Lejere og fremlejere af Trinitatis Kirkeboder 1798-1817

Kilde: Stadsarkivet. Trinitatis Kirkes Arkiv, pakke 9 (diverse dokumenter), 26 (regnskaber) og 29 (regnskabsbilag), samt Kjøbenhavns Veiviser 1798-1817.

Af Bjørn Westerbeek Dahl, 2006

Det er ikke muligt at opstillet en fuldstændig liste over lejere og fremlejere af butikkerne ved Trinitatis Kirke, da navnene kun fremgår af tilfældige oplysninger i korrespondance, regnskaber og vejvisere.

Beboere efter Indkvarteringsskatten 1803-1811

Personers ordinære adresser ifølge Vejviseren

Personers bopæl efter Folketællingen 1801

Annoncer i Adresseavisen

Se Bjørn Westerbeek Dahls artikel "Butikkerne ved Trinitatis Kirke" i "Runde Kirke, Taarn og Sogn, Trinitatis gennem 350 år", København 2006

 

 

 

Butik 1

Frederik Winkel-Horn, sekretær og assessor ved Hof- og Stadsretten.

1812              Fremlejer: Christen J. Harreskou, strømpehandler

1817              Christen J. Harreskou, strømpehandler

 

Butik 2

1798-1817    Johannes Dannefeldt, porcellæns- og thehandler

Fremlejer: Gustav Lund, feltbereder, og Jørgen Sandberg, skomagermester

Fremlejer: M. Lorenzen, lysestøber

1812-1817    Fremlejer: Isak Joseph Unna, hosekræmmer

 

Butik 3

1798-1817    Johannes Dannefeldt, porcellæns- og thehandler

1805-1812    Fremlejer: Isak Joseph Unna, hosekræmmer

 

Butik 4

1805-1812    Salomon Jacobsen, handlesmand

Fremlejer?: Jens Tronhjem, hosekræmmer

Fremlejer: Kehlet, urtekræmmer

Isak Joseph Unna og Wulf Joseph Unna, hosekræmmere

1815:             Viderefremlejet til cigarfabrikør Sørensen

 

Butik 5

Bernt  Levin Bloch & Sønner

1810-1812    Fremlejer: Kehlet, urtekræmmer

1812-1817    Fremlejer. J. J. Wolf, handler med kramvarer

 

Butik A

Lars Holm, pottehandler

1806-1807    Forenet med B: Hosekræmmer Jens Bøggild

1807              Christen J. Harreskov (med loftet over B)

1808              Fremlejer: Vinhandler Knud Sørensen

 

Butik B

1799-1805    Rasmus Schmidt, bager og melhandler

1806-1807    Forenet med A: Jens Bøggild, hosekræmmer

1807-1816    Wilhlem Omuth, skræddermester

1816-1817    Christen J. Harreskou, strømpehandler

 

Butik C

1798-1816    Frederik Winkel-Horn

1808              Fremlejer: Knud Sørensen, vinhandler

1812              Fremlejer: Christen J. Harreskou, lagt sammen med D.

Christen J. Harreskou, strømpehandler

 

Butik D

1798-1812    Frederik Winkel-Horn

1808              Fremlejer: Christen J. Harreskou

1812-1817    Christen J. Harreskou, lagt sammen med C.

 

 

Desuden optræder i Indkvarteringsskatten 1803-1811 følgende personer uden angivelse af hvilken butik, de disponerede over:

 

1803              Andreas Borch, strømpehandler

1807/08-08    J. Giese, urtekræmmer

1808              C. Bertelsen, pottehandler

1808/09         Wulf Moses Kohen, hosekræmmer

1809              Aagaard, lysestøber

 
 

Personernes ordinære adresser ifølge vejviseren

Det var de færreste benyttere af butikkerne, der ikke havde aktiviteter andetsteds i byen eller som boede i butikkerne.  

 

 

Aagaard, lysestøber

Uidentificeret

 

Bertelsen, C., pottehandler

Uidentificeret

 

Bloch, Bernt Levin, købmand

1800-05: Skidenstræde 175

1807: Købmand, Østergade 43

1808-09: Købmand, Østergade 61

1817/18: Store Kongensgade 223

 

Borch, Andreas, strømpehandler

Uidentificeret

 

Bøggild, Jens, hosekræmmer

1799-04: Hosekræmmer, Lille Købmagergade 54

1805-07: Gammel Torv, 8 og 9

1808-17/18: Gammel Torv 7

 

Dannefeldt, Johannes, tobaksspinder

1799: Kultorvet 80

1800-04: Tobaksspinder, hjørnet af Frederiksborggade og Nørrevold, 89

1805. Kultorvet 80

1807: Hjørnet af Frederiksborggade og Nørrevold 89

1808: M Dannefeldt, tobaksfabrikørenke.

