Kontrakt på orgel, 1730

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

----------------------------------------

 

Num. 12

 

Jeg Lambert Daniel Kasten forbinder og paatager Mig hermed, efter hosfølgende Ofverslag og tegning, dygtig forsvarlig og upaaklagelig at forfærdige Trinitatis Kirkes Orgelverk, med de Nie og tredifve , i samme Samme Ofverslag anførde Stemmer, hvortil jeg Self anskaffer Tin, blye, jern, Mesing og alt andet udkræfvende, samt Self betaler Snidker og Bilthugger arbeide, hvilket jeg skal staae for  at blifve forsvarligen giordt, uden al bemeldte Kirkes udgift, som alene bekoster Choret, hvorpaa Orgelverket skal ligge, samt Brystverket og Timmer-arbeidet, hvorved Verket skal befæstiges, og hvorpaa Bælgerne hvile; End forbinder jeg Mig, at samme Orgelverk skal være aldelis færdigt og opsadt inden Decembr. Maaneds udgang, naar Mand skrifvendis vorder 1731. D>erimod nyder jeg for samme Orgelverks og dets tilbehørs forfærdigelse, i alt, Tre Tusinde Rigsdaler Courant, som Mig assigneris paa Deris Kong.=Mejts Casserer ved Brand-Cassen Edle Simon Paulli, og betalis i fire terminer. Den første forud, den anden, naar Piberne med det til dem henførende Huus og Træeverk ere færdige, Den tredje, naar med Piberne kand spilles, Den fierde og sidste naar Orgelverket er i Stand, prøfvet og i alle maader forsvarligt befundet, derhos er og aftalt, at saa meget, som af de afbrændte Kirkers Blye paa den Kongl.=Materialgaard befindes, skal jeg tage i betalning, hver Skippund at beregne til atten Rigsdaler, og saa meget sligt blye, som jeg bekommer, korter jeg i de Mig for Orgelverket accorderede Tre Tusinde Rigsdaler.

Under min Haand og mit Signete.

Kiøbenhafn d. 21. Marts 1730

 

Lambert Daniel Kasten

 

(Signet)

 

Disposition

 

1. Principal     16 fuss gros F.

2. Qzinda dena       16 fus mis gesicht

3. Weit Pfeiffe           8 fus

4. Octavi        4 fus

5. Spitz Fløgte          4 fus

6. Nassat       3 fus

7. Reusch Pfeiffe        2 fus

8. Octaw        2 fus

9. Mixtur         4. 5 á 6 fach

10. Cimbel     3 fach

11. Dulcian     16 fach

12. Voxhumana        8 fuch

 

Die Brust

1. Black Fløgte           8 fus

2. Fløgte        4 fus

3. Octaw        2 fus

4. Cedecima   1 fus

5 Siefløgte      1½ fus

6. Scharff       3 fach

7. Krum horn 8 fus

 

Ober Verck

1. Octav         8 fus

2. Gedact       8 fus

3. Salecinat    8 fus

4. Octaw        4 fus

5 Octaw         2 fus

6 Sesquialtera 2 fus

7. Scharff       4 fus

8. Tromet       8 fus

 

Pedal

1. Principal     16 fus

2. Subbass     16 fus

3. Rehrquint   12 fus

4 Octaw         8 fus

5 Octaw         4 fus

6 Rausch fpeiffe   2 fach

7 Nachthorn   2 fus

8. Sixtur         6 fach

9 Pohaune      16 fus

10 Tromet      8 fus

11 Tromet      4 fus

12. Corneti     2 fus

Summa 39 Stimmen

 

Zu diesen obengeschriebene Disposition mussen 3 Clasin so Disponiret sein cc bis c in allen 49 Clasen 1 Pedal CC, bis d in allen 27 Clasen 5 Windladen, 6 Belge, 4 .?.ventil , 1 Trimolant, 1 Cimbelstern die Strochtur won Eichen Holtz, die Bilt Hauer arbeid won Linden Holtz, dass in Wendige Zimmer und Deicher Arbeid won fürren Holtz, wie auch dass Werck und Belge Haus zu bekleiden von gutten furren Holtz, dass Regier Werk von Eichen Holtz, wie auch alle Canale alle Filder Windstyck Skitte in den Windladen mussen von Messing gemacht worden alles angehengt zu die 6 Welbretter mussen mit Messing drat angewendet werden die Registratur wird von Eichen Holt zog Eisen gemacht wie auch die Belge die Principallen som wil h gesicht stehen von Engelchen z…(?), dass Wendige Pfeifwerk wird also Legieret dass auf 1000 pund Bleye 300 pund Tind Vorsetzet werden.-

Wend ich oben angefürten Puncter uber mein …(?) und alles auf mein eigen Kosten alles anphatte als Holzzind bley Eissen werk kein leder Messing die Discher und Bilt hauer arbeid und alles getreu und Retlig vorfærdige som kostet es in alles 3150 Rd sage trei Tausind ein Hundert und fuftzig Reichthaler welche Summe in 4 Terminen kand bezahlet werden:-

Von der Kirchen aber wird gemacht dass Chor wo auf die Orgel gesets sol werden mit die Brustwehr und die Zimmer Arbeit auf gerichtet wo dass werk anbefästiget wird und die Belge auf bringen und die Kirgi sonsten mit tichs (?) zu thun hat.

 

Lambert Daniel Kasten

Copenhagen d. 30 Janr. 1730

  
  Klik til hovedsiden   ――――――>