Universitetsbiblioteket

 

1729 Kontrakt på murerarbejdet Rigsarkivet
1729 Brev om murerarbejdet ved bibliotekssalen Landsarkivet
1729 Overslag på Tømmerarbejdet i Biblioteket Landsarkivet
1729 Overslag på snedkerarbejde vedr. Vinduer og Karme Landsarkivet
1729 Kontrakt på Kleinsmedearbejdet vedr. Vinduer Rigsarkivet
1731 Bogskabenes indretning og placering Landsarkivet
1765 Tyveri fra Universitetsbiblioteket i 1763 Rigsarkivet
1777 Proff. B.Sv.Obelitz om skorstenssagen i circularia Rigsarkivet
1803 Fortegnelse over fysiske instrumenter mm på biblioteket, som kunne flyttes til Ringerloftet Rigsarkivet
1806 Bibliotekskommissionens og etatsråd Bugges uenighed vedr. Sneglegangens ordensregler Rigsarkivet
1807 Bibliotekar Rasmus Nyerups indberetning om bombardementet Rigsarkivet
1809 Rasmus Nyerup beder om plads til 2 runestene på kirkegården (pdf) Stadsarkivet
1812 Universitetsbud Hansen søger gageforhøjelse mm Rigsarkivet
1820 Portnerenken fortsætter som biblioteksbud Rigsarkivet
1867 Graverens plan for bibliotekssalens brug til overvågning af evt skindøde Stadsarkivet
1879 Artikel om Kunstindustrimuseet Bondestuer Stadsarkivet
1879 Hazelius støtte til Bernhard Olsens museumstanker Stadsarkivet
1880 Worsaaes støtte til Bernhard Olsens Bondemuseum på Ringerloftet Stadsarkivet
1880 Meldahls støtte til Bernhard Olsens museumstanker Stadsarkivet
1885 Berhard Olsens beskrivelse af Dansk Folkemuseum Illustreret Tidende
1899 Artikel om teatermaler Carl Lund Hver 8. Dag
1907 Carl Lunds malersal med billede Hver 8. Dag
1987 Torben Nielsen:Den gamle Bibliotekssals historie, København 1987. (pdf) Rundetaarns forlag