1817/18: Tobaksfabrikør, Skidentorvet 225, har tallotterikollektion

 

Giese, J. C., urtekræmmer

1799-02: Hjørnet af Vognmagergade og Møntergade, nr. 51

1803: Jacob, Borgergade 142

1804-05: Urtekræmmer, hjørnet af Landemærket 8

1807: Lille Købmagergade 90*

1809: Hjørnet af Pilestræde og Møntergade, har butik ved Runde Kirke.

 

Harreskov, Christen, J., hosekræmmer

1809. N. C. Harreskov, silke- og klædekræmmer, hjørnet af Østergade og Kongens Nytorv 6-7

1817/18: Strømpehandler, ved Rundetårn nr. 1.

 

Holm, Lars, pottemager

Uidentificeret

 

Horn, Frederik Winkel, assessor ved Hof- og Stadsretten

1799-07: Kultorvet 79*

1808-09: Kronprinsensgade 30

 

Jacobsen, Salomon, handelsmand

1803-07: Samuel, hjørnet af Pilestræde og Sværtegade 95

1807-09: Do, nr. 120

1817/18: Købmand, vandkunsten 181

 

Kehlet, lysestøber, urtekræmmer

 

Kohen, Wulf Moses, hosekræmmer

Uidentificeret

 

Lorenzen, M., lysestøber

1807: Hjørnet af Store Fiolstræde og Krystalgade 159*

1808: ”Boutik ved Runde Kirke 2”

1809: Brolæggerstræde 122, har „boutik ved Runde Kirke, 2”)

 

Lund, Gustav, feltbereder

1799-00: Feltbereder, Store Fiolstræde 107

1801: do., ”boutik på Købmagergade 2”

1802: do., uden butik

1803: Store Købmagergade 101

1804-08: Butik 101, Store Fiolstræde 107

1809: Garver og feltbereder

 

Omuth, Wilhelm, skræddermester,

1801: Klosterstræde 41

1809: Handler, Landemærket.

 

Sandberg, Jørgen, skomager

1807-08: Aabenraa 261

1808-09: Aabenraa 222

1817/18: Dronningens Tværgade 355

 

Schmidt, Rasmus

1799-05: Brødbager og melhandler, St. Pedersstræde 154-155, ”boutik i Landemærket ved Trinitatis Kirke, litra B”.

1807: Optræder ikke

 

Sørensen, J., cigarfabrikør

1817/18: Tobakshandler og cigarfabrikør, Antonistræde 225

 

Sørensen, Knud, vinhandler

1799-1807: Lille Købmagergade 63

1808: ”Første butik i Landemærket”

1809: Store Købmagergade 49

 

Tronhjem, Jens, hosekræmmer

1799-1800: Hjørnet af Kronprinsensgade og Pilestræde

1801-05: J. J., hosekræmmer, Frederiksberggade 202

1807: Optræder ikke i vejviseren

 

Unna, Isak Joseph, hosekræmmer

1809: Aabenraa 230

1817/18: Store Købmagergade 26*

 

Unna, Wulf Joseph

1817/18: Handlende, Store Købmagergade 26*

 

Wulff, J. J., handlende med kramvarer

Uidentificeret

 

Aagaard, lysestøber

Uidentificeret.

 

 

En del af lejerne af Trinitatis butikkerne kan findes i folketællingen 1801:

 

Frimands Kvarter

32: J. J. Unna, klasselotterikollektør, 48 år, g. 1. gang

41: Wilhelm Omuth, 47 år, skræddermester, g. m. Dorthea, 44 år.

 

Klædebo Kvarter

52: Christen Bertelsen, 40 år, g. 1. gang, uoplyst profession,

107: Gustav Lund, 41 år, felbereder og garver, g. m. Dorthea Hansdatter, 54 år.

175: Berendt Levin Bloch, 50 år, enkemand, hosekræmmer, 4 sønner, heraf to, Lipmann og Nathan i købmandslære og henholdsvis 19 og 18 år. Desuden Levin, 14 og Gerron, 11 år.

 

Købmager Kvarter

155: Rasmus Schmidt, 41 år, 1. ægteskab, melhandler og brødbager, g. m. Maren Nørager, 30 år, begge 2. ægteskab.

 

Rosenborg Kvarter

51: Jacob Christian Giese, 62 år, enkemand, urtekræmmer

62: Jens Andersen Bøggild, 39 år, g. 1 gang, hosekræmmer

63: Knud Sørensen, 37 år, g. 1. gang, vinhandler

80: Jacob Dannefeldt, 49 år, gift 1. gang, tobaksspinder, g. m. Maren Lund, 52 år. – Med antegning om, at de bor på Nørretorv [hvormed menes Kultorvet].

