Regning på kleinsmedearbejde ved koret, 1731

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.7

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

-----------

Regning paa Kleinsmed Arbeid som er forfærdiget udi Trinitatis kircke som følger:

 

An. 1731

d. 18. Sepmtr.

  Et Jern Gelender giort til rette ved Altered og med Nyt Jern forbedred  5-0-0

d. 2. Okt

  2de nyt Jern Støtter giort til trappe til Prædikestolen       8-0-0

Et Gammel Jern Werck giort tilrette for Daaben, med nyt Jern forbedret, 2 ny Jern Gelenter giort til Trappen            13-0-0

2 Ny tappe giort og 2 ny Muurstifter til et brøst Gelenter for Cored        0-4-0

Nock 2 døre-Beslagen for Cores og 2de ny stenger giort der til              20-0-0

Summa           46-4-0

 

Christianshafn d. 3 Decmbr Ao 1733

Daniel Bocksen

--------------------------------

 

Ved Trinitatis Kirke ovenstaaende Arbejde forfærdiget. Test. Ebsen (?)

 

Efter begiering hafver vi begge under teignede vert ved Trinitatis Kircke og efter seet og besigtiget hvis klejnsmede arbeit, efter foranførde smede reignings indhold, og befindes udi all Maader richtig og for svarlig for ferdiget. Testeres

Diederich Hayn, Kleinschmidt

Jens Jensen

 

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>