Kleinsmedearbejde på porte på kirkegården, 1732

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.7

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

-----------

Regning paa Kleinsmed Arbeid Er forfærdiget paa trinitatis Kierkegaard, som følger,

Ao 1732 d. 14 July

En Dobelt store Port ud til Kiøbmagergaden beslaget med Nyt Tilbehør 20-0-0

En dito Port beslagen med Nyt behør ud til Lande Mercke                     16-0-0

Noch en mindre Ditto ud til Springgaden beslagen med Nyt tilbehør        14-0-0

Nock ud til Lande Mercke, en stoer Laage beslagen med nyt tilbehør     7-0-0

Summa           57-0-0

Christianshafn d., 3. Decmbr Ao 1733

Anne Sal. Jørgen Ambrosios

 -------------------------------------------

 

Ermelte er forfærdiget. Test. Ebsen (?)

 Efter begiering hafver vi begge under teignede vert ved Trinitatis Kircke og efter seet og besigtiget hvis klejnsmede arbeit, efter foranførde smede reignings indhold, og befindes udi all Maader richtig og for svarlig for ferdiget. Testeres

Diederich Hayn, Klein schmidt

Jens Jensen, Kleinsmed

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>