Kontrakt Peter Mathiesens Urværk i Trinitatis Kirke, 1730

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

---------------------------------

Sammen med kontrakten ligger en skitse af urværket som urmageren forestillede sig opbygningen af værket. Urværket, som blev fremstillet, eksisterer endnu i dag på Ringerloftet. I forbindelse med Rundetaarns udstilling "Mennesket og Tiden" i 1989 blev urværket genopstillet i Bibliotekssalen og sat i funktion. Herfra stammer registreringsfoto som ses under skitsen. (Foto: Jesper Vang Hansen)

Peter Matthisens urværk i Trinitatis Kirke, 1730
Peter Matthisens urværk fra 1731. Foto Jesper Vang Hansen, 1990

 

Num: 14

Jeg Peder Matthisen Uhrmager paatager og forbinder mig hermed, at forfærdige Trinitatis Kirkes Urhverk, efter hosfølgende tegning, hvilket Uhrverk skal gaae 36 timer, slaae timer og qvarterer; samt i Kirkens taarn inden 1. Januarii 1731 være opsatt; hvad Timmer-arbeide ved saadant Uhrs forfærdigelse og opsætning udkræfvis, betaler jeg self. Derimod nyder jeg for de til saadant Uhrverk udkræfvende Materialier, samt min Arbeidsløn, og timmer Arbeidet Syf Hundrede Rixdaler og intet videre, hvilke 700 Rdr assigneris Mig paa Deris Kongl. Majts. Casserer, ved Brand Cassen, Simon Paulli, i tre terminer, den første førend med 200 rdr, den anden, naar Uhrverket er halffærdigt, med 200 Rdr, Den tredje og sidste med 300 Rdr, naar det er fuldfærdiget, opsadt, og dygtig befundet. Til Vitterlighed under Min Haand og mit Signete.

Kiøbenhafn d. 27. Junii 1730

Peter Matthiesen

Uhrmacher

 

(signet)

  Klik til hovedsiden   ――――――>