Graverkarl Knud Nielsens opgaver ved klokkerne i 1806

Københavns Stadsarkiv, Trinitatis Kirkes arkiv 1656-1971, regnskabsbilag (kirkeværgerne).

Transskiberet af Inger Wiene, 2005

_______________________________

 

Til den nuværende eller efter ham kommende Graver Karl. For binder undertegnede Sig at betale Ham Aarlig 20 Rd Danske Courant

 

nemlig af mig Ellers Klokker ved Trinitatis Kirke 7 Rd

af mig Lund - - - Graver ved Kirken - - - - - - 7 Rd

af mig Madsen - - - Graver ved Kirken - - - - 1 Rd

Samt af Kirke Værgen - - - - - - - - - - - - - - - -5 Rd

                                                       i alt       20 Rd

For Bemeldte aarlige Afgift ere Graver Karlen forpligtet til

1) At optrække Uhret i Taarnet hver Dag bestemt Kl. 8 om Morgenen

2) At ringe Klokkerne i Taarnet til de bestemte Thiders noÿagtig og acurat efter den af Graveren ham engang givne bestemmelse

3) Udi Ildsvaade naar Paa kommer at Klemte de anordnede Slag med Klokkerne

Saaledes af os undertegnede tilstaaes

 

                                            København d. 30 October                                              

  For Kirkens vedkommende kundgøres

 

Frid. Ehlers      N. E Lund       J:Madsen            N.J. Tvermose

 

Undertegnede at paase og forrette alt ovenstaaende bevidnes

 

                                                                 Knud Nielsen

 _________________________________________________________________

  Klik til hovedsiden   ――――――>