Smederegning på anker, spirer, stifter mm i Trinitatis Kirke, 1731

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.7

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

-----------

Reigning

Paa hvis Smede Arbeide som endnu er leveret dette aar 1731 till Trinitatis Kirskes forfærdigelse, Nembl.;

 

Ao. 1731

Maji  d. 24.

    2 Ankere og 4 store Muurstifter             1-2-0

Maji d. 28.

  4 store Spiger á 14 Tom     0-1-8

  3 Ankere med Behør          1-0-0

  4 stk 10 tom dito Spiger     0-1-0

  20 stk – 6 tom do              0-2-8

  10 stk – 5 tom do              0-0-12

Junij d. 1.

  16 Vinchelankere med Behør                   4-0-0

  12 Muurstifter med Kramper og Behør til Pulpiturerne    2-0-0

  6 10 tom Spiger                 0-1-8

Junij d. 5.      

  8 stk 6 tom Spiger              0-1-0

Junij d. 7.

  10 stk Muurstifter 2 qtr lange hver á 2 mk                      3-1-0

  50 stk Muurstifter á 6 sk.   3-0-12

  13 Vinchelankere till Stoelene med Søm og tillbehør á 2 mk                 4-2-0

Junij d. 12

  4 Nye Pillere under Pulpiturerne vog = 14 Lpund 14 pund á pundet 7 mk                   17-2-2

  4 Nye Hengeankere till Stiekbielkerne   med Kramper , Søm og tillbehør á 3 mk        2-0-0

  4 Bladankere till gesimsen imed tillbehør á 3 mk stk        2-0-0

Junij d. 14

  16 store Muurstifter til Treppen til Pulpiturene, med SØM OG Behør   2-4-0

  12 Vinckelankere till Læe Vinchel med Søm og Kramper                     4-0-0

Augu. d. 1.

  4 Vinkel Ankere till Skriftestoelen med Søm og Kramper á 2 mk          1-2-0

  12 Muurstifter med Søm der til samme brug                   1-0-0

Augu. d. 7.

  12 store Spiger till Stoele op ved Alteret á 11 tommer á 11 tomme, hacket, á stk 10 sk                    1-1-8

Septbr. d. 17.

  16 Muurstifter till Præste= og Degne stoelene med Søm dertill              2-0-0

  10 Vinchelankere med kramper og Søm   3-2-0

  16 stk 6 tome Søm             0-2-0

Septbr. d. 18.

  Noch 6 Vinchelankere med Søm              2-0-0

Septbr. d. 19

  1 Muurstabel till Kirckeporten 2 Lpund 8 pund              2-3-0

  1 Dito Stabel vog. 2 Lpund 7 pund           2-2-10

Septbr. d. 21.

  1 Murstabel til Kirckeporten vog 2 Lpund 6 pund          2-2-4

  1 Dito stabel vog 2 Lpund 9 pund            2-3-6

  1 SlusKrampe Vog 1 Lpund 1 pund         1-0-6

 

Summa           70-4-4

Afgaar            5-4-4

=                    65-0-0

 

Hafnia d. 31. Decembr. 1731

Esbach

 

 

 ---------------

Forestaaende Vinckel Anker Muurstifter og hackede Spirer, som findis anført til Skriftestoele Pobelturet og neden i kirken er Rigtig Leveret. Wilket testerer.

Kiøbf. D. 5 Maij 1732

Orthmand

 

Ofen anført liegeledes Testerer

Kiøbh. D. 9 May 1732 Peter Nielsen

 

At ofvenanschrefne Smede Arbeid er rigtig til Kircken leveret

Test:

Søffren Matthisen

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>