Udgifter til alterdug, messehagler, knæfald mm, 1731

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.7

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

------------

Består af en samlet oversigt over udgifterne.Hver udgift følges af bilag i form af regninger

----------------------------------------------------------------------------

Regning

Paa bekostningen til Alterdug og Klæde samt Messehagel og Messe skiorter, item Alter foeden og Prædickestoelens beklædning i Trinitatis Kircke:

Sara sl. Von der Sleüs for 23 ¼ al. Carmoisin Flöyel efter Regning No 1                      73-3-12

Mathias Halkiær for Galluner og Tresser efter Regning No. 2                 32-3-12

Hans Rantrum for lærrit og Suckerdon efter Regning No. 3                    30-1-12

Zacharias Kruse for franger efter Regning No 4                5-3-0

Remsnideren Didrich Andersen for Alterfodens og Arbejdsløn, Item Prædikestoelen med Skamler og Hynder efter Regning No 5              37-0-0

Løhr ex Wettering for lærrit til underfoder efter Regning No. 6                4-2-10

Else Beathe Meyers for Sye Løhn, Silcketraad, hegter, Mahler, baand og Viidre          10-0-0

Summa 193-2-14 

Kiøbenhavn d. 20 Octob. 1731

Søren Balle

-------------------------------------------------

 

No. 1

Ao 1731 d. 27 Septbr. Leveret til Trinitatis Kircke, efter Hr. Søren Balles Ordre 21 allen egte Camoisin fløyel a 19 mk allen                      66-3-0

3 Octobr. Dito 2 ¼ allen      7-0-12

Summa 73-3-12

Sara Sahl. Van der Sluijs

Avenstaaende er mig til tacke betalt hvor for Quiterer Ao 1731 d. 17. Novemb.

-------------------------------------

 

No. 2.

 

Ædle Hr. Stads Conditeur Balle til Trinitatis Kircke følgende Annamit

Ao. 1731

d. 28 4bres 2 3/16 lod Guld tress Gallnurs a 6 mk.           2-1-2

ditto – 2 lod ditto Ju.. brodjur (?) a¨7½ mk 2-3-0

1 8bris 18 7/8 coht dito durds Brodjur á 8 mk                  25-1-0

Ditto 2 3/16 lod ditto Sihmalle á 7½ mk     2-4-10

 

                                            Sum               32-3-12

 

Ved bemelte er mig rigtig betalt af S. Balle med 32 Rdr 3 mark 8 Sk.

Hvorfoer hermed tacknemlig quiterer Kiøbenhafn d. 17 9bris 1731.

Matthius Halskier

------------------------------------------

No. 3

Mons. Hr. Balle

Udtaget Till Trinitatis Kirckis brug

Ao 1731

d. 26 Septbr. 26 Allen hient 6/4 brt. Lerret a 3 mk 8 sk    15-1-0

-                    4 5/8 Allen fient Soicerdon á 6 mk             4-3-12

28. Septbr.     7 Allen fiene Kniplinger á 9 mk                   10-3-0

Summa 30-1-12

 

Er som ofverstaaende mig rigtig betalt Hvorfor Tackneml. Qviterer

Haffniæ d. 28. Novbr. Ao. 1731

Hr. Hans Petersen Ranthrum

----------------------------------------

No 4.

Hr. Stadts Conductör Ser. Balle Haver hos mig betalt 4 ¾ allen echte Carmsin Silcketrenser til Trinitatis Kircke Präke Stol

Som vog. Nn Loht = og er for Accordert ver Loht 4 Mk som beløber sig                     5½ Rdr.

Denne Regning er mig Rigtig betalt

Hvorfor ieg tilbørligen quiteres

Kiøbenhaven d. 12 Novemb.  1731

Sacharias Kruss

 

--------------------------------------

 

Efter Stads Conducteur Hr. Søren Balles Ordre er følgende Remsnider Arbeide følger:

Knæfaldet omkring alteret til lige med 3de Knæfald i skriftestolene er allis med Rysslæder, Mæssing Søm, Haar og Arbeidsløn er 26 Al. Á 1 rdr er                  26-0-0

Nock 5 skamler neml. 1 til hver Skriftestoel, 1 for Alteret og 1 paa Prædikestoelen, er for hver med Læder, søm, haar og Arbeidsløn 1 rdr er               5-0-0

Endnu 2de Hynder ved Alteret med Læhr baade under og Over á 2 rdr4-0-0

For Prædicke Stoelen at betræcke med Lærit, Søm Haar, og Arbeids Løn i alt 4-0-0

Er                  39 rdr.

Kiøbenhfn d. 1ode September 1731

Diedrich Andersen

 

Udi denn Regning afgaar 2 rd.

Bliver at betale 37 rdr.

Forbemte 37 rdr er mig af StadsConduikteuren Søren Balle rigtig betalt, hvorfore qvitteres

Didrich Andersen

----------------------------------------------

 

No. 6

Hr. Søren Balle

Til Trinitatis Kircke udfagere

Ao 1731. 26de Septbr.

7½ alen Rød Bommersi á 20 sk.                1-3-6

15 ¾ alen ditto Carteu Lærrit á 1 mk          2-3-12

1½ alen Cani far                   á 1 mk          0-1-8

Summa rdr 4-2-10

Denne Regning er os rigtig betalt hvorefter vedbørlig qviterer

Kiøbenhavn d. 17. Nov. Ao 1731

Løher Wettering

------------------------------------------

No. 7

Til Trinitatis Kircke

For at Sye alter Klæde og Dug item Messe=Hagel og 2de Messe=skiorter, saa og for Kroger og Maller, Silcke og traad haver  Stads Conducteuren Søren Balle betalt mig efter Accort Ti Rigsdr., hvorfore hermed ved børlig qvutterer.

Kiøbenhavn den 30 Nov: 1731

Else Beate Meyers

------------------------------------------
  Klik til hovedsiden   ――――――>