220: Samuel Jacobsen, 39 år, gift 1. gang, ubenævnt profession

 

Sankt Annæ Vester Kvarter

420: Jens Sandberg, 60 år, g. 2. gang, skomager

 

 

Udskrift af annoncer m.v. om butikkerne i  Adresseavisen

 ---------------------

27.6.1798, s. 3:

Mandagen den 2 Julii om Eftermiddagen Kl. imellem 2 og 4, bliver ved en eneste Auction og uden flere Auctioners Holdese offentlig opraabt til Borleielse de ved Trinitatis Kirke indrettede nye Boutiquer, efter de Conditioner som forinden ere til Eftersyn hos de Hrr. Prof. N. Kall i Studiestræde No. 116, Hørkræmmer Møller paa Kultorvet No. 88 og Landvæsens Commissair Torst i Bredegaden No. 150. Auctionen holdes paa Studiegaarden i Værelse lige for Porten.

 --------------------

1.10.1798, s. 6 (Gentaget smst., 10.10.1798, s. 2; 15.10.1798, s. 5):

Boutiken No. 2 i runde Kirkemuur næst Hiørnet ud til store Kiøbmagergade er formedelst indtruffen Forandring strax til leie; om Leien accorderes med mig Undertegnede, boende i store Strandstræde No. 117. H. A. Hansen.

 -------------------

26.10.1798, s. 6

[Udskriften er mangelfuld på grund af lakuner og uklarheder i trykket]

I den nye Meelboutique ved Trinitatis Kirkemuur i Landemærket Lit. B. bekommes god østersøisk Rugmeel 2 Mk. 6 Skpn, alle Sorter Friebager Rugbrød af samme Meel, beste fineste østersøisk nymalet Hvedemeel fra 3 til 7 Sk, i … eller Sækkeviis bedre Kiøb, fineste hvide Bankebyg 4 Sk. Skpn. i Tøndevis 1 Rd., Perlegryn 6 Sk. pd, i 100 Pd. 5 Rd., 3 Mk., beste Sorter Risengryn 8 Sk. pd., fineste Pu…er …pd., Stivelser 8 Sk. pd., alle Sorter nyemalede ….stedtske Boghvedegryn, Byggryn 5 Mk. Skpn. m.m.

 ---------------------

16.11.1815, s. 7:

En Boutikindretning, anvises tilkjøbs hos Graver Madsen, boende i Springgaden Nr. 17, første Sal, naar man til 8 om Morgenen mælder sig desangaaende.

 ---------------------

15.9.1817, s. 3 (gentaget smst., 16.9.1817, s. 3, og smst., 17.9.1817, s. 4):

Undertegnede giver sig herved den Ære at bekjendtgjöre: at den Handel som jeg i en Række af 19 Aar har fortsat paa Hiörnet af Landemærket og store Kiöbmagergade i Trinitatis Kirke Boutik Nr. 1, fortsættes nu paa store Kjöbmagergade Nr. 63, hvor jeg i dag (Tirsdag) aabner min Boutik, som er forsynet med uldne og linnede Vare, saa og hvide og trykkede Cattuner; og anbefaler jeg mig til Enhver, der vil beære mig med deres Sögning, forsikkrende om gode Vare, reel Handel og de billigste Priser som Muligt. Ligeledes aflægger jeg herved min Taksigelse til Enhver, som haaber at være i Erindring i Fremtiden. Ligeldes tilkjendegives for de ærede Interessenter i Fælleds Laane- og Livrente-Societetet, at Comptoiret nu er paa ovennævnte Sted.

 Kjöbenhavn, den 16de September 1817 C. Harreschon [trykfejl for Harreschou]

--------------------

25.10.1817, s. 6

Den Handel, som jeg i en Række af Aar har fört i Boutiken ved Trinitatis Kirke, fortsættes nu af mig paa lille Kjöbmagergade Nr. 187 & 188. Jeg smigrer mig med Haabet at mine Bekjendtere ville unde mig deres Sögning, da en redelig og billig Behanding stedse skal være mit Formaal. W. J. Unna, Silke og Klædekremmer.

------------

18.11.1817, s. 7 (gentaget smst., 21.11.1817, s. 7, smst., 22.11.1817, s. 7, smst., 24.11.1817, s. 6, og 25.11.1817, s. 6):

Tordagen den 278e [i. e. 27de] Novbr. førstkommende, om Formiddagen Kl. 9, bliver paa Grunden Nr. 72 i Skidenstrædet ved Auction bortsolgt: endeel Bygningsmaterialier og brugeligt Snedkerarbeid, bestaaende af: enkelte og dobbelte Døre med Beslag og Laase, deels med Glasruder og deels med Blokkarme, Vindueskarme med Rammer, Beslag og Ruder samt Skodder, endeel Tømmerlægter, omtrent 40,000 Muursteen, et Steenskur med Languler [?, fra 21.11.1817 rettet til: Cansuler] med mere Adskilligt, hvoraf endeel er heniggende paa Grunden 181 og 182 i Landemærket over for Trinitatis Kirke, og forevises Liebhaverne Tirsdag og Onsdag Eftermiddag fra 2 til 4. Betalingen erlægges contant ved Tilslaget eller naar paafordres til Bohnum, i Skidenstræde Nr. 53, hvor de trykte Fortegnelser ere at bekomme.

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>