paatager og forbinder mig hermed forsvarligen at forfærdige én Funt eller Daab til Trinitatis, af got hvidt Italiensk Marmor, efter hosfølgende Ofverslag og tegning; og som det dertil behøfvende Marmor ellereede er forskrefvet og under veys, forpligter jeg mig, at bemeldte Funt skal være færdig, 3 Maaneder efter at Marmoret her til Staden er ankommet; hvorimod jeg nyder for Marmor, Kaabber, blye og arbeidsløn, i alt Eet Hundrede, tre og halftrediesindstyfve Rixdaler, som mig assigneres paa Edle Simon Paulli, Casserer ved Brand Cassen, i to Terminer, Den første naar arbeidet begyndis, Den ande, naar det er fuldfærdiget og dygtigt befundet;

Til Vitterlighed under Min Haand og mit Signete.

Kiøbenhafn d. 15. Juli 1730

Diedrich Gercken

(signet)

--------------------------------- 

 

Ihro Excellente des Hre: Geheinbte Raht Lercke Und Ihro Hoch Ehv Wurden des Hrr Bischoff Worms. Mir Gegebener Ordre, einen unterthäwigten Uberslag gemacht von einen Marmornen Tauftstein.

.. dan selber von echt guten meisten Italiænskes Marmor gemachet worden, kann dazu benöftigt seyn 16 fuss Marmor …kann kosten,  Wan nach aller gnädigst Ihro Königl. Mayst: befehl der Zoll frey gegeben wurde … 96-0-0

Und an Arbeitslohn sampt sauber schrifen und ..lieweb kann daran Verdinet werden     54-0-0

Extern Kapfer und Bley dazu benöhtigt kann ..                 3-0-0

Summa 153 Rdr

Copenhagen d. 1. July 1730

Diedrich Gercken

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>