Ombygning på Ringerloftet, 2006

Foto: Jesper Vang Hansen, 2006

Se projektbeskrivelse

------------

Efteråret 2006 startede arbejdet med at indrette magasinrum, garderobe mv. på Ringerloftet. Det øverste gulv fra 1916 og resterne af 1730-gulvet blev taget op, således der støv og snavs kunne fjernes.

Støv og skidt mellem forskallingsbrædderne og gulvet blev fjernet - et utaknemmeligt arbejde, der støver meget. Der blev fundet forskellige genstande, der fortæller om stedets historie. Se tøjklemmer, som fortæller om at loftet, der har været anvendt som tørreloft. En tagsten - måske fra 1730 - med svinehår iblandet mørtlen. En pose med rester af farvepulver minder om tiden før 1916, hvor teatermaler Carl Lund foruden Bibliotekssalen også brugte ringerloftet til malersal.

 

 Den 12. oktober kunne bjælkelaget besigtiges i fuldt omfang. Længden at bjælkerne er 14,5 meter - 24 alen
Bjælkelaget på Trinitatis Kirkes ringerloft, foto Jesper Vang Hansen, 2006
Bjælkerne. I følge kontrakten fra 1729 skulle en pommersk bjælke holde 10 a 11 tommer. Bredden af denne  bjælke er 10,5 tomme - 24,5 cm og højden er hele 12,5 tomme - knapt 29 cm.
Beslagene til bjælkerne er lavet af kleinsmedene Jürgen Ambrosen og Daniel Bocksen fra Christianshavn. En regning på arbejdet fortæller at der i alt gik 8 skippund, 19 lispund og 11 pund jern til alle ankrene på Ringerloftet, dvs i alt 1.437,5 kg jern.
7. november: Oprensning, isolering, rør- og ledningsføring er færdig. Tv er de gamle gulvbrædder ved at blive lagt på ny. Forstærkning at bjælke-enderne er afsluttet.
Arkitekt Søren Munck Mikkelsen og tømrer Erling Nielsen
15. november 2006 - gulv i værkstedet er ved at blive lagt.
30. november 2006
13. december 2006
15. december 2006
Og så var der rejsegilde 5. januar 2007
12. januar 2007
26. januar 2007

 

20. februar 2007
7 tømrere og en enkelt elektriker 20. februar 2007
8. marts 2008
20. marts 2007
23. marts 2007
22 maj 2007
1. juni 2007
  Klik til hovedsiden   ――――